Phrasebook

tl Getting to know others   »   zh 认识,相识

3 tatlo]

Getting to know others

Getting to know others

3[三]

3 [Sān]

认识,相识

[rènshí, xiāngshí]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Intsik (Pinasimple) Maglaro higit pa
Kumusta! 你好 /喂 ! 你好 /喂 ! 0
nǐ h--/ w--!nǐ hǎo/ wèi!
Magandang araw! 你好 ! 你好 ! 0
Nǐ h--!Nǐ hǎo!
Kumusta ka? 你 好 吗 /最- 怎- 样 ? 你 好 吗 /最近 怎么 样 ? 0
Nǐ h-- m-/ z----- z---- y---?Nǐ hǎo ma/ zuìjìn zěnme yàng?
Galing po kayo sa Europa? 您 来- 欧- 吗 ? 您 来自 欧洲 吗 ? 0
Ní- l---- ō----- m-?Nín láizì ōuzhōu ma?
Galing po kayo sa Amerika? 您 来- 美- 吗 ? 您 来自 美国 吗 ? 0
Ní- l---- m----- m-?Nín láizì měiguó ma?
Galing po kayo sa Asya? 您 来- 亚- 吗 ? 您 来自 亚洲 吗 ? 0
Ní- l---- y----- m-?Nín láizì yàzhōu ma?
Aling hotel po ang tinutuluyan ninyo? 您 住- 哪-- 宾- ? 您 住在 哪一个 宾馆 ? 0
Ní- z-- z-- n- y--- b------?Nín zhù zài nǎ yīgè bīnguǎn?
Gaano na po kayo katagal dito? 您 在 这- 已- 多- 了 ? 您 在 这里 已经 多久 了 ? 0
Ní- z-- z---- y----- d-------?Nín zài zhèlǐ yǐjīng duōjiǔle?
Gaano po kayo katagal mananatili? 您 要 停- 多- ? 您 要 停留 多久 ? 0
Ní- y-- t------ d-----?Nín yào tíngliú duōjiǔ?
Nagustuhan po ba ninyo dito? 您 喜- 这- 吗 ? 您 喜欢 这里 吗 ? 0
Ní- x----- z---- m-?Nín xǐhuān zhèlǐ ma?
Nandito po ba kayo para magbakasyon? 您 在 这- 度- 吗 ? 您 在 这里 度假 吗 ? 0
Ní- z-- z---- d---- m-?Nín zài zhèlǐ dùjià ma?
Bisitahin po ninyo ako minsan! 欢迎 您 到 我-- 来 ! 欢迎 您 到 我这儿 来 ! 0
Hu------ n-- d-- w- z----- l--!Huānyíng nín dào wǒ zhè'er lái!
Narito ang lugar na aking tinutuluyan. 这是 我- 住- 。 这是 我的 住址 。 0
Zh- s-- w- d- z-----.Zhè shì wǒ de zhùzhǐ.
Magkikita ba tayo bukas? 我们 明- 见- 吗 ? 我们 明天 见面 吗 ? 0
Wǒ--- m------- j------- m-?Wǒmen míngtiān jiànmiàn ma?
Pasensya na, ako ay may mga plano na. 我 很 抱-- 我 已 有 安- 了 。 我 很 抱歉, 我 已 有 安排 了 。 0
Wǒ h-- b------- w- y- y-- ā------.Wǒ hěn bàoqiàn, wǒ yǐ yǒu ānpáile.
Paalam! 再见 ! 再见 ! 0
Zà-----!Zàijiàn!
Paalam! 再见 ! 再见 ! 0
Zà-----!Zàijiàn!
Hanggang sa muli! 一会- 见 ! 一会儿 见 ! 0
Yī------ j---!Yīhuǐ'er jiàn!

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -