Libri i frazës

sq Familja   »   af Familielede

2 [dy]

Familja

Familja

2 [twee]

Familielede

Zgjidhni se si dëshironi të shihni përkthimin:   
Shqip Afrikanisht Luaj Më shumë
gjyshi d---oupa die oupa d-e o-p- -------- die oupa 0
gjyshja die-ou-a die ouma d-e o-m- -------- die ouma 0
ai dhe ajo h--en -y hy en sy h- e- s- -------- hy en sy 0
babai d-e pa-/ -a-er die pa / vader d-e p- / v-d-r -------------- die pa / vader 0
nёna d----a-- ----er die ma / moeder d-e m- / m-e-e- --------------- die ma / moeder 0
ai dhe ajo h--en -y hy en sy h- e- s- -------- hy en sy 0
i biri / djali die s--n die seun d-e s-u- -------- die seun 0
e bija / vajza die--ogter die dogter d-e d-g-e- ---------- die dogter 0
ai dhe ajo hy-en--y hy en sy h- e- s- -------- hy en sy 0
vёllai d----ro-r die broer d-e b-o-r --------- die broer 0
motra die ---ter die suster d-e s-s-e- ---------- die suster 0
ai dhe ajo hy--- sy hy en sy h- e- s- -------- hy en sy 0
xhaxhai, daja d-e oom die oom d-e o-m ------- die oom 0
tezja, halla d-e t-nt-----an--e die tante / tannie d-e t-n-e / t-n-i- ------------------ die tante / tannie 0
ai dhe ajo h- en -y hy en sy h- e- s- -------- hy en sy 0
Ne jemi njё familje. On- i--’---a-i-ie. Ons is ’n familie. O-s i- ’- f-m-l-e- ------------------ Ons is ’n familie. 0
Familja nuk ёshtё e vogёl. D----amili---- ni----e-n-nie. Die familie is nie klein nie. D-e f-m-l-e i- n-e k-e-n n-e- ----------------------------- Die familie is nie klein nie. 0
Familja ёshtё e madhe. D---fami--e-i----o-t. Die familie is groot. D-e f-m-l-e i- g-o-t- --------------------- Die familie is groot. 0

A flasim të gjithë afrikanisht?

Jo të gjithë kemi qenë më parë në Afrikë. Por ka mundësi që çdo gjuhë ka qenë atje më parë! Të paktën disa shkencëtarë e besojnë këtë. Sipas mendimit të tyre, origjina e të gjitha gjuhëve vjen nga Afrika. Nga atje ato u përhapën në të gjithë botën. Në total ka më shumë se 6000 gjuhë të ndryshme. Por, të gjitha duket se kanë një rrënjë të përbashkët afrikane. Studiuesit kanë krahasuar fonemat e gjuhëve me njëra tjetrën. Fonemat janë njësitë më të vogla diferencuese të kuptimit të një fjale. Nëse një fonemë ndryshon, kuptimi i një fjale gjithashtu ndryshon. Një shembull nga gjuha angleze mund ta sqarojë këtë. Në anglisht dip dhe tip i referohen dy gjërave të ndryshme. Pra në gjuhën angleze /d/ dhe /t/ janë dy fonema të ndryshme. Ky diversitet fonetik është më i madh në gjuhët e Afrikës. Por ai zvogëlohet ndjeshëm, sa më shumë që largohesh prej atje. Dhe kjo është pikërisht pika ky studiuesit shohin provat për tezën e tyre. Sepse popullsitë që zgjerohen, po bëhen më uniform. Diversiteti gjenetik zvogëlohet në skajet e tij të jashtme. Kjo për faktin se numri i “kolonëve” gjithashtu zvogëlohet. Sa më pak gjene të migrojnë, aq më uniform bëhet një popullatë. Mundësia e kombinimit të gjeneve bëhet më e pakët. Si rezultat, anëtarët e një popullate të migruar bëhen më të ngjashëm me njëri tjetrin. Shkencëtarët e quajnë këtë efekti themeltar. Kur njerëzit u larguan nga Afrika, ata morën gjuhën e tyre me vete. Sidoqoftë, më pak banorë gjithashtu kanë më pak fonema në bagazhin e tyre. Kështu, gjuhët individuale bëhen më uniforme me kalimin e kohës. Duket e vërtetuar që Homo sapiens vjen nga Afrika. Ne presim të shohim nëse kjo vlen edhe për gjuhën e tij…