Phrasebook

tl On the train   »   am በባቡሩ ላይ

34 [tatlumpu’t apat]

On the train

On the train

34 [ሰላሣ አራት]

34 [selaša ārati]

በባቡሩ ላይ

[baburi layi]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Amharic Maglaro higit pa
Yun ba ang tren papuntang Berlin? ያ -ቡር-ወደ-በርሊ- -ው? ያ ባቡር ወደ በርሊን ነው? ያ ባ-ር ወ- በ-ሊ- ነ-? ----------------- ያ ባቡር ወደ በርሊን ነው? 0
ya--a--r- wede -er--ī---ne-i? ya baburi wede berilīni newi? y- b-b-r- w-d- b-r-l-n- n-w-? ----------------------------- ya baburi wede berilīni newi?
Anong oras aalis ang tren? ባቡ- ---ነ-------? ባቡሩ መቼ ነው የሚነሳው? ባ-ሩ መ- ነ- የ-ነ-ው- ---------------- ባቡሩ መቼ ነው የሚነሳው? 0
b-bu-u -echē--e-- y-mīn-s--i? baburu mechē newi yemīnesawi? b-b-r- m-c-ē n-w- y-m-n-s-w-? ----------------------------- baburu mechē newi yemīnesawi?
Kailan darating ang tren sa Berlin? ባ-- -ቼ-በ--ን -ደ--ል? ባቡሩ መቼ በርሊን ይደርሳል? ባ-ሩ መ- በ-ሊ- ይ-ር-ል- ------------------ ባቡሩ መቼ በርሊን ይደርሳል? 0
b-bur--me-hē--erilīni --d-ri-a-i? baburu mechē berilīni yiderisali? b-b-r- m-c-ē b-r-l-n- y-d-r-s-l-? --------------------------------- baburu mechē berilīni yiderisali?
Paumanhin, maaari ba akong dumaan? ይ---፤-ማለፍ-ይ-ቀ----? ይቅርታ፤ ማለፍ ይፈቀድልኛል? ይ-ር-፤ ማ-ፍ ይ-ቀ-ል-ል- ------------------ ይቅርታ፤ ማለፍ ይፈቀድልኛል? 0
y-k’iri--;--a--fi-yif-k’e----nyal-? yik’irita; malefi yifek’edilinyali? y-k-i-i-a- m-l-f- y-f-k-e-i-i-y-l-? ----------------------------------- yik’irita; malefi yifek’edilinyali?
Sa tingin ko ito ang aking upuan. ይ- -ኔ --መጫ እ-ደሆ- -ምና-ው። ይሄ የኔ መቀመጫ እንደሆነ አምናለው። ይ- የ- መ-መ- እ-ደ-ነ አ-ና-ው- ----------------------- ይሄ የኔ መቀመጫ እንደሆነ አምናለው። 0
y-----e-- -----m--h’a-in-d--o-- --i---ewi. yihē yenē mek’emech’a inidehone āminalewi. y-h- y-n- m-k-e-e-h-a i-i-e-o-e ā-i-a-e-i- ------------------------------------------ yihē yenē mek’emech’a inidehone āminalewi.
Sa tingin ko, kayo po ay nakaupo sa aking upuan. የተቀመ-ት የ-- ወን-- ላ- -ንደ-ነ ---ለው። የተቀመጡት የእኔ ወንበር ላይ እንደሆነ አምናለው። የ-ቀ-ጡ- የ-ኔ ወ-በ- ላ- እ-ደ-ነ አ-ና-ው- ------------------------------- የተቀመጡት የእኔ ወንበር ላይ እንደሆነ አምናለው። 0
ye----e---’-ti ye-inē w-niber--la-i i--d--one -min-le--. yetek’emet’uti ye’inē weniberi layi inidehone āminalewi. y-t-k-e-e-’-t- y-’-n- w-n-b-r- l-y- i-i-e-o-e ā-i-a-e-i- -------------------------------------------------------- yetek’emet’uti ye’inē weniberi layi inidehone āminalewi.
Nasaan ang kotseng tulugan? የ-ተኛ ፉርጎ -- ነው? የመተኛ ፉርጎ የት ነው? የ-ተ- ፉ-ጎ የ- ነ-? --------------- የመተኛ ፉርጎ የት ነው? 0
yem--e-y--fu-----ye-- newi? yemetenya furigo yeti newi? y-m-t-n-a f-r-g- y-t- n-w-? --------------------------- yemetenya furigo yeti newi?
Ang kotseng-tulugan ay nasa dulo ng tren. መተ----ለ- --ቡሩ-መጨረ-----ነው መተኛው ያለው የባቡሩ መጨረሻ ላይ ነው መ-ኛ- ያ-ው የ-ቡ- መ-ረ- ላ- ነ- ------------------------ መተኛው ያለው የባቡሩ መጨረሻ ላይ ነው 0
m-ten-a-i -al-w- --b--u-u mec--e--s-- l--i -e-i metenyawi yalewi yebaburu mech’eresha layi newi m-t-n-a-i y-l-w- y-b-b-r- m-c-’-r-s-a l-y- n-w- ----------------------------------------------- metenyawi yalewi yebaburu mech’eresha layi newi
At nasaan ang kotseng kainan? – Sa unahan. እና እ-- መመገ--- ፉ---የ--ነ-? - ፊት -ይ እና እራት መመገቢያው ፉርጎ የት ነው? - ፊት ላይ እ- እ-ት መ-ገ-ያ- ፉ-ጎ የ- ነ-? - ፊ- ላ- -------------------------------- እና እራት መመገቢያው ፉርጎ የት ነው? - ፊት ላይ 0
in- i---i m---ge-ī--wi--urigo y-ti-----? - --------i ina irati memegebīyawi furigo yeti newi? - fīti layi i-a i-a-i m-m-g-b-y-w- f-r-g- y-t- n-w-? - f-t- l-y- ---------------------------------------------------- ina irati memegebīyawi furigo yeti newi? - fīti layi
Pwede ba akong matulog sa baba? ከ----ተኛት -ችላለው? ከታች መተኛት እችላለው? ከ-ች መ-ኛ- እ-ላ-ው- --------------- ከታች መተኛት እችላለው? 0
k-t--hi--e--nya-----h----ewi? ketachi metenyati ichilalewi? k-t-c-i m-t-n-a-i i-h-l-l-w-? ----------------------------- ketachi metenyati ichilalewi?
Maaari ba akong matulog sa gitna? መሃከል ላይ መ-ኛት---ላለው? መሃከል ላይ መተኛት እችላለው? መ-ከ- ላ- መ-ኛ- እ-ላ-ው- ------------------- መሃከል ላይ መተኛት እችላለው? 0
m--ak-l- lay- m--e-yat--i-h----ewi? mehakeli layi metenyati ichilalewi? m-h-k-l- l-y- m-t-n-a-i i-h-l-l-w-? ----------------------------------- mehakeli layi metenyati ichilalewi?
Pwede ba akong matulog sa taas ከ-- -ተኛ---ች--ው? ከላይ መተኛት እችላለው? ከ-ይ መ-ኛ- እ-ላ-ው- --------------- ከላይ መተኛት እችላለው? 0
k-layi-m-t-n-a-i --h-------? kelayi metenyati ichilalewi? k-l-y- m-t-n-a-i i-h-l-l-w-? ---------------------------- kelayi metenyati ichilalewi?
Kailan tayo makakarating sa hangganan? መ--ነው--ደ-ድን---የም-ደ-ሰ-? መቼ ነው ወደ ድንበሩ የምንደርሰው? መ- ነ- ወ- ድ-በ- የ-ን-ር-ው- ---------------------- መቼ ነው ወደ ድንበሩ የምንደርሰው? 0
m--h---ewi-w--e -i---eru-y-m-ni-er---wi? mechē newi wede diniberu yeminiderisewi? m-c-ē n-w- w-d- d-n-b-r- y-m-n-d-r-s-w-? ---------------------------------------- mechē newi wede diniberu yeminiderisewi?
Gaano katagal ang biyahe papuntang Berlin? በ-ሊን ለመድ-ስ -ን ያክል -ዜ ----? በርሊን ለመድረስ ምን ያክል ጊዜ ይፈጃል? በ-ሊ- ለ-ድ-ስ ም- ያ-ል ጊ- ይ-ጃ-? -------------------------- በርሊን ለመድረስ ምን ያክል ጊዜ ይፈጃል? 0
b-r--ī----em-d-re-i-m--i --k--- g-z- y------i? berilīni lemediresi mini yakili gīzē yifejali? b-r-l-n- l-m-d-r-s- m-n- y-k-l- g-z- y-f-j-l-? ---------------------------------------------- berilīni lemediresi mini yakili gīzē yifejali?
Naantala ba ang tren? ባቡ--ዘግይታ-? ባቡሩ ዘግይታል? ባ-ሩ ዘ-ይ-ል- ---------- ባቡሩ ዘግይታል? 0
ba--r- -e-i-i-a-i? baburu zegiyitali? b-b-r- z-g-y-t-l-? ------------------ baburu zegiyitali?
Mayroon ba kayong pwedeng basahin? የሚነበብ ነገር---ዎ-? የሚነበብ ነገር አለዎት? የ-ነ-ብ ነ-ር አ-ዎ-? --------------- የሚነበብ ነገር አለዎት? 0
ye---e--b- -e--r- -------? yemīnebebi negeri ālewoti? y-m-n-b-b- n-g-r- ā-e-o-i- -------------------------- yemīnebebi negeri ālewoti?
Maaari bang makakuha ng makakain at maiinom dito? እ----ው--ሚ-ላና--ሚ-- --ኘ--ይችላል? እዚህ ሰው የሚበላና የሚጠጣ ማግኘት ይችላል? እ-ህ ሰ- የ-በ-ና የ-ጠ- ማ-ኘ- ይ-ላ-? ---------------------------- እዚህ ሰው የሚበላና የሚጠጣ ማግኘት ይችላል? 0
izī-- s--- y---b-lan--yemīt-e----m-gin-eti y-chi---i? izīhi sewi yemībelana yemīt’et’a maginyeti yichilali? i-ī-i s-w- y-m-b-l-n- y-m-t-e-’- m-g-n-e-i y-c-i-a-i- ----------------------------------------------------- izīhi sewi yemībelana yemīt’et’a maginyeti yichilali?
Maaari mo ba akong gisingin ng alas 7:00 ng umaga? እባ----፤-0 ሰ-ት--ይ ሊ-ሰቅሱ---ች--? እባክዎ 7፤00 ሰኣት ላይ ሊቀሰቅሱኝ ይችላሉ? እ-ክ- 7-0- ሰ-ት ላ- ሊ-ሰ-ሱ- ይ-ላ-? ----------------------------- እባክዎ 7፤00 ሰኣት ላይ ሊቀሰቅሱኝ ይችላሉ? 0
i--ki-- --0- -e-at- layi---k’es--’-s-n-i-----i---u? ibakiwo 7;00 se’ati layi līk’esek’isunyi yichilalu? i-a-i-o 7-0- s-’-t- l-y- l-k-e-e-’-s-n-i y-c-i-a-u- --------------------------------------------------- ibakiwo 7;00 se’ati layi līk’esek’isunyi yichilalu?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -