Phrasebook

tl Adjectives 3   »   zh 形容词3

80 [walumpu]

Adjectives 3

Adjectives 3

80[八十]

80 [Bāshí]

形容词3

[xíngróngcí 3]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Intsik (Pinasimple) Maglaro higit pa
May aso siya. 她 有 一-/只 狗 。 她 有 一条/只 狗 。 0
tā y-- y-----/ z-- g--.tā yǒu yītiáo/ zhǐ gǒu.
Malaki ang aso. 这 条/只 狗 很- 。 这 条/只 狗 很大 。 0
Zh- t---/ z-- g-- h-- d-.Zhè tiáo/ zhǐ gǒu hěn dà.
Mayroon siyang malaking aso. 她 有 一-/只 大- 。 她 有 一条/只 大狗 。 0
Tā y-- y-----/ z-- d- g--.Tā yǒu yītiáo/ zhǐ dà gǒu.
May bahay siya. 她 有 一- 房- 。 她 有 一栋 房子 。 0
Tā y-- y- d--- f-----.Tā yǒu yī dòng fángzi.
Maliit ang bahay. 这栋 房- 很- 。 这栋 房子 很小 。 0
Zh- d--- f----- h-- x---.Zhè dòng fángzi hěn xiǎo.
Mayroon siyang maliit na bahay. 她 有 一- 小-- 。 她 有 一栋 小房子 。 0
Tā y-- y- d--- x--- f-----.Tā yǒu yī dòng xiǎo fángzi.
Nakatira siya sa isang hotel. 他 住- 宾-- 。 他 住在 宾馆里 。 0
Tā z-- z-- b------ l-.Tā zhù zài bīnguǎn lǐ.
Mura ang hotel. 这个 宾- 很-- 。 这个 宾馆 很便宜 。 0
Zh--- b------ h-- p-----.Zhège bīnguǎn hěn piányí.
Nakatira siya sa isang murang hotel. 他 住- 一- 便-- 宾- 里 。 他 住在 一个 便宜的 宾馆 里 。 0
Tā z-- z-- y--- p----- d- b------ l-.Tā zhù zài yīgè piányí de bīnguǎn lǐ.
May kotse siya. 他 有 一- 汽- 。 他 有 一辆 汽车 。 0
Tā y-- y- l---- q----.Tā yǒu yī liàng qìchē.
Mahal ang kotse. 这辆 汽- 很- 。 这辆 汽车 很贵 。 0
Zh- l---- q---- h-- g--.Zhè liàng qìchē hěn guì.
Mayroon siyang mamahaling kotse. 他 有 一- 很-- 汽- 。 他 有 一辆 很贵的 汽车 。 0
Tā y-- y- l---- h-- g-- d- q----.Tā yǒu yī liàng hěn guì de qìchē.
Nagbabasa siya ng isang nobela. 他 在 读 一- 长--- 。 他 在 读 一部 长篇小说 。 0
Tā z---- y- b- c-------- x-------.Tā zàidú yī bù chángpiān xiǎoshuō.
Nakakainip ang nobela. 这部 长--- 很-- 。 这部 长篇小说 很无聊 。 0
Zh- b- c-------- x------- h-- w-----.Zhè bù chángpiān xiǎoshuō hěn wúliáo.
Nagbabasa siya ng isang nakakainip na nobela. 他 在- 一- 很--- 长--- 。 他 在读 一部 很无聊的 长篇小说 。 0
Tā z---- y- b- h-- w----- d- c-------- x-------.Tā zàidú yī bù hěn wúliáo de chángpiān xiǎoshuō.
Nanonood siya ng pelikula. 她 在- 一- 电- 。 她 在看 一部 电影 。 0
Tā z-- k-- y- b- d-------.Tā zài kàn yī bù diànyǐng.
Kapana-panabik ang pelikula. 这部 电- 很-- 。 这部 电影 很有趣 。 0
Zh- b- d------- h-- y----.Zhè bù diànyǐng hěn yǒuqù.
Nanonood siya ng isang kapanapanabik na pelikula. 她 在- 一- 很--- 电- 。 她 在看 一部 很有趣的 电影 。 0
Tā z-- k-- y- b- h-- y---- d- d-------.Tā zài kàn yī bù hěn yǒuqù de diànyǐng.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -