Phrasebook

tl Getting to know others   »   am ሌሎችን ማወቅ

3 tatlo]

Getting to know others

Getting to know others

3 [ሶስት]

3 [sositi]

ሌሎችን ማወቅ

[sewochini metewawek’i]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Amharic Maglaro higit pa
Kumusta! ጤና ይ-ጥ-ኝ! ጤና ይስጥልኝ! ጤ- ይ-ጥ-ኝ- --------- ጤና ይስጥልኝ! 0
t-ē-- -i-it-i--ny-! t’ēna yisit’ilinyi! t-ē-a y-s-t-i-i-y-! ------------------- t’ēna yisit’ilinyi!
Magandang araw! መ------! መልካም ቀን! መ-ካ- ቀ-! -------- መልካም ቀን! 0
mel------k’e-i! melikami k’eni! m-l-k-m- k-e-i- --------------- melikami k’eni!
Kumusta ka? እ--ምን ነ-/ነ-? እንደምን ነህ/ነሽ? እ-ደ-ን ነ-/-ሽ- ------------ እንደምን ነህ/ነሽ? 0
i-id-mi-i--e--/-e---? inidemini nehi/neshi? i-i-e-i-i n-h-/-e-h-? --------------------- inidemini nehi/neshi?
Galing po kayo sa Europa? ከ---- ነው-የ-ጡ-? ከአውሮፓ ነው የመጡት? ከ-ው-ፓ ነ- የ-ጡ-? -------------- ከአውሮፓ ነው የመጡት? 0
k-’-w-ropa--e----e-et--t-? ke’āwiropa newi yemet’uti? k-’-w-r-p- n-w- y-m-t-u-i- -------------------------- ke’āwiropa newi yemet’uti?
Galing po kayo sa Amerika? ከአሜሪ--ነው--መ--? ከአሜሪካ ነው የመጡት? ከ-ሜ-ካ ነ- የ-ጡ-? -------------- ከአሜሪካ ነው የመጡት? 0
k--ām---k----w- y-met---i? ke’āmērīka newi yemet’uti? k-’-m-r-k- n-w- y-m-t-u-i- -------------------------- ke’āmērīka newi yemet’uti?
Galing po kayo sa Asya? ከኤ-ያ ---የ--ት? ከኤስያ ነው የመጡት? ከ-ስ- ነ- የ-ጡ-? ------------- ከኤስያ ነው የመጡት? 0
k-’ēsiya---wi ye-e--u-i? ke’ēsiya newi yemet’uti? k-’-s-y- n-w- y-m-t-u-i- ------------------------ ke’ēsiya newi yemet’uti?
Aling hotel po ang tinutuluyan ninyo? በ---ው -ቴ---- ያረ----ተ----? በየትኛው ሆቴል ነው ያረፉት/የተቀመጡት? በ-ት-ው ሆ-ል ነ- ያ-ፉ-/-ተ-መ-ት- ------------------------- በየትኛው ሆቴል ነው ያረፉት/የተቀመጡት? 0
beye-i---wi-ho-----ne---yare-uti-ye-ek----t’---? beyetinyawi hotēli newi yarefuti/yetek’emet’uti? b-y-t-n-a-i h-t-l- n-w- y-r-f-t-/-e-e-’-m-t-u-i- ------------------------------------------------ beyetinyawi hotēli newi yarefuti/yetek’emet’uti?
Gaano na po kayo katagal dito? ምን-ያ----ዜ--- -ዚህ? ምን ያክል ጊዜ ቆዩ እዚህ? ም- ያ-ል ጊ- ቆ- እ-ህ- ----------------- ምን ያክል ጊዜ ቆዩ እዚህ? 0
mi-i---kil- gī-ē--’--u -z--i? mini yakili gīzē k’oyu izīhi? m-n- y-k-l- g-z- k-o-u i-ī-i- ----------------------------- mini yakili gīzē k’oyu izīhi?
Gaano po kayo katagal mananatili? ለምን-ያ----ዜ --ያሉ? ለምን ያክል ጊዜ ይቆያሉ? ለ-ን ያ-ል ጊ- ይ-ያ-? ---------------- ለምን ያክል ጊዜ ይቆያሉ? 0
l-m----y-ki-- --zē-----o---u? lemini yakili gīzē yik’oyalu? l-m-n- y-k-l- g-z- y-k-o-a-u- ----------------------------- lemini yakili gīzē yik’oyalu?
Nagustuhan po ba ninyo dito? እን-ት -ገኙ- -ዚ--/--------ዚህ? እንዴት አገኙት አዚህ?/ ወደዉታል እዚህ? እ-ዴ- አ-ኙ- አ-ህ-/ ወ-ዉ-ል እ-ህ- -------------------------- እንዴት አገኙት አዚህ?/ ወደዉታል እዚህ? 0
in-d----ā--nyuti--z----/---d-----li --īhi? inidēti āgenyuti āzīhi?/ wedewutali izīhi? i-i-ē-i ā-e-y-t- ā-ī-i-/ w-d-w-t-l- i-ī-i- ------------------------------------------ inidēti āgenyuti āzīhi?/ wedewutali izīhi?
Nandito po ba kayo para magbakasyon? ለ-ረ----መ--ና- -ው --ህ-ያሉ-? ለእረፍት/ለመዝናናት ነው እዚህ ያሉት? ለ-ረ-ት-ለ-ዝ-ና- ነ- እ-ህ ያ-ት- ------------------------ ለእረፍት/ለመዝናናት ነው እዚህ ያሉት? 0
l-----f--i-l-me-i-a--t--ne---iz-h- ya--t-? le’irefiti/lemezinanati newi izīhi yaluti? l-’-r-f-t-/-e-e-i-a-a-i n-w- i-ī-i y-l-t-? ------------------------------------------ le’irefiti/lemezinanati newi izīhi yaluti?
Bisitahin po ninyo ako minsan! እባክዎ አ---ዴ ----ኝ! እባክዎ አንዳንዴ ይጎብኙኝ! እ-ክ- አ-ዳ-ዴ ይ-ብ-ኝ- ----------------- እባክዎ አንዳንዴ ይጎብኙኝ! 0
i--k--o ---d---d- ----bin--n--! ibakiwo ānidanidē yigobinyunyi! i-a-i-o ā-i-a-i-ē y-g-b-n-u-y-! ------------------------------- ibakiwo ānidanidē yigobinyunyi!
Narito ang lugar na aking tinutuluyan. የ- አድራ----- --። የኔ አድራሻ እዚህ ነው። የ- አ-ራ- እ-ህ ነ-። --------------- የኔ አድራሻ እዚህ ነው። 0
ye-ē--di-asha i-īhi --w-. yenē ādirasha izīhi newi. y-n- ā-i-a-h- i-ī-i n-w-. ------------------------- yenē ādirasha izīhi newi.
Magkikita ba tayo bukas? ነ--እን--ኛለን? ነገ እንገናኛለን? ነ- እ-ገ-ኛ-ን- ----------- ነገ እንገናኛለን? 0
nege---i-e-a-y--e-i? nege inigenanyaleni? n-g- i-i-e-a-y-l-n-? -------------------- nege inigenanyaleni?
Pasensya na, ako ay may mga plano na. አዝና-ው!--ላ ጉዳይ-አለኝ። አዝናለው! ሌላ ጉዳይ አለኝ። አ-ና-ው- ሌ- ጉ-ይ አ-ኝ- ------------------ አዝናለው! ሌላ ጉዳይ አለኝ። 0
ā-ina-e-----ēl--g---yi āl--y-. āzinalewi! lēla gudayi ālenyi. ā-i-a-e-i- l-l- g-d-y- ā-e-y-. ------------------------------ āzinalewi! lēla gudayi ālenyi.
Paalam! ቻው! ቻው! ቻ-! --- ቻው! 0
c--wi! chawi! c-a-i- ------ chawi!
Paalam! ደህና -- - ሁ-! ደህና ሁን / ሁኚ! ደ-ና ሁ- / ሁ-! ------------ ደህና ሁን / ሁኚ! 0
d-h-na-h-n- --hu-yī! dehina huni / hunyī! d-h-n- h-n- / h-n-ī- -------------------- dehina huni / hunyī!
Hanggang sa muli! በ-ርቡ አ-ካ-ው/----ው! እንገ-ኛ--። በቅርቡ አይካለው/አይሻለው! እንገናኛለን። በ-ር- አ-ካ-ው-አ-ሻ-ው- እ-ገ-ኛ-ን- -------------------------- በቅርቡ አይካለው/አይሻለው! እንገናኛለን። 0
be-’i--b--āyi--l--i/āy------wi- ini---anya-e-i. bek’iribu āyikalewi/āyishalewi! inigenanyaleni. b-k-i-i-u ā-i-a-e-i-ā-i-h-l-w-! i-i-e-a-y-l-n-. ----------------------------------------------- bek’iribu āyikalewi/āyishalewi! inigenanyaleni.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -