Slovníček fráz

sk Čítať a písať   »   eo Legi kaj skribi

6 [šesť]

Čítať a písať

Čítať a písať

6 [ses]

Legi kaj skribi

Kliknutím na každé prázdne miesto zobrazíte text, resp.:   
slovenčina esperanto Prehrať Viac
Čítam. Mi l----. Mi legas. 0
Čítam písmeno. Mi l---- l------. Mi legas literon. 0
Čítam slovo. Mi l---- v-----. Mi legas vorton. 0
Čítam vetu. Mi l---- f-----. Mi legas frazon. 0
Čítam list. Mi l---- l------. Mi legas leteron. 0
Čítam knihu. Mi l---- l-----. Mi legas libron. 0
Čítam. Mi l----. Mi legas. 0
Čítaš. Vi l----. Vi legas. 0
Číta. Li l----. Li legas. 0
Píšem. Mi s------. Mi skribas. 0
Píšem písmeno. Mi s------ l------. Mi skribas literon. 0
Píšem slovo. Mi s------ v-----. Mi skribas vorton. 0
Píšem vetu. Mi s------ f-----. Mi skribas frazon. 0
Píšem list. Mi s------ l------. Mi skribas leteron. 0
Píšem knihu. Mi s------ l-----. Mi skribas libron. 0
Píšem. Mi s------. Mi skribas. 0
Píšeš. Vi s------. Vi skribas. 0
Píše. Li s------. Li skribas. 0

Internacionalizmy

Globalizácia nevynechala ani jazyky. Je to zrejmé z výrazného nárastu internacionalizmov. Internacionalizmy sú slová, ktoré sa vyskytujú vo viacerých jazykoch. Dané slová majú pritom rovnaký alebo podobný význam. Výslovnosť je často rovnaká. Aj ich pravopis je väčšinou podobný. Zaujímavé je rozširovanie internacionalizmov. Hranice pri ňom nehrajú rolu. Teda tie geografické. A najmä nie jazykové. Sú slová, ktorým rozumejú ľudia všade na svete. Dobrým príkladom je napríklad slovo hotel. To existuje snáď všade na svete. Mnoho internacionalizmov sa vyskytuje i vo vede. Aj technické pojmy sa rozširujú rýchlo a po celom svete. Staré internacionalizmy majú spoločné korene. Sú odvodené z rovnakého slova. Ich základ väčšinou tvorí vypožičané slovo. Znamená to, že slová sa jednoducho prevezmú do iného jazyka. Pri preberaní hrá dôležitú úlohu kultúrne prostredie. Každá civilizácia má svoje vlastné tradície. Nové pojmy sa preto neuchytia všade. O tom, ktoré slová sa prevezmú, rozhodujú kultúrne normy. Niektoré predmety nájdeme iba v určitých častiach krajiny. Iné predmety sa veľmi rýchlo rozšíria po celom svete. Len keď sa rozšíri predmet, rozšíri sa aj jej názov. To je práve na internacionalizmoch zaujímavé. Keď spoznáme jazyk, spoznáme vždy aj kultúru ....