Phrasebook

tl giving reasons 2   »   am ምክንያቶችን መስጠት 2

76 [pitumpu’t anim]

giving reasons 2

giving reasons 2

76 [ሰባ ስድስት]

76 [seba sidisiti]

ምክንያቶችን መስጠት 2

[mikiniyati mak’irebi 2]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Amharic Maglaro higit pa
Bakit hindi ka pumunta? ለ-ን--ልመ--ም--ሽ-? ለምን አልመጣህም/ ሽም? ለ-ን አ-መ-ህ-/ ሽ-? --------------- ለምን አልመጣህም/ ሽም? 0
le-i-i--l--e--ah--i/ sh---? lemini ālimet’ahimi/ shimi? l-m-n- ā-i-e-’-h-m-/ s-i-i- --------------------------- lemini ālimet’ahimi/ shimi?
Nagkasakit ako. አ-ኝ --ረ። አሞኝ ነበረ። አ-ኝ ነ-ረ- -------- አሞኝ ነበረ። 0
ā---y--n--er-. āmonyi nebere. ā-o-y- n-b-r-. -------------- āmonyi nebere.
Hindi ako nakapunta dahil nagkasakit ako. ያ-መጣሁት-አሞኝ ስ-ነበር ነ-። ያልመጣሁት አሞኝ ስለነበር ነው። ያ-መ-ሁ- አ-ኝ ስ-ነ-ር ነ-። -------------------- ያልመጣሁት አሞኝ ስለነበር ነው። 0
y-l-m----h-ti--mon-i --l-neb-r- ---i. yalimet’ahuti āmonyi sileneberi newi. y-l-m-t-a-u-i ā-o-y- s-l-n-b-r- n-w-. ------------------------------------- yalimet’ahuti āmonyi sileneberi newi.
Bakit hindi siya pumunta? እ- ለም- --መ-ች-? እሷ ለምን አልመጣችም? እ- ለ-ን አ-መ-ች-? -------------- እሷ ለምን አልመጣችም? 0
iswa----in--āli----ac--m-? iswa lemini ālimet’achimi? i-w- l-m-n- ā-i-e-’-c-i-i- -------------------------- iswa lemini ālimet’achimi?
Siya ay napagod. ደክ-ት--በረ። ደክሟት ነበረ። ደ-ሟ- ነ-ረ- --------- ደክሟት ነበረ። 0
de-i--a-- n-b---. dekimwati nebere. d-k-m-a-i n-b-r-. ----------------- dekimwati nebere.
Hindi siya dumating dahil siya ay napagod. ያ-መጣች- --ሟት -ለነ-ር ነ-። ያልመጣችው ደክሟት ስለነበር ነው። ያ-መ-ች- ደ-ሟ- ስ-ነ-ር ነ-። --------------------- ያልመጣችው ደክሟት ስለነበር ነው። 0
y-li---’ac---i---kimwat-----en--er--n---. yalimet’achiwi dekimwati sileneberi newi. y-l-m-t-a-h-w- d-k-m-a-i s-l-n-b-r- n-w-. ----------------------------------------- yalimet’achiwi dekimwati sileneberi newi.
Bakit hindi siya pumunta? እሱ-ለም- -ል-ጣ-? እሱ ለምን አልመጣም? እ- ለ-ን አ-መ-ም- ------------- እሱ ለምን አልመጣም? 0
i-u ----n- ----------? isu lemini ālimet’ami? i-u l-m-n- ā-i-e-’-m-? ---------------------- isu lemini ālimet’ami?
Hindi siya interesado. ፍላጎት የ--ም ፍላጎት የለውም ፍ-ጎ- የ-ው- --------- ፍላጎት የለውም 0
f--ago-i-y-l--i-i filagoti yelewimi f-l-g-t- y-l-w-m- ----------------- filagoti yelewimi
Hindi siya pumunta dahil hindi siya interesado. ፍ--ት--ላ-ነበረው-አ-መጣ-። ፍላጎት ስላልነበረው አልመጣም። ፍ-ጎ- ስ-ል-በ-ው አ-መ-ም- ------------------- ፍላጎት ስላልነበረው አልመጣም። 0
fi--g----si--l--ebe--wi---imet’---. filagoti silalineberewi ālimet’ami. f-l-g-t- s-l-l-n-b-r-w- ā-i-e-’-m-. ----------------------------------- filagoti silalineberewi ālimet’ami.
Bakit hindi kayo pumunta? እናንተ-ለ----ልመጣችሁ-? እናንተ ለምን አልመጣችሁም? እ-ን- ለ-ን አ-መ-ች-ም- ----------------- እናንተ ለምን አልመጣችሁም? 0
i--n--e l--ini--l--e-’--h-h---? inanite lemini ālimet’achihumi? i-a-i-e l-m-n- ā-i-e-’-c-i-u-i- ------------------------------- inanite lemini ālimet’achihumi?
Sira ang sasakyan namin. መ--ች---በላሽ- ነው። መኪናችን ተበላሽቶ ነው። መ-ና-ን ተ-ላ-ቶ ነ-። --------------- መኪናችን ተበላሽቶ ነው። 0
m-k--ac-i-i-----la-h-to -e-i. mekīnachini tebelashito newi. m-k-n-c-i-i t-b-l-s-i-o n-w-. ----------------------------- mekīnachini tebelashito newi.
Hindi kami nakarating dahil sira ang sasakyan namin. ያ----ው መ--ችን --ተበ----ው። ያልመጣነው መኪናችን ስለተበላሸ ነው። ያ-መ-ነ- መ-ና-ን ስ-ተ-ላ- ነ-። ----------------------- ያልመጣነው መኪናችን ስለተበላሸ ነው። 0
y-l-----an-wi----īnac---i-si-e-ebe-as-e----i. yalimet’anewi mekīnachini siletebelashe newi. y-l-m-t-a-e-i m-k-n-c-i-i s-l-t-b-l-s-e n-w-. --------------------------------------------- yalimet’anewi mekīnachini siletebelashe newi.
Bakit hindi dumating ang mga tao? ለም--- ---ሰ-ች ያልመ-ት? ለምንድን ነው ሰዎች ያልመጡት? ለ-ን-ን ነ- ሰ-ች ያ-መ-ት- ------------------- ለምንድን ነው ሰዎች ያልመጡት? 0
le-in-d-ni n-w--s---c-i-ya-i-et’uti? leminidini newi sewochi yalimet’uti? l-m-n-d-n- n-w- s-w-c-i y-l-m-t-u-i- ------------------------------------ leminidini newi sewochi yalimet’uti?
Hindi nila naabutan ang tren. ባ-- -መ-ጣ-ው ባቡር አመለጣቸው ባ-ር አ-ለ-ቸ- ---------- ባቡር አመለጣቸው 0
b--u-i ā-el--’ach--i baburi āmelet’achewi b-b-r- ā-e-e-’-c-e-i -------------------- baburi āmelet’achewi
Hindi sila nakapunta dahil hindi nila naabutan ang tren. እ-ሱ ያ-መ-- -ቡ---ምልጣ-ው ነ--። እነሱ ያልመጡት ባቡር አምልጣቸው ነው ። እ-ሱ ያ-መ-ት ባ-ር አ-ል-ቸ- ነ- ። ------------------------- እነሱ ያልመጡት ባቡር አምልጣቸው ነው ። 0
ines- -a-i------- -a--r- -mi-it’achew- --w- . inesu yalimet’uti baburi āmilit’achewi newi . i-e-u y-l-m-t-u-i b-b-r- ā-i-i-’-c-e-i n-w- . --------------------------------------------- inesu yalimet’uti baburi āmilit’achewi newi .
Bakit hindi ka pumunta? ለ---አልመ-ህም--ሽም? ለምን አልመጣህም/ ሽም? ለ-ን አ-መ-ህ-/ ሽ-? --------------- ለምን አልመጣህም/ ሽም? 0
l--in- ---m-t’ahim---sh-mi? lemini ālimet’ahimi/ shimi? l-m-n- ā-i-e-’-h-m-/ s-i-i- --------------------------- lemini ālimet’ahimi/ shimi?
Hindi ako pinayagan. አ--ፈ--ልኝም አልተፈቀደልኝም አ-ተ-ቀ-ል-ም --------- አልተፈቀደልኝም 0
āl--ef-k’-d----yimi ālitefek’edelinyimi ā-i-e-e-’-d-l-n-i-i ------------------- ālitefek’edelinyimi
Hindi ako pumunta kasi hindi ako pinayagan. ያልመጣሁ----ልተፈ-ደልኝ--በ-። ያልመጣሁት ስላልተፈቀደልኝ ነበረ። ያ-መ-ሁ- ስ-ል-ፈ-ደ-ኝ ነ-ረ- --------------------- ያልመጣሁት ስላልተፈቀደልኝ ነበረ። 0
ya-i----a-ut- -ila-it--e-’ed-l---- nebe--. yalimet’ahuti silalitefek’edelinyi nebere. y-l-m-t-a-u-i s-l-l-t-f-k-e-e-i-y- n-b-r-. ------------------------------------------ yalimet’ahuti silalitefek’edelinyi nebere.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -