Phrasebook

tl Pagbasa at pagsulat   »   am ማንበብ እና መጻፍ

6 [anim]

Pagbasa at pagsulat

Pagbasa at pagsulat

6 [ስድስት]

6 [sidisiti]

ማንበብ እና መጻፍ

[manibebi ina mets’afi]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Amharic Maglaro higit pa
Nagbabasa ako. እ---ነባለው። እ_ አ_____ እ- አ-ባ-ው- --------- እኔ አነባለው። 0
in-------lew-. i__ ā_________ i-ē ā-e-a-e-i- -------------- inē ānebalewi.
Nagbabasa ako ng letra. እኔ ፊደ--አ----። እ_ ፊ__ አ_____ እ- ፊ-ል አ-ባ-ው- ------------- እኔ ፊደል አነባለው። 0
i-ē-----l- -neb----i. i__ f_____ ā_________ i-ē f-d-l- ā-e-a-e-i- --------------------- inē fīdeli ānebalewi.
Nagbabasa ako ng isang salita. እ--ቃል--ነ-ለው። እ_ ቃ_ አ_____ እ- ቃ- አ-ባ-ው- ------------ እኔ ቃል አነባለው። 0
i-ē---a-- ā------wi. i__ k____ ā_________ i-ē k-a-i ā-e-a-e-i- -------------------- inē k’ali ānebalewi.
Nagbabasa ako ng isang pangungusap. እኔ አረ-ተ ነገ--አነባ--። እ_ አ___ ነ__ አ_____ እ- አ-ፍ- ነ-ር አ-ባ-ው- ------------------ እኔ አረፍተ ነገር አነባለው። 0
i-ē ārefite----eri-ā----l-w-. i__ ā______ n_____ ā_________ i-ē ā-e-i-e n-g-r- ā-e-a-e-i- ----------------------------- inē ārefite negeri ānebalewi.
Nagbabasa ako ng isang liham. እኔ-ደ-ዳ--አነባለው። እ_ ደ___ አ_____ እ- ደ-ዳ- አ-ባ-ው- -------------- እኔ ደብዳቤ አነባለው። 0
in- ---idabē ānebal-wi. i__ d_______ ā_________ i-ē d-b-d-b- ā-e-a-e-i- ----------------------- inē debidabē ānebalewi.
Nagbabasa ako ng isang libro. እኔ መጽ-ፍ---ባለ-። እ_ መ___ አ_____ እ- መ-ሐ- አ-ባ-ው- -------------- እኔ መጽሐፍ አነባለው። 0
i---mets-i----i---eb-le--. i__ m_________ ā_________ i-ē m-t-’-h-ā-i ā-e-a-e-i- -------------------------- inē mets’iḥāfi ānebalewi.
Nagbabasa ako. እ----ባለው። እ_ አ_____ እ- አ-ባ-ው- --------- እኔ አነባለው። 0
i-ē ā---a-ewi. i__ ā_________ i-ē ā-e-a-e-i- -------------- inē ānebalewi.
Nagbabasa ka. አ--/-ንቺ ታ-ባ-ህ/ -ነ----። አ______ ታ_____ ታ______ አ-ተ-አ-ቺ ታ-ባ-ህ- ታ-ቢ-ለ-። ---------------------- አንተ/አንቺ ታነባለህ/ ታነቢያለሽ። 0
āni-e/ānich- ----ba---i-----ebīy---s--. ā___________ t__________ t_____________ ā-i-e-ā-i-h- t-n-b-l-h-/ t-n-b-y-l-s-i- --------------------------------------- ānite/ānichī tanebalehi/ tanebīyaleshi.
Nagbabasa siya. እ--ያነ--። እ_ ያ____ እ- ያ-ባ-። -------- እሱ ያነባል። 0
is- -an-b-li. i__ y________ i-u y-n-b-l-. ------------- isu yanebali.
Nagsusulat ako. እኔ-እ-ፋለ-። እ_ እ_____ እ- እ-ፋ-ው- --------- እኔ እጽፋለው። 0
inē-its’---lewi. i__ i___________ i-ē i-s-i-a-e-i- ---------------- inē its’ifalewi.
Nagsusulat ako ng isang letra. እኔ--ደ- እ----። እ_ ፊ__ እ_____ እ- ፊ-ል እ-ፋ-ው- ------------- እኔ ፊደል እጽፋለው። 0
inē -ī---i it-’ifalewi. i__ f_____ i___________ i-ē f-d-l- i-s-i-a-e-i- ----------------------- inē fīdeli its’ifalewi.
Nagsusulat ako ng isang salita. እ--ቃል--ጽ---። እ_ ቃ_ እ_____ እ- ቃ- እ-ፋ-ው- ------------ እኔ ቃል እጽፋለው። 0
in- k-ali its-if-l-w-. i__ k____ i___________ i-ē k-a-i i-s-i-a-e-i- ---------------------- inē k’ali its’ifalewi.
Nagsusulat ako ng isang pangungusap. እኔ አ--- -ገር-እ-ፋ--። እ_ አ___ ነ__ እ_____ እ- አ-ፍ- ነ-ር እ-ፋ-ው- ------------------ እኔ አረፍተ ነገር እጽፋለው። 0
i-- ā-e--te-ne-----it-----l-w-. i__ ā______ n_____ i___________ i-ē ā-e-i-e n-g-r- i-s-i-a-e-i- ------------------------------- inē ārefite negeri its’ifalewi.
Nagsusulat ako ng isang liham. እኔ--ብዳ- እ---ው። እ_ ደ___ እ_____ እ- ደ-ዳ- እ-ፋ-ው- -------------- እኔ ደብዳቤ እጽፋለው። 0
i---d--i-a-ē-i-s’if-le-i. i__ d_______ i___________ i-ē d-b-d-b- i-s-i-a-e-i- ------------------------- inē debidabē its’ifalewi.
Nagsusulat ako ng isang libro. እኔ--ጽ-- እ---ው። እ_ መ___ እ_____ እ- መ-ሐ- እ-ፋ-ው- -------------- እኔ መጽሐፍ እጽፋለው። 0
in- m--s-iḥ-f--it---f--ewi. i__ m_________ i___________ i-ē m-t-’-h-ā-i i-s-i-a-e-i- ---------------------------- inē mets’iḥāfi its’ifalewi.
Nagsusulat ako. እኔ----ለው። እ_ እ_____ እ- እ-ፋ-ው- --------- እኔ እጽፋለው። 0
in--its’if-le-i. i__ i___________ i-ē i-s-i-a-e-i- ---------------- inē its’ifalewi.
Nagsusulat ka. አንተ/-ን- --ፋለ-/ት--ያ-ሽ። አ______ ት____________ አ-ተ-አ-ቺ ት-ፋ-ህ-ት-ፊ-ለ-። --------------------- አንተ/አንቺ ትጽፋለህ/ትጽፊያለሽ። 0
ān-te/āni-h--t-t--ifa--hi--it--ifīyales-i. ā___________ t____________________________ ā-i-e-ā-i-h- t-t-’-f-l-h-/-i-s-i-ī-a-e-h-. ------------------------------------------ ānite/ānichī tits’ifalehi/tits’ifīyaleshi.
Nagsusulat siya. እ--ይጽ-ል። እ_ ይ____ እ- ይ-ፋ-። -------- እሱ ይጽፋል። 0
i-- yits--f-l-. i__ y__________ i-u y-t-’-f-l-. --------------- isu yits’ifali.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -