Phrasebook

tl asking for something   »   zh 请求某物或某事

74 [pitumpu’t apat]

asking for something

asking for something

74[七十四]

74 [Qīshísì]

请求某物或某事

[qǐngqiú mǒu wù huò mǒu shì]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Intsik (Pinasimple) Maglaro higit pa
Maaari mo bang gupitin ang aking buhok? 您-能-给 --剪-发 - ? 您 能 给 我 剪-- 吗 ? 您 能 给 我 剪-发 吗 ? --------------- 您 能 给 我 剪头发 吗 ? 0
ní--n-n- gě- -----ǎ- -ó--ǎ-m-? n-- n--- g-- w- j--- t---- m-- n-n n-n- g-i w- j-ǎ- t-u-ǎ m-? ------------------------------ nín néng gěi wǒ jiǎn tóufǎ ma?
Huwag masyadong maiksi, salamat. 请-不要 -- 。 请 不- 太- 。 请 不- 太- 。 --------- 请 不要 太短 。 0
Q--- b--à----- -uǎ-. Q--- b---- t-- d---- Q-n- b-y-o t-i d-ǎ-. -------------------- Qǐng bùyào tài duǎn.
Medyo mas maiksi, pakiusap. / Paki-iksian pa ng onti, salamat. 请 短-些-。 请 短 些 。 请 短 些 。 ------- 请 短 些 。 0
Qǐn--duǎ- x-ē. Q--- d--- x--- Q-n- d-ǎ- x-ē- -------------- Qǐng duǎn xiē.
Maaari mo bang i-imprenta ang mga larawan? 您 --冲洗 ---- ? 您 能 冲- 相- 吗 ? 您 能 冲- 相- 吗 ? ------------- 您 能 冲洗 相片 吗 ? 0
N-- -éng---ō-g----i----iàn --? N-- n--- c------ x-------- m-- N-n n-n- c-ō-g-ǐ x-à-g-i-n m-? ------------------------------ Nín néng chōngxǐ xiàngpiàn ma?
Nasa CD ang mga larawan. 照- 都 在 C- 里--。 照- 都 在 C- 里- 。 照- 都 在 C- 里- 。 -------------- 照片 都 在 CD 里面 。 0
Zhà--iàn-d----à- CD l--iàn. Z------- d-- z-- C- l------ Z-à-p-à- d-u z-i C- l-m-à-. --------------------------- Zhàopiàn dōu zài CD lǐmiàn.
Ang mga larawan ay nasa kamera. 照片 都 --照-----。 照- 都 在 照-- 里 。 照- 都 在 照-机 里 。 -------------- 照片 都 在 照相机 里 。 0
Z-à---à----u---- -h--xi-n--- --. Z------- d-- z-- z---------- l-- Z-à-p-à- d-u z-i z-à-x-à-g-ī l-. -------------------------------- Zhàopiàn dōu zài zhàoxiàngjī lǐ.
Maaari mo bang ayusin ang relo? 您 - 修 这个 表 吗-? 您 能 修 这- 表 吗 ? 您 能 修 这- 表 吗 ? -------------- 您 能 修 这个 表 吗 ? 0
N-n-n-n- ----zh----b-ǎo---? N-- n--- x-- z---- b--- m-- N-n n-n- x-ū z-è-e b-ǎ- m-? --------------------------- Nín néng xiū zhège biǎo ma?
Nabasag ang baso. 表面-- 了-。 表- 坏 了 。 表- 坏 了 。 -------- 表面 坏 了 。 0
B--omià---u-i--. B------- h------ B-ǎ-m-à- h-à-l-. ---------------- Biǎomiàn huàile.
Ang baterya ay walang laman. 电- 没 电---。 电- 没 电 了 。 电- 没 电 了 。 ---------- 电池 没 电 了 。 0
D-ànc---méi -i-n--. D------ m-- d------ D-à-c-í m-i d-à-l-. ------------------- Diànchí méi diànle.
Maaari mo bang plantsahin ang polo? 您 --熨--这- -衫 吗-? 您 能 熨- 这- 衬- 吗 ? 您 能 熨- 这- 衬- 吗 ? ---------------- 您 能 熨平 这件 衬衫 吗 ? 0
Nín---n--yù- ---g-z-- jià- -h-n-hā----? N-- n--- y-- p--- z-- j--- c------- m-- N-n n-n- y-n p-n- z-è j-à- c-è-s-ā- m-? --------------------------------------- Nín néng yùn píng zhè jiàn chènshān ma?
Maaari mo bang labhan ang pantalon? 您 --把-这--裤子---净 吗 ? 您 能 把 这- 裤- 洗-- 吗 ? 您 能 把 这- 裤- 洗-净 吗 ? ------------------- 您 能 把 这条 裤子 洗干净 吗 ? 0
N---n-----ǎ zh- tiáo --zi xǐ-g----n---a? N-- n--- b- z-- t--- k--- x- g------ m-- N-n n-n- b- z-è t-á- k-z- x- g-n-ì-g m-? ---------------------------------------- Nín néng bǎ zhè tiáo kùzi xǐ gānjìng ma?
Maaari mo bang ayusin ang sapatos? 您 能 -一- 这----吗 ? 您 能 修-- 这- 鞋 吗 ? 您 能 修-下 这- 鞋 吗 ? ---------------- 您 能 修一下 这双 鞋 吗 ? 0
Nín-n-ng---ū y-xià -h- -huā-g---é-m-? N-- n--- x-- y---- z-- s----- x-- m-- N-n n-n- x-ū y-x-à z-è s-u-n- x-é m-? ------------------------------------- Nín néng xiū yīxià zhè shuāng xié ma?
Mayroon ka bang panindi? 您----------- - ? 您 能 把 打-- 给- 吗 ? 您 能 把 打-机 给- 吗 ? ---------------- 您 能 把 打火机 给我 吗 ? 0
Nín-néng--- ---uǒ-ī --i w----? N-- n--- b- d------ g-- w- m-- N-n n-n- b- d-h-ǒ-ī g-i w- m-? ------------------------------ Nín néng bǎ dǎhuǒjī gěi wǒ ma?
Mayroon ka bang posporo o lighter? 您----柴-或-打---吗 ? 您 有 火- 或 打-- 吗 ? 您 有 火- 或 打-机 吗 ? ---------------- 您 有 火柴 或 打火机 吗 ? 0
N----ǒu--uǒ-hái huò---h-ǒj- -a? N-- y-- h------ h-- d------ m-- N-n y-u h-ǒ-h-i h-ò d-h-ǒ-ī m-? ------------------------------- Nín yǒu huǒchái huò dǎhuǒjī ma?
Mayroon ka bang ashtray? 您 - 烟-- - ? 您 有 烟-- 吗 ? 您 有 烟-缸 吗 ? ----------- 您 有 烟灰缸 吗 ? 0
N-n y---yānh-ī-gā-- -a? N-- y-- y----- g--- m-- N-n y-u y-n-u- g-n- m-? ----------------------- Nín yǒu yānhuī gāng ma?
Naninigarilyo ka ba ng tabako? 您-----雪茄- 吗-? 您 吸-- 雪-- 吗 ? 您 吸-抽 雪-烟 吗 ? ------------- 您 吸/抽 雪茄烟 吗 ? 0
Nín--ī--ch----uě----yān-ma? N-- x-- c--- x----- y-- m-- N-n x-/ c-ō- x-ě-i- y-n m-? --------------------------- Nín xī/ chōu xuějiā yān ma?
Naninigarilyo ka ba ng sigarilyo? 您-吸/---- - ? 您 吸-- 香- 吗 ? 您 吸-抽 香- 吗 ? ------------ 您 吸/抽 香烟 吗 ? 0
Nín x-/ ---- --ān---n m-? N-- x-- c--- x------- m-- N-n x-/ c-ō- x-ā-g-ā- m-? ------------------------- Nín xī/ chōu xiāngyān ma?
Naninigarilyo ka ba ng kuwako? 您-吸/--烟--- ? 您 吸-- 烟- 吗 ? 您 吸-抽 烟- 吗 ? ------------ 您 吸/抽 烟斗 吗 ? 0
N-- xī/ chō---ā-dǒ- ma? N-- x-- c--- y----- m-- N-n x-/ c-ō- y-n-ǒ- m-? ----------------------- Nín xī/ chōu yāndǒu ma?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -