Размоўнік

be Прошлы час мадальных дзеясловаў 1   »   th อดีตกาล ของกริยาช่วย 1

87 [восемдзесят сем]

Прошлы час мадальных дзеясловаў 1

Прошлы час мадальных дзеясловаў 1

87 [แปดสิบเจ็ด]

bhæ̀t-sìp-jèt

อดีตกาล ของกริยาช่วย 1

[à-dèet-gan-kǎwng-grì-ya-chûay]

Выберыце, як вы хочаце бачыць пераклад:   
Беларуская Тайская Гуляць Больш
Мы мусілі паліць кветкі. เรา--อ-รด-้ำ-อ-ไ-้ เราต-องรดน--ดอกไม- เ-า-้-ง-ด-้-ด-ก-ม- ------------------ เราต้องรดน้ำดอกไม้ 0
ra--d--̂-------t-n-́m--a-wk-m-́i rao-dha-wng-ro-t-na-m-da-wk-ma-i r-o-d-a-w-g-r-́---a-m-d-̀-k-m-́- -------------------------------- rao-dhâwng-rót-nám-dàwk-mái
Мы мусілі прыбрацца ў кватэры. เรา---ง-ำคว---ะ-------เม---์ เราต-องท-ความสะอาดอพาทเม-นท- เ-า-้-ง-ำ-ว-ม-ะ-า-อ-า-เ-้-ท- ---------------------------- เราต้องทำความสะอาดอพาทเม้นท์ 0
r-o--h-̂wng--a--kwa---à----a--pât-m-́n rao-dha-wng-tam-kwam-sa--a-daw-pa-t-me-n r-o-d-a-w-g-t-m-k-a---a-----a---a-t-m-́- ---------------------------------------- rao-dhâwng-tam-kwam-sà-a-daw-pât-mén
Мы мусілі памыць посуд. เร--้---้----น เราต-องล-างจาน เ-า-้-ง-้-ง-า- -------------- เราต้องล้างจาน 0
r---d-â--g-----g-j-n rao-dha-wng-la-ng-jan r-o-d-a-w-g-l-́-g-j-n --------------------- rao-dhâwng-láng-jan
Ці мусілі вы аплаціць рахунак? พ-กเ--ต-อ-จ่--บ-ล-้วย----เปล-า? พวกเธอต-องจ-ายบ-ลด-วยหร-อเปล-า? พ-ก-ธ-ต-อ-จ-า-บ-ล-้-ย-ร-อ-ป-่-? ------------------------------- พวกเธอต้องจ่ายบิลด้วยหรือเปล่า? 0
pû----u-̶-dhâw-g-j--i-bin--u-ay-r-̌u----a-o pu-ak-tur--dha-wng-ja-i-bin-du-ay-re-u-bhla-o p-̂-k-t-r---h-̂-n---a-i-b-n-d-̂-y-r-̌---h-a-o --------------------------------------------- pûak-tur̶-dhâwng-jài-bin-dûay-rěu-bhlào
Ці мусілі вы заплаціць за ўваход? พว-เ-อต้--จ-าย-่-----ประ------หรื---ล--? พวกเธอต-องจ-ายค-าผ-านประต-ด-วยหร-อเปล-า? พ-ก-ธ-ต-อ-จ-า-ค-า-่-น-ร-ต-ด-ว-ห-ื-เ-ล-า- ---------------------------------------- พวกเธอต้องจ่ายค่าผ่านประตูด้วยหรือเปล่า? 0
pûak-t--̶--h-̂w---ja---k-̂--a----hr---dhoo-d-̂a--r------l--o pu-ak-tur--dha-wng-ja-i-ka--pa-n-bhra--dhoo-du-ay-re-u-bhla-o p-̂-k-t-r---h-̂-n---a-i-k-̂-p-̀---h-a---h-o-d-̂-y-r-̌---h-a-o ------------------------------------------------------------- pûak-tur̶-dhâwng-jài-kâ-pàn-bhrà-dhoo-dûay-rěu-bhlào
Ці мусілі вы заплаціць штраф? พ--เธอ--อ--่ายค-า-ร-บด--ย--ือ-ป--า? พวกเธอต-องจ-ายค-าปร-บด-วยหร-อเปล-า? พ-ก-ธ-ต-อ-จ-า-ค-า-ร-บ-้-ย-ร-อ-ป-่-? ----------------------------------- พวกเธอต้องจ่ายค่าปรับด้วยหรือเปล่า? 0
p--ak-tu-̶--hâw-g--ài-k--p------d-̂---r-̌u---la-o pu-ak-tur--dha-wng-ja-i-ka-p-ra-p-du-ay-re-u-bhla-o p-̂-k-t-r---h-̂-n---a-i-k-̂---a-p-d-̂-y-r-̌---h-a-o --------------------------------------------------- pûak-tur̶-dhâwng-jài-kâp-ráp-dûay-rěu-bhlào
Хто мусіў развітацца? ใ-ร-้องลาจาก-ั-? ใครต-องลาจากก-น? ใ-ร-้-ง-า-า-ก-น- ---------------- ใครต้องลาจากกัน? 0
kr-i-dhâwn------àk--an krai-dha-wng-la-ja-k-gan k-a---h-̂-n---a-j-̀---a- ------------------------ krai-dhâwng-la-jàk-gan
Хто мусіў рана пайсці дадому? ใ-ร-้อ---ับบ้า--่อ-? ใครต-องกล-บบ-านก-อน? ใ-ร-้-ง-ล-บ-้-น-่-น- -------------------- ใครต้องกลับบ้านก่อน? 0
k--i---â-ng-g-a---ba-n-g--wn krai-dha-wng-gla-p-ba-n-ga-wn k-a---h-̂-n---l-̀---a-n-g-̀-n ----------------------------- krai-dhâwng-glàp-bân-gàwn
Хто мусіў сесці на цягнік? ใค--้-งนั่-ร---? ใครต-องน--งรถไฟ? ใ-ร-้-ง-ั-ง-ถ-ฟ- ---------------- ใครต้องนั่งรถไฟ? 0
k--i---a--ng-na-n--r--t--ai krai-dha-wng-na-ng-ro-t-fai k-a---h-̂-n---a-n---o-t-f-i --------------------------- krai-dhâwng-nâng-rót-fai
Мы не хацелі доўга заставацца. เ-----อ------่--น เราไม-อยากอย--นาน เ-า-ม-อ-า-อ-ู-น-น ----------------- เราไม่อยากอยู่นาน 0
rao---̂i-à-ya-k-à---̂---an rao-ma-i-a--ya-k-a--yo-o-nan r-o-m-̂---̀-y-̂---̀-y-̂---a- ---------------------------- rao-mâi-à-yâk-à-yôo-nan
Мы не хацелі нічога піць. เ-า---อ-าก-ื่มอ--ร เราไม-อยากด--มอะไร เ-า-ม-อ-า-ด-่-อ-ไ- ------------------ เราไม่อยากดื่มอะไร 0
rao--â--a----̂--de-um--̀---i rao-ma-i-a--ya-k-de-um-a--rai r-o-m-̂---̀-y-̂---e-u---̀-r-i ----------------------------- rao-mâi-à-yâk-dèum-à-rai
Мы не хацелі перашкаджаць. เรา--่อ-าก-บก-น เราไม-อยากรบกวน เ-า-ม-อ-า-ร-ก-น --------------- เราไม่อยากรบกวน 0
r-o-m--i-à--âk---́---uan rao-ma-i-a--ya-k-ro-p-guan r-o-m-̂---̀-y-̂---o-p-g-a- -------------------------- rao-mâi-à-yâk-róp-guan
Я хацеў / хацела зараз патэлефанаваць. ตอน-ั้น ผม-/--ิ-ัน -----าก---ศ--ท์ ตอนน--น ผม / ด-ฉ-น แค-อยากโทรศ-พท- ต-น-ั-น ผ- / ด-ฉ-น แ-่-ย-ก-ท-ศ-พ-์ ---------------------------------- ตอนนั้น ผม / ดิฉัน แค่อยากโทรศัพท์ 0
d--n-n---p-m-/ --------· k-----a- t-h----s-p dton-nán pŏm / dì-chăn · kâe yàak toh-rá-sàp d-o---á- p-m / d---h-n · k-e y-a- t-h-r---à- -------------------------------------------- dton-nán pŏm / dì-chăn · kâe yàak toh-rá-sàp
Я хацеў / хацела выклікаць таксі. ผม-----ฉ-น --่ต-อ--าร-รี--แ--กซี่ ผม / ด-ฉ-น แค-ต-องการเร-ยกแท-กซ-- ผ- / ด-ฉ-น แ-่-้-ง-า-เ-ี-ก-ท-ก-ี- --------------------------------- ผม / ดิฉัน แค่ต้องการเรียกแท็กซี่ 0
p-̌--di----ǎ--kæ--d-----g--a--ri--k--ǽ-----e po-m-di--cha-n-kæ--dha-wng-gan-ri-ak-tæ-k-se-e p-̌---i---h-̌---æ---h-̂-n---a---i-a---æ-k-s-̂- ---------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kæ̂-dhâwng-gan-rîak-tǽk-sêe
Я хацеў / хацела паехаць дадому. ท-่จร-ง-ผ--/-ด---- -----ับ--ก-ั-บ-าน ท--จร-ง ผม / ด-ฉ-น อยากข-บรถกล-บบ-าน ท-่-ร-ง ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ข-บ-ถ-ล-บ-้-น ------------------------------------ ที่จริง ผม / ดิฉัน อยากขับรถกลับบ้าน 0
t--e--ri-g---̌m---̀-c---n--̀-yâ---a---ro-t-gl-̀---a-n te-et-ring-po-m-di--cha-n-a--ya-k-ka-p-ro-t-gla-p-ba-n t-̂-t-r-n---o-m-d-̀-c-a-n-a---a-k-k-̀---o-t-g-a-p-b-̂- ------------------------------------------------------ têet-ring-pǒm-dì-chǎn-à-yâk-kàp-rót-glàp-bân
Я думаў / думала, ты хацеў патэлефанаваць жонцы. ผม----ิฉั- ค-ดว่----ณ-ยาก-ท--หาภร----อง--ณ ผม / ด-ฉ-น ค-ดว-า ค-ณอยากโทร.หาภรรยาของค-ณ ผ- / ด-ฉ-น ค-ด-่- ค-ณ-ย-ก-ท-.-า-ร-ย-ข-ง-ุ- ------------------------------------------ ผม / ดิฉัน คิดว่า คุณอยากโทร.หาภรรยาของคุณ 0
pǒm---̀-cha----i----â-------̀-y----ton--a-----w---â-------oon po-m-di--cha-n-ki-t-wa--koon-a--ya-k-ton-ha-p-rawn-ya-k-ong-koon p-̌---i---h-̌---i-t-w-̂-k-o---̀-y-̂---o---a-p-r-w---a-k-o-g-k-o- ---------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kít-wâ-koon-à-yâk-ton-hàp-rawn-yâk-ong-koon
Я думаў / думала, ты хацеў патэлефанаваць у даведку. ผ- / ด-ฉ-- คิดว่---ุ- อยา-โท---บ-ามข-อมูล ผม / ด-ฉ-น ค-ดว-า ค-ณ อยากโทรสอบถามข-อม-ล ผ- / ด-ฉ-น ค-ด-่- ค-ณ อ-า-โ-ร-อ-ถ-ม-้-ม-ล ----------------------------------------- ผม / ดิฉัน คิดว่า คุณ อยากโทรสอบถามข้อมูล 0
p-̌m---̀--ha---k-́---a----on----yâk--on-sàwp---̌----̂w-mo-n po-m-di--cha-n-ki-t-wa--koon-a--ya-k-ton-sa-wp-ta-m-ka-w-moon p-̌---i---h-̌---i-t-w-̂-k-o---̀-y-̂---o---a-w---a-m-k-̂---o-n ------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kít-wâ-koon-à-yâk-ton-sàwp-tǎm-kâw-moon
Я думаў / думала, ты хацеў заказаць піцу. ผม-/ ด---- -ิด-่----ณ-อย-ก------ซซ่า ผม / ด-ฉ-น ค-ดว-า ค-ณ อยากส--งพ-ซซ-า ผ- / ด-ฉ-น ค-ด-่- ค-ณ อ-า-ส-่-พ-ซ-่- ------------------------------------ ผม / ดิฉัน คิดว่า คุณ อยากสั่งพิซซ่า 0
pǒ--d-----ǎ--kít------o----̀-ya---s-̀----í--sâ po-m-di--cha-n-ki-t-wa--koon-a--ya-k-sa-ng-pi-s-sa- p-̌---i---h-̌---i-t-w-̂-k-o---̀-y-̂---a-n---i-s-s-̂ --------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kít-wâ-koon-à-yâk-sàng-pís-sâ

Вялікія літары, вялікія пачуцці

У рэкламе паказваюць шмат выяў. Выявы абуджаюць ў нас асаблівы інтарэс. Вы глядзім на іх дольш і інтэнсіўней, чым на літары. Дзякуючы гэтаму мы лепш запамінаем рэкламу, у якой прысутнічаюць выявы. Таксама выявы параджаюць моцныя эмацыянальныя рэакцыі. Выявы вельмі хутка распазнаюцца мозгам. Ён адразу пазнае тое, што выяўлена. Буквы фукцыянуюць па-іншаму. Яны з'яўляюцца абстрактнымі знакамі. Таму наш мозг рэагіруе на іх павольней. Ён павінен спачатку зразумець значэнне слова. Можна сказаць, што знакі павінны быць перакладзены моўным цэнтрам мозгу. Але літарамі таксама можна перадаць эмоцыі. Для гэтага яны павінны быць вельмі вялікімі. Даследаванні паказваюць, што вялікія літары моцна ўплываюць на чалавека. Яны не толькі больш кідаюцца ў вочы ў адрозненне ад маленькіх. Яны таксама параджаюць моцныя эмацыянальныя рэакцыі. Гэта адносіцца як да станоўчых, так і да адмоўных пачуццяў. Памер рэчаў заўжды быў важны для чалавека. Пры небяспецы чалавек павінен хутка рэагіраваць. А калі нешта вялікае, то гэта звычайна ўжо вельмі блізка! Таму зразумела, чаму вялікія выявы параджаюць моцную рэакцыю. Менш зразумела, чаму мы таксама рэагіруем і на вялікія літары. Літары, шчыра кажучы, не з'яўляюцца сігналам для мозгу. Тым не менш ён дэманструе моцную актыўнасць, калі мы бачым вялікія літары. Для вучоных гэты вынік вельмі цікавы. Ён паказвае, наколькі важнымі для нас сталі літары. Наш мозг неяк навучыўся рэагіраваць на пісьмо…