Phrasebook

tl Pautos 1   »   am ተተኳሪ 1

89 [walumpu’t siyam]

Pautos 1

Pautos 1

89 [ሰማንያ ዘጠኝ]

89 [semaniya zet’enyi]

ተተኳሪ 1

[yeti’izazi ānik’ets’i 1]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Amharic Maglaro higit pa
Ang tamad mo naman – huwag naman maging tamad! በ-------ነህ/--–-በ-- --ፍ አ-ሁን/-! በ__ ሰ__ ነ___ – በ__ ሰ__ አ______ በ-ም ሰ-ፍ ነ-/- – በ-ም ሰ-ፍ አ-ሁ-/-! ------------------------------ በጣም ሰነፍ ነህ/ሽ – በጣም ሰነፍ አትሁን/ኚ! 0
b-t’-mi ----f--n-h-/s-i-- --t-a-i-sen-fi -tih-n-/---! b______ s_____ n_______ – b______ s_____ ā___________ b-t-a-i s-n-f- n-h-/-h- – b-t-a-i s-n-f- ā-i-u-i-n-ī- ----------------------------------------------------- bet’ami senefi nehi/shi – bet’ami senefi ātihuni/nyī!
Ang tagal mo naman matulog – huwag naman matagal matulog! በጣ- ብዙ---ኛ-ህ-----ብ- --ተኛ-ኚ! በ__ ብ_ ት______ – ብ_ አ______ በ-ም ብ- ት-ኛ-ህ-ሽ – ብ- አ-ተ-/-! --------------------------- በጣም ብዙ ትተኛለህ/ሽ – ብዙ አትተኛ/ኚ! 0
be----- -i-u---t-n--l--i/--i – -i-----i-e----n-ī! b______ b___ t______________ – b___ ā____________ b-t-a-i b-z- t-t-n-a-e-i-s-i – b-z- ā-i-e-y-/-y-! ------------------------------------------------- bet’ami bizu titenyalehi/shi – bizu ātitenya/nyī!
Huli ka naman ng uwi – huwag naman masyadong huli ang uwi! የመጣ-ው/-ው አም--ህ/- -ር-ደህ/ሽ ነ--- -ምሽተ----አ-ፍ---ሽ-አ-----! የ_______ አ______ አ______ ነ_ – አ______ አ______ አ______ የ-ጣ-ው-ሽ- አ-ሽ-ህ-ሽ አ-ፍ-ህ-ሽ ነ- – አ-ሽ-ህ-ሽ አ-ፍ-ህ-ሽ አ-ም-/-! ----------------------------------------------------- የመጣከው/ሽው አምሽተህ/ሽ አርፍደህ/ሽ ነው – አምሽተህ/ሽ አርፍደህ/ሽ አትምጣ/ጪ! 0
ye--t-akew--sh--i -m-s-iteh---h- ār---de--/sh- newi-– --i--i---i/s---ā-if-d--i-shi -t-m-t’-/--’-! y________________ ā_____________ ā____________ n___ – ā_____________ ā____________ ā_____________ y-m-t-a-e-i-s-i-i ā-i-h-t-h-/-h- ā-i-i-e-i-s-i n-w- – ā-i-h-t-h-/-h- ā-i-i-e-i-s-i ā-i-i-’-/-h-ī- ------------------------------------------------------------------------------------------------- yemet’akewi/shiwi āmishitehi/shi ārifidehi/shi newi – āmishitehi/shi ārifidehi/shi ātimit’a/ch’ī!
Ang lakas mong tumawa – huwag naman tumawa ng malakas! በጣም ትስቃለ-/--ሽ – -ጣ--አትሳቅ--! በ__ ት________ – በ__ አ______ በ-ም ት-ቃ-ህ-ያ-ሽ – በ-ም አ-ሳ-/-! --------------------------- በጣም ትስቃለህ/ያለሽ – በጣም አትሳቅ/ቂ! 0
be-’----ti-------hi/y--esh--–-b--’a-i---i-----/-’ī! b______ t__________________ – b______ ā____________ b-t-a-i t-s-k-a-e-i-y-l-s-i – b-t-a-i ā-i-a-’-/-’-! --------------------------------------------------- bet’ami tisik’alehi/yaleshi – bet’ami ātisak’i/k’ī!
Mahinahon kang magsalita – huwag kang magsalita nang mahina! ስ-ናገር-- በ-ጥ- -ው --በ-- -ፀጥ- አ--ገ--ሪ! ስ______ በ___ ነ_ – በ__ በ___ አ_______ ስ-ና-ር-ሪ በ-ጥ- ነ- – በ-ም በ-ጥ- አ-ና-ር-ሪ- ----------------------------------- ስትናገር/ሪ በፀጥታ ነው – በጣም በፀጥታ አትናገር/ሪ! 0
s-ti---eri-rī --t--’et’--a -----– -e------b--͟-’-t’--- -ti--g-ri-rī! s____________ b__________ n___ – b______ b__________ ā____________ s-t-n-g-r-/-ī b-t-s-e-’-t- n-w- – b-t-a-i b-t-s-e-’-t- ā-i-a-e-i-r-! -------------------------------------------------------------------- sitinageri/rī bet͟s’et’ita newi – bet’ami bet͟s’et’ita ātinageri/rī!
Uminom ka ng sobra – huwag uminom ng sobra! በጣ- -ዙ----ለህ/-ለ- - በጣም--ዙ--ትጠጣ/-! በ__ ብ_ ት________ – በ__ ብ_ አ______ በ-ም ብ- ት-ጣ-ህ-ጫ-ሽ – በ-ም ብ- አ-ጠ-/-! --------------------------------- በጣም ብዙ ትጠጣለህ/ጫለሽ – በጣም ብዙ አትጠጣ/ጪ! 0
bet---i -i--------------i/c-’a---hi –---t-ami b--u -tit’-t-a-c-’ī! b______ b___ t_____________________ – b______ b___ ā______________ b-t-a-i b-z- t-t-e-’-l-h-/-h-a-e-h- – b-t-a-i b-z- ā-i-’-t-a-c-’-! ------------------------------------------------------------------ bet’ami bizu tit’et’alehi/ch’aleshi – bet’ami bizu ātit’et’a/ch’ī!
Masyado kang naninigarilyo – huwag manigarilyo ng sobra! በ---ብ--ታ---ህ-ሻ-- – -ጣም-ብ- -ታጭስ--! በ__ ብ_ ታ________ – በ__ ብ_ አ______ በ-ም ብ- ታ-ሳ-ህ-ሻ-ሽ – በ-ም ብ- አ-ጭ-/-! --------------------------------- በጣም ብዙ ታጨሳለህ/ሻለሽ – በጣም ብዙ አታጭስ/ሺ! 0
be----- ------ac-’e-a-e-i-sh-l--hi-- b-t’--- --zu -t-ch-i-i/---! b______ b___ t____________________ – b______ b___ ā_____________ b-t-a-i b-z- t-c-’-s-l-h-/-h-l-s-i – b-t-a-i b-z- ā-a-h-i-i-s-ī- ---------------------------------------------------------------- bet’ami bizu tach’esalehi/shaleshi – bet’ami bizu ātach’isi/shī!
Nagtatrabaho ka ng sobra – huwag magtrabaho ng sobra! በ---ብዙ-ትሰራለ--ሪ--ሽ-– -ጣም-----ትስራ-ሪ! በ__ ብ_ ት_________ – በ__ ብ_ አ______ በ-ም ብ- ት-ራ-ህ-ሪ-ለ- – በ-ም ብ- አ-ስ-/-! ---------------------------------- በጣም ብዙ ትሰራለህ/ሪያለሽ – በጣም ብዙ አትስራ/ሪ! 0
b-t’a---bi---t-ser--eh--rīy-le-hi ----t’a----izu āt-s--a/-ī! b______ b___ t___________________ – b______ b___ ā__________ b-t-a-i b-z- t-s-r-l-h-/-ī-a-e-h- – b-t-a-i b-z- ā-i-i-a-r-! ------------------------------------------------------------ bet’ami bizu tiseralehi/rīyaleshi – bet’ami bizu ātisira/rī!
Napakabilis ng iyong pagmamaneho – huwag magmaneho nang napakabilis! በ-ጥ-ት ትነዳ--/--ሽ----ጣም--ፍ-ነት-አ-ን-/ጂ! በ____ ት________ – በ__ በ____ አ______ በ-ጥ-ት ት-ዳ-ህ-ጃ-ሽ – በ-ም በ-ጥ-ት አ-ን-/-! ----------------------------------- በፍጥነት ትነዳለህ/ጃለሽ – በጣም በፍጥነት አትንዳ/ጂ! 0
b-f-t-in-ti-tin--a-e-i/---e-h- --be----i---f-t’i-et- -t--id-/j-! b__________ t_________________ – b______ b__________ ā__________ b-f-t-i-e-i t-n-d-l-h-/-a-e-h- – b-t-a-i b-f-t-i-e-i ā-i-i-a-j-! ---------------------------------------------------------------- befit’ineti tinedalehi/jaleshi – bet’ami befit’ineti ātinida/jī!
Bumangon ka, G. Miller! ይነ- አቶ--ለር! ይ__ አ_ ሙ___ ይ-ሱ አ- ሙ-ር- ----------- ይነሱ አቶ ሙለር! 0
y--e-u --o m--e--! y_____ ā__ m______ y-n-s- ā-o m-l-r-! ------------------ yinesu āto muleri!
Umupo ka, G. Miller! ይ-መጡ አቶ ሙ-ር! ይ___ አ_ ሙ___ ይ-መ- አ- ሙ-ር- ------------ ይቀመጡ አቶ ሙለር! 0
y-k-em---u ā-o --l-ri! y_________ ā__ m______ y-k-e-e-’- ā-o m-l-r-! ---------------------- yik’emet’u āto muleri!
Manatiling nakaupo, G. Miller! ተቀ-ጠ----- ------! ተ____ ይ__ አ_ ሙ___ ተ-ም-ው ይ-ዩ አ- ሙ-ር- ----------------- ተቀምጠው ይቆዩ አቶ ሙለር! 0
t-k--m----w- -ik-----āto --le--! t___________ y______ ā__ m______ t-k-e-i-’-w- y-k-o-u ā-o m-l-r-! -------------------------------- tek’emit’ewi yik’oyu āto muleri!
Magpasensya ka! / Habaan mo ang pasensya mo! ት----- ይ-ር-! ት_____ ይ____ ት-ግ-ተ- ይ-ር-! ------------ ትእግስተኛ ይኑርዎ! 0
t-’-gisi-e--a-y-nur-wo! t____________ y________ t-’-g-s-t-n-a y-n-r-w-! ----------------------- ti’igisitenya yinuriwo!
Huwag kang mag-madali! ጊ--ን--ጠቀሙ! ጊ___ ይ____ ጊ-ዎ- ይ-ቀ-! ---------- ጊዜዎን ይጠቀሙ! 0
g-zē-oni-y---ek’e--! g_______ y__________ g-z-w-n- y-t-e-’-m-! -------------------- gīzēwoni yit’ek’emu!
Sandali lang! ጥ-ት-ይቆዩ! ጥ__ ይ___ ጥ-ት ይ-ዩ- -------- ጥቂት ይቆዩ! 0
t-ik’īt- -ik-o--! t_______ y_______ t-i-’-t- y-k-o-u- ----------------- t’ik’īti yik’oyu!
Mag-ingat ka! ይ-ን--! ይ_____ ይ-ን-ቁ- ------ ይጠንቀቁ! 0
yi-’en-k-e--u! y_____________ y-t-e-i-’-k-u- -------------- yit’enik’ek’u!
Maging sa oras! በሰ-ት-ይ--! በ___ ይ___ በ-ኣ- ይ-ኙ- --------- በሰኣት ይገኙ! 0
b-s-’a----i-en--! b_______ y_______ b-s-’-t- y-g-n-u- ----------------- bese’ati yigenyu!
Wag kang tanga! ደ-- አ-ሁኑ! ደ__ አ____ ደ-ብ አ-ሁ-! --------- ደደብ አይሁኑ! 0
d-de-- āy-hunu! d_____ ā_______ d-d-b- ā-i-u-u- --------------- dedebi āyihunu!

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -