Размоўнік

be Прошлы час 2   »   hy Past tense 2

82 [восемдзесят два]

Прошлы час 2

Прошлы час 2

82 [ութանասուներկու]

82 [ut’anasunerku]

Past tense 2

[ants’yal 2]

Выберыце, як вы хочаце бачыць пераклад:   
Беларуская Армянская Гуляць Больш
Табе давялося выклікаць хуткую дапамогу? Պ-տ--է--շ-ա--գ-ութ--ւ- -ան---՞ր: Պետք էր շտապոգնություն կանչեի՞ր: Պ-տ- է- շ-ա-ո-ն-ւ-յ-ւ- կ-ն-ե-՞-: -------------------------------- Պետք էր շտապոգնություն կանչեի՞ր: 0
P-tk- e- s-t-p-gn-t’--n k-n-h-----r Petk’ er shtapognut’yun kanch’yei՞r P-t-’ e- s-t-p-g-u-’-u- k-n-h-y-i-r ----------------------------------- Petk’ er shtapognut’yun kanch’yei՞r
Табе давялося выклікаць доктара? Պետք է- բ-ի--ի--կանչեի՞ր: Պետք էր բժիշկին կանչեի՞ր: Պ-տ- է- բ-ի-կ-ն կ-ն-ե-՞-: ------------------------- Պետք էր բժիշկին կանչեի՞ր: 0
P-t-- er----is-kin ka-c-’--i՞r Petk’ er bzhishkin kanch’yei՞r P-t-’ e- b-h-s-k-n k-n-h-y-i-r ------------------------------ Petk’ er bzhishkin kanch’yei՞r
Табе давялося выклікаць паліцыю? Պ-տ- էր ---ի-ա------ն--կանչ---ր: Պետք էր ոստիկանությանը կանչեի՞ր: Պ-տ- է- ո-տ-կ-ն-ւ-յ-ն- կ-ն-ե-՞-: -------------------------------- Պետք էր ոստիկանությանը կանչեի՞ր: 0
P-t----r--os-ikan----a-y-k-nc---e--r Petk’ er vostikanut’yany kanch’yei՞r P-t-’ e- v-s-i-a-u-’-a-y k-n-h-y-i-r ------------------------------------ Petk’ er vostikanut’yany kanch’yei՞r
У Вас ёсць нумар тэлефона? У мяне ён толькі што быў. Հ---խ----ամարը---ն-՞-: Մի -ի- -ռ-ջ-ո-ն-ի: Հեռախոսահամարը ունե՞ք: Մի քիչ առաջ ունեի: Հ-ռ-խ-ս-հ-մ-ր- ո-ն-՞-: Մ- ք-չ ա-ա- ո-ն-ի- ----------------------------------------- Հեռախոսահամարը ունե՞ք: Մի քիչ առաջ ունեի: 0
H---a--osahama---u--՞k’--- k’i-h’ ar-aj -n-i Herrakhosahamary une՞k’ Mi k’ich’ arraj unei H-r-a-h-s-h-m-r- u-e-k- M- k-i-h- a-r-j u-e- -------------------------------------------- Herrakhosahamary une՞k’ Mi k’ich’ arraj unei
У Вас ёсць адрас? У мяне ён толькі што быў. Հ---ե--ո-ն-՞ք: -ի ք-չ ---ջ--ւ-ե-: Հասցեն ունե՞ք: Մի քիչ առաջ ունեի: Հ-ս-ե- ո-ն-՞-: Մ- ք-չ ա-ա- ո-ն-ի- --------------------------------- Հասցեն ունե՞ք: Մի քիչ առաջ ունեի: 0
Ha-ts-y-n --e--- Mi k--ch- a-r-j --ei Hasts’yen une՞k’ Mi k’ich’ arraj unei H-s-s-y-n u-e-k- M- k-i-h- a-r-j u-e- ------------------------------------- Hasts’yen une՞k’ Mi k’ich’ arraj unei
У Вас ёсць карта горада? У мяне яна толькі што была. Ք---ք-----տ--ը ո-նե-ք: -ի -----ռ---ու--ի: Քաղաքի քարտեզը ունե՞ք: Մի քիչ առաջ ունեի: Ք-ղ-ք- ք-ր-ե-ը ո-ն-՞-: Մ- ք-չ ա-ա- ո-ն-ի- ----------------------------------------- Քաղաքի քարտեզը ունե՞ք: Մի քիչ առաջ ունեի: 0
K’---a-’i ---r--zy u--՞k’--i-k--ch---rr-j un-i K’aghak’i k’artezy une՞k’ Mi k’ich’ arraj unei K-a-h-k-i k-a-t-z- u-e-k- M- k-i-h- a-r-j u-e- ---------------------------------------------- K’aghak’i k’artezy une՞k’ Mi k’ich’ arraj unei
Ён прыйшоў своечасова? Ён не мог прыйсці своечасова. Նա ճշտ-պա--եկ-----Ն--չ-ր--ա-----շտապահ-գալ: Նա ճշտապահ եկա՞վ: Նա չէր կարող ճշտապահ գալ: Ն- ճ-տ-պ-հ ե-ա-վ- Ն- չ-ր կ-ր-ղ ճ-տ-պ-հ գ-լ- ------------------------------------------- Նա ճշտապահ եկա՞վ: Նա չէր կարող ճշտապահ գալ: 0
Na ch-htap-----ka՞v N- -h--r -a--gh --shtap-h gal Na chshtapah yeka՞v Na ch’er karogh chshtapah gal N- c-s-t-p-h y-k-՞- N- c-’-r k-r-g- c-s-t-p-h g-l ------------------------------------------------- Na chshtapah yeka՞v Na ch’er karogh chshtapah gal
Ён знайшоў шлях? Ён не мог знайсці шлях. Ն--ճանապա-հ- -տ--վ:-Ն---էր կ---ղ --ն-պ-ր-ը----ե-: Նա ճանապարհը գտա՞վ: Նա չէր կարող ճանապարհը գտնել: Ն- ճ-ն-պ-ր-ը գ-ա-վ- Ն- չ-ր կ-ր-ղ ճ-ն-պ-ր-ը գ-ն-լ- ------------------------------------------------- Նա ճանապարհը գտա՞վ: Նա չէր կարող ճանապարհը գտնել: 0
N- ---na----------- -a--h--r ---ogh--ha-a-ar-y -tnel Na chanaparhy gta՞v Na ch’er karogh chanaparhy gtnel N- c-a-a-a-h- g-a-v N- c-’-r k-r-g- c-a-a-a-h- g-n-l ---------------------------------------------------- Na chanaparhy gta՞v Na ch’er karogh chanaparhy gtnel
Ён цябе зразумеў? Ён не мог мяне зразумець. Նա ք-զ--ա--ա---վ: Նա-չէր կա--ղ--ն------անալ: Նա քեզ հասկացա՞վ: Նա չէր կարող ինձ հասկանալ: Ն- ք-զ հ-ս-ա-ա-վ- Ն- չ-ր կ-ր-ղ ի-ձ հ-ս-ա-ա-: -------------------------------------------- Նա քեզ հասկացա՞վ: Նա չէր կարող ինձ հասկանալ: 0
N- --ye--ha--ats’-՞v--a --’e- ka--g------ has--n-l Na k’yez haskats’a՞v Na ch’er karogh indz haskanal N- k-y-z h-s-a-s-a-v N- c-’-r k-r-g- i-d- h-s-a-a- -------------------------------------------------- Na k’yez haskats’a՞v Na ch’er karogh indz haskanal
Чаму ты не мог прыйсці своечасова? Ի----՞ -ես կար--աց-- -ամանա--- գալ: Ինչու՞ չես կարողացել ժամանակին գալ: Ի-չ-ւ- չ-ս կ-ր-ղ-ց-լ ժ-մ-ն-կ-ն գ-լ- ----------------------------------- Ինչու՞ չես կարողացել ժամանակին գալ: 0
In---u՞-ch-ye- k---g--t-’ye- z---a-ak-----l Inch’u՞ ch’yes karoghats’yel zhamanakin gal I-c-’-՞ c-’-e- k-r-g-a-s-y-l z-a-a-a-i- g-l ------------------------------------------- Inch’u՞ ch’yes karoghats’yel zhamanakin gal
Чаму ты не мог знайсці шлях? Ինչու----ս---րո-ա-ե- ճ---պ-րհ--գ--ե-: Ինչու՞ չես կարողացել ճանապարհը գտնել: Ի-չ-ւ- չ-ս կ-ր-ղ-ց-լ ճ-ն-պ-ր-ը գ-ն-լ- ------------------------------------- Ինչու՞ չես կարողացել ճանապարհը գտնել: 0
I---’u՞ c--ye--k-r----ts---- -han-parh- -t-el Inch’u՞ ch’yes karoghats’yel chanaparhy gtnel I-c-’-՞ c-’-e- k-r-g-a-s-y-l c-a-a-a-h- g-n-l --------------------------------------------- Inch’u՞ ch’yes karoghats’yel chanaparhy gtnel
Чаму ты не мог яго зразумець? Ինչ-ւ՞-չ-- կ----ա-ե- նրա- հ-սկանա-: Ինչու՞ չես կարողացել նրան հասկանալ: Ի-չ-ւ- չ-ս կ-ր-ղ-ց-լ ն-ա- հ-ս-ա-ա-: ----------------------------------- Ինչու՞ չես կարողացել նրան հասկանալ: 0
I-c-’-- -h--e- -a--ghat-------ra---a--a--l Inch’u՞ ch’yes karoghats’yel nran haskanal I-c-’-՞ c-’-e- k-r-g-a-s-y-l n-a- h-s-a-a- ------------------------------------------ Inch’u՞ ch’yes karoghats’yel nran haskanal
Я не мог / не магла прыйсці своечасова, бо не было аўтобуса. Ե- ----կ-րո--ցել ժամանա--- -ալ,-որով-ետ--ա-տու--ւս-չկ--: Ես չեմ կարողացել ժամանակին գալ, որովհետև ավտուբուս չկար: Ե- չ-մ կ-ր-ղ-ց-լ ժ-մ-ն-կ-ն գ-լ- ո-ո-հ-տ- ա-տ-ւ-ո-ս չ-ա-: -------------------------------------------------------- Ես չեմ կարողացել ժամանակին գալ, որովհետև ավտուբուս չկար: 0
Y-s --’-e- k-ro-hats-y-l-z-a-anak-----l---o-o-hetev-a-t--u---h’-ar Yes ch’yem karoghats’yel zhamanakin gal, vorovhetev avtubus ch’kar Y-s c-’-e- k-r-g-a-s-y-l z-a-a-a-i- g-l- v-r-v-e-e- a-t-b-s c-’-a- ------------------------------------------------------------------ Yes ch’yem karoghats’yel zhamanakin gal, vorovhetev avtubus ch’kar
Я не мог / не магла знайсці шлях, бо ў мяне не было карты горада. Ե- --- --րո-ացել ճանա---հը-գ-նել- --ո--ե-և -ա-աքի------- -ո-նեի: Ես չեմ կարողացել ճանապարհը գտնել, որովհետև քաղաքի քարտեզ չունեի: Ե- չ-մ կ-ր-ղ-ց-լ ճ-ն-պ-ր-ը գ-ն-լ- ո-ո-հ-տ- ք-ղ-ք- ք-ր-ե- չ-ւ-ե-: ---------------------------------------------------------------- Ես չեմ կարողացել ճանապարհը գտնել, որովհետև քաղաքի քարտեզ չունեի: 0
Yes -h’yem k----ha-s’-e- c-a--p--hy-g--el, voro-h--e--k’-g-ak-i -’-r-----h--n-i Yes ch’yem karoghats’yel chanaparhy gtnel, vorovhetev k’aghak’i k’artez ch’unei Y-s c-’-e- k-r-g-a-s-y-l c-a-a-a-h- g-n-l- v-r-v-e-e- k-a-h-k-i k-a-t-z c-’-n-i ------------------------------------------------------------------------------- Yes ch’yem karoghats’yel chanaparhy gtnel, vorovhetev k’aghak’i k’artez ch’unei
Я не мог / не магла яго зразумець, бо музыка была вельмі гучная. Ես --ան -եմ կ-րո--հ--կանալ,--րո-հ-տ--եր-ժշտո-թյո--ը-շա----ր-- էր: Ես նրան չեմ կարող հասկանալ, որովհետև երաժշտությունը շատ բարձր էր: Ե- ն-ա- չ-մ կ-ր-ղ հ-ս-ա-ա-, ո-ո-հ-տ- ե-ա-շ-ո-թ-ո-ն- շ-տ բ-ր-ր է-: ----------------------------------------------------------------- Ես նրան չեմ կարող հասկանալ, որովհետև երաժշտությունը շատ բարձր էր: 0
Y-s------ch--e---a--g- h---ana-, v-r-vhet-v y--a--s-t---y-ny ---- ba-dzr--r Yes nran ch’yem karogh haskanal, vorovhetev yerazhshtut’yuny shat bardzr er Y-s n-a- c-’-e- k-r-g- h-s-a-a-, v-r-v-e-e- y-r-z-s-t-t-y-n- s-a- b-r-z- e- --------------------------------------------------------------------------- Yes nran ch’yem karogh haskanal, vorovhetev yerazhshtut’yuny shat bardzr er
Мне давялося ўзяць таксі. Ե- -ե-ք է --քսի-վ-րց--ի: Ես պետք է տաքսի վերցնեի: Ե- պ-տ- է տ-ք-ի վ-ր-ն-ի- ------------------------ Ես պետք է տաքսի վերցնեի: 0
Ye--pe-k- ----k-s- verts-n-i Yes petk’ e tak’si verts’nei Y-s p-t-’ e t-k-s- v-r-s-n-i ---------------------------- Yes petk’ e tak’si verts’nei
Мне давялося купіць карту горада. Ե-----ք է քաղ-ք--ք--տե- գնե-: Ես պետք է քաղաքի քարտեզ գնեի: Ե- պ-տ- է ք-ղ-ք- ք-ր-ե- գ-ե-: ----------------------------- Ես պետք է քաղաքի քարտեզ գնեի: 0
Yes p-t-- e k’agha-----’a-te--g--i Yes petk’ e k’aghak’i k’artez gnei Y-s p-t-’ e k-a-h-k-i k-a-t-z g-e- ---------------------------------- Yes petk’ e k’aghak’i k’artez gnei
Я быў / была вымушаны / вымушана выключыць радыё. Ե- --տք է -ա---ն-ան-ա-ե-: Ես պետք է ռադիոն անջատեի: Ե- պ-տ- է ռ-դ-ո- ա-ջ-տ-ի- ------------------------- Ես պետք է ռադիոն անջատեի: 0
Y-s -e--’-e-r--di-- a-j--ei Yes petk’ e rradion anjatei Y-s p-t-’ e r-a-i-n a-j-t-i --------------------------- Yes petk’ e rradion anjatei

Замежную мову лепей вывучаць за мяжой!

Дарослыя вывучаюць мову не так лёгка, як дзеці. Іх мозг ужо развіўся. Таму ён ужо не так лёгка ўтварае новыя сеткі. Але дарослыя ўсё ж такі могуць вывучыць замежную мову вельмі добра. Для гэтага трэба паехаць у тую краіну, ў якой размаўляюць на гэтай мове. Замежная мова асабліва эфектыўна вывучаецца за мяжой. Гэта ведае кожны, хто ўжо ездзіў за мяжу, каб вывучаць замежную мову. У натуральных умовах новую мову вывучаюць намнога хутчэй. Новае даследаванне прывяло да цікавага выніку. Яно паказвае, што новая мова за мяжой вывучаецца па-іншаму ! Мозг можа апрацоўваць замежную мову, як родную. Вучоныя доўгі час думалі, што існуюць розныя працэсы навучання. Здаецца, што эксперымент гэта падцвердзіў. Група даследуемых павінна была вывучыць штучную мову. Частка групы наведвала звычайныя ўрокі. Іншая вучыла ў смадэліраванай сітуацыі - ‘за мяжой’. Гэтыя даследуемыя мусілі арыентавацца ў незнаёмым асяроддзі. Усе людзі, з якімі яны мелі зносіны, размаўлялі на новай мове. Даследуемыя гэтай групы, такім чынам, не былі звычайнымі вучнямі. Яны адносіліся да незнаёмага грамадства моўцаў. Яны былі вымушаны хутка дапамагаць сабе, выкарыстоўвая новую мову. Праз некаторы час даследуемых пратэсціравалі. Абедзе групы паказалі аднолькава добрыя веды новай мовы. Але іх мозг па-рознаму апрацоўваў замежную мову. У тых, хто вучыў мову ‘за мяжой’, назіралася ўражальная актыўнасць мозгу. Іх мозг апрацоўваў граматыку замежнай мовы, як роднай. Назіраліся тыя ж механізмы, як у носьбітаў мовы. Моўная вандроўка - гэта найлепшая і самая эфектыўная форма навучання!