Phrasebook

tl In the department store   »   am በመምሪያው መደብር ውስጥ

52 [limampu’t dalawa]

In the department store

In the department store

52 [ሃምሳ ሁለት]

52 [hamisa huleti]

በመምሪያው መደብር ውስጥ

[bemegebeyaya sifira wisit’i]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Amharic Maglaro higit pa
Pupunta ba tayo sa isang department store? ወ--ገበያ--ዕከል-እ-ሂ-? ወደ ገበያ ማዕከል እንሂድ? ወ- ገ-ያ ማ-ከ- እ-ሂ-? ----------------- ወደ ገበያ ማዕከል እንሂድ? 0
w-----e-ey- -a‘--e---i--h--i? wede gebeya ma‘ikeli inihīdi? w-d- g-b-y- m-‘-k-l- i-i-ī-i- ----------------------------- wede gebeya ma‘ikeli inihīdi?
Kailangan kong mamili. መ-ብ-- ---ኝ። መገብየት አለብኝ። መ-ብ-ት አ-ብ-። ----------- መገብየት አለብኝ። 0
m-g--iye-i-ā--b---i. megebiyeti ālebinyi. m-g-b-y-t- ā-e-i-y-. -------------------- megebiyeti ālebinyi.
Gusto kong mamili ng marami. ብዙ----- --ልጋ--። ብዙ መግዛት እፈልጋለው። ብ- መ-ዛ- እ-ል-ለ-። --------------- ብዙ መግዛት እፈልጋለው። 0
b----m-gizati ifel-ga--w-. bizu megizati ifeligalewi. b-z- m-g-z-t- i-e-i-a-e-i- -------------------------- bizu megizati ifeligalewi.
Nasaan ang mga gamit sa opisina? የ-ሮ --ዎች -ት -ሉ? የቢሮ እቃዎች የት አሉ? የ-ሮ እ-ዎ- የ- አ-? --------------- የቢሮ እቃዎች የት አሉ? 0
yeb--o-i----oc----e----lu? yebīro ik’awochi yeti ālu? y-b-r- i-’-w-c-i y-t- ā-u- -------------------------- yebīro ik’awochi yeti ālu?
Kailangan ko ng mga sobre at papel pang sulat. ፖስታ እ- --ሁፍ-ወረቀ---ፈ--ለ-። ፖስታ እና የፅሁፍ ወረቀት እፈልጋለው። ፖ-ታ እ- የ-ሁ- ወ-ቀ- እ-ል-ለ-። ------------------------ ፖስታ እና የፅሁፍ ወረቀት እፈልጋለው። 0
p-sit---n--yet͟--i-u-- --rek’--i i--l-----w-. posita ina yet-s’ihufi werek’eti ifeligalewi. p-s-t- i-a y-t-s-i-u-i w-r-k-e-i i-e-i-a-e-i- --------------------------------------------- posita ina yet͟s’ihufi werek’eti ifeligalewi.
Kailangan ko ng mga panulat at mga markers. እ----ቶ እና--ርከሮች -ፈ-ጋለ-። እስክሪቢቶ እና ፓርከሮች እፈልጋለው። እ-ክ-ቢ- እ- ፓ-ከ-ች እ-ል-ለ-። ----------------------- እስክሪቢቶ እና ፓርከሮች እፈልጋለው። 0
isikirīb-to-ina ---i-e-------f----ale--. isikirībīto ina parikerochi ifeligalewi. i-i-i-ī-ī-o i-a p-r-k-r-c-i i-e-i-a-e-i- ---------------------------------------- isikirībīto ina parikerochi ifeligalewi.
Nasaan ang mga muwebles? የ-ት -----የት-አሉ? የቤት እቃዎች የት አሉ? የ-ት እ-ዎ- የ- አ-? --------------- የቤት እቃዎች የት አሉ? 0
yebēt--i-’aw-ch--y-t- āl-? yebēti ik’awochi yeti ālu? y-b-t- i-’-w-c-i y-t- ā-u- -------------------------- yebēti ik’awochi yeti ālu?
Kailangan ko ng aparador at tokador. ቁምሳጥ- እ---ሳ-ያ-እፈልጋለው። ቁምሳጥን እና መሳቢያ እፈልጋለው። ቁ-ሳ-ን እ- መ-ቢ- እ-ል-ለ-። --------------------- ቁምሳጥን እና መሳቢያ እፈልጋለው። 0
k-----a--ini ----m-s--ī-a -f-l-g-l--i. k’umisat’ini ina mesabīya ifeligalewi. k-u-i-a-’-n- i-a m-s-b-y- i-e-i-a-e-i- -------------------------------------- k’umisat’ini ina mesabīya ifeligalewi.
Kailangan ko ng mesa at istante. ጠ--- ---የ-ፅሀ- ---ደሪያ-እ-ልጋለው። ጠረጴዛ እና የመፅሀፍ መደርደሪያ እፈልጋለው። ጠ-ጴ- እ- የ-ፅ-ፍ መ-ር-ሪ- እ-ል-ለ-። ---------------------------- ጠረጴዛ እና የመፅሀፍ መደርደሪያ እፈልጋለው። 0
t-----’--a--na----et͟s’i-ā-i m-de-i-e---a -f-l--a---i. t’erep’ēza ina yemet-s’ihāfi mederiderīya ifeligalewi. t-e-e-’-z- i-a y-m-t-s-i-ā-i m-d-r-d-r-y- i-e-i-a-e-i- ------------------------------------------------------ t’erep’ēza ina yemet͟s’ihāfi mederiderīya ifeligalewi.
Nasaan ang mga laruan? የመጫ-- እ-ዎ-----ና--? የመጫወቻ እቃዎች የት ናቸው? የ-ጫ-ቻ እ-ዎ- የ- ና-ው- ------------------ የመጫወቻ እቃዎች የት ናቸው? 0
ye-e-h’-w-cha-i-’aw-c-i-y-t---a---wi? yemech’awecha ik’awochi yeti nachewi? y-m-c-’-w-c-a i-’-w-c-i y-t- n-c-e-i- ------------------------------------- yemech’awecha ik’awochi yeti nachewi?
Kailangan ko ng manika at teddy bear. አ-ንጉ-ት -ና -ዲ-ር -ፈልጋ--። አሻንጉሊት እና ቴዲቤር እፈልጋለው። አ-ን-ሊ- እ- ቴ-ቤ- እ-ል-ለ-። ---------------------- አሻንጉሊት እና ቴዲቤር እፈልጋለው። 0
ā-----gulī---i-- -ēd-b-r- i----g-l-wi. āshanigulīti ina tēdībēri ifeligalewi. ā-h-n-g-l-t- i-a t-d-b-r- i-e-i-a-e-i- -------------------------------------- āshanigulīti ina tēdībēri ifeligalewi.
Kailangan ko ng bola pang putbol at larong chess. ዳ- -ና -- -ፈ-ጋ-ው። ዳማ እና ኳስ እፈልጋለው። ዳ- እ- ኳ- እ-ል-ለ-። ---------------- ዳማ እና ኳስ እፈልጋለው። 0
d-ma-i-- ---si -fe-----e--. dama ina kwasi ifeligalewi. d-m- i-a k-a-i i-e-i-a-e-i- --------------------------- dama ina kwasi ifeligalewi.
Nasaan ang mga kasangkapan sa pagkumpuni? መ-ቻ---የት-ና-ው? መፍቻዎቹ የት ናቸው? መ-ቻ-ቹ የ- ና-ው- ------------- መፍቻዎቹ የት ናቸው? 0
m-f--ha---h- ye-----c---i? mefichawochu yeti nachewi? m-f-c-a-o-h- y-t- n-c-e-i- -------------------------- mefichawochu yeti nachewi?
Kailangan ko ng martilyo at pares ng plays. መዶ- ---ፒን-----ጋ-ው። መዶሻ እና ፒንሳ እፈልጋለው። መ-ሻ እ- ፒ-ሳ እ-ል-ለ-። ------------------ መዶሻ እና ፒንሳ እፈልጋለው። 0
medo-h--in- -ī-is---fe--ga--w-. medosha ina pīnisa ifeligalewi. m-d-s-a i-a p-n-s- i-e-i-a-e-i- ------------------------------- medosha ina pīnisa ifeligalewi.
Kailangan ko ng isang drill at isang distornilyador. መ----- --ን -ፍቻ--ፈልጋለው። መብሻ እና ብሎን መፍቻ እፈልጋለው። መ-ሻ እ- ብ-ን መ-ቻ እ-ል-ለ-። ---------------------- መብሻ እና ብሎን መፍቻ እፈልጋለው። 0
mebis---ina bi-o-i-m--i--- i-----a-ewi. mebisha ina biloni meficha ifeligalewi. m-b-s-a i-a b-l-n- m-f-c-a i-e-i-a-e-i- --------------------------------------- mebisha ina biloni meficha ifeligalewi.
Nasaan banda ang mga alahas? የ---ጦ--ክ-ል-የ---ው? የጌጣጌጦች ክፍል የት ነው? የ-ጣ-ጦ- ክ-ል የ- ነ-? ----------------- የጌጣጌጦች ክፍል የት ነው? 0
ye--t--gē--och---if--i---ti-n-wi? yegēt’agēt’ochi kifili yeti newi? y-g-t-a-ē-’-c-i k-f-l- y-t- n-w-? --------------------------------- yegēt’agēt’ochi kifili yeti newi?
Kailangan ko ng isang kwintas at isang pulseras. የአንገት ጌ- -ና--ም---እፈል---። የአንገት ጌጥ እና አምባር እፈልጋለው። የ-ን-ት ጌ- እ- አ-ባ- እ-ል-ለ-። ------------------------ የአንገት ጌጥ እና አምባር እፈልጋለው። 0
y-’------i ---’i---a ---b-r- -f-li-ale--. ye’ānigeti gēt’i ina āmibari ifeligalewi. y-’-n-g-t- g-t-i i-a ā-i-a-i i-e-i-a-e-i- ----------------------------------------- ye’ānigeti gēt’i ina āmibari ifeligalewi.
Kailangan ko ng singsing at hikaw. የ-- ቀ-በ- -ና--ጆሮ-ጌጥ -ፈልጋለ-። የጣት ቀለበት እና የጆሮ ጌጥ እፈልጋለው። የ-ት ቀ-በ- እ- የ-ሮ ጌ- እ-ል-ለ-። -------------------------- የጣት ቀለበት እና የጆሮ ጌጥ እፈልጋለው። 0
y-t’ati-k’--ebe-- i---yejoro--ē-’- --e---al-w-. yet’ati k’elebeti ina yejoro gēt’i ifeligalewi. y-t-a-i k-e-e-e-i i-a y-j-r- g-t-i i-e-i-a-e-i- ----------------------------------------------- yet’ati k’elebeti ina yejoro gēt’i ifeligalewi.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -