Phrasebook

tl City tour   »   am የከተማ ጉብኝት

42 [apatnapu’t dalawa]

City tour

City tour

42 [አርባ ሁለት]

42 [አርባ ሁለት]

የከተማ ጉብኝት

[ከተማ ጉብኝት]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Amharic Maglaro higit pa
Bukas ba ang palengke tuwing Linggo? ገበ-- እ-- ክ-- ነ-? ገበያው እሁድ ክፍት ነው? 0
ከ-- ጉ--- ከተ- ጉ--ት ከተማ ጉብኝት ከ-ማ ጉ-ኝ- --------
Bukas ba ang perya tuwing Lunes? ባዛ- ሰ- ክ-- ነ-? ባዛር ሰኞ ክፍት ነው? 0
ገ--- እ-- ክ-- ነ-? ገበ-- እ-- ክ-- ነ-? ገበያው እሁድ ክፍት ነው? ገ-ያ- እ-ድ ክ-ት ነ-? ---------------?
Bukas ba ang eksibisyon tuwing Martes? እግ---- ማ--- ክ-- ነ-? እግዚብሽን ማክሰኞ ክፍት ነው? 0
ገ--- እ-- ክ-- ነ-? ገበ-- እ-- ክ-- ነ-? ገበያው እሁድ ክፍት ነው? ገ-ያ- እ-ድ ክ-ት ነ-? ---------------?
Bukas ba ang zoo tuwing Miyerkules? የአ--- መ--- ማ--- እ-- ክ-- ነ-? የአራዊት መኖሪያ ማእከሉ እረቡ ክፍት ነው? 0
ባ-- ሰ- ክ-- ነ-? ባዛ- ሰ- ክ-- ነ-? ባዛር ሰኞ ክፍት ነው? ባ-ር ሰ- ክ-ት ነ-? -------------?
Bukas ba ang museo tuwing Huwebes? ቤተ----- ሃ-- ክ-- ነ-? ቤተ-መዘክሩ ሃሙስ ክፍት ነው? 0
ባ-- ሰ- ክ-- ነ-? ባዛ- ሰ- ክ-- ነ-? ባዛር ሰኞ ክፍት ነው? ባ-ር ሰ- ክ-ት ነ-? -------------?
Bukas ba ang galerya sa Biyernes? የስ-- ማ--- አ-- ክ-- ነ-? የስእል ማእከሉ አርብ ክፍት ነው? 0
እ----- ማ--- ክ-- ነ-? እግ---- ማ--- ክ-- ነ-? እግዚብሽን ማክሰኞ ክፍት ነው? እ-ዚ-ሽ- ማ-ሰ- ክ-ት ነ-? ------------------?
Maaari bang kumuha ng litrato? ፎቶ ማ--- ይ----? ፎቶ ማንሳት ይፈቀዳል? 0
እ----- ማ--- ክ-- ነ-? እግ---- ማ--- ክ-- ነ-? እግዚብሽን ማክሰኞ ክፍት ነው? እ-ዚ-ሽ- ማ-ሰ- ክ-ት ነ-? ------------------?
Kailangan bang magbayad ng tiket? መግ-- መ--- አ---? መግቢያ መክፈል አለበት? 0
የ---- መ--- ማ--- እ-- ክ-- ነ-? የአ--- መ--- ማ--- እ-- ክ-- ነ-? የአራዊት መኖሪያ ማእከሉ እረቡ ክፍት ነው? የ-ራ-ት መ-ሪ- ማ-ከ- እ-ቡ ክ-ት ነ-? --------------------------?
Magkano ang tiket? የመ--- ዋ-- ስ-- ነ-? የመግቢያ ዋጋው ስንት ነው? 0
የ---- መ--- ማ--- እ-- ክ-- ነ-? የአ--- መ--- ማ--- እ-- ክ-- ነ-? የአራዊት መኖሪያ ማእከሉ እረቡ ክፍት ነው? የ-ራ-ት መ-ሪ- ማ-ከ- እ-ቡ ክ-ት ነ-? --------------------------?
May bawas ba para sa mga grupo? ለቡ-- ቅ-- አ--? ለቡድን ቅናሽ አለው? 0
ቤ--መ--- ሃ-- ክ-- ነ-? ቤተ----- ሃ-- ክ-- ነ-? ቤተ-መዘክሩ ሃሙስ ክፍት ነው? ቤ--መ-ክ- ሃ-ስ ክ-ት ነ-? ------------------?
May bawas ba para sa mga bata? ለህ-- ቅ-- አ--? ለህጻን ቅናሽ አለው? 0
ቤ--መ--- ሃ-- ክ-- ነ-? ቤተ----- ሃ-- ክ-- ነ-? ቤተ-መዘክሩ ሃሙስ ክፍት ነው? ቤ--መ-ክ- ሃ-ስ ክ-ት ነ-? ------------------?
May bawas ba para sa mga estudyante? ለተ-- ቅ-- አ--? ለተማሪ ቅናሽ አለው? 0
የ--- ማ--- አ-- ክ-- ነ-? የስ-- ማ--- አ-- ክ-- ነ-? የስእል ማእከሉ አርብ ክፍት ነው? የ-እ- ማ-ከ- አ-ብ ክ-ት ነ-? --------------------?
Anong gusali iyon? ያ ህ-- የ---- ነ-? ያ ህንጻ የምንድን ነው? 0
የ--- ማ--- አ-- ክ-- ነ-? የስ-- ማ--- አ-- ክ-- ነ-? የስእል ማእከሉ አርብ ክፍት ነው? የ-እ- ማ-ከ- አ-ብ ክ-ት ነ-? --------------------?
Ilang taon na ang gusali? ህን-- ስ-- አ-- ነ-? ህንጻው ስንት አመቱ ነው? 0
ፎ- ማ--- ይ----? ፎቶ ማ--- ይ----? ፎቶ ማንሳት ይፈቀዳል? ፎ- ማ-ሳ- ይ-ቀ-ል? -------------?
Sino ang nagtayo ng gusali? ህን--- ማ- ነ- የ----? ህንጻውን ማን ነው የገነባው? 0
ፎ- ማ--- ይ----? ፎቶ ማ--- ይ----? ፎቶ ማንሳት ይፈቀዳል? ፎ- ማ-ሳ- ይ-ቀ-ል? -------------?
Interesado ako sa arkitektura. ስነ---- ጥ-- ይ----። ስነ-ህንፃ ጥበብ ይስበኛል። 0
መ--- መ--- አ---? መግ-- መ--- አ---? መግቢያ መክፈል አለበት? መ-ቢ- መ-ፈ- አ-በ-? --------------?
Interesado ako sa sining. ስነ---- ይ---ል ስነ-ጥበብ ይስበኛል 0
መ--- መ--- አ---? መግ-- መ--- አ---? መግቢያ መክፈል አለበት? መ-ቢ- መ-ፈ- አ-በ-? --------------?
Interesado akong magpinta. ስዕ- መ-- ይ----። ስዕል መሳል ይስበኛል። 0
የ---- ዋ-- ስ-- ነ-? የመ--- ዋ-- ስ-- ነ-? የመግቢያ ዋጋው ስንት ነው? የ-ግ-ያ ዋ-ው ስ-ት ነ-? ----------------?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -