Phrasebook

tl Pangnagdaan 4   »   am ያለፈው አስጨናቂ 4

84 [walumpu’t apat]

Pangnagdaan 4

Pangnagdaan 4

84 [ሰማንያ አራት]

84 [semaniya ārati]

ያለፈው አስጨናቂ 4

[halafī gīzē 4]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Amharic Maglaro higit pa
basahin ማ-በብ ማ___ ማ-በ- ---- ማንበብ 0
m-n-b--i m_______ m-n-b-b- -------- manibebi
Nagbasa ako. እኔ -----ኝ እ_ አ_____ እ- አ-በ-ኩ- --------- እኔ አነበብኩኝ 0
i-ē -n---biku--i i__ ā___________ i-ē ā-e-e-i-u-y- ---------------- inē ānebebikunyi
Nabasa ko na ang buong nobela. እኔ ሙሉ የ----መፅ--- -ነ--ኩ-። እ_ ሙ_ የ___ መ____ አ______ እ- ሙ- የ-ቅ- መ-ሐ-ን አ-በ-ኩ-። ------------------------ እኔ ሙሉ የፍቅር መፅሐፉን አነበብኩኝ። 0
i-ē--u-u ---ik-ir--me-͟s’-h-ā-un--ā-e--b---n-i. i__ m___ y________ m___________ ā____________ i-ē m-l- y-f-k-i-i m-t-s-i-̣-f-n- ā-e-e-i-u-y-. ----------------------------------------------- inē mulu yefik’iri met͟s’iḥāfuni ānebebikunyi.
intindihin መረ-ት መ___ መ-ዳ- ---- መረዳት 0
m--ed--i m_______ m-r-d-t- -------- meredati
Naintindihan ko. እ- ተረዳው/-----። እ_ ተ__________ እ- ተ-ዳ-/-ብ-ኛ-። -------------- እኔ ተረዳው/ገብቶኛል። 0
i-ē ------w-/--bi--n--li. i__ t____________________ i-ē t-r-d-w-/-e-i-o-y-l-. ------------------------- inē teredawi/gebitonyali.
Naintindihan ko ang buong teksto. ሙሉ --ፉ-ገ--ኛ---ሙ- ፅ-ፉ--ተረድ-ዋለ-። ሙ_ ፅ__ ገ_____ ሙ_ ፅ___ ተ_______ ሙ- ፅ-ፉ ገ-ቶ-ል- ሙ- ፅ-ፉ- ተ-ድ-ዋ-ው- ------------------------------ ሙሉ ፅሁፉ ገብቶኛል/ ሙሉ ፅሁፉን ተረድቼዋለው። 0
m---------huf- -e--t--yal---m--- -͟----u-un-----edi----alew-. m___ t͟_______ g___________ m___ t͟_________ t_______________ m-l- t-s-i-u-u g-b-t-n-a-i- m-l- t-s-i-u-u-i t-r-d-c-ē-a-e-i- ------------------------------------------------------------- mulu t͟s’ihufu gebitonyali/ mulu t͟s’ihufuni teredichēwalewi.
sagutin መመ-ስ--መልስ --ጠት መ____ መ__ መ___ መ-ለ-/ መ-ስ መ-ጠ- -------------- መመለስ/ መልስ መስጠት 0
m-----s-/-mel----mes-t’e-i m________ m_____ m________ m-m-l-s-/ m-l-s- m-s-t-e-i -------------------------- memelesi/ melisi mesit’eti
Sumagot ako. እኔ--ለ-ኩኝ። እ_ መ_____ እ- መ-ስ-ኝ- --------- እኔ መለስኩኝ። 0
i-ē-me-es--un-i. i__ m___________ i-ē m-l-s-k-n-i- ---------------- inē melesikunyi.
Sinagot ko ang lahat ng mga katanungan. ሁሉንም---ቄ-- መለስ--። ሁ___ ጥ____ መ_____ ሁ-ን- ጥ-ቄ-ች መ-ስ-ኝ- ----------------- ሁሉንም ጥያቄዎች መለስኩኝ። 0
h-lu------’--a-’-w--hi m--e-ik---i. h_______ t____________ m___________ h-l-n-m- t-i-a-’-w-c-i m-l-s-k-n-i- ----------------------------------- hulunimi t’iyak’ēwochi melesikunyi.
Alam ko yan – alam ko yun. ያ-ን አ----- --እ- ያን--አውቄ--ው። ያ__ አ_____ – እ_ ያ__ አ______ ያ-ን አ-ቀ-ለ- – እ- ያ-ን አ-ቄ-ለ-። --------------------------- ያንን አውቀዋለው – እኔ ያንን አውቄዋለው። 0
y-n--- ā-i--e--lewi-– in- y----i ---k---a-e--. y_____ ā___________ – i__ y_____ ā____________ y-n-n- ā-i-’-w-l-w- – i-ē y-n-n- ā-i-’-w-l-w-. ---------------------------------------------- yanini āwik’ewalewi – inē yanini āwik’ēwalewi.
Sinusulat ko iyon – Sinulat ko iyon. ያንን እ--ዋ---–-እ---ን- ---ለ-። ያ__ እ_____ – እ_ ያ__ ፅ_____ ያ-ን እ-ፈ-ለ- – እ- ያ-ን ፅ-ዋ-ው- -------------------------- ያንን እፅፈዋለው – እኔ ያንን ፅፌዋለው። 0
y-n-n--i-͟s------le---- --- ya---i-t------wal-w-. y_____ i____________ – i__ y_____ t͟____________ y-n-n- i-͟-’-f-w-l-w- – i-ē y-n-n- t-s-i-ē-a-e-i- ------------------------------------------------- yanini it͟s’ifewalewi – inē yanini t͟s’ifēwalewi.
Naririnig ko iyon – Narinig ko iyon. ያ-- -ሰ--ው-- እ- ያ-- -ም---። ያ__ እ____ – እ_ ያ__ ሰ_____ ያ-ን እ-ማ-ው – እ- ያ-ን ሰ-ቻ-ው- ------------------------- ያንን እሰማለው – እኔ ያንን ሰምቻለው። 0
y-ni-i--semal-wi - -nē----ini -----h--e--. y_____ i________ – i__ y_____ s___________ y-n-n- i-e-a-e-i – i-ē y-n-n- s-m-c-a-e-i- ------------------------------------------ yanini isemalewi – inē yanini semichalewi.
Makukuha ko ito – Nakuha ko ito. ያ---እወስደዋ-- –---ያንን ወ---ለው። ያ__ እ______ –__ ያ__ ወ______ ያ-ን እ-ስ-ዋ-ው –-ኔ ያ-ን ወ-ጄ-ለ-። --------------------------- ያንን እወስደዋለው –እኔ ያንን ወስጄዋለው። 0
y--------es------e---–inē--a--ni wesi---alew-. y_____ i____________ –___ y_____ w____________ y-n-n- i-e-i-e-a-e-i –-n- y-n-n- w-s-j-w-l-w-. ---------------------------------------------- yanini iwesidewalewi –inē yanini wesijēwalewi.
Dadalhin ko iyon – dinala ko iyon. ያን---መ-ዋለ- –-----ንን--ምጥ--ለው። ያ__ አ_____ – እ_ ያ__ አ_______ ያ-ን አ-ጣ-ለ- – እ- ያ-ን አ-ጥ-ዋ-ው- ---------------------------- ያንን አመጣዋለው – እኔ ያንን አምጥቼዋለው። 0
ya-in---met-a-a-ew--–-inē--an-ni ām-t--chē-a----. y_____ ā___________ – i__ y_____ ā_______________ y-n-n- ā-e-’-w-l-w- – i-ē y-n-n- ā-i-’-c-ē-a-e-i- ------------------------------------------------- yanini āmet’awalewi – inē yanini āmit’ichēwalewi.
Bibilhin ko iyon – binili ko iyon. ያ-ን እ----ው – ያ-- ---ገ-ቼ---። ያ__ እ_____ – ያ__ እ_ ገ______ ያ-ን እ-ዛ-ለ- – ያ-ን እ- ገ-ቼ-ለ-። --------------------------- ያንን እገዛዋለው – ያንን እኔ ገዝቼዋለው። 0
yanin- i--zawa-ew- - y--in- -n---ezichē-----i. y_____ i__________ – y_____ i__ g_____________ y-n-n- i-e-a-a-e-i – y-n-n- i-ē g-z-c-ē-a-e-i- ---------------------------------------------- yanini igezawalewi – yanini inē gezichēwalewi.
Inaasahan ko iyon – Inasahan ko iyon. ያን- -----ለ--- ያ-ን -----ው። ያ__ እ______ – ያ__ ጠ______ ያ-ን እ-ብ-ዋ-ው – ያ-ን ጠ-ቄ-ለ-። ------------------------- ያንን እጠብቀዋለው – ያንን ጠብቄዋለው። 0
y--ini -t’eb-k-ewal----– -an-ni --ebi----alewi. y_____ i______________ – y_____ t______________ y-n-n- i-’-b-k-e-a-e-i – y-n-n- t-e-i-’-w-l-w-. ----------------------------------------------- yanini it’ebik’ewalewi – yanini t’ebik’ēwalewi.
Ipapaliwanag ko iyon – Ipinaliwanag ko iyon. ያንን-----ስ-ዳለው –-ያ-ን እ- አስረ-ቻ--። ያ__ እ_ አ_____ – ያ__ እ_ አ_______ ያ-ን እ- አ-ረ-ለ- – ያ-ን እ- አ-ረ-ቻ-ው- ------------------------------- ያንን እኔ አስረዳለው – ያንን እኔ አስረድቻለው። 0
ya-i---in--āsir-dal--- – -an--i -----si-ed--h--e-i. y_____ i__ ā__________ – y_____ i__ ā______________ y-n-n- i-ē ā-i-e-a-e-i – y-n-n- i-ē ā-i-e-i-h-l-w-. --------------------------------------------------- yanini inē āsiredalewi – yanini inē āsiredichalewi.
Alam ko yun – alam ko na yun. ያ-- አው-----– እኔ--ን----ቄ--ው። ያ__ አ_____ – እ_ ያ__ አ______ ያ-ን አ-ቀ-ለ- – እ- ያ-ን አ-ቄ-ለ-። --------------------------- ያንን አውቀዋለው – እኔ ያንን አውቄዋለው። 0
y-n-ni---ik-e---ewi --------n-ni----k--w-l---. y_____ ā___________ – i__ y_____ ā____________ y-n-n- ā-i-’-w-l-w- – i-ē y-n-n- ā-i-’-w-l-w-. ---------------------------------------------- yanini āwik’ewalewi – inē yanini āwik’ēwalewi.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -