Phrasebook

tl In the department store   »   zh 在百货商店

52 [limampu’t dalawa]

In the department store

In the department store

52[五十二]

52 [Wǔshí\'èr]

在百货商店

[zài bǎihuò shāngdiàn]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Intsik (Pinasimple) Maglaro higit pa
Pupunta ba tayo sa isang department store? 我们 去 百--- 吗 ? 我们 去 百货商店 吗 ? 0
w---- q- b----- s-------- m-? wǒ--- q- b----- s-------- m-? wǒmen qù bǎihuò shāngdiàn ma? w-m-n q- b-i-u- s-ā-g-i-n m-? ----------------------------?
Kailangan kong mamili. 我 必- 去 购- 。 我 必须 去 购物 。 0
W- b--- q- g----. Wǒ b--- q- g----. Wǒ bìxū qù gòuwù. W- b-x- q- g-u-ù. ----------------.
Gusto kong mamili ng marami. 我 要 买 很- 东- 。 我 要 买 很多 东西 。 0
W- y----- h----- d-----. Wǒ y----- h----- d-----. Wǒ yāomǎi hěnduō dōngxī. W- y-o-ǎ- h-n-u- d-n-x-. -----------------------.
Nasaan ang mga gamit sa opisina? 办公-- 在 哪- ? 办公用品 在 哪里 ? 0
B------ y------ z-- n---? Bà----- y------ z-- n---? Bàngōng yòngpǐn zài nǎlǐ? B-n-ō-g y-n-p-n z-i n-l-? ------------------------?
Kailangan ko ng mga sobre at papel pang sulat. 我 需- 信- 和 信- 。 我 需要 信封 和 信纸 。 0
W- x---- x------ h- x-----. Wǒ x---- x------ h- x-----. Wǒ xūyào xìnfēng hé xìnzhǐ. W- x-y-o x-n-ē-g h- x-n-h-. --------------------------.
Kailangan ko ng mga panulat at mga markers. 我 需- 圆-- 和 彩-- 。 我 需要 圆珠笔 和 彩色笔 。 0
W- y-- x- y-------- h- c---- b-. Wǒ y-- x- y-------- h- c---- b-. Wǒ yào xū yuánzhūbǐ hé cǎisè bǐ. W- y-o x- y-á-z-ū-ǐ h- c-i-è b-. -------------------------------.
Nasaan ang mga muwebles? 家具 在 哪- ? 家具 在 哪里 ? 0
J---- z-- n---? Ji--- z-- n---? Jiājù zài nǎlǐ? J-ā-ù z-i n-l-? --------------?
Kailangan ko ng aparador at tokador. 我 需- 一- 柜- 和 一- 抽-- 。 我 需要 一个 柜子 和 一个 抽屉柜 。 0
W- x---- y--- g---- h- y--- c----- g--. Wǒ x---- y--- g---- h- y--- c----- g--. Wǒ xūyào yīgè guìzi hé yīgè chōutì guì. W- x-y-o y-g- g-ì-i h- y-g- c-ō-t- g-ì. --------------------------------------.
Kailangan ko ng mesa at istante. 我 需- 一- 写-- 和 一- 书- 。 我 需要 一个 写字台 和 一个 书架 。 0
W- x---- y--- x------- h- y--- s-----. Wǒ x---- y--- x------- h- y--- s-----. Wǒ xūyào yīgè xiězìtái hé yīgè shūjià. W- x-y-o y-g- x-ě-ì-á- h- y-g- s-ū-i-. -------------------------------------.
Nasaan ang mga laruan? 玩具 在- ? 玩具 在哪 ? 0
W---- z-- n-? Wá--- z-- n-? Wánjù zài nǎ? W-n-ù z-i n-? ------------?
Kailangan ko ng manika at teddy bear. 我 需- 一- 洋-- 和 一- 玩-- 。 我 需要 一个 洋娃娃 和 一个 玩具熊 。 0
W- x---- y--- y------- h- y--- w---- x----. Wǒ x---- y--- y------- h- y--- w---- x----. Wǒ xūyào yīgè yángwáwá hé yīgè wánjù xióng. W- x-y-o y-g- y-n-w-w- h- y-g- w-n-ù x-ó-g. ------------------------------------------.
Kailangan ko ng bola pang putbol at larong chess. 我 需- 一- 足- 和 一- 国--- 。 我 需要 一个 足球 和 一个 国际象棋 。 0
W- x---- y--- z---- h- y--- g---- x------. Wǒ x---- y--- z---- h- y--- g---- x------. Wǒ xūyào yīgè zúqiú hé yīgè guójì xiàngqí. W- x-y-o y-g- z-q-ú h- y-g- g-ó-ì x-à-g-í. -----------------------------------------.
Nasaan ang mga kasangkapan sa pagkumpuni? 工具 在 哪 ? 工具 在 哪 ? 0
G----- z-- n-? Gō---- z-- n-? Gōngjù zài nǎ? G-n-j- z-i n-? -------------?
Kailangan ko ng martilyo at pares ng plays. 我 需- 一- 锤- 和 一- 钳- 。 我 需要 一个 锤子 和 一个 钳子 。 0
W- x---- y--- c----- h- y--- q-----. Wǒ x---- y--- c----- h- y--- q-----. Wǒ xūyào yīgè chuízi hé yīgè qiánzi. W- x-y-o y-g- c-u-z- h- y-g- q-á-z-. -----------------------------------.
Kailangan ko ng isang drill at isang distornilyador. 我 需- 一- 钻- 和 螺-- 。 我 需要 一个 钻头 和 螺丝刀 。 0
W- x---- y--- z------ h- l-------. Wǒ x---- y--- z------ h- l-------. Wǒ xūyào yīgè zuàntóu hé luósīdāo. W- x-y-o y-g- z-à-t-u h- l-ó-ī-ā-. ---------------------------------.
Nasaan banda ang mga alahas? 首饰- 在 哪- ? 首饰品 在 哪里 ? 0
S------ p-- z-- n---? Sh----- p-- z-- n---? Shǒushì pǐn zài nǎlǐ? S-ǒ-s-ì p-n z-i n-l-? --------------------?
Kailangan ko ng isang kwintas at isang pulseras. 我 需- 一- 项- 和 一- 手- 。 我 需要 一条 项链 和 一个 手镯 。 0
W- x---- y----- x-------- h- y--- s-------. Wǒ x---- y----- x-------- h- y--- s-------. Wǒ xūyào yītiáo xiàngliàn hé yīgè shǒuzhuó. W- x-y-o y-t-á- x-à-g-i-n h- y-g- s-ǒ-z-u-. ------------------------------------------.
Kailangan ko ng singsing at hikaw. 我 需--- 戒- 和 耳环 我 需要一个 戒指 和 耳环 0
W- x---- y--- j----- h- ě----- Wǒ x---- y--- j----- h- ě----n Wǒ xūyào yīgè jièzhǐ hé ěrhuán W- x-y-o y-g- j-è-h- h- ě-h-á- ------------------------------

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -