Slovníček fráz

sk Vybavovanie   »   zh 处理事情

51 [päťdesiatjeden]

Vybavovanie

Vybavovanie

51[五十一]

51 [Wǔshíyī]

处理事情

[chǔlǐ shìqíng]

Kliknutím na každé prázdne miesto zobrazíte text, resp.:   
slovenčina čínština (zjednodušená) Prehrať Viac
Chcem ísť do knižnice. 我 要 去 图-- 。 我 要 去 图书馆 。 0
w- y-- q- t---- g---. wǒ y-- q- t---- g---. wǒ yào qù túshū guǎn. w- y-o q- t-s-ū g-ǎ-. --------------------.
Chcem ísť do kníhkupectva. 我 要 去 书- 。 我 要 去 书店 。 0
W- y-- q- s------. Wǒ y-- q- s------. Wǒ yào qù shūdiàn. W- y-o q- s-ū-i-n. -----------------.
Chcem ísť do stánku. 我 要 到 报-- 去 。 我 要 到 报刊亭 去 。 0
W- y-- d-- b----- t--- q-. Wǒ y-- d-- b----- t--- q-. Wǒ yào dào bàokān tíng qù. W- y-o d-o b-o-ā- t-n- q-. -------------------------.
Chcem si požičať knihu. 我 想 借 一- 书 。 我 想 借 一本 书 。 0
W- x---- j-- y- b-- s--. Wǒ x---- j-- y- b-- s--. Wǒ xiǎng jiè yī běn shū. W- x-ǎ-g j-è y- b-n s-ū. -----------------------.
Chcem si kúpiť knihu. 我想---- 。 我想买一本书 。 0
W- x---- m-- y- b-- s--. Wǒ x---- m-- y- b-- s--. Wǒ xiǎng mǎi yī běn shū. W- x-ǎ-g m-i y- b-n s-ū. -----------------------.
Chcem si kúpiť noviny. 我 想 买 份 报- 。 我 想 买 份 报纸 。 0
W- x---- m-- f-- b-----. Wǒ x---- m-- f-- b-----. Wǒ xiǎng mǎi fèn bàozhǐ. W- x-ǎ-g m-i f-n b-o-h-. -----------------------.
Chcem ísť do knižnice, aby som si požičala knihu. 我 要 去 图-- 借 一- 书 。 我 要 去 图书馆 借 一本 书 。 0
W- y-- q- t---- g--- j-- y- b-- s--. Wǒ y-- q- t---- g--- j-- y- b-- s--. Wǒ yào qù túshū guǎn jiè yī běn shū. W- y-o q- t-s-ū g-ǎ- j-è y- b-n s-ū. -----------------------------------.
Chcem ísť do kníhkupectva, aby som kúpila knihu. 我 要 去 书- 买 一- 书 。 我 要 去 书店 买 一本 书 。 0
W- y-- q- s------ m-- y- b-- s--. Wǒ y-- q- s------ m-- y- b-- s--. Wǒ yào qù shūdiàn mǎi yī běn shū. W- y-o q- s-ū-i-n m-i y- b-n s-ū. --------------------------------.
Chcem ísť do stánku, aby som kúpila noviny. 我 要 到 报-- 去 买 报- 。 我 要 到 报刊亭 去 买 报纸 。 0
W- y-- d-- b----- t--- q- m-- b-----. Wǒ y-- d-- b----- t--- q- m-- b-----. Wǒ yào dào bàokān tíng qù mǎi bàozhǐ. W- y-o d-o b-o-ā- t-n- q- m-i b-o-h-. ------------------------------------.
Chcem ísť do optiky. 我 要 去 眼-- 。 我 要 去 眼镜店 。 0
W- y-- q- y------ d---. Wǒ y-- q- y------ d---. Wǒ yào qù yǎnjìng diàn. W- y-o q- y-n-ì-g d-à-. ----------------------.
Chcem ísť do supermarketu. 我 要 去 超- 。 我 要 去 超市 。 0
W- y-- q- c------. Wǒ y-- q- c------. Wǒ yào qù chāoshì. W- y-o q- c-ā-s-ì. -----------------.
Chcem ísť k pekárovi. 我 要 去 糕-- 。 我 要 去 糕点店 。 0
W- y-- q- g------ d---. Wǒ y-- q- g------ d---. Wǒ yào qù gāodiǎn diàn. W- y-o q- g-o-i-n d-à-. ----------------------.
Chcem kúpiť okuliare. 我 想 买 一- 眼- 。 我 想 买 一副 眼镜 。 0
W- x---- m-- y- f- y------. Wǒ x---- m-- y- f- y------. Wǒ xiǎng mǎi yī fù yǎnjìng. W- x-ǎ-g m-i y- f- y-n-ì-g. --------------------------.
Chcem kúpiť ovocie a zeleninu. 我 想 买 水- 和 蔬- 。 我 想 买 水果 和 蔬菜 。 0
W- x---- m-- s------ h- s-----. Wǒ x---- m-- s------ h- s-----. Wǒ xiǎng mǎi shuǐguǒ hé shūcài. W- x-ǎ-g m-i s-u-g-ǒ h- s-ū-à-. ------------------------------.
Chcem kúpiť žemle a chlieb. 我 想 买 小-- 和 面- 。 我 想 买 小面包 和 面包 。 0
W- x---- m-- x--- m------ h-- m------. Wǒ x---- m-- x--- m------ h-- m------. Wǒ xiǎng mǎi xiǎo miànbāo huò miànbāo. W- x-ǎ-g m-i x-ǎ- m-à-b-o h-ò m-à-b-o. -------------------------------------.
Chcem ísť do optiky, aby som kúpil(a) okuliare. 我 要 去 眼-- 买 一- 眼- 。 我 要 去 眼镜店 买 一副 眼镜 。 0
W- y-- q- y------ d--- m-- y- f- y------. Wǒ y-- q- y------ d--- m-- y- f- y------. Wǒ yào qù yǎnjìng diàn mǎi yī fù yǎnjìng. W- y-o q- y-n-ì-g d-à- m-i y- f- y-n-ì-g. ----------------------------------------.
Chcem ísť do supermarketu, aby som kúpil(a) ovocie a zeleninu. 我 要 去 超- 买 水- 和 蔬- 。 我 要 去 超市 买 水果 和 蔬菜 。 0
W- y-- q- c------ m-- s------ h- s-----. Wǒ y-- q- c------ m-- s------ h- s-----. Wǒ yào qù chāoshì mǎi shuǐguǒ hé shūcài. W- y-o q- c-ā-s-ì m-i s-u-g-ǒ h- s-ū-à-. ---------------------------------------.
Chcem ísť do pekárne, aby som kúpil(a) žemle a chlieb. 我 要 去 糕-- 买 小-- 和 面- 。 我 要 去 糕点店 买 小面包 和 面包 。 0
W- y-- q- g------ d--- m-- x--- m------ h-- m------. Wǒ y-- q- g------ d--- m-- x--- m------ h-- m------. Wǒ yào qù gāodiǎn diàn mǎi xiǎo miànbāo huò miànbāo. W- y-o q- g-o-i-n d-à- m-i x-ǎ- m-à-b-o h-ò m-à-b-o. ---------------------------------------------------.

Minoritné jazyky v Európe

V Európe sa hovorí mnohými jazykmi. Väčšina z nich patrí k indoeurópskej skupine. Okrem veľkých národných jazykov tu nájdeme aj menšie jazyky. Sú to minoritné jazyky. Minoritné jazyky sú iné, ako jazyky úradné. Ale nie sú to dialekty. Nie sú to ani jazyky imigrantov. Minoritné jazyky sú vždy etnického pôvodu. To znamená, že sú to jazyky špecifických etnických skupín. V takmer každej európskej krajine sú nejaké minoritné jazyky. V Európskej únii je to dokopy cca 40 jazykov. Niektorými minoritnými jazykmi sa hovorí len v jednej krajine. Medzi také patrí lužická srbčina v Nemecku. Rómčinou sa naopak hovorí v mnohých európskych krajinách. Minoritné jazyky majú zvláštne postavenie. Pretože nimi hovorí len relatívne malá skupina ľudí. Tieto skupiny si nemôžu dovoliť vybudovať vlastné školy. Je pre nich tiež ťažké vydávať vlastnú literatúru. V dôsledku toho hrozí mnohým minoritným jazykom vymretie. Európska únia chce minoritné jazyky chrániť. Pretože každý jazyk je dôležitou súčasťou kultúry a identity. Niektoré národy nemajú vlastný štát a existujú len ako menšiny. Na podporu ich jazykov existujú rôzne programy a projekty. S ich pomocou by sa mala zachovať aj kultúra menších etnických skupín. Napriek tomu mnohé minoritné jazyky čoskoro vymiznú. Medzi ne patrí livončina, ktorou sa hovorí v jednej provincii Lotyšska. Používa ju dnes už len asi 20 rodených hovoriacich. Livončina je tak najmenším jazykom na svete ...