Phrasebook

tl Past tense 3   »   am ያለፈው ውጥረት 3

83 [walumpu’t tatlo]

Past tense 3

Past tense 3

83 [ሰማንያ ሶስት]

83 [semaniya sositi]

ያለፈው ውጥረት 3

[halafī gīzē 3]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Amharic Maglaro higit pa
pagtawag መ-ወል መደወል መ-ወ- ---- መደወል 0
med-weli medeweli m-d-w-l- -------- medeweli
Tumawag na ako. እ- ደ-ል--። እኔ ደወልኩኝ። እ- ደ-ል-ኝ- --------- እኔ ደወልኩኝ። 0
i-- -------un--. inē dewelikunyi. i-ē d-w-l-k-n-i- ---------------- inē dewelikunyi.
Nasa telepono ako sa buong oras. ሰዓቱ- በሙ--ደ-ልኩ-። ሰዓቱን በሙሉ ደወልኩኝ። ሰ-ቱ- በ-ሉ ደ-ል-ኝ- --------------- ሰዓቱን በሙሉ ደወልኩኝ። 0
se-a--n- -em-l- d----i--nyi. se‘atuni bemulu dewelikunyi. s-‘-t-n- b-m-l- d-w-l-k-n-i- ---------------------------- se‘atuni bemulu dewelikunyi.
magtanong መ-የቅ መጠየቅ መ-የ- ---- መጠየቅ 0
m---e---’i met’eyek’i m-t-e-e-’- ---------- met’eyek’i
Nagtanong ako. እ- ጠ--ኝ እኔ ጠየኩኝ እ- ጠ-ኩ- ------- እኔ ጠየኩኝ 0
in- t’ey--u--i inē t’eyekunyi i-ē t-e-e-u-y- -------------- inē t’eyekunyi
Lagi kong nagtatanong. እኔ -ሌ ---ኝ እኔ ሁሌ ጠየኩኝ እ- ሁ- ጠ-ኩ- ---------- እኔ ሁሌ ጠየኩኝ 0
i-ē---l- ---ye--nyi inē hulē t’eyekunyi i-ē h-l- t-e-e-u-y- ------------------- inē hulē t’eyekunyi
magkwento ng መተ-ክ መተረክ መ-ረ- ---- መተረክ 0
m-----ki metereki m-t-r-k- -------- metereki
Nagkwento ako. እኔ-ተ-ኩኝ እኔ ተረኩኝ እ- ተ-ኩ- ------- እኔ ተረኩኝ 0
inē ---ek-nyi inē terekunyi i-ē t-r-k-n-i ------------- inē terekunyi
Nagkwento na ako ng buo. ታሪ-ን --ሉ --ኩ-። ታሪኩን በሙሉ ተረኩኝ። ታ-ኩ- በ-ሉ ተ-ኩ-። -------------- ታሪኩን በሙሉ ተረኩኝ። 0
t--īkun- b--u-u-t-re---y-. tarīkuni bemulu terekunyi. t-r-k-n- b-m-l- t-r-k-n-i- -------------------------- tarīkuni bemulu terekunyi.
mag-aral መማር መማር መ-ር --- መማር 0
m----i memari m-m-r- ------ memari
Nag-aral ako. እ--ተ-ርኩኝ እኔ ተማርኩኝ እ- ተ-ር-ኝ -------- እኔ ተማርኩኝ 0
inē-te-ariku--i inē temarikunyi i-ē t-m-r-k-n-i --------------- inē temarikunyi
Nag-aral ako buong gabi. ም-ቱን---------ኝ። ምሽቱን በሙሉ ተማርኩኝ። ም-ቱ- በ-ሉ ተ-ር-ኝ- --------------- ምሽቱን በሙሉ ተማርኩኝ። 0
mi-h-t--i-b-mu-- -em--ik-nyi. mishituni bemulu temarikunyi. m-s-i-u-i b-m-l- t-m-r-k-n-i- ----------------------------- mishituni bemulu temarikunyi.
trabaho መ-ራት መስራት መ-ራ- ---- መስራት 0
m-s--ati mesirati m-s-r-t- -------- mesirati
Ako ay nagtrabaho. እኔ -ራ -ራ-። እኔ ስራ ሰራው። እ- ስ- ሰ-ው- ---------- እኔ ስራ ሰራው። 0
i-----r--se-aw-. inē sira serawi. i-ē s-r- s-r-w-. ---------------- inē sira serawi.
Nagtrabaho ako buong araw. እ- ቀ-- ሙሉ ሰ-ው። እኔ ቀኑን ሙሉ ሰራው። እ- ቀ-ን ሙ- ሰ-ው- -------------- እኔ ቀኑን ሙሉ ሰራው። 0
inē-k-en--i -u-u--er-wi. inē k’enuni mulu serawi. i-ē k-e-u-i m-l- s-r-w-. ------------------------ inē k’enuni mulu serawi.
kumain መ--ብ/----ት መመገብ/ መብላት መ-ገ-/ መ-ላ- ---------- መመገብ/ መብላት 0
mem---bi/ me--la-i memegebi/ mebilati m-m-g-b-/ m-b-l-t- ------------------ memegebi/ mebilati
Kumain na ako. እ- -መ--ኩኝ- በ--ኝ። እኔ ተመገብኩኝ/ በላሁኝ። እ- ተ-ገ-ኩ-/ በ-ሁ-። ---------------- እኔ ተመገብኩኝ/ በላሁኝ። 0
i-ē -emeg---k--yi---ela--nyi. inē temegebikunyi/ belahunyi. i-ē t-m-g-b-k-n-i- b-l-h-n-i- ----------------------------- inē temegebikunyi/ belahunyi.
Kinain ko lahat ng pagkain. እኔ-ምግቡ- በ-ሉ----ብኩኝ/ ---ኝ። እኔ ምግቡን በሙሉ ተመገብኩኝ/ በላሁኝ። እ- ም-ቡ- በ-ሉ ተ-ገ-ኩ-/ በ-ሁ-። ------------------------- እኔ ምግቡን በሙሉ ተመገብኩኝ/ በላሁኝ። 0
in- -ig-bu-- -em-l----meg-bi--nyi/ --lah-ny-. inē migibuni bemulu temegebikunyi/ belahunyi. i-ē m-g-b-n- b-m-l- t-m-g-b-k-n-i- b-l-h-n-i- --------------------------------------------- inē migibuni bemulu temegebikunyi/ belahunyi.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -