Phrasebook

tl House cleaning   »   am ቤት ጽዳት

18 [labing-walo]

House cleaning

House cleaning

18 [አስራ ስምንት]

18 [āsira siminiti]

ቤት ጽዳት

[yebēti ts’idati]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Amharic Maglaro higit pa
Ngayon ay Sabado. ዛሬ ቅ-ሜ --። ዛሬ ቅዳሜ ነው። ዛ- ቅ-ሜ ነ-። ---------- ዛሬ ቅዳሜ ነው። 0
z-r- -----mē---wi. zarē k’idamē newi. z-r- k-i-a-ē n-w-. ------------------ zarē k’idamē newi.
Ngayon ay may oras tayo. ዛ- እ--ጊ--አ--። ዛሬ እኛ ጊዜ አለን። ዛ- እ- ጊ- አ-ን- ------------- ዛሬ እኛ ጊዜ አለን። 0
zar- inya-g--- --e-i. zarē inya gīzē āleni. z-r- i-y- g-z- ā-e-i- --------------------- zarē inya gīzē āleni.
Ngayon ay maglilinis tayo ng apartment. ዛ- እ- ቤት --ፀዳለን። ዛሬ እኛ ቤት እናፀዳለን። ዛ- እ- ቤ- እ-ፀ-ለ-። ---------------- ዛሬ እኛ ቤት እናፀዳለን። 0
z-rē -----b--- ---t͟--e-a-en-. zarē inya bēti inat-s’edaleni. z-r- i-y- b-t- i-a-͟-’-d-l-n-. ------------------------------ zarē inya bēti inat͟s’edaleni.
Naglilinis ako ng banyo. እኔ ----ያ ቤ-- -ያ-----ው። እኔ መታጠቢያ ቤቱን እያፀዳው ነው። እ- መ-ጠ-ያ ቤ-ን እ-ፀ-ው ነ-። ---------------------- እኔ መታጠቢያ ቤቱን እያፀዳው ነው። 0
i-- -eta-’ebīy- --tuni-----͟s’eda-i--ew-. inē metat’ebīya bētuni iyat-s’edawi newi. i-ē m-t-t-e-ī-a b-t-n- i-a-͟-’-d-w- n-w-. ----------------------------------------- inē metat’ebīya bētuni iyat͟s’edawi newi.
Ang aking asawa ay naghuhugas ng kotse. የ-- ----ኪ- እ-ጠ- ነው የእኔ ባል መኪና እያጠበ ነው የ-ኔ ባ- መ-ና እ-ጠ- ነ- ------------------ የእኔ ባል መኪና እያጠበ ነው 0
y--inē-bali m-kīn--i-a---be -ewi ye’inē bali mekīna iyat’ebe newi y-’-n- b-l- m-k-n- i-a-’-b- n-w- -------------------------------- ye’inē bali mekīna iyat’ebe newi
Ang mga bata ay naglilinis ng mga bisikleta. ል-ቹ-----ችን ---ዱ ና-ው። ልጆቹ ሳይክሎችን እያፀዱ ናቸው። ል-ቹ ሳ-ክ-ች- እ-ፀ- ና-ው- -------------------- ልጆቹ ሳይክሎችን እያፀዱ ናቸው። 0
l-----u --y-k--o-h-ni --at͟-’-d---------. lijochu sayikilochini iyat-s’edu nachewi. l-j-c-u s-y-k-l-c-i-i i-a-͟-’-d- n-c-e-i- ----------------------------------------- lijochu sayikilochini iyat͟s’edu nachewi.
Si lola ay nagdidilig ng mga bulaklak. ሴት -ያ--አ-ቦቹን-ው---ያጠጣች -ው። ሴት አያቴ አበቦቹን ውሃ እያጠጣች ነው። ሴ- አ-ቴ አ-ቦ-ን ው- እ-ጠ-ች ነ-። ------------------------- ሴት አያቴ አበቦቹን ውሃ እያጠጣች ነው። 0
sēt- āya-ē -b----huni -ih- -ya---t-ac---ne-i. sēti āyatē ābebochuni wiha iyat’et’achi newi. s-t- ā-a-ē ā-e-o-h-n- w-h- i-a-’-t-a-h- n-w-. --------------------------------------------- sēti āyatē ābebochuni wiha iyat’et’achi newi.
Ang mga bata ay naglilinis ng kwarto nila. ል---የ---- ክፍ- እ-ጸዱ--ቸ-። ልጆቹ የልጆችን ክፍል እያጸዱ ናቸው። ል-ቹ የ-ጆ-ን ክ-ል እ-ጸ- ና-ው- ----------------------- ልጆቹ የልጆችን ክፍል እያጸዱ ናቸው። 0
l-j-chu -e---oc---i-k---li iyats-ed--n--he--. lijochu yelijochini kifili iyats’edu nachewi. l-j-c-u y-l-j-c-i-i k-f-l- i-a-s-e-u n-c-e-i- --------------------------------------------- lijochu yelijochini kifili iyats’edu nachewi.
Ang aking asawa ay nag-aayos ng kanyang mesa. ባ---ራ-- -ረዼ- --ፀዳ-ነ-። ባሌ የራሱን ጠረዼዛ እያፀዳ ነው። ባ- የ-ሱ- ጠ-ዼ- እ-ፀ- ነ-። --------------------- ባሌ የራሱን ጠረዼዛ እያፀዳ ነው። 0
bal- y-ra--ni -’----za---a-͟-’e---n--i. balē yerasuni t’ereዼza iyat-s’eda newi. b-l- y-r-s-n- t-e-e-z- i-a-͟-’-d- n-w-. --------------------------------------- balē yerasuni t’ereዼza iyat͟s’eda newi.
Inilagay ko ang labada sa makinang panlaba. እኔ ልብ--ን----ያ--ሽን-ውስ--እ-ስገ-ው ነው። እኔ ልብሶቹን ማጠቢያ ማሽን ውስጥ እያስገባው ነው። እ- ል-ሶ-ን ማ-ቢ- ማ-ን ው-ጥ እ-ስ-ባ- ነ-። -------------------------------- እኔ ልብሶቹን ማጠቢያ ማሽን ውስጥ እያስገባው ነው። 0
in- ---is---uni m-t--b-y--ma---n- -isi--- i-a-igeb--- -e--. inē libisochuni mat’ebīya mashini wisit’i iyasigebawi newi. i-ē l-b-s-c-u-i m-t-e-ī-a m-s-i-i w-s-t-i i-a-i-e-a-i n-w-. ----------------------------------------------------------- inē libisochuni mat’ebīya mashini wisit’i iyasigebawi newi.
Isasampay ko ang labada. እኔ --- --ሰጣው---። እኔ ልብስ እያሰጣው ነው። እ- ል-ስ እ-ሰ-ው ነ-። ---------------- እኔ ልብስ እያሰጣው ነው። 0
i----i---i----s--’aw--newi. inē libisi iyaset’awi newi. i-ē l-b-s- i-a-e-’-w- n-w-. --------------------------- inē libisi iyaset’awi newi.
Pinaplantsa ko ang mga damit. እ- ል--ቹን እ-ተኮ-ኩ- -ው። እኔ ልብሶቹን እየተኮስኩኝ ነው። እ- ል-ሶ-ን እ-ተ-ስ-ኝ ነ-። -------------------- እኔ ልብሶቹን እየተኮስኩኝ ነው። 0
i-----------uni -y-t-kosik-nyi--ewi. inē libisochuni iyetekosikunyi newi. i-ē l-b-s-c-u-i i-e-e-o-i-u-y- n-w-. ------------------------------------ inē libisochuni iyetekosikunyi newi.
Marumi ang bintana. መ-ኮቶ- ------ው። መስኮቶቹ ቆሻሻ ናቸው። መ-ኮ-ቹ ቆ-ሻ ና-ው- -------------- መስኮቶቹ ቆሻሻ ናቸው። 0
m----o-och- k----as-a--a-hewi. mesikotochu k’oshasha nachewi. m-s-k-t-c-u k-o-h-s-a n-c-e-i- ------------------------------ mesikotochu k’oshasha nachewi.
Marumi ang sahig. ወ---ቆ-ሻ --። ወለሉ ቆሻሻ ነው። ወ-ሉ ቆ-ሻ ነ-። ----------- ወለሉ ቆሻሻ ነው። 0
we-elu---o---s-- --wi. welelu k’oshasha newi. w-l-l- k-o-h-s-a n-w-. ---------------------- welelu k’oshasha newi.
Marumi ang mga pinggan. መ-ገቢያ--ቃው --ሻ --። መመገቢያ እቃው ቆሻሻ ነው። መ-ገ-ያ እ-ው ቆ-ሻ ነ-። ----------------- መመገቢያ እቃው ቆሻሻ ነው። 0
me-e-ebīy---k’-wi k-o----h--n--i. memegebīya ik’awi k’oshasha newi. m-m-g-b-y- i-’-w- k-o-h-s-a n-w-. --------------------------------- memegebīya ik’awi k’oshasha newi.
Sino ang maglilinis ng mga bintana? መስኮቶቹ- ---ጸ----ን ነው? መስኮቶቹን የሚያጸዳው ማን ነው? መ-ኮ-ቹ- የ-ያ-ዳ- ማ- ነ-? -------------------- መስኮቶቹን የሚያጸዳው ማን ነው? 0
mesi-o---hu-i y-m-y-----dawi-m-n------? mesikotochuni yemīyats’edawi mani newi? m-s-k-t-c-u-i y-m-y-t-’-d-w- m-n- n-w-? --------------------------------------- mesikotochuni yemīyats’edawi mani newi?
Sino ang magva-vacuum? ወ-ሉን-----ር-ው ማ- ነው? ወለሉንስ የሚጠርገው ማን ነው? ወ-ሉ-ስ የ-ጠ-ገ- ማ- ነ-? ------------------- ወለሉንስ የሚጠርገው ማን ነው? 0
w--elunisi y--īt’e-igewi m--i --w-? welelunisi yemīt’erigewi mani newi? w-l-l-n-s- y-m-t-e-i-e-i m-n- n-w-? ----------------------------------- welelunisi yemīt’erigewi mani newi?
Sino ang maghuhugas ng mga hugasin? መመ----እ---- -----ው -----? መመገቢያ እቃውንስ የሚያጥበው ማን ነው? መ-ገ-ያ እ-ው-ስ የ-ያ-በ- ማ- ነ-? ------------------------- መመገቢያ እቃውንስ የሚያጥበው ማን ነው? 0
memegeb-ya -k’---n--i-----y--’--ew----ni-n-wi? memegebīya ik’awinisi yemīyat’ibewi mani newi? m-m-g-b-y- i-’-w-n-s- y-m-y-t-i-e-i m-n- n-w-? ---------------------------------------------- memegebīya ik’awinisi yemīyat’ibewi mani newi?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -