Размоўнік

be Падвойныя злучнікі   »   zh 并列连词

98 [дзевяноста восем]

Падвойныя злучнікі

Падвойныя злучнікі

98[九十八]

98 [Jiǔshíbā]

并列连词

[bìngliè liáncí]

Выберыце, як вы хочаце бачыць пераклад:   
Беларуская Кітайская (спрошчаная) Гуляць Больш
Паездка была хаця і цудоўная, але надта стомная. 这次 旅游 -然-很好- -是 太累- 了-。 这次 旅游 虽然 很好, 但是 太累人 了 。 这- 旅- 虽- 很-, 但- 太-人 了 。 ----------------------- 这次 旅游 虽然 很好, 但是 太累人 了 。 0
zhè -- l--ó------án hěn hǎ-, dàn-hì tà---èi----l-. zhè cì lǚyóu suīrán hěn hǎo, dànshì tài lèi rénle. z-è c- l-y-u s-ī-á- h-n h-o- d-n-h- t-i l-i r-n-e- -------------------------------------------------- zhè cì lǚyóu suīrán hěn hǎo, dànshì tài lèi rénle.
Цягнік хаця і прыйшоў своечасова, але быў занадта набіты. 这------- ---,-但---- --。 这趟 火车 虽然 很准时, 但是 太满 了 。 这- 火- 虽- 很-时- 但- 太- 了 。 ----------------------- 这趟 火车 虽然 很准时, 但是 太满 了 。 0
Zhè -à-- --ǒ----s-īrán hěn-zhǔ-sh-- --n--- tà- m-nl-. Zhè tàng huǒchē suīrán hěn zhǔnshí, dànshì tài mǎnle. Z-è t-n- h-ǒ-h- s-ī-á- h-n z-ǔ-s-í- d-n-h- t-i m-n-e- ----------------------------------------------------- Zhè tàng huǒchē suīrán hěn zhǔnshí, dànshì tài mǎnle.
Гасцініца хаця і была ўтульная, але занадта дарагая. 这---- 虽然---服--但是-太--了 。 这家 宾馆 虽然 很舒服 ,但是 太贵 了 。 这- 宾- 虽- 很-服 ,-是 太- 了 。 ----------------------- 这家 宾馆 虽然 很舒服 ,但是 太贵 了 。 0
Z---j-ā-bīnguǎ---uīr-n--ěn---ūf-, d---h- tài-gu-l-. Zhè jiā bīnguǎn suīrán hěn shūfú, dànshì tài guìle. Z-è j-ā b-n-u-n s-ī-á- h-n s-ū-ú- d-n-h- t-i g-ì-e- --------------------------------------------------- Zhè jiā bīnguǎn suīrán hěn shūfú, dànshì tài guìle.
Ён сядзе або на аўтобус, або на цягнік. 他-不-----汽- ---坐火- 。 他 不是 坐公共汽车 就是 坐火车 。 他 不- 坐-共-车 就- 坐-车 。 ------------------- 他 不是 坐公共汽车 就是 坐火车 。 0
T- bù-h---uò gō---òng ----ē j-ùsh--zuò-hu-chē. Tā bùshì zuò gōnggòng qìchē jiùshì zuò huǒchē. T- b-s-ì z-ò g-n-g-n- q-c-ē j-ù-h- z-ò h-ǒ-h-. ---------------------------------------------- Tā bùshì zuò gōnggòng qìchē jiùshì zuò huǒchē.
Ён прыйдзе або сёння ўвечары, або заўтра ўранку. 他 不是 ------- -- 明--早--来-。 他 不是 今天 晚上 来 就是 明天 早上 来 。 他 不- 今- 晚- 来 就- 明- 早- 来 。 ------------------------- 他 不是 今天 晚上 来 就是 明天 早上 来 。 0
Tā b-s-ì-jī-t--n --nshàng-l-i -iùs-ì m--g-i-n-zǎ--h--g l--. Tā bùshì jīntiān wǎnshàng lái jiùshì míngtiān zǎoshang lái. T- b-s-ì j-n-i-n w-n-h-n- l-i j-ù-h- m-n-t-ā- z-o-h-n- l-i- ----------------------------------------------------------- Tā bùshì jīntiān wǎnshàng lái jiùshì míngtiān zǎoshang lái.
Ён жыве або ў нас, або ў гасцініцы. 他 或者 住在--家--者 是 -----。 他 或者 住在 我家 或者 是 住 宾馆 。 他 或- 住- 我- 或- 是 住 宾- 。 ---------------------- 他 或者 住在 我家 或者 是 住 宾馆 。 0
Tā-h----ě zh- zài wǒji--huò-hě--h---h--bī-guǎn. Tā huòzhě zhù zài wǒjiā huòzhě shì zhù bīnguǎn. T- h-ò-h- z-ù z-i w-j-ā h-ò-h- s-ì z-ù b-n-u-n- ----------------------------------------------- Tā huòzhě zhù zài wǒjiā huòzhě shì zhù bīnguǎn.
Яна размаўляе як па-іспанску, так і па-англійску. 她 不仅 说 -班牙---- 也--英语 。 她 不仅 说 西班牙语 而且 也说 英语 。 她 不- 说 西-牙- 而- 也- 英- 。 ---------------------- 她 不仅 说 西班牙语 而且 也说 英语 。 0
Tā --jǐn -h-- --b-n-á-yǔ-érqiě y- s----yīngyǔ. Tā bùjǐn shuō xībānyá yǔ érqiě yě shuō yīngyǔ. T- b-j-n s-u- x-b-n-á y- é-q-ě y- s-u- y-n-y-. ---------------------------------------------- Tā bùjǐn shuō xībānyá yǔ érqiě yě shuō yīngyǔ.
Яна жыла як у Мадрыдзе, так і ў Лондане. 她-不仅 在马德里 --过--且----敦 生-过-。 她 不仅 在马德里 生活过 而且 也在伦敦 生活过 。 她 不- 在-德- 生-过 而- 也-伦- 生-过 。 --------------------------- 她 不仅 在马德里 生活过 而且 也在伦敦 生活过 。 0
T---ùjǐ---ài-m--é-ǐ -hēng-u--uò --q-ě--- zài l-n-ūn -hē-----guò. Tā bùjǐn zài mǎdélǐ shēnghuóguò érqiě yě zài lúndūn shēnghuóguò. T- b-j-n z-i m-d-l- s-ē-g-u-g-ò é-q-ě y- z-i l-n-ū- s-ē-g-u-g-ò- ---------------------------------------------------------------- Tā bùjǐn zài mǎdélǐ shēnghuóguò érqiě yě zài lúndūn shēnghuóguò.
Яна ведае як Іспанію, так і Англію. 她--仅 -- 西班- 而-- 了- 英格兰-。 她 不仅 了解 西班牙 而且也 了解 英格兰 。 她 不- 了- 西-牙 而-也 了- 英-兰 。 ------------------------ 她 不仅 了解 西班牙 而且也 了解 英格兰 。 0
Tā-bù--n-li---i--xīb-ny--é-q-ě-yě--iǎ-ji- yī-----á-. Tā bùjǐn liǎojiě xībānyá érqiě yě liǎojiě yīnggélán. T- b-j-n l-ǎ-j-ě x-b-n-á é-q-ě y- l-ǎ-j-ě y-n-g-l-n- ---------------------------------------------------- Tā bùjǐn liǎojiě xībānyá érqiě yě liǎojiě yīnggélán.
Ён не толькі дурны, але і лянівы. 他--只--傻,-而- 懒-。 他 不只是 傻, 而且 懒 。 他 不-是 傻- 而- 懒 。 --------------- 他 不只是 傻, 而且 懒 。 0
Tā-b-z-ǐs---sh----r--ě --n. Tā bùzhǐshì shǎ, érqiě lǎn. T- b-z-ǐ-h- s-ǎ- é-q-ě l-n- --------------------------- Tā bùzhǐshì shǎ, érqiě lǎn.
Яна не толькі прыгожая, але і разумная. 她 不仅---- 而----聪明-。 她 不仅 漂亮, 而且 也 聪明 。 她 不- 漂-, 而- 也 聪- 。 ------------------ 她 不仅 漂亮, 而且 也 聪明 。 0
Tā--ù--n-piàol---g,-érqiě y------m---. Tā bùjǐn piàoliang, érqiě yě cōngmíng. T- b-j-n p-à-l-a-g- é-q-ě y- c-n-m-n-. -------------------------------------- Tā bùjǐn piàoliang, érqiě yě cōngmíng.
Яна размаўляе не толькі па-нямецку, але і па-французску. 她 ---说德-- -且 还说 法--。 她 不只 说德语, 而且 还说 法语 。 她 不- 说-语- 而- 还- 法- 。 -------------------- 她 不只 说德语, 而且 还说 法语 。 0
T- -- z-ǐ-shu---éyǔ,---q-- há- -h-- -ǎyǔ. Tā bù zhǐ shuō déyǔ, érqiě hái shuō fǎyǔ. T- b- z-ǐ s-u- d-y-, é-q-ě h-i s-u- f-y-. ----------------------------------------- Tā bù zhǐ shuō déyǔ, érqiě hái shuō fǎyǔ.
Я не ўмею іграць ні на піяніна, ні на гітары. 我-既-会 --钢琴 也-- 弹 -他-。 我 既不会 弹 钢琴 也不会 弹 吉他 。 我 既-会 弹 钢- 也-会 弹 吉- 。 --------------------- 我 既不会 弹 钢琴 也不会 弹 吉他 。 0
Wǒ --------ì d---gāngqín--ě-b--h-- --n jí--. Wǒ jì bù huì dàn gāngqín yě bù huì dàn jítā. W- j- b- h-ì d-n g-n-q-n y- b- h-ì d-n j-t-. -------------------------------------------- Wǒ jì bù huì dàn gāngqín yě bù huì dàn jítā.
Я не ўмею танцаваць ні вальс, ні самбу. 我---会 跳华-- ----跳桑巴舞 。 我 既不会 跳华尔兹 也不会 跳桑巴舞 。 我 既-会 跳-尔- 也-会 跳-巴- 。 --------------------- 我 既不会 跳华尔兹 也不会 跳桑巴舞 。 0
Wǒ-j---ù -uì ---o hu----z--y--b- --ì --à-----g--ā--ǔ. Wǒ jì bù huì tiào huá'ěrzī yě bù huì tiào sāng bā wǔ. W- j- b- h-ì t-à- h-á-ě-z- y- b- h-ì t-à- s-n- b- w-. ----------------------------------------------------- Wǒ jì bù huì tiào huá'ěrzī yě bù huì tiào sāng bā wǔ.
Мне не падабаецца ні опера, ні балет. 我-既不喜- 歌--也不------。 我 既不喜欢 歌剧 也不喜欢 芭蕾 。 我 既-喜- 歌- 也-喜- 芭- 。 ------------------- 我 既不喜欢 歌剧 也不喜欢 芭蕾 。 0
W- -- -- -ǐh-ā----jù----bù x--uā- b----. Wǒ jì bù xǐhuān gējù yě bù xǐhuān bālěi. W- j- b- x-h-ā- g-j- y- b- x-h-ā- b-l-i- ---------------------------------------- Wǒ jì bù xǐhuān gējù yě bù xǐhuān bālěi.
Чым хутчэй ты будзеш працаваць, тым раней скончыш працу. 你--作-快-----早---。 你 工作越快, 就 越早完成 。 你 工-越-, 就 越-完- 。 ---------------- 你 工作越快, 就 越早完成 。 0
Nǐ-----zu--yu--ku----j-ù---è zǎ- --n--é-g. Nǐ gōngzuò yuè kuài, jiù yuè zǎo wánchéng. N- g-n-z-ò y-è k-à-, j-ù y-è z-o w-n-h-n-. ------------------------------------------ Nǐ gōngzuò yuè kuài, jiù yuè zǎo wánchéng.
Чым раней ты прыйдзеш, тым раней зможаш сысці. 你 -的 越-,-你-就可以 ---越- 。 你 来的 越早, 你 就可以 走的 越早 。 你 来- 越-, 你 就-以 走- 越- 。 ---------------------- 你 来的 越早, 你 就可以 走的 越早 。 0
N---á- -e-y-è zǎ---nǐ -i---ě y--z-u--e---- z--. Nǐ lái de yuè zǎo, nǐ jiù kě yǐ zǒu de yuè zǎo. N- l-i d- y-è z-o- n- j-ù k- y- z-u d- y-è z-o- ----------------------------------------------- Nǐ lái de yuè zǎo, nǐ jiù kě yǐ zǒu de yuè zǎo.
Чым старэйшым робішся, тым больш цяжкім на пад’ём робішся. 人 越老,-就 越--生-- -适 。 人 越老, 就 越想 生活的 舒适 。 人 越-, 就 越- 生-的 舒- 。 ------------------- 人 越老, 就 越想 生活的 舒适 。 0
Rén-yu---ǎ---j-ù-yuè -i-n- s--ng--ó d- ----h-. Rén yuè lǎo, jiù yuè xiǎng shēnghuó de shūshì. R-n y-è l-o- j-ù y-è x-ǎ-g s-ē-g-u- d- s-ū-h-. ---------------------------------------------- Rén yuè lǎo, jiù yuè xiǎng shēnghuó de shūshì.

Вывучэнне моў з дапамогай Інтэрнэту

Усё больш людзей вывучае замежныя мовы. І ўсё больш людзей выкарыстоўвае для гэтага Інтэрнэт. Онлайн-навучанне адрозніваецца ад класічнага ўроку замежнай мовы. І мае шмат пераваг! Карыстальнікі самі абіраюць, калі яны хочуць вучыцца. Таксама яны могуць абіраць, што яны хочуць вывучыць. І яны самі вызначаюць, колькі яны хочуць вывучыць за дзень. Пры онлайн-навучанні карыстальнікі вучацца інтуітыўна. Гэта значыць, яны павінны вывучыць новую мову цалкам натуральна. Так, як яны вучылі мову дзецьмі або ў водпуску. Для гэтага карыстальнікі вучацца з дапамогай змадэляваных сітуацый. Яны перажываюць розныя рэчы ў розных месцах. Пры гэтым яны павінны быць актыўныя. Для некаторых праграм патрэбныя навушнікі і мікрафон. З іх дапамогай можна паразмаўляць з носьбітамі мовы. Ёсць таксама магчымасць папрасіць прааналізаваць сваё вымаўленне. Гэтак вы зможаце працягваць паляпшаць яго. У суполках можна абменьвацца інфармацыяй з іншымі карыстальнікамі. Таксама Інтэрнэт прапаноўвае магчымасць вучыцца мабільна. З лічбавымі прыладамі мову можна браць з сабой паўсюль. Онлайн-навучанне не горшае за традыцыйнае. Калі праграмы зроблены добра, яны могуць быць вельмі эфектыўныя. Але важна каб онлайн-курс не быў занадта яркі. Калі анімацыі вельмі шмат, яна можа адцягваць ад вучэбнага матэрыялу. Мозг павінен апрацоўваць кожны асобны імпульс. З-за гэтага памяць можа вельмі хутка ператаміцца. Таму часам лепш спакойна павучыць па кнізе. Той, хто сумяшчае старыя метады з новымі, у хуткім часе даб'ецца поспеху.