Phrasebook

tl Subordinate clauses: that 1   »   am የበታች አንቀጾች: ያ 1

91 [siyamnapu’t isa]

Subordinate clauses: that 1

Subordinate clauses: that 1

91 [ዘጠና አንድ]

91 [zet’ena ānidi]

የበታች አንቀጾች: ያ 1

[ni‘usi ḥāregi – ya 1]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Amharic Maglaro higit pa
Baka bubuti ang panahon bukas. የ-የር ---- -ገ-የ--ለ ይ-ናል። የአየር ሁኔታው ነገ የተሻለ ይሆናል። የ-የ- ሁ-ታ- ነ- የ-ሻ- ይ-ና-። ----------------------- የአየር ሁኔታው ነገ የተሻለ ይሆናል። 0
y-’---r--h--ēt-w- ---e---t--hale y--on-li. ye’āyeri hunētawi nege yeteshale yihonali. y-’-y-r- h-n-t-w- n-g- y-t-s-a-e y-h-n-l-. ------------------------------------------ ye’āyeri hunētawi nege yeteshale yihonali.
Paano mo nalaman? እ--- --ቁ ---? እንዴት አወቁ ያንን? እ-ዴ- አ-ቁ ያ-ን- ------------- እንዴት አወቁ ያንን? 0
ini-ē-i ā---’- yan--i? inidēti āwek’u yanini? i-i-ē-i ā-e-’- y-n-n-? ---------------------- inidēti āwek’u yanini?
Sana bumuti ito. ተስፋ አደ--ለው፤ የተሻ- --ደ-ሆ- ። ተስፋ አደርጋለው፤ የተሻለ እንደሚሆን ። ተ-ፋ አ-ር-ለ-፤ የ-ሻ- እ-ደ-ሆ- ። ------------------------- ተስፋ አደርጋለው፤ የተሻለ እንደሚሆን ። 0
tesi-a--d--i---ew-;-yet-s--le in-d-m-ho---. tesifa āderigalewi; yeteshale inidemīhoni . t-s-f- ā-e-i-a-e-i- y-t-s-a-e i-i-e-ī-o-i . ------------------------------------------- tesifa āderigalewi; yeteshale inidemīhoni .
Siguradong darating siya. እሱ-በእር-ጠኝነ- ---ል። እሱ በእርግጠኝነት ይመጣል። እ- በ-ር-ጠ-ነ- ይ-ጣ-። ----------------- እሱ በእርግጠኝነት ይመጣል። 0
i-- ---irigi---nyi-----yim-t’a-i. isu be’irigit’enyineti yimet’ali. i-u b-’-r-g-t-e-y-n-t- y-m-t-a-i- --------------------------------- isu be’irigit’enyineti yimet’ali.
Sigurado ka ba? እርግ-ኛ-ነ-? እርግጠኛ ነህ? እ-ግ-ኛ ነ-? --------- እርግጠኛ ነህ? 0
irig---en-a n--i? irigit’enya nehi? i-i-i-’-n-a n-h-? ----------------- irigit’enya nehi?
Alam ko na pupunta siya. እ-ደ--------ው። እንደሚመጣ አውቃለው። እ-ደ-መ- አ-ቃ-ው- ------------- እንደሚመጣ አውቃለው። 0
in---mī-e--a ā-i---l-wi. inidemīmet’a āwik’alewi. i-i-e-ī-e-’- ā-i-’-l-w-. ------------------------ inidemīmet’a āwik’alewi.
Siguradong tatawag siya. እ- በ-ርግጠኝነት ---ላል። እሱ በእርግጠኝነት ይደውላል። እ- በ-ር-ጠ-ነ- ይ-ው-ል- ------------------ እሱ በእርግጠኝነት ይደውላል። 0
i---be---i-i---ny-n-ti-y----i----. isu be’irigit’enyineti yidewilali. i-u b-’-r-g-t-e-y-n-t- y-d-w-l-l-. ---------------------------------- isu be’irigit’enyineti yidewilali.
Talaga? እው-ት? እውነት? እ-ነ-? ----- እውነት? 0
i----t-? iwineti? i-i-e-i- -------- iwineti?
Naniniwala ako na tatawag siya. እ----ውል---ና--። እንደሚደውል አምናለው። እ-ደ-ደ-ል አ-ና-ው- -------------- እንደሚደውል አምናለው። 0
i---e-īd-wil- ā-i-a---i. inidemīdewili āminalewi. i-i-e-ī-e-i-i ā-i-a-e-i- ------------------------ inidemīdewili āminalewi.
Ang alak ay tiyak na luma na. ወይን----በር-ጠኝነት-የ-የ---። ወይን ጠጁ በርግጠኝነት የቆየ ነው። ወ-ን ጠ- በ-ግ-ኝ-ት የ-የ ነ-። ---------------------- ወይን ጠጁ በርግጠኝነት የቆየ ነው። 0
w--ini t--j---e-i----enyine-- -e----- new-. weyini t’eju berigit’enyineti yek’oye newi. w-y-n- t-e-u b-r-g-t-e-y-n-t- y-k-o-e n-w-. ------------------------------------------- weyini t’eju berigit’enyineti yek’oye newi.
Paano ka nakakasigurado? እር-ጠኛ ያንን-----? እርግጠኛ ያንን ያውቃሉ? እ-ግ-ኛ ያ-ን ያ-ቃ-? --------------- እርግጠኛ ያንን ያውቃሉ? 0
iri-it--nya-y--ini-yaw-k---u? irigit’enya yanini yawik’alu? i-i-i-’-n-a y-n-n- y-w-k-a-u- ----------------------------- irigit’enya yanini yawik’alu?
Sa tingin ko na luma na ito. የቆ- ነው--ዬ እ---ለው። የቆየ ነው ብዬ እገምታለው። የ-የ ነ- ብ- እ-ም-ለ-። ----------------- የቆየ ነው ብዬ እገምታለው። 0
y--’-y- newi-b--ē -g-m-t-----. yek’oye newi biyē igemitalewi. y-k-o-e n-w- b-y- i-e-i-a-e-i- ------------------------------ yek’oye newi biyē igemitalewi.
Maganda ang hitsura ng aming boss. አለቃችን ልብ---ምሮበ--። አለቃችን ልብሱ አምሮበታል። አ-ቃ-ን ል-ሱ አ-ሮ-ታ-። ----------------- አለቃችን ልብሱ አምሮበታል። 0
āle---ch--i li---- ām---b-t-li. ālek’achini libisu āmirobetali. ā-e-’-c-i-i l-b-s- ā-i-o-e-a-i- ------------------------------- ālek’achini libisu āmirobetali.
Sa palagay mo? / Sa tingin mo? ይ---ዎ-ል? ይመስልዎታል? ይ-ስ-ዎ-ል- -------- ይመስልዎታል? 0
yim-si-iw-tali? yimesiliwotali? y-m-s-l-w-t-l-? --------------- yimesiliwotali?
Sa tingin ko na gwapo talaga sya. በእ--ጥ--ብሱ ያማ-------አ-ኝ-ዋለው። በእርግጥ ልብሱ ያማረበት ሆኖ አግኝቼዋለው። በ-ር-ጥ ል-ሱ ያ-ረ-ት ሆ- አ-ኝ-ዋ-ው- --------------------------- በእርግጥ ልብሱ ያማረበት ሆኖ አግኝቼዋለው። 0
be’-rig-t-i----i-u yam--ebe----on--āg-nyi--ē-al--i. be’irigit’i libisu yamarebeti hono āginyichēwalewi. b-’-r-g-t-i l-b-s- y-m-r-b-t- h-n- ā-i-y-c-ē-a-e-i- --------------------------------------------------- be’irigit’i libisu yamarebeti hono āginyichēwalewi.
Ang boss ay tiyak na may nobya na. አ--ው-በርግጠኝ-- የሴት--ደኛ አ--። አለቃው በርግጠኝነት የሴት ጋደኛ አለው። አ-ቃ- በ-ግ-ኝ-ት የ-ት ጋ-ኛ አ-ው- ------------------------- አለቃው በርግጠኝነት የሴት ጋደኛ አለው። 0
ā-ek’--i---r-gi-’-ny-ne-- -e---- g-d--y- ā-e--. ālek’awi berigit’enyineti yesēti gadenya ālewi. ā-e-’-w- b-r-g-t-e-y-n-t- y-s-t- g-d-n-a ā-e-i- ----------------------------------------------- ālek’awi berigit’enyineti yesēti gadenya ālewi.
Sa tingin mo ba talaga? በ-ነ- --ደ- -ም-ሉ? በውነት እንደዛ ያምናሉ? በ-ነ- እ-ደ- ያ-ና-? --------------- በውነት እንደዛ ያምናሉ? 0
bew----i--n------yami----? bewineti inideza yaminalu? b-w-n-t- i-i-e-a y-m-n-l-? -------------------------- bewineti inideza yaminalu?
Posible na may nobya na talaga sya. የ-- --ኛ -----ው --መ----ል ነው። የሴት ጋደኛ እንዳለችው መገመት ቀላል ነው። የ-ት ጋ-ኛ እ-ዳ-ች- መ-መ- ቀ-ል ነ-። --------------------------- የሴት ጋደኛ እንዳለችው መገመት ቀላል ነው። 0
yes-ti--a-e--- in-d-le-hiwi m--em-t- ---lal- -ewi. yesēti gadenya inidalechiwi megemeti k’elali newi. y-s-t- g-d-n-a i-i-a-e-h-w- m-g-m-t- k-e-a-i n-w-. -------------------------------------------------- yesēti gadenya inidalechiwi megemeti k’elali newi.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -