Slovníček fráz

sk Na železničnej stanici   »   ka სადგურში

33 [tridsaťtri]

Na železničnej stanici

Na železničnej stanici

33 [ოცდაცამეტი]

33 [otsdatsamet\'i]

სადგურში

[sadgurshi]

Vyberte, ako chcete vidieť preklad:   
slovenčina gruzínčina Prehrať Viac
Kedy ide ďalší vlak do Berlína? რ--ი- --დ---შ----გ-----ა--ბ-ლ- -ე-ლ---სკენ? როდის გადის შემდეგი მატარებელი ბერლინისკენ? რ-დ-ს გ-დ-ს შ-მ-ე-ი მ-ტ-რ-ბ-ლ- ბ-რ-ი-ი-კ-ნ- ------------------------------------------- როდის გადის შემდეგი მატარებელი ბერლინისკენ? 0
r---s ga-is s-emdegi m-t-a--b--- berl--i-k-e-? rodis gadis shemdegi mat'arebeli berlinisk'en? r-d-s g-d-s s-e-d-g- m-t-a-e-e-i b-r-i-i-k-e-? ---------------------------------------------- rodis gadis shemdegi mat'arebeli berlinisk'en?
Kedy ide ďalší vlak do Paríža? რო--ს--ა-ი----მ---ი -ა-არ---ლ- -არ--ი-კენ? როდის გადის შემდეგი მატარებელი პარიზისკენ? რ-დ-ს გ-დ-ს შ-მ-ე-ი მ-ტ-რ-ბ-ლ- პ-რ-ზ-ს-ე-? ------------------------------------------ როდის გადის შემდეგი მატარებელი პარიზისკენ? 0
r-di- -a-i- sh-m-e-i-m--'ar-b--i----r--is-'e-? rodis gadis shemdegi mat'arebeli p'arizisk'en? r-d-s g-d-s s-e-d-g- m-t-a-e-e-i p-a-i-i-k-e-? ---------------------------------------------- rodis gadis shemdegi mat'arebeli p'arizisk'en?
Kedy ide ďalší vlak do Londýna? რ-დ-- გა-ი- შ-მდ-გი-მა-------ი ლონდო--სკ-ნ? როდის გადის შემდეგი მატარებელი ლონდონისკენ? რ-დ-ს გ-დ-ს შ-მ-ე-ი მ-ტ-რ-ბ-ლ- ლ-ნ-ო-ი-კ-ნ- ------------------------------------------- როდის გადის შემდეგი მატარებელი ლონდონისკენ? 0
rod---g---s-she-degi-m---a-ebeli-lon-o-i--'--? rodis gadis shemdegi mat'arebeli londonisk'en? r-d-s g-d-s s-e-d-g- m-t-a-e-e-i l-n-o-i-k-e-? ---------------------------------------------- rodis gadis shemdegi mat'arebeli londonisk'en?
O koľkej ide vlak do Varšavy? რო-ელ ს-------ა--ს მატა-----ი -არშა----ენ? რომელ საათზე გადის მატარებელი ვარშავისკენ? რ-მ-ლ ს-ა-ზ- გ-დ-ს მ-ტ-რ-ბ-ლ- ვ-რ-ა-ი-კ-ნ- ------------------------------------------ რომელ საათზე გადის მატარებელი ვარშავისკენ? 0
romel --a--e g-dis--at--re--l--v---havis---n? romel saatze gadis mat'arebeli varshavisk'en? r-m-l s-a-z- g-d-s m-t-a-e-e-i v-r-h-v-s-'-n- --------------------------------------------- romel saatze gadis mat'arebeli varshavisk'en?
O koľkej ide vlak do Štokholmu? რ--ე--საა-ზ--გ-დის-მატ-რე-ელ---ტო-ჰოლმ-ს-ენ? რომელ საათზე გადის მატარებელი სტოკჰოლმისკენ? რ-მ-ლ ს-ა-ზ- გ-დ-ს მ-ტ-რ-ბ-ლ- ს-ო-ჰ-ლ-ი-კ-ნ- -------------------------------------------- რომელ საათზე გადის მატარებელი სტოკჰოლმისკენ? 0
r-m-l saa-ze -a----m-t'----e---s-'-k'h-l-isk-en? romel saatze gadis mat'arebeli st'ok'holmisk'en? r-m-l s-a-z- g-d-s m-t-a-e-e-i s-'-k-h-l-i-k-e-? ------------------------------------------------ romel saatze gadis mat'arebeli st'ok'holmisk'en?
O koľkej ide vlak do Budapešti? რ--ე--სა--ზე--ა------ტ-რ--ე-- ბ-დაპ---ის---? რომელ საათზე გადის მატარებელი ბუდაპეშტისკენ? რ-მ-ლ ს-ა-ზ- გ-დ-ს მ-ტ-რ-ბ-ლ- ბ-დ-პ-შ-ი-კ-ნ- -------------------------------------------- რომელ საათზე გადის მატარებელი ბუდაპეშტისკენ? 0
r--e- --atze--ad-s----'---b--- b--a-'--ht-i---e-? romel saatze gadis mat'arebeli budap'esht'isk'en? r-m-l s-a-z- g-d-s m-t-a-e-e-i b-d-p-e-h-'-s-'-n- ------------------------------------------------- romel saatze gadis mat'arebeli budap'esht'isk'en?
Chcel /-a by som lístok do Madridu. ე-თ---ი-----მად---ა-დ-,-თ- ---ძ--ბ-. ერთი ბილეთი მადრიდამდე, თუ შეიძლება. ე-თ- ბ-ლ-თ- მ-დ-ი-ა-დ-, თ- შ-ი-ლ-ბ-. ------------------------------------ ერთი ბილეთი მადრიდამდე, თუ შეიძლება. 0
er-- --let- -ad---a--e--tu ----dzle-a. erti bileti madridamde, tu sheidzleba. e-t- b-l-t- m-d-i-a-d-, t- s-e-d-l-b-. -------------------------------------- erti bileti madridamde, tu sheidzleba.
Chcel /-a by som lístok do Prahy. ე----ბ-ლე-ი--რ-----ე,-თ--შე-ძლებ-. ერთი ბილეთი პრაღამდე, თუ შეიძლება. ე-თ- ბ-ლ-თ- პ-ა-ა-დ-, თ- შ-ი-ლ-ბ-. ---------------------------------- ერთი ბილეთი პრაღამდე, თუ შეიძლება. 0
er---bi-e-i p-ra------- tu -h-id-l---. erti bileti p'raghamde, tu sheidzleba. e-t- b-l-t- p-r-g-a-d-, t- s-e-d-l-b-. -------------------------------------- erti bileti p'raghamde, tu sheidzleba.
Chcel /-a by som lístok do Bernu. ერ-ი-ბ-ლე----ერ---დ-, თუ შე-ზ--ბა. ერთი ბილეთი ბერნამდე, თუ შეიზლება. ე-თ- ბ-ლ-თ- ბ-რ-ა-დ-, თ- შ-ი-ლ-ბ-. ---------------------------------- ერთი ბილეთი ბერნამდე, თუ შეიზლება. 0
e--i-b-l------r-amde--t--s--izleba. erti bileti bernamde, tu sheizleba. e-t- b-l-t- b-r-a-d-, t- s-e-z-e-a- ----------------------------------- erti bileti bernamde, tu sheizleba.
Kedy príde ten vlak do Viedne? რ-დ---ჩად-- -----ე-ელი-ვენ-შ-? როდის ჩადის მატარებელი ვენაში? რ-დ-ს ჩ-დ-ს მ-ტ-რ-ბ-ლ- ვ-ნ-შ-? ------------------------------ როდის ჩადის მატარებელი ვენაში? 0
r--is----di- mat'-r-bel---ena-h-? rodis chadis mat'arebeli venashi? r-d-s c-a-i- m-t-a-e-e-i v-n-s-i- --------------------------------- rodis chadis mat'arebeli venashi?
Kedy príde ten vlak do Moskvy? როდ-ს ჩა-ი--მატა---ე-ი-მ-სკ----? როდის ჩადის მატარებელი მოსკოვში? რ-დ-ს ჩ-დ-ს მ-ტ-რ-ბ-ლ- მ-ს-ო-შ-? -------------------------------- როდის ჩადის მატარებელი მოსკოვში? 0
r-d-- ---d-s --t'are-el--mos-'--shi? rodis chadis mat'arebeli mosk'ovshi? r-d-s c-a-i- m-t-a-e-e-i m-s-'-v-h-? ------------------------------------ rodis chadis mat'arebeli mosk'ovshi?
Kedy príde ten vlak do Amsterdamu? რ---- -ადი--მ---რ--ელ--ამსტერ----ი? როდის ჩადის მატარებელი ამსტერდამში? რ-დ-ს ჩ-დ-ს მ-ტ-რ-ბ-ლ- ა-ს-ე-დ-მ-ი- ----------------------------------- როდის ჩადის მატარებელი ამსტერდამში? 0
rod-s c-adi- ---'are--l- -ms--e----shi? rodis chadis mat'arebeli amst'erdamshi? r-d-s c-a-i- m-t-a-e-e-i a-s-'-r-a-s-i- --------------------------------------- rodis chadis mat'arebeli amst'erdamshi?
Musím prestupovať? უ--ა -ა--ვ--ე? უნდა გადავჯდე? უ-დ- გ-დ-ვ-დ-? -------------- უნდა გადავჯდე? 0
u-da gad-vj-e? unda gadavjde? u-d- g-d-v-d-? -------------- unda gadavjde?
Z ktorej koľaje odchádza ten vlak? რო------------ა- გ---ს მ--არე---ი? რომელი ბაქანიდან გადის მატარებელი? რ-მ-ლ- ბ-ქ-ნ-დ-ნ გ-დ-ს მ-ტ-რ-ბ-ლ-? ---------------------------------- რომელი ბაქანიდან გადის მატარებელი? 0
ro--li--a---i-an ----s m-t-a----li? romeli bakanidan gadis mat'arebeli? r-m-l- b-k-n-d-n g-d-s m-t-a-e-e-i- ----------------------------------- romeli bakanidan gadis mat'arebeli?
Je vo vlaku lôžkový vozeň? არ-ს მ-ტ-რე-------აძინე--ლ- -ა----? არის მატარებელში საძინებელი ვაგონი? ა-ი- მ-ტ-რ-ბ-ლ-ი ს-ძ-ნ-ბ-ლ- ვ-გ-ნ-? ----------------------------------- არის მატარებელში საძინებელი ვაგონი? 0
a--s m--'ar-bels-i sa-zin-b--i -ago-i? aris mat'arebelshi sadzinebeli vagoni? a-i- m-t-a-e-e-s-i s-d-i-e-e-i v-g-n-? -------------------------------------- aris mat'arebelshi sadzinebeli vagoni?
Chcel /-a by som len jednosmerný lístok do Bruselu. მხოლოდ--რიუ-ე--მ-ე-მ---ა-მ-----ო--. მხოლოდ ბრიუსელამდე მინდა მგზავრობა. მ-ო-ო- ბ-ი-ს-ლ-მ-ე მ-ნ-ა მ-ზ-ვ-ო-ა- ----------------------------------- მხოლოდ ბრიუსელამდე მინდა მგზავრობა. 0
mkh-l-- --iuse-a--- mi----mg-a---ba. mkholod briuselamde minda mgzavroba. m-h-l-d b-i-s-l-m-e m-n-a m-z-v-o-a- ------------------------------------ mkholod briuselamde minda mgzavroba.
Chcel /-a by som spiatočný cestovný lístok do Kodane. კოპ---აგ-ნ-დ-ნ --საბ----ბე-ი--ი---- -ინ-ა. კოპენჰაგენიდან დასაბრუნებელი ბილეთი მინდა. კ-პ-ნ-ა-ე-ი-ა- დ-ს-ბ-უ-ე-ე-ი ბ-ლ-თ- მ-ნ-ა- ------------------------------------------ კოპენჰაგენიდან დასაბრუნებელი ბილეთი მინდა. 0
k'-p'-n---e---a-----abr---beli -----i mi---. k'op'enhagenidan dasabrunebeli bileti minda. k-o-'-n-a-e-i-a- d-s-b-u-e-e-i b-l-t- m-n-a- -------------------------------------------- k'op'enhagenidan dasabrunebeli bileti minda.
Koľko stojí miesto v lôžkovom vozni? რ- ღ--ს-ე-თი ---ილ- --ძინ---------ნში? რა ღირს ერთი ადგილი საძინებელ ვაგონში? რ- ღ-რ- ე-თ- ა-გ-ლ- ს-ძ-ნ-ბ-ლ ვ-გ-ნ-ი- -------------------------------------- რა ღირს ერთი ადგილი საძინებელ ვაგონში? 0
r- -h-rs -r---adgili s---in---l va-o--h-? ra ghirs erti adgili sadzinebel vagonshi? r- g-i-s e-t- a-g-l- s-d-i-e-e- v-g-n-h-? ----------------------------------------- ra ghirs erti adgili sadzinebel vagonshi?

Zmena jazyka

Svet, v ktorom žijeme, sa každý deň mení. Stagnovať teda nemôže ani náš jazyk. Vyvíja sa s nami, je dynamický. Táto zmena sa môže týkať všetkých oblastí jazyka. To znamená, že sa môže vzťahovať k rôznym aspektom. Fonologická zmena sa týka zvukového systému jazyka. Pri sémantickej zmene sa mení význam slov. Lexikálna zmena mení slovnú zásobu. Gramatická zmena mení gramatické štruktúry. Dôvody jazykových zmien sú rôzne. Často sú to ekonomické dôvody. Hovoriaci alebo pisateľ chce ušetriť čas a námahu. Svoj jazyk teda zjednoduší. Jazykovú zmenu môžu takisto ovplyvniť inovácie. K tomu napríklad dochádza pri vynálezoch nových vecí. Tie potrebujú meno, vznikajú teda nové slová. Väčšinou nie je jazyková zmena plánovaná. Jedná sa o prirodzený proces a dochádza k nej automaticky. Hovoriaci však môžu svoj jazyk meniť aj vedome. Robia tak vtedy, ak chcú dosiahnuť určitý účinok. Jazykovú zmenu podporuje tiež vplyv cudzích jazykov. Je to zrejmé najmä v čase globalizácie. Hlavne angličtina ovplyvňuje iné jazyky. Takmer v každom jazyku dnes nájdeme anglické slová. Nazývame ich anglicizmy. Zmena jazykov je podrobovaná kritike alebo obavám už od antiky. Ide pritom o pozitívny jav. Dokazuje to, že náš jazyk je rovnako živý ako my!