Phrasebook

tl Adjectives 2   »   am መግለጫዎች 2

79 [pitumpu’t siyam]

Adjectives 2

Adjectives 2

79 [ሰባ ዘጠኝ]

79 [seba zet’enyi]

መግለጫዎች 2

[k’it͟s’ili 2]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Amharic Maglaro higit pa
Ang suot ko ay asul na damit. ስ--- ቀ-ስ --ሻለ-። ስማያዊ ቀሚስ ለብሻለው። ስ-ያ- ቀ-ስ ለ-ሻ-ው- --------------- ስማያዊ ቀሚስ ለብሻለው። 0
simaya-ī---e--s- leb--h-l-wi. simayawī k’emīsi lebishalewi. s-m-y-w- k-e-ī-i l-b-s-a-e-i- ----------------------------- simayawī k’emīsi lebishalewi.
Ang suot ko ay pulang damit. ቀ--ቀ-- ለ---ው። ቀይ ቀሚስ ለብሻለው። ቀ- ቀ-ስ ለ-ሻ-ው- ------------- ቀይ ቀሚስ ለብሻለው። 0
k’----k’-mī---le--sh--e--. k’eyi k’emīsi lebishalewi. k-e-i k-e-ī-i l-b-s-a-e-i- -------------------------- k’eyi k’emīsi lebishalewi.
Ang suot ko ay berdeng damit. አ-ንጋዴ-ቀሚ- ለ---ው። አረንጋዴ ቀሚስ ለብሻለው። አ-ን-ዴ ቀ-ስ ለ-ሻ-ው- ---------------- አረንጋዴ ቀሚስ ለብሻለው። 0
āreni-ad- k’e-ī---le-isha----. ārenigadē k’emīsi lebishalewi. ā-e-i-a-ē k-e-ī-i l-b-s-a-e-i- ------------------------------ ārenigadē k’emīsi lebishalewi.
Bibili ako ng isang itim na bag. ጥቁ- ቦርሳ እየ--ው--ኝ። ጥቁር ቦርሳ እየገዛው ነኝ። ጥ-ር ቦ-ሳ እ-ገ-ው ነ-። ----------------- ጥቁር ቦርሳ እየገዛው ነኝ። 0
t’--’--i -or--- ---gez--i------. t’ik’uri borisa iyegezawi nenyi. t-i-’-r- b-r-s- i-e-e-a-i n-n-i- -------------------------------- t’ik’uri borisa iyegezawi nenyi.
Bibili ako ng isang brown na bag. ቡኒ-ቦ-ሳ----ዛው -ኝ። ቡኒ ቦርሳ እየገዛው ነኝ። ቡ- ቦ-ሳ እ-ገ-ው ነ-። ---------------- ቡኒ ቦርሳ እየገዛው ነኝ። 0
bun- --ri-a-iye-e-aw- nen-i. bunī borisa iyegezawi nenyi. b-n- b-r-s- i-e-e-a-i n-n-i- ---------------------------- bunī borisa iyegezawi nenyi.
Bibili ako ng isang puti na bag. ነጭ ቦር- -የ-ዛ- --። ነጭ ቦርሳ እየገዛው ነኝ። ነ- ቦ-ሳ እ-ገ-ው ነ-። ---------------- ነጭ ቦርሳ እየገዛው ነኝ። 0
n---’--boris- iy----a-i-ne-y-. nech’i borisa iyegezawi nenyi. n-c-’- b-r-s- i-e-e-a-i n-n-i- ------------------------------ nech’i borisa iyegezawi nenyi.
Kailangan ko ng isang bagong kotse. አዲ- መኪ- -ስ-ል--ል። አዲስ መኪና ያስፈልገኛል። አ-ስ መ-ና ያ-ፈ-ገ-ል- ---------------- አዲስ መኪና ያስፈልገኛል። 0
ād-si -----a----if-l-g--y-l-. ādīsi mekīna yasifeligenyali. ā-ī-i m-k-n- y-s-f-l-g-n-a-i- ----------------------------- ādīsi mekīna yasifeligenyali.
Kailangan ko ng isang mabilis na kotse. ፈጣን መ-- ያ---ገ-ል። ፈጣን መኪና ያስፈልገኛል። ፈ-ን መ-ና ያ-ፈ-ገ-ል- ---------------- ፈጣን መኪና ያስፈልገኛል። 0
f-t-----m--īna -a---e---enyal-. fet’ani mekīna yasifeligenyali. f-t-a-i m-k-n- y-s-f-l-g-n-a-i- ------------------------------- fet’ani mekīna yasifeligenyali.
Kailangan ko ng isang komportableng kotse. ምቹ-መ-ና ያ--ል---። ምቹ መኪና ያስፈልገኛል። ም- መ-ና ያ-ፈ-ገ-ል- --------------- ምቹ መኪና ያስፈልገኛል። 0
m-ch--m--ī-- y--i-----enya--. michu mekīna yasifeligenyali. m-c-u m-k-n- y-s-f-l-g-n-a-i- ----------------------------- michu mekīna yasifeligenyali.
Isang matandang babae ang nakatira doon sa taas. ት-- -- ከላ---ኖ---። ትልቅ ሴት ከላይ ትኖራለች። ት-ቅ ሴ- ከ-ይ ት-ራ-ች- ----------------- ትልቅ ሴት ከላይ ትኖራለች። 0
t-lik’- sēt--kel-yi---n-r-lec--. tilik’i sēti kelayi tinoralechi. t-l-k-i s-t- k-l-y- t-n-r-l-c-i- -------------------------------- tilik’i sēti kelayi tinoralechi.
Isang matabang babae ang nakatira doon sa taas. ወፍ-ም ሴ--ከ---ት--ለ-። ወፍራም ሴት ከላይ ትኖራለች። ወ-ራ- ሴ- ከ-ይ ት-ራ-ች- ------------------ ወፍራም ሴት ከላይ ትኖራለች። 0
wefi-a-- s-ti -e---- --n----e---. wefirami sēti kelayi tinoralechi. w-f-r-m- s-t- k-l-y- t-n-r-l-c-i- --------------------------------- wefirami sēti kelayi tinoralechi.
Isang mausisang babae ang nakatira dyan sa baba. ጉ--ሴት ከላ--ት--ለች። ጉጉ ሴት ከላይ ትኖራለች። ጉ- ሴ- ከ-ይ ት-ራ-ች- ---------------- ጉጉ ሴት ከላይ ትኖራለች። 0
g-gu -ē-i k--------no-alech-. gugu sēti kelayi tinoralechi. g-g- s-t- k-l-y- t-n-r-l-c-i- ----------------------------- gugu sēti kelayi tinoralechi.
Ang aming mga bisita ay mababait na mga tao. እን-ዶ-ችን--- ሰዎ- ነበ-። እንግዶቻችን ጥሩ ሰዎች ነበሩ። እ-ግ-ቻ-ን ጥ- ሰ-ች ነ-ሩ- ------------------- እንግዶቻችን ጥሩ ሰዎች ነበሩ። 0
i-i---o--a-h-n---’i-u -ewoch--ne----. inigidochachini t’iru sewochi neberu. i-i-i-o-h-c-i-i t-i-u s-w-c-i n-b-r-. ------------------------------------- inigidochachini t’iru sewochi neberu.
Ang aming mga bisita ay mga magalang na mga tao. እ-ግ---ን---- -------። እንግዶቻችን ትሁት ሰዎች ነበሩ። እ-ግ-ቻ-ን ት-ት ሰ-ች ነ-ሩ- -------------------- እንግዶቻችን ትሁት ሰዎች ነበሩ። 0
i--g-do-h-ch--i--ih--i -e--chi--eb-r-. inigidochachini tihuti sewochi neberu. i-i-i-o-h-c-i-i t-h-t- s-w-c-i n-b-r-. -------------------------------------- inigidochachini tihuti sewochi neberu.
Ang aming mga bisita ay mga interesanteng mga tao. እንግ-ቻ-----ደ-ች -ዎች-ነበሩ። እንግዶቻችን አስደሳች ሰዎች ነበሩ። እ-ግ-ቻ-ን አ-ደ-ች ሰ-ች ነ-ሩ- ---------------------- እንግዶቻችን አስደሳች ሰዎች ነበሩ። 0
inigidoc----ini -si-e---h----wo--i---b---. inigidochachini āsidesachi sewochi neberu. i-i-i-o-h-c-i-i ā-i-e-a-h- s-w-c-i n-b-r-. ------------------------------------------ inigidochachini āsidesachi sewochi neberu.
Mayroon akong mapagmahal na mga anak. ፍ-- የሆኑ-ል-ች አሉኝ ፍቅር የሆኑ ልጆች አሉኝ ፍ-ር የ-ኑ ል-ች አ-ኝ --------------- ፍቅር የሆኑ ልጆች አሉኝ 0
f------ --hon--lij--h--ālunyi fik’iri yehonu lijochi ālunyi f-k-i-i y-h-n- l-j-c-i ā-u-y- ----------------------------- fik’iri yehonu lijochi ālunyi
Ngunit ang mga kapitbahay ay may bastos na mga anak. ግን-ጎ-ቤቶ--አ--ጋ- ----አ-ቸው ግን ጎረቤቶቼ አስቸጋሪ ልጆች አላቸው ግ- ጎ-ቤ-ቼ አ-ቸ-ሪ ል-ች አ-ቸ- ----------------------- ግን ጎረቤቶቼ አስቸጋሪ ልጆች አላቸው 0
gin- go-ebēt-c-- ----heg-r----jo--- āla----i gini gorebētochē āsichegarī lijochi ālachewi g-n- g-r-b-t-c-ē ā-i-h-g-r- l-j-c-i ā-a-h-w- -------------------------------------------- gini gorebētochē āsichegarī lijochi ālachewi
Mabait ba ang iyong mga anak? የእ-ን- -ጆ--ጨ- ናቸው? የእናንተ ልጆች ጨዋ ናቸው? የ-ና-ተ ል-ች ጨ- ና-ው- ----------------- የእናንተ ልጆች ጨዋ ናቸው? 0
y-’in--i-e--ijo--i c-’-------h-wi? ye’inanite lijochi ch’ewa nachewi? y-’-n-n-t- l-j-c-i c-’-w- n-c-e-i- ---------------------------------- ye’inanite lijochi ch’ewa nachewi?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -