Размоўнік

be У дарозе   »   th ระหว่างเดินทาง

37 [трыццаць сем]

У дарозе

У дарозе

37 [สามสิบเจ็ด]

sǎm-sìp-jèt

ระหว่างเดินทาง

[rá-wàng-der̶n-tang]

Выберыце, як вы хочаце бачыць пераклад:   
Беларуская Тайская Гуляць Больш
Ён едзе на матацыкле. เ--ข-บร--ัก--า-ย--์ เขาข-บรถจ-กรยานยนต- เ-า-ั-ร-จ-ก-ย-น-น-์ ------------------- เขาขับรถจักรยานยนต์ 0
k----ka-p-r--t-jàk--á-ya--y-n ka-o-ka-p-ro-t-ja-k-ra--yan-yon k-̌---a-p-r-́---a-k-r-́-y-n-y-n ------------------------------- kǎo-kàp-rót-jàk-rá-yan-yon
Ён едзе на веласіпедзе. เ---ี---กร-าน เขาข--จ-กรยาน เ-า-ี-จ-ก-ย-น ------------- เขาขี่จักรยาน 0
k-̌----̀---a-k--a---an ka-o-ke-e-ja-k-ra--yan k-̌---e-e-j-̀---a---a- ---------------------- kǎo-kèe-jàk-rá-yan
Ён ідзе пехатой. เขาเดิน เขาเด-น เ-า-ด-น ------- เขาเดิน 0
kǎ---er-n ka-o-der-n k-̌---e-̶- ---------- kǎo-der̶n
Ён плыве на караблі. เ-า-ปโ-ย-----หญ่ เขาไปโดยเร-อใหญ- เ-า-ป-ด-เ-ื-ใ-ญ- ---------------- เขาไปโดยเรือใหญ่ 0
k---------doy-r--a-yài ka-o-bhai-doy-reua-ya-i k-̌---h-i-d-y-r-u---a-i ----------------------- kǎo-bhai-doy-reua-yài
Ён плыве на лодцы. เ-า--โด---ือ เขาไปโดยเร-อ เ-า-ป-ด-เ-ื- ------------ เขาไปโดยเรือ 0
kǎ--bhai-d------a ka-o-bhai-doy-reua k-̌---h-i-d-y-r-u- ------------------ kǎo-bhai-doy-reua
Ён плыве. เขา-่-ย-้ำ เขาว-ายน-- เ-า-่-ย-้- ---------- เขาว่ายน้ำ 0
kǎo---̂i-nám ka-o-wa-i-na-m k-̌---a-i-n-́- -------------- kǎo-wâi-nám
Тут небяспечна? ท--น--อัน-ร-ยไ-ม คร-บ /--ะ? ท--น--อ-นตรายไหม คร-บ / คะ? ท-่-ี-อ-น-ร-ย-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------- ที่นี่อันตรายไหม ครับ / คะ? 0
t----n-----n-----i-m-̌i--ra-p--á te-e-ne-e-an-dhrai-ma-i-kra-p-ka- t-̂---e-e-a---h-a---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------- têe-nêe-an-dhrai-mǎi-kráp-ká
Ці небяспечна ехаць аўтастопам аднаму? กา-โบ-รถ-น-------น-รา-ไ-ม ค-ั- ---ะ? การโบกรถคนเด-ยวอ-นตรายไหม คร-บ / คะ? ก-ร-บ-ร-ค-เ-ี-ว-ั-ต-า-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------------ การโบกรถคนเดียวอันตรายไหม ครับ / คะ? 0
g---bò---o-t--o-----o-an--hrai--ǎi-krá--k-́ gan-bo-k-ro-t-kon-deeo-an-dhrai-ma-i-kra-p-ka- g-n-b-̀---o-t-k-n-d-e---n-d-r-i-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- gan-bòk-rót-kon-deeo-an-dhrai-mǎi-kráp-ká
Ці небяспечна гуляць ўначы? ม--อัน-รา-ไ-- -รับ---ค---้--------ิ-เ-่--อนก-างคื-? ม-นอ-นตรายไหม คร-บ / คะ ถ-าออกมาเด-นเล-นตอนกลางค-น? ม-น-ั-ต-า-ไ-ม ค-ั- / ค- ถ-า-อ-ม-เ-ิ-เ-่-ต-น-ล-ง-ื-? --------------------------------------------------- มันอันตรายไหม ครับ / คะ ถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืน? 0
man--n--h-a---ǎ---r-́p--a--tâ-a-wk-m--de--n-l--n--h----g---g--eun man-an-dhrai-ma-i-kra-p-ka--ta--a-wk-ma-der-n-le-n-dhawn-glang-keun m-n-a---h-a---a-i-k-a-p-k-́-t-̂-a-w---a-d-r-n-l-̂---h-w---l-n---e-n ------------------------------------------------------------------- man-an-dhrai-mǎi-kráp-ká-tâ-àwk-ma-der̶n-lên-dhawn-glang-keun
Мы заехалі не туды. เ----ง--ง เราหลงทาง เ-า-ล-ท-ง --------- เราหลงทาง 0
ra--l-̌ng-tang rao-lo-ng-tang r-o-l-̌-g-t-n- -------------- rao-lǒng-tang
Мы на няправільным шляху. เ---าผ-ด-าง เรามาผ-ดทาง เ-า-า-ิ-ท-ง ----------- เรามาผิดทาง 0
r----a-pìt----g rao-ma-pi-t-tang r-o-m---i-t-t-n- ---------------- rao-ma-pìt-tang
Нам трэба паварочваць назад. เร--้-ง-ล--ย-กล--ทาง-ด-ม เราต-องเล--ยวกล-บทางเด-ม เ-า-้-ง-ล-้-ว-ล-บ-า-เ-ิ- ------------------------ เราต้องเลี้ยวกลับทางเดิม 0
rao-dhâw-g-l-́---glà--------e--m rao-dha-wng-le-eo-gla-p-tang-der-m r-o-d-a-w-g-l-́-o-g-a-p-t-n---e-̶- ---------------------------------- rao-dhâwng-léeo-glàp-tang-der̶m
Дзе тут можна прыпаркавацца? จอด-ถ---ที่-หน---ั--- --? จอดรถได-ท--ไหน คร-บ / คะ? จ-ด-ถ-ด-ท-่-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------- จอดรถได้ที่ไหน ครับ / คะ? 0
j-̀w---o---d-̂--te-e-n-̌--k-a-p--á ja-wt-ro-t-da-i-te-e-na-i-kra-p-ka- j-̀-t-r-́---a-i-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------- jàwt-rót-dâi-têe-nǎi-kráp-ká
Ці ёсць тут стаянка? ท-่----ีที่จอด-ถไ-ม --ับ --ค-? ท--น--ม-ท--จอดรถไหม คร-บ / คะ? ท-่-ี-ม-ท-่-อ-ร-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------ ที่นี่มีที่จอดรถไหม ครับ / คะ? 0
t--e-nêe---e----et-ò--r----m--i-kr--p---́ te-e-ne-e-mee-te-et-o-t-ro-t-ma-i-kra-p-ka- t-̂---e-e-m-e-t-̂-t-o-t-r-́---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- têe-nêe-mee-têet-òt-rót-mǎi-kráp-ká
На колькі часу тут можна прыпаркавацца? ที-นี-จอ-รถ-ด-นาน--่--ร ครั- - --? ท--น--จอดรถได-นานเท-าไร คร-บ / คะ? ท-่-ี-จ-ด-ถ-ด-น-น-ท-า-ร ค-ั- / ค-? ---------------------------------- ที่นี่จอดรถได้นานเท่าไร ครับ / คะ? 0
têe-n--et-o---r-́t--a-i-------̂---a---ráp-ká te-e-ne-et-o-t-ro-t-da-i-nan-ta-o-rai-kra-p-ka- t-̂---e-e---̀---o-t-d-̂---a---a-o-r-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------- têe-nêet-òt-rót-dâi-nan-tâo-rai-kráp-ká
Вы катаецеся на лыжах? ค-ณ-ล่--ก-ไ--ค-ับ ----? ค-ณเล-นสก-ไหมคร-บ / คะ? ค-ณ-ล-น-ก-ไ-ม-ร-บ / ค-? ----------------------- คุณเล่นสกีไหมครับ / คะ? 0
koo---ê--o---ge----̌--k-áp-k-́ koon-le--no-t-gee-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---o-t-g-e-m-̌---r-́---a- -------------------------------- koon-lê-nót-gee-mǎi-kráp-ká
Вы едзеце наверх на пад’ёмніку для лыжнікаў? คุ-จะข---------ท-ไ-ข-าง-น-หมครั--/-ค-? ค-ณจะข--นสก-ล-ฟท-ไปข-างบนไหมคร-บ / คะ? ค-ณ-ะ-ึ-น-ก-ล-ฟ-์-ป-้-ง-น-ห-ค-ั- / ค-? -------------------------------------- คุณจะขึ้นสกีลิฟท์ไปข้างบนไหมครับ / คะ? 0
koo--j----e-u--ó------l--f-bh-i-k-̂-g-b-n-ma---k---p-k-́ koon-ja--ke-u-no-t-gee-li-f-bhai-ka-ng-bon-ma-i-kra-p-ka- k-o---a---e-u-n-́---e---i-f-b-a---a-n---o---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------- koon-jà-kêu-nót-gee-líf-bhai-kâng-bon-mǎi-kráp-ká
Ці можна тут узяць лыжы напракат? ที-นี-มี-กีใ-----า--มครับ / ค-? ท--น--ม-สก-ให-เช-าไหมคร-บ / คะ? ท-่-ี-ม-ส-ี-ห-เ-่-ไ-ม-ร-บ / ค-? ------------------------------- ที่นี่มีสกีให้เช่าไหมครับ / คะ? 0
tê--nê--mê---g---h----c-a---------ráp---́ te-e-ne-e-me-et-gee-ha-i-cha-o-ma-i-kra-p-ka- t-̂---e-e-m-̂-t-g-e-h-̂---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- têe-nêe-mêet-gee-hâi-châo-mǎi-kráp-ká

Размовы з самім сабой

Дзіўна чуць, як нехта размаўляе сам з сабой. Пры гэтым амаль усе людзі рэгулярна размаўляюць з сабой. Псіхолагі лічаць, што гэта больш за 95% дарослых. Дзеці падчас гульні амаль заўсёды размаўляюць з сабой. Таму размаўляць з сабой абсалютна нармальна. Гэта проста асаблівая форма камунікацыі. Ёсць шмат пераваг у тым, каб час ад часу размаўляць з самім сабой. Таму што падчас размовы мы ўпарадкоўваем свае думкі. Размовы з сабой - гэта тыя моманты, калі прарываецца наш унутраны голас. Гэта можна назваць думкамі ўслых. Рассеяныя людзі размаўляюць з сабой асабліва часта. Пэўны ўчастак іх мозгу менш актыўны. Таму яны горш арганізаваныя. З дапамогай размоў з сабой, яны дапамагаюць сабе дзейнічаць планамерна. Размовы з сабой дапамагаюць нам прымаць рашэнні. І з'яўляюцца добрым метадам здымання стрэсу. Такія размовы спрыяюць канцэнтрацыі і робяць нас больш прадуктыўнымі. Таму што вымаўленне слоў займае пэўны час, у адрозненне ад думак. Размаўляя з сабой мы лепш успрымаем уласныя думкі. Мы лепш праходзім складаныя тэсты, калі пры гэтым размаўляем з сабой. Гэта было даказана рознымі эксперыментамі. З дапамогай размоў з сабой мы можам таксама падбадзёрыць сябе. Многія спартсмены размаўляюць з сабой для матывацыі. Нажаль, мы часцей размаўляем з сабой у негатыўных сітуацыях. Таму мы павінны заўсёды старацца фармуляваць усё пазітыўна. І часта паўтараць тое, што мы жадаем сабе. Гэтак з дапамогай размоў мы зможам станоўча ўплываць на свае дзеянні. Але, нажаль, гэта працуе толькі калі мы застаемся рэалістамі.