Frazlibro

eo En la kuirejo   »   te వంటగదిలో

19 [dek naŭ]

En la kuirejo

En la kuirejo

19 [పంతొమ్మిది]

19 [Pantom\'midi]

వంటగదిలో

[Vaṇṭagadilō]

Elektu kiel vi volas vidi la tradukon:   
esperanto telugua Ludu Pli
Ĉu vi havas novan kuirejon? మీకు---త-----టగ-ి-ఉం-ా? మీ_ కొ__ వం___ ఉం__ మ-క- క-త-త వ-ట-ద- ఉ-ద-? ----------------------- మీకు కొత్త వంటగది ఉందా? 0
M--u-k---a va---ga-- -nd-? M___ k____ v________ u____ M-k- k-t-a v-ṇ-a-a-i u-d-? -------------------------- Mīku kotta vaṇṭagadi undā?
Kion vi volas kuiri hodiaŭ? ఈ-ోజు -ీ-ు -మ- --డుదామన----ుక----న్-ా--? ఈ__ మీ_ ఏ_ వం____ అ_______ ఈ-ో-ు మ-ర- ఏ-ి వ-డ-ద-మ-ి అ-ు-ు-ట-న-న-ర-? ---------------------------------------- ఈరోజు మీరు ఏమి వండుదామని అనుకుంటున్నారు? 0
Īrō-- mīru--m- v-ṇḍ--ām--i a-uk-ṇṭ-n--ru? Ī____ m___ ē__ v__________ a_____________ Ī-ō-u m-r- ē-i v-ṇ-u-ā-a-i a-u-u-ṭ-n-ā-u- ----------------------------------------- Īrōju mīru ēmi vaṇḍudāmani anukuṇṭunnāru?
Ĉu vi kuiras elektre aŭ gase? మ-రు -లెక---రిక్ -ే-- గ్-ాస--స----్ -ే-ి----వ-డ-తా--? మీ_ ఎ_____ లే_ గ్__ స్__ దే___ వం____ మ-ర- ఎ-ె-్-్-ి-్ ల-ద- గ-య-స- స-ట-వ- ద-న-మ-ద వ-డ-త-ర-? ----------------------------------------------------- మీరు ఎలెక్ట్రిక్ లేదా గ్యాస్ స్టౌవ్ దేనిమీద వండుతారు? 0
Mī-u--le-ṭ-i- lē----y-s sṭ-uv d------- va--u--ru? M___ e_______ l___ g___ s____ d_______ v_________ M-r- e-e-ṭ-i- l-d- g-ā- s-a-v d-n-m-d- v-ṇ-u-ā-u- ------------------------------------------------- Mīru elekṭrik lēdā gyās sṭauv dēnimīda vaṇḍutāru?
Ĉu mi tranĉu la cepojn? నేన- -ల్ల--ాయల---త--నా? నే_ ఉ______ త____ న-న- ఉ-్-ి-ా-ల-ు త-గ-ా- ----------------------- నేను ఉల్లిపాయలను తరగనా? 0
N--- u----ā----nu---r---n-? N___ u___________ t________ N-n- u-l-p-y-l-n- t-r-g-n-? --------------------------- Nēnu ullipāyalanu taraganā?
Ĉu mi senŝeligu la terpomojn? న--ు -ం-ా---ుం-ల -ొక్-ుత----? నే_ బం_____ తొ______ న-న- బ-గ-ళ-ద-ం-ల త-క-క-త-య-ా- ----------------------------- నేను బంగాళాదుంపల తొక్కుతీయనా? 0
Nēnu-baṅ--ḷ-d---a-a -okku-ī-an-? N___ b_____________ t___________ N-n- b-ṅ-ā-ā-u-p-l- t-k-u-ī-a-ā- -------------------------------- Nēnu baṅgāḷādumpala tokkutīyanā?
Ĉu mi lavu la salaton? నే-ు-త-టక--ని కడగన-? నే_ తో____ క____ న-న- త-ట-ూ-న- క-గ-ా- -------------------- నేను తోటకూరని కడగనా? 0
N--u-tōṭa-ūr-n- ka--ganā? N___ t_________ k________ N-n- t-ṭ-k-r-n- k-ḍ-g-n-? ------------------------- Nēnu tōṭakūrani kaḍaganā?
Kie estas la glasoj? గ్లా-ులు-ఎ--కడ-ఉన్నాయి? గ్___ ఎ___ ఉ____ గ-ల-స-ల- ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ----------------------- గ్లాసులు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
G--sulu e----- ----yi? G______ e_____ u______ G-ā-u-u e-k-ḍ- u-n-y-? ---------------------- Glāsulu ekkaḍa unnāyi?
Kie estas la vazaro? గ--్-ెలు ఎక-కడ--న్-ాయ-? గి___ ఎ___ ఉ____ గ-న-న-ల- ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ----------------------- గిన్నెలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
G--n--u -kk--a u-n-y-? G______ e_____ u______ G-n-e-u e-k-ḍ- u-n-y-? ---------------------- Ginnelu ekkaḍa unnāyi?
Kie estas la manĝilaro? చం---ూ-----ులూ-ఎ-్-------ా--? చం_______ ఎ___ ఉ____ చ-చ-ల---త-త-ల- ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ----------------------------- చంచాలూ-కత్తులూ ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Can̄cā---k-ttu-ū-ekka---u-----? C______________ e_____ u______ C-n-c-l---a-t-l- e-k-ḍ- u-n-y-? ------------------------------- Can̄cālū-kattulū ekkaḍa unnāyi?
Ĉu vi havas skatolmalfermilon? క్--న-----తె--------క-ం-ఎక్---ఉం-ి? క్__ ని తె__ ప___ ఎ___ ఉం__ క-య-న- న- త-ర-చ- ప-ి-ర- ఎ-్-డ ఉ-ద-? ----------------------------------- క్యాన్ ని తెరిచే పరికరం ఎక్కడ ఉంది? 0
Kyā---- ter-c----ri-a-a--e----a -n-i? K___ n_ t_____ p________ e_____ u____ K-ā- n- t-r-c- p-r-k-r-ṁ e-k-ḍ- u-d-? ------------------------------------- Kyān ni tericē parikaraṁ ekkaḍa undi?
Ĉu vi havas botelmalfermilon? బాట-ల- న- తెరి-- ప-ి-ర- -క--డ --ది? బా__ ని తె__ ప___ ఎ___ ఉం__ బ-ట-ల- న- త-ర-చ- ప-ి-ర- ఎ-్-డ ఉ-ద-? ----------------------------------- బాటిల్ ని తెరిచే పరికరం ఎక్కడ ఉంది? 0
Bāṭ-l--- te-ic- --rika-aṁ---k-ḍa-un-i? B____ n_ t_____ p________ e_____ u____ B-ṭ-l n- t-r-c- p-r-k-r-ṁ e-k-ḍ- u-d-? -------------------------------------- Bāṭil ni tericē parikaraṁ ekkaḍa undi?
Ĉu vi havas korktirilon? మ-వ--ద క-ర-----్---ూ-ఉం--? మీ___ కా__ స్__ ఉం__ మ-వ-్- క-ర-క- స-క-ర- ఉ-ద-? -------------------------- మీవద్ద కార్క్ స్క్రూ ఉందా? 0
M--a--a-k-----k-- ---ā? M______ k___ s___ u____ M-v-d-a k-r- s-r- u-d-? ----------------------- Mīvadda kārk skrū undā?
Ĉu vi kuiras la supon en ĉi-tiu kaserolo? మ--- -ూప్------కు---- వ-------? మీ_ సూ_ ని ఈ కుం__ వం____ మ-ర- స-ప- న- ఈ క-ం-ల- వ-డ-త-ర-? ------------------------------- మీరు సూప్ ని ఈ కుండలో వండుతారా? 0
M-r---ūp-ni ī k--ḍ-l---a-ḍu--rā? M___ s__ n_ ī k______ v_________ M-r- s-p n- ī k-ṇ-a-ō v-ṇ-u-ā-ā- -------------------------------- Mīru sūp ni ī kuṇḍalō vaṇḍutārā?
Ĉu vi fritas la fiŝon en ĉi-tiu pato? మ--ు -ేప-ి ఈ--్యాన్ -ో --య--చ-తా--? మీ_ చే__ ఈ ప్__ లో వే_____ మ-ర- చ-ప-ి ఈ ప-య-న- ల- వ-య-ం-ు-ా-ా- ----------------------------------- మీరు చేపని ఈ ప్యాన్ లో వేయించుతారా? 0
M-r- -ē-an- --p-ā- lō v-y-n̄c--ā-ā? M___ c_____ ī p___ l_ v___________ M-r- c-p-n- ī p-ā- l- v-y-n-c-t-r-? ----------------------------------- Mīru cēpani ī pyān lō vēyin̄cutārā?
Ĉu vi kradrostas la legomojn sur ĉi-tiu kradrostilo? మీ---ఈ--ూరగాయ--ు ----ర-ల--ప- గ-ర-ల- చ-స్------ర-? మీ_ ఈ కూ_____ ఈ గ్__ పై గ్__ చే______ మ-ర- ఈ క-ర-ా-ల-ు ఈ గ-ర-ల- ప- గ-ర-ల- చ-స-త-న-న-ర-? ------------------------------------------------- మీరు ఈ కూరగాయలను ఈ గ్రిల్ పై గ్రిల్ చేస్తున్నారా? 0
Mī-- ī -----āy---nu----r-l--a- ---l c------ā--? M___ ī k___________ ī g___ p__ g___ c__________ M-r- ī k-r-g-y-l-n- ī g-i- p-i g-i- c-s-u-n-r-? ----------------------------------------------- Mīru ī kūragāyalanu ī gril pai gril cēstunnārā?
Mi preparas la tablon. నేన---ల-ల-ి --్-ుతు--నా-ు నే_ బ___ స______ న-న- బ-్-న- స-్-ు-ు-్-ా-ు ------------------------- నేను బల్లని సర్దుతున్నాను 0
Nēn---al---- --rd----n-nu N___ b______ s___________ N-n- b-l-a-i s-r-u-u-n-n- ------------------------- Nēnu ballani sardutunnānu
Jen la tranĉiloj, la forkoj kaj la kuleroj. క---ు-ూ, -ో-్--ల--మ--యు-స-పూన----ఇక్-డ ఉన్న--ి క____ ఫో___ మ__ స్___ ఇ___ ఉ___ క-్-ు-ూ- ఫ-ర-క-ల- మ-ి-ు స-ప-న-ల- ఇ-్-డ ఉ-్-ా-ి ---------------------------------------------- కత్తులూ, ఫోర్కులూ మరియు స్పూన్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి 0
K--t---- p-----l---ariyu --ūn-u i-k--a-u-n-yi K_______ p_______ m_____ s_____ i_____ u_____ K-t-u-ū- p-ō-k-l- m-r-y- s-ū-l- i-k-ḍ- u-n-y- --------------------------------------------- Kattulū, phōrkulū mariyu spūnlu ikkaḍa unnāyi
Jen la glasoj, la teleroj kaj la buŝtukoj. గ-లా-ు-ు,-ప్-ే--ల- మ-----న-యాప-క-న్-ు ఇక----ఉ-్నాయి గ్____ ప్___ మ__ న్_____ ఇ___ ఉ___ గ-ల-స-ల-, ప-ల-ట-ల- మ-ి-ు న-య-ప-క-న-ల- ఇ-్-డ ఉ-్-ా-ి --------------------------------------------------- గ్లాసులు, ప్లేటులు మరియు న్యాప్కిన్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి 0
Glā----- --ē---u -ar--u ----p-i--u -k-aḍ- -nn--i G_______ p______ m_____ n_________ i_____ u_____ G-ā-u-u- p-ē-u-u m-r-y- n-y-p-i-l- i-k-ḍ- u-n-y- ------------------------------------------------ Glāsulu, plēṭulu mariyu n'yāpkinlu ikkaḍa unnāyi

Lerno kaj lernaj tipoj

Kiu lernante apenaŭ progresas, tiu eble malĝuste lernas. Tio signifas ke li ne lernas en maniero korespondanta al sia lerna tipo. Ĝenerale distingiĝas kvar lernaj tipoj. Tiuj lernaj tipoj atribuiĝas al la sensaj organoj. Estas lernaj tipoj aŭdaj, vidaj, komunikaj kaj movaj. Aŭdtipuloj plej bone encerbigas tion, kion ili aŭdas. Ili bone memoras melodiojn ekzemple. Ili lernante legas al si mem, la vortojn ili lernas laŭte. Tiu tipulo ofte parolas al si mem. Por li utilas lumdiskoj aŭ pritemaj prelegoj. La vidtipulo plej bone lernas tion, kion li vidas. Por li gravas do legi informojn. Li lernante faras al si multajn notojn. Li ŝatas lerni ankaŭ per bildoj, tabeloj kaj slipoj. Tiu tipulo multe legas kaj sonĝas ofte kaj bunte. En bela ĉirkaŭaĵo li povas plej bone lerni. La komuniktipulo preferas konversaciojn kaj diskutojn. Li bezonas interagon, do dialogon kun aliuloj. Li dumkurse starigas multajn demandojn kaj li ŝatas lerni ene de grupo. La movtipulo lernas per la movoj. Li preferas la metodon learning by doing (lerni farante), volas ĉion provi. Li lernante ŝatas esti korpe aktiva aŭ maĉas maĉgumon. Li ne volas teorion sed eksperimentojn. Notindas ke miksiĝas tiuj tipoj en preskaŭ ĉiuj homoj. Estas do neniu reprezentanta ununuran tipon. Tial ni plej bone lernas partoprenigante ĉiujn niajn sensojn. Nia cerbo tiam estas pluroble aktivigita kaj bone konservas novan enhavon. Aŭskultu, legu, kaj pridiskutu vortojn! Kaj poste sportumu!