Phrasebook

tl Around the house   »   zh 房子里

17 [labing pito]

Around the house

Around the house

17[十七]

17 [Shíqī]

房子里

[fángzi lǐ]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Intsik (Pinasimple) Maglaro higit pa
Narito ang aming bahay. 这- ---们---- 。 这儿 是 我们的 房子 。 这- 是 我-的 房- 。 ------------- 这儿 是 我们的 房子 。 0
zhè-e- sh- -ǒ-en -e -án--i. zhè'er shì wǒmen de fángzi. z-è-e- s-ì w-m-n d- f-n-z-. --------------------------- zhè'er shì wǒmen de fángzi.
Ang bubong ay nasa taas. 上面 是 -- 。 上面 是 屋顶 。 上- 是 屋- 。 --------- 上面 是 屋顶 。 0
Sh--g---n--h- -ū--ng. Shàngmiàn shì wūdǐng. S-à-g-i-n s-ì w-d-n-. --------------------- Shàngmiàn shì wūdǐng.
Ang basement ay nasa baba. 下面 - 地下室-。 下面 是 地下室 。 下- 是 地-室 。 ---------- 下面 是 地下室 。 0
X---iàn sh--d-xiàshì. Xiàmiàn shì dìxiàshì. X-à-i-n s-ì d-x-à-h-. --------------------- Xiàmiàn shì dìxiàshì.
May isang hardin sa likod ng bahay. 这座 ----面 ---- 花--。 这座 房子 后面 有 一个 花园 。 这- 房- 后- 有 一- 花- 。 ------------------ 这座 房子 后面 有 一个 花园 。 0
Zh--zu- f-ngz---òum-à- yǒ---īg---uāyuá-. Zhè zuò fángzi hòumiàn yǒu yīgè huāyuán. Z-è z-ò f-n-z- h-u-i-n y-u y-g- h-ā-u-n- ---------------------------------------- Zhè zuò fángzi hòumiàn yǒu yīgè huāyuán.
Walang kalsada sa harap ng bahay. 这座 房---面-没有----。 这座 房子 前面 没有 街道 。 这- 房- 前- 没- 街- 。 ---------------- 这座 房子 前面 没有 街道 。 0
Z---z------gzi --án-i-n-méiy-u-jiēd--. Zhè zuò fángzi qiánmiàn méiyǒu jiēdào. Z-è z-ò f-n-z- q-á-m-à- m-i-ǒ- j-ē-à-. -------------------------------------- Zhè zuò fángzi qiánmiàn méiyǒu jiēdào.
May mga puno sa tabi ng bahay. 房- 旁边-有--- 。 房子 旁边 有 树丛 。 房- 旁- 有 树- 。 ------------ 房子 旁边 有 树丛 。 0
Fán-zi pán---ān yǒ- shùcón-. Fángzi pángbiān yǒu shùcóng. F-n-z- p-n-b-ā- y-u s-ù-ó-g- ---------------------------- Fángzi pángbiān yǒu shùcóng.
Ito ang aking apartment. 这- - -的-住房 。 这里 是 我的 住房 。 这- 是 我- 住- 。 ------------ 这里 是 我的 住房 。 0
Z-è---s-ì-wǒ-de--hùfá--. Zhèlǐ shì wǒ de zhùfáng. Z-è-ǐ s-ì w- d- z-ù-á-g- ------------------------ Zhèlǐ shì wǒ de zhùfáng.
Narito ang kusina at banyo. 这里 是-厨房 和--生- 。 这里 是 厨房 和 卫生间 。 这- 是 厨- 和 卫-间 。 --------------- 这里 是 厨房 和 卫生间 。 0
Zh--- -hì-c--fá-g h- wèish--g-i--. Zhèlǐ shì chúfáng hé wèishēngjiān. Z-è-ǐ s-ì c-ú-á-g h- w-i-h-n-j-ā-. ---------------------------------- Zhèlǐ shì chúfáng hé wèishēngjiān.
Nariyan ang sala at ang kwarto. 那--- -厅 和 卧--。 那里 是 客厅 和 卧室 。 那- 是 客- 和 卧- 。 -------------- 那里 是 客厅 和 卧室 。 0
N--ǐ -h- -èt-n------òs--. Nàlǐ shì kètīng hé wòshì. N-l- s-ì k-t-n- h- w-s-ì- ------------------------- Nàlǐ shì kètīng hé wòshì.
Sarado ang pintuan sa harap. 大门 ---锁- 了-。 大门 已经 锁上 了 。 大- 已- 锁- 了 。 ------------ 大门 已经 锁上 了 。 0
Dà-én --j-n- s-- shà-g--. Dàmén yǐjīng suǒ shàngle. D-m-n y-j-n- s-ǒ s-à-g-e- ------------------------- Dàmén yǐjīng suǒ shàngle.
Ngunit ang mga bintana ay bukas. 但- 窗户-都 开着-。 但是 窗户 都 开着 。 但- 窗- 都 开- 。 ------------ 但是 窗户 都 开着 。 0
Dànshì c------- d-u k-i-he. Dànshì chuānghù dōu kāizhe. D-n-h- c-u-n-h- d-u k-i-h-. --------------------------- Dànshì chuānghù dōu kāizhe.
Ang init ngayon. 今--天- 很-- 。 今天 天气 很 热 。 今- 天- 很 热 。 ----------- 今天 天气 很 热 。 0
Jī---------nqì h---rè. Jīntiān tiānqì hěn rè. J-n-i-n t-ā-q- h-n r-. ---------------------- Jīntiān tiānqì hěn rè.
Pupunta kami sa sala. 我- 到 客--去-。 我们 到 客厅 去 。 我- 到 客- 去 。 ----------- 我们 到 客厅 去 。 0
Wǒ-en ----kèt-----ù. Wǒmen dào kètīng qù. W-m-n d-o k-t-n- q-. -------------------- Wǒmen dào kètīng qù.
May sofa at upuan doon. 那里 是 沙发-和-----。 那里 是 沙发 和 扶手椅 。 那- 是 沙- 和 扶-椅 。 --------------- 那里 是 沙发 和 扶手椅 。 0
Nà-ǐ---- sh--ā-h- fús-ǒ- y-. Nàlǐ shì shāfā hé fúshǒu yǐ. N-l- s-ì s-ā-ā h- f-s-ǒ- y-. ---------------------------- Nàlǐ shì shāfā hé fúshǒu yǐ.
Pakiusap, umupo po kayo! 请- ! 请坐 ! 请- ! ---- 请坐 ! 0
Q----z-ò! Qǐng zuò! Q-n- z-ò- --------- Qǐng zuò!
Nandoon ang kompyuter ko. 我- 电脑 --那里-。 我的 电脑 在 那里 。 我- 电- 在 那- 。 ------------ 我的 电脑 在 那里 。 0
W- -e ----n-- z---nà-ǐ. Wǒ de diànnǎo zài nàlǐ. W- d- d-à-n-o z-i n-l-. ----------------------- Wǒ de diànnǎo zài nàlǐ.
Nandoon ang stereo ko. 我--立体--设- --那- 。 我的 立体声 设备 在 那里 。 我- 立-声 设- 在 那- 。 ---------------- 我的 立体声 设备 在 那里 。 0
Wǒ -e lì-ǐsh----s-èbèi-zà- --l-. Wǒ de lìtǐshēng shèbèi zài nàlǐ. W- d- l-t-s-ē-g s-è-è- z-i n-l-. -------------------------------- Wǒ de lìtǐshēng shèbèi zài nàlǐ.
Ang telebisyon ay bagung-bago. 这个---机 - --的 。 这个 电视机 是 全新的 。 这- 电-机 是 全-的 。 -------------- 这个 电视机 是 全新的 。 0
Zhèg- d--n-h---ī--h- quá-x-- --. Zhège diànshì jī shì quánxīn de. Z-è-e d-à-s-ì j- s-ì q-á-x-n d-. -------------------------------- Zhège diànshì jī shì quánxīn de.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -