Phrasebook

tl Conjunctions 2   »   am የግንኙነቶች 2

95 [siyamnapu’t limang]

Conjunctions 2

Conjunctions 2

95 [ዘጠና አምስት]

95 [zet’ena āmisiti]

የግንኙነቶች 2

[mesitets’amiri 2]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Amharic Maglaro higit pa
Kailan pa siya tumigil sa pagtatrabaho? ከመቼ -ምሮ-ነ---ሷ -ማትሰ-ው? ከመቼ ጀምሮ ነው እሷ የማትሰራው? ከ-ቼ ጀ-ሮ ነ- እ- የ-ት-ራ-? --------------------- ከመቼ ጀምሮ ነው እሷ የማትሰራው? 0
k-m--h- ----r- ---i--sw--yem--i-e-aw-? kemechē jemiro newi iswa yematiserawi? k-m-c-ē j-m-r- n-w- i-w- y-m-t-s-r-w-? -------------------------------------- kemechē jemiro newi iswa yematiserawi?
Simula nung kinasal siya? ካገ----ምሮ? ካገባች ጀምሮ? ካ-ባ- ጀ-ሮ- --------- ካገባች ጀምሮ? 0
k--eb--hi-jem-r-? kagebachi jemiro? k-g-b-c-i j-m-r-? ----------------- kagebachi jemiro?
Oo, hindi na siya nagtrabaho mula nang ikasal siya. አዎ --ካ-ባ---ም- መስ-- -ቁማለ-። አዎ ፤ ካገባች ጀምሮ መስራት አቁማለች። አ- ፤ ካ-ባ- ጀ-ሮ መ-ራ- አ-ማ-ች- ------------------------- አዎ ፤ ካገባች ጀምሮ መስራት አቁማለች። 0
āwo ; -a-eb-c-- j--ir------r--i--k’-m------. āwo ; kagebachi jemiro mesirati āk’umalechi. ā-o ; k-g-b-c-i j-m-r- m-s-r-t- ā-’-m-l-c-i- -------------------------------------------- āwo ; kagebachi jemiro mesirati āk’umalechi.
Mula nung kinasal siya, hindi na siya nagtatrabaho. ካገባ- -- --ሮ -ስራ- አ---ች። ካገባች ጊዜ ጀምሮ መስራት አቁማለች። ካ-ባ- ጊ- ጀ-ሮ መ-ራ- አ-ማ-ች- ----------------------- ካገባች ጊዜ ጀምሮ መስራት አቁማለች። 0
k-ge-ach- g-z---em--o--esi-ati-ā---m-l-c-i. kagebachi gīzē jemiro mesirati āk’umalechi. k-g-b-c-i g-z- j-m-r- m-s-r-t- ā-’-m-l-c-i- ------------------------------------------- kagebachi gīzē jemiro mesirati āk’umalechi.
Mula nung nagkita sila, ang saya na nila. ከተዋወቁ ጊዜ-ጀምሮ-ደስ-ኞች -ቸ-። ከተዋወቁ ጊዜ ጀምሮ ደስተኞች ናቸው። ከ-ዋ-ቁ ጊ- ጀ-ሮ ደ-ተ-ች ና-ው- ----------------------- ከተዋወቁ ጊዜ ጀምሮ ደስተኞች ናቸው። 0
ke---a--k’u-g----je-i-o-desi-e-y-chi na-hewi. ketewawek’u gīzē jemiro desitenyochi nachewi. k-t-w-w-k-u g-z- j-m-r- d-s-t-n-o-h- n-c-e-i- --------------------------------------------- ketewawek’u gīzē jemiro desitenyochi nachewi.
Mula nung nagkaroon sila ng anak, bihira na silang lumabas. ል- ከወለ----ሮ----ናና- ----ት-አ-ፎ-አ-ፎ ነው። ልጅ ከወለዱ ጀምሮ ለመዝናናት የሚወጡት አልፎ አልፎ ነው። ል- ከ-ለ- ጀ-ሮ ለ-ዝ-ና- የ-ወ-ት አ-ፎ አ-ፎ ነ-። ------------------------------------ ልጅ ከወለዱ ጀምሮ ለመዝናናት የሚወጡት አልፎ አልፎ ነው። 0
lij- k--e-e-u-jem--- -e---i-ana----e-īw--’-t- āli---ā---o ---i. liji keweledu jemiro lemezinanati yemīwet’uti ālifo ālifo newi. l-j- k-w-l-d- j-m-r- l-m-z-n-n-t- y-m-w-t-u-i ā-i-o ā-i-o n-w-. --------------------------------------------------------------- liji keweledu jemiro lemezinanati yemīwet’uti ālifo ālifo newi.
Kailan siya tatawag? መ- ደወ-ች? መቼ ደወለች? መ- ደ-ለ-? -------- መቼ ደወለች? 0
m--h- de-e--c-i? mechē dewelechi? m-c-ē d-w-l-c-i- ---------------- mechē dewelechi?
Habang nagmamaneho? እ-ነዳ- እያለች? እየነዳች እያለች? እ-ነ-ች እ-ለ-? ----------- እየነዳች እያለች? 0
iy-ne--c---i--l-ch-? iyenedachi iyalechi? i-e-e-a-h- i-a-e-h-? -------------------- iyenedachi iyalechi?
Oo, habang nagmamaneho. አዎ-፤-መ-ና እየነ-ች -ያለ-። አዎ ፤ መኪና እየነዳች እያለች። አ- ፤ መ-ና እ-ነ-ች እ-ለ-። -------------------- አዎ ፤ መኪና እየነዳች እያለች። 0
ā-o ;---k--a iye-ed-c-i--ya--ch-. āwo ; mekīna iyenedachi iyalechi. ā-o ; m-k-n- i-e-e-a-h- i-a-e-h-. --------------------------------- āwo ; mekīna iyenedachi iyalechi.
Nasa telepono siya habang nagmamaneho. መኪና-----ች ---ች-ደወ-ች። መኪና እየነዳች እያለች ደወለች። መ-ና እ-ነ-ች እ-ለ- ደ-ለ-። -------------------- መኪና እየነዳች እያለች ደወለች። 0
me---a-iye---a--- ------h- -e-----hi. mekīna iyenedachi iyalechi dewelechi. m-k-n- i-e-e-a-h- i-a-e-h- d-w-l-c-i- ------------------------------------- mekīna iyenedachi iyalechi dewelechi.
Nanonood siya ng telebisyon habang nagpaplantsa. ልብስ-እ----ች--ሌ--ን ---ች። ልብስ እየተኮሰች ቴሌቪዥን ታያለች። ል-ስ እ-ተ-ሰ- ቴ-ቪ-ን ታ-ለ-። ---------------------- ልብስ እየተኮሰች ቴሌቪዥን ታያለች። 0
li-is--i------s-ch--tē-ēvīz---i-tayal-chi. libisi iyetekosechi tēlēvīzhini tayalechi. l-b-s- i-e-e-o-e-h- t-l-v-z-i-i t-y-l-c-i- ------------------------------------------ libisi iyetekosechi tēlēvīzhini tayalechi.
Nakikinig siya ng kanta habang ginagawa niya ang mga gawain sa bahay. ስ-ዋ--እ-ሰራ- -ዚ- ታ-ም--ች ስራዋን እየሰራች ሙዚቃ ታዳምጣለች ስ-ዋ- እ-ሰ-ች ሙ-ቃ ታ-ም-ለ- --------------------- ስራዋን እየሰራች ሙዚቃ ታዳምጣለች 0
si-awa-- -ye-e-a--i---z--’a-ta-ami-’--echi sirawani iyeserachi muzīk’a tadamit’alechi s-r-w-n- i-e-e-a-h- m-z-k-a t-d-m-t-a-e-h- ------------------------------------------ sirawani iyeserachi muzīk’a tadamit’alechi
Wala akong makita kapag wala akong suot na salamin. መ--- -ላ-----------ታየ--። መነፅር ካላደረኩኝ ምንም አይታየኝም። መ-ፅ- ካ-ደ-ኩ- ም-ም አ-ታ-ኝ-። ----------------------- መነፅር ካላደረኩኝ ምንም አይታየኝም። 0
me-----’iri--alad-rekun-- --nimi--y-ta--n-i-i. menet-s’iri kaladerekunyi minimi āyitayenyimi. m-n-t-s-i-i k-l-d-r-k-n-i m-n-m- ā-i-a-e-y-m-. ---------------------------------------------- menet͟s’iri kaladerekunyi minimi āyitayenyimi.
Wala akong naiintindihan kapag malakas ang musika. ሙ-ቃ -ጮ--ምንም ----ኝም። ሙዚቃ ሲጮኸ ምንም አይገባኝም። ሙ-ቃ ሲ-ኸ ም-ም አ-ገ-ኝ-። ------------------- ሙዚቃ ሲጮኸ ምንም አይገባኝም። 0
m---k’a sīc-’-ẖe min--------e-anyim-. muzīk’a sīch’oh-e minimi āyigebanyimi. m-z-k-a s-c-’-h-e m-n-m- ā-i-e-a-y-m-. -------------------------------------- muzīk’a sīch’oẖe minimi āyigebanyimi.
Wala akong naaamoy kapag may sipon ako. ጉ--ን-ሲይዘ- -ንም---ተ- --ችልም። ጉንፋን ሲይዘኝ ምንም ማሽተት አልችልም። ጉ-ፋ- ሲ-ዘ- ም-ም ማ-ተ- አ-ች-ም- ------------------------- ጉንፋን ሲይዘኝ ምንም ማሽተት አልችልም። 0
gu-if-ni---yize--i ---i----a----e----l---i----. gunifani sīyizenyi minimi mashiteti ālichilimi. g-n-f-n- s-y-z-n-i m-n-m- m-s-i-e-i ā-i-h-l-m-. ----------------------------------------------- gunifani sīyizenyi minimi mashiteti ālichilimi.
Sasakay kami ng taxi kapag uulan. የ--ን--ከ-ነ -ክሲ--ን-ዛለን። የሚዘንብ ከሆነ ታክሲ እንይዛለን። የ-ዘ-ብ ከ-ነ ታ-ሲ እ-ይ-ለ-። --------------------- የሚዘንብ ከሆነ ታክሲ እንይዛለን። 0
yemīz--ib---e---- -a-i-ī ini---ale--. yemīzenibi kehone takisī iniyizaleni. y-m-z-n-b- k-h-n- t-k-s- i-i-i-a-e-i- ------------------------------------- yemīzenibi kehone takisī iniyizaleni.
Maglilibot kami sa buong mundo kapag nanalo kami sa lotto. ሎ------ጣ-ን አ--- -ን--ለ-። ሎተሪው ከወጣልን አለምን እንዞራለን። ሎ-ሪ- ከ-ጣ-ን አ-ም- እ-ዞ-ለ-። ----------------------- ሎተሪው ከወጣልን አለምን እንዞራለን። 0
l---r----kewet’--i-- ā-em-ni in-zor----i. loterīwi kewet’alini ālemini inizoraleni. l-t-r-w- k-w-t-a-i-i ā-e-i-i i-i-o-a-e-i- ----------------------------------------- loterīwi kewet’alini ālemini inizoraleni.
Magsisimula na kaming kumain kapag hindi pa siya darating. እሱ-ከ------ት እን-ምራ-- ። እሱ ከቆየ መብላት እንጀምራለን ። እ- ከ-የ መ-ላ- እ-ጀ-ራ-ን ። --------------------- እሱ ከቆየ መብላት እንጀምራለን ። 0
i-u-k-----e m-----ti--n-j--i--leni . isu kek’oye mebilati inijemiraleni . i-u k-k-o-e m-b-l-t- i-i-e-i-a-e-i . ------------------------------------ isu kek’oye mebilati inijemiraleni .

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -