Phrasebook

tl Reading and writing   »   ar ‫القراءة والكتابة‬

6 [anim]

Reading and writing

Reading and writing

‫6 [ستة]‬

6 [st]

‫القراءة والكتابة‬

[alqara'at walkitabat]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Arabo Maglaro higit pa
Nagbabasa ako. ‫أ---أقر-.‬ ‫أنا أقرأ.‬ ‫-ن- أ-ر-.- ----------- ‫أنا أقرأ.‬ 0
an-a-'---a'a. anaa 'aqra'a. a-a- '-q-a-a- ------------- anaa 'aqra'a.
Nagbabasa ako ng letra. ‫---أ --ف-ًا-‬ ‫أقرأ حرفـ-ا.‬ ‫-ق-أ ح-ف-ً-.- -------------- ‫أقرأ حرفـًا.‬ 0
a-ar--hr----. aqara hrfana. a-a-a h-f-n-. ------------- aqara hrfana.
Nagbabasa ako ng isang salita. ‫-ق-أ كل--.‬ ‫أقرأ كلمة.‬ ‫-ق-أ ك-م-.- ------------ ‫أقرأ كلمة.‬ 0
aqa-a kal-m-ta. aqara kalimata. a-a-a k-l-m-t-. --------------- aqara kalimata.
Nagbabasa ako ng isang pangungusap. ‫ أ-ر- ج--ة.‬ ‫ أقرأ جملة.‬ ‫ أ-ر- ج-ل-.- ------------- ‫ أقرأ جملة.‬ 0
'aqr---a--a--. 'aqra jamlata. '-q-a j-m-a-a- -------------- 'aqra jamlata.
Nagbabasa ako ng isang liham. ‫--ق-- ر-ا-ة.‬ ‫ أقرأ رسالة.‬ ‫ أ-ر- ر-ا-ة-‬ -------------- ‫ أقرأ رسالة.‬ 0
'aq---r-s----a. 'aqra risalata. '-q-a r-s-l-t-. --------------- 'aqra risalata.
Nagbabasa ako ng isang libro. ‫ أ-ر- -تا--ا.‬ ‫ أقرأ كتاب-ا.‬ ‫ أ-ر- ك-ا-ً-.- --------------- ‫ أقرأ كتابًا.‬ 0
'a-r- ---b--a. 'aqra ktabana. '-q-a k-a-a-a- -------------- 'aqra ktabana.
Nagbabasa ako. ‫-ن----ر-.‬ ‫أنا أقرأ.‬ ‫-ن- أ-ر-.- ----------- ‫أنا أقرأ.‬ 0
a--a-'-q----. anaa 'aqra'a. a-a- '-q-a-a- ------------- anaa 'aqra'a.
Nagbabasa ka. ‫-نتَ --ر--- أ--- ----ي--‬ ‫أنت- تقرأ / أنت- تقرئين.‬ ‫-ن-َ ت-ر- / أ-ت- ت-ر-ي-.- -------------------------- ‫أنتَ تقرأ / أنتِ تقرئين.‬ 0
a-t-t--r- / -n--tuq---yn-. ant taqra / ant tuqriiyna. a-t t-q-a / a-t t-q-i-y-a- -------------------------- ant taqra / ant tuqriiyna.
Nagbabasa siya. ‫ه---ق---‬ ‫هو يقرأ.‬ ‫-و ي-ر-.- ---------- ‫هو يقرأ.‬ 0
hw----r-'a. hw yaqra'a. h- y-q-a-a- ----------- hw yaqra'a.
Nagsusulat ako. ‫أ-ا-أ---.‬ ‫أنا أكتب.‬ ‫-ن- أ-ت-.- ----------- ‫أنا أكتب.‬ 0
anaa-'-ktab. anaa 'aktab. a-a- '-k-a-. ------------ anaa 'aktab.
Nagsusulat ako ng isang letra. ‫-كت- حر-ـ-ا.‬ ‫أكتب حرفـ-ا.‬ ‫-ك-ب ح-ف-ً-.- -------------- ‫أكتب حرفـًا.‬ 0
ak-t---h---n-. akatab hrfana. a-a-a- h-f-n-. -------------- akatab hrfana.
Nagsusulat ako ng isang salita. ‫--ت- --مة-‬ ‫أكتب كلمة.‬ ‫-ك-ب ك-م-.- ------------ ‫أكتب كلمة.‬ 0
aka--b ------t-. akatub kalimata. a-a-u- k-l-m-t-. ---------------- akatub kalimata.
Nagsusulat ako ng isang pangungusap. ‫-كتب ج-لة.‬ ‫أكتب جملة.‬ ‫-ك-ب ج-ل-.- ------------ ‫أكتب جملة.‬ 0
akatu--j-mla-a. akatub jamlata. a-a-u- j-m-a-a- --------------- akatub jamlata.
Nagsusulat ako ng isang liham. ‫أ-تب----ل--‬ ‫أكتب رسالة.‬ ‫-ك-ب ر-ا-ة-‬ ------------- ‫أكتب رسالة.‬ 0
a-at-b rasal--a. akatub rasalata. a-a-u- r-s-l-t-. ---------------- akatub rasalata.
Nagsusulat ako ng isang libro. ‫--ت- كت-بً--‬ ‫أكتب كتاب-ا.‬ ‫-ك-ب ك-ا-ً-.- -------------- ‫أكتب كتابًا.‬ 0
a--tub k--b---. akatub ktabana. a-a-u- k-a-a-a- --------------- akatub ktabana.
Nagsusulat ako. ‫أ-ا -ك-ب.‬ ‫أنا أكتب.‬ ‫-ن- أ-ت-.- ----------- ‫أنا أكتب.‬ 0
ana--'-k---. anaa 'aktab. a-a- '-k-a-. ------------ anaa 'aktab.
Nagsusulat ka. ‫---َ-ت-تب /---ت- ----ين-‬ ‫أنت- تكتب / أنت- تكتبين.‬ ‫-ن-َ ت-ت- / أ-ت- ت-ت-ي-.- -------------------------- ‫أنتَ تكتب / أنتِ تكتبين.‬ 0
a-t--a-tub / --t --k--bina. ant taktub / ant taktabina. a-t t-k-u- / a-t t-k-a-i-a- --------------------------- ant taktub / ant taktabina.
Nagsusulat siya. ‫-و ---ب.‬ ‫هو يكتب.‬ ‫-و ي-ت-.- ---------- ‫هو يكتب.‬ 0
hw--a-t--. hw yaktab. h- y-k-a-. ---------- hw yaktab.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -