Phrasebook

tl asking for something   »   th ขอร้องให้ทำอะไรบางอย่าง

74 [pitumpu’t apat]

asking for something

asking for something

74 [เจ็ดสิบสี่]

jèt-sìp-sèe

ขอร้องให้ทำอะไรบางอย่าง

[kǎw-ráwng-hâi-tam-à-rai-bang-à-yâng]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Maaari mo bang gupitin ang aking buhok? คุ-ช่ว-ต----ใ--------ดิ-ัน--ด้-หม-ค--------? ค-------------- ผ- / ด---- ไ----- ค--- / ค-- ค-ณ-่-ย-ั-ผ-ใ-้ ผ- / ด-ฉ-น ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? -------------------------------------------- คุณช่วยตัดผมให้ ผม / ดิฉัน ได้ไหม ครับ / คะ? 0
k-o--c---ay-dha-----̌--ha-i-p-̌---i--c--̌n-da---ma-------p---́ k------------------------------------------------------------- k-o---h-̂-y-d-a-t-p-̌---a-i-p-̌---i---h-̌---a-i-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------------------------- koon-chûay-dhàt-pǒm-hâi-pǒm-dì-chǎn-dâi-mǎi-kráp-ká
Huwag masyadong maiksi, salamat. อ-่-----ั้-เ-ิ--ป-นะ-รั--/-น-คะ อ---------------- น----- / น--- อ-่-ใ-้-ั-น-ก-น-ป น-ค-ั- / น-ค- ------------------------------- อย่าให้สั้นเกินไป นะครับ / นะคะ 0
à--a---a---sân--er̶-----i-na--krá----́-ká a-------------------------------------------- a---a---a-i-s-̂---e-̶---h-i-n-́-k-a-p-n-́-k-́ --------------------------------------------- à-yâ-hâi-sân-ger̶n-bhai-ná-kráp-ná-ká
Medyo mas maiksi, pakiusap. / Paki-iksian pa ng onti, salamat. ส--น--กนิ- นะครั- /-นะ-ะ ส--------- น----- / น--- ส-้-อ-ก-ิ- น-ค-ั- / น-ค- ------------------------ สั้นอีกนิด นะครับ / นะคะ 0
sa-n--̀ek---́---a---ra----a--k-́ s------------------------------- s-̂---̀-k-n-́---a---r-́---a---a- -------------------------------- sân-èek-nít-ná-kráp-ná-ká
Maaari mo bang i-imprenta ang mga larawan? ช-วย---งร-ป-ห-ไ-้-หม ครับ - คะ? ช------------------- ค--- / ค-- ช-ว-ล-า-ร-ป-ห-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------------- ช่วยล้างรูปให้ได้ไหม ครับ / คะ? 0
c-ûa--la----r-̂-p---̂i---̂---ǎ--k-áp-ká c------------------------------------------ c-u-a---a-n---o-o---a-i-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- chûay-láng-rôop-hâi-dâi-mǎi-kráp-ká
Nasa CD ang mga larawan. รูป-ยู่-นซี-ี ครับ / -ะ ร------------ ค--- / ค- ร-ป-ย-่-น-ี-ี ค-ั- / ค- ----------------------- รูปอยู่ในซีดี ครับ / คะ 0
r-̂o--a-------na--s-e-d-e--rá--ká r---------------------------------- r-̂-p-a---o-o-n-i-s-e-d-e-k-a-p-k-́ ----------------------------------- rôop-à-yôo-nai-see-dee-kráp-ká
Ang mga larawan ay nasa kamera. ร-ป-----นก---ง คร-บ-/--ะ ร------------- ค--- / ค- ร-ป-ย-่-น-ล-อ- ค-ั- / ค- ------------------------ รูปอยู่ในกล้อง ครับ / คะ 0
r------̀-y-̂--nai--l--w-g----́--k-́ r---------------------------------- r-̂-p-a---o-o-n-i-g-a-w-g-k-a-p-k-́ ----------------------------------- rôop-à-yôo-nai-glâwng-kráp-ká
Maaari mo bang ayusin ang relo? ช่-ย-่---า-ิ--ใ-้--้ไหม คร-บ----ะ? ช---------------------- ค--- / ค-- ช-ว-ซ-อ-น-ฬ-ก-ใ-้-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------------- ช่วยซ่อมนาฬิกาให้ได้ไหม ครับ / คะ? 0
chû---sa-wm--a--i-----hâ-----i-mǎi-kr-́p-ká c---------------------------------------------- c-u-a---a-w---a-l-́-g---a-i-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------- chûay-sâwm-na-lí-ga-hâi-dâi-mǎi-kráp-ká
Nabasag ang baso. กระ----ก ก------- ก-ะ-ก-ต- -------- กระจกแตก 0
grà-------h--k g-------------- g-a---o-k-d-æ-k --------------- grà-jòk-dhæ̀k
Ang baterya ay walang laman. แบ---ตอร์รี่)-มด แ--------------- แ-ต-เ-อ-์-ี-)-ม- ---------------- แบต(เตอร์รี่)หมด 0
bæ-t-dh-r̶--êe---̀t b------------------- b-̀---h-r---e-e-m-̀- -------------------- bæ̀t-dhur̶-rêe-mòt
Maaari mo bang plantsahin ang polo? ช่--รีดเส-้อต--น-้-ห้-ด---- ---- ---ะ? ช-------------------------- ค--- / ค-- ช-ว-ร-ด-ส-้-ต-ว-ี-ใ-้-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------------------- ช่วยรีดเสื้อตัวนี้ให้ได้ไหม ครับ / คะ? 0
chûay-r---t---̂---d--a--ée-h----d--i--a---kr-́--k-́ c---------------------------------------------------- c-u-a---e-e---e-u---h-a-n-́---a-i-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------- chûay-rêet-sêua-dhua-née-hâi-dâi-mǎi-kráp-ká
Maaari mo bang labhan ang pantalon? ช่--ซั------ง---นี--ห้----หม-คร---- -ะ? ช--------------------------- ค--- / ค-- ช-ว-ซ-ก-า-เ-ง-ั-น-้-ห-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------------- ช่วยซักกางเกงตัวนี้ให้ได้ไหม ครับ / คะ? 0
c------sa-k-gan---ay-g-dhu--née-ha-i------mǎi-k------á c-------------------------------------------------------- c-u-a---a-k-g-n---a-n---h-a-n-́---a-i-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------- chûay-sák-gang-gayng-dhua-née-hâi-dâi-mǎi-kráp-ká
Maaari mo bang ayusin ang sapatos? ช-วยซ่-ม--ง-ท้า-ู่นี้--้ได-ไ-- -รั--- -ะ? ช----------------------------- ค--- / ค-- ช-ว-ซ-อ-ร-ง-ท-า-ู-น-้-ห-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------------- ช่วยซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้ได้ไหม ครับ / คะ? 0
c-û---s--wm----n---á--ko------e-h-̂i-dâi--ǎi---á----́ c--------------------------------------------------------- c-u-a---a-w---a-n---a-o-k-̂---e-e-h-̂---a-i-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------------- chûay-sâwm-rawng-táo-kôo-née-hâi-dâi-mǎi-kráp-ká
Mayroon ka bang panindi? ข--่-บุ-รี่-น--ย-ด---ม--รับ-/ --? ข--------------------- ค--- / ค-- ข-ต-อ-ุ-ร-่-น-อ-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- ขอต่อบุหรี่หน่อยได้ไหม ครับ / คะ? 0
kǎw-dhàw------rèe-n-̀-y--a-i---̌i-kr----k-́ k--------------------------------------------- k-̌---h-̀---o-o-r-̀---a-w---a-i-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- kǎw-dhàw-bòo-rèe-nàwy-dâi-mǎi-kráp-ká
Mayroon ka bang posporo o lighter? คุณ---ม-ขี-ไฟหร--ไ---็ค-หม ค-ับ-/ --? ค------------------------- ค--- / ค-- ค-ณ-ี-ม-ข-ด-ฟ-ร-อ-ฟ-ช-ค-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------------------- คุณมีไม้ขีดไฟหรือไฟแช็คไหม ครับ / คะ? 0
ko-n-me---á--kè----ai-rě--f---chæ-k----i-k--́----́ k---------------------------------------------------- k-o---e---a-i-k-̀-t-f-i-r-̌---a---h-́---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------- koon-mee-mái-kèet-fai-rěu-fai-chǽk-mǎi-kráp-ká
Mayroon ka bang ashtray? คุ--ีที-เข-่ยบ-หร-่-ห---ร-- /--ะ? ค--------------------- ค--- / ค-- ค-ณ-ี-ี-เ-ี-ย-ุ-ร-่-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- คุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหม ครับ / คะ? 0
koon---e-t----kì----̀o--e----a----ra----á k------------------------------------------ k-o---e---e-e-k-̀---o-o-r-̀---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- koon-mee-têe-kìa-bòo-rèe-mǎi-kráp-ká
Naninigarilyo ka ba ng tabako? คุ-สูบซ-ก-ร์ไ-ม ค-ับ - คะ? ค-------------- ค--- / ค-- ค-ณ-ู-ซ-ก-ร-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------- คุณสูบซิการ์ไหม ครับ / คะ? 0
k--n---------́-ga------k-áp-ká k------------------------------- k-o---o-o---i---a-m-̌---r-́---a- -------------------------------- koon-sòop-sí-ga-mǎi-kráp-ká
Naninigarilyo ka ba ng sigarilyo? คุณส-บบุ-----หม--รั- --คะ? ค-------------- ค--- / ค-- ค-ณ-ู-บ-ห-ี-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------- คุณสูบบุหรี่ไหม ครับ / คะ? 0
koo--s--op-b-̀o-re-e--a-----a-p---́ k---------------------------------- k-o---o-o---o-o-r-̀---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------- koon-sòop-bòo-rèe-mǎi-kráp-ká
Naninigarilyo ka ba ng kuwako? คุ----ไ---ไ-ม--รั- - --? ค------------ ค--- / ค-- ค-ณ-ู-ไ-ป-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------ คุณสูบไปป์ไหม ครับ / คะ? 0
k--n--o-o---h---ma----r-́--ká k----------------------------- k-o---o-o---h-i-m-̌---r-́---a- ------------------------------ koon-sòop-bhai-mǎi-kráp-ká

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -