Phrasebook

tl Running errands   »   zh 处理事情

51 [limampu’t isa]

Running errands

Running errands

51[五十一]

51 [Wǔshíyī]

处理事情

[chǔlǐ shìqíng]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Intsik (Pinasimple) Maglaro higit pa
Gusto kong pumunta sa silid-aklatan. 我 要 去 图-- 。 我 要 去 图书馆 。 0
wǒ y-- q- t---- g---.wǒ yào qù túshū guǎn.
Gusto kong pumunta sa tindahan ng aklat. 我 要 去 书- 。 我 要 去 书店 。 0
Wǒ y-- q- s------.Wǒ yào qù shūdiàn.
Gusto kong pumunta sa tindahan ng dyaryo. 我 要 到 报-- 去 。 我 要 到 报刊亭 去 。 0
Wǒ y-- d-- b----- t--- q-.Wǒ yào dào bàokān tíng qù.
Gusto kong manghiram ng libro. 我 想 借 一- 书 。 我 想 借 一本 书 。 0
Wǒ x---- j-- y- b-- s--.Wǒ xiǎng jiè yī běn shū.
Gusto kong bumili ng libro. 我想---- 。 我想买一本书 。 0
Wǒ x---- m-- y- b-- s--.Wǒ xiǎng mǎi yī běn shū.
Gusto kong bumili ng dyaryo. 我 想 买 份 报- 。 我 想 买 份 报纸 。 0
Wǒ x---- m-- f-- b-----.Wǒ xiǎng mǎi fèn bàozhǐ.
Gusto kong pumunta sa silid-aklatan upang humiram ng isang libro. 我 要 去 图-- 借 一- 书 。 我 要 去 图书馆 借 一本 书 。 0
Wǒ y-- q- t---- g--- j-- y- b-- s--.Wǒ yào qù túshū guǎn jiè yī běn shū.
Gusto kong pumunta sa tindahan ng aklat upang bumili ng libro. 我 要 去 书- 买 一- 书 。 我 要 去 书店 买 一本 书 。 0
Wǒ y-- q- s------ m-- y- b-- s--.Wǒ yào qù shūdiàn mǎi yī běn shū.
Gusto kong pumunta sa tindahan ng dyaryo upang bumili ng pahayagan. 我 要 到 报-- 去 买 报- 。 我 要 到 报刊亭 去 买 报纸 。 0
Wǒ y-- d-- b----- t--- q- m-- b-----.Wǒ yào dào bàokān tíng qù mǎi bàozhǐ.
Gusto kong pumunta sa isang optiko. 我 要 去 眼-- 。 我 要 去 眼镜店 。 0
Wǒ y-- q- y------ d---.Wǒ yào qù yǎnjìng diàn.
Gusto kong pumunta sa supermarket. 我 要 去 超- 。 我 要 去 超市 。 0
Wǒ y-- q- c------.Wǒ yào qù chāoshì.
Gusto kong pumunta sa panaderya. 我 要 去 糕-- 。 我 要 去 糕点店 。 0
Wǒ y-- q- g------ d---.Wǒ yào qù gāodiǎn diàn.
Gusto kong bumili ng salamin sa mata. 我 想 买 一- 眼- 。 我 想 买 一副 眼镜 。 0
Wǒ x---- m-- y- f- y------.Wǒ xiǎng mǎi yī fù yǎnjìng.
Gusto kong bumili ng prutas at gulay. 我 想 买 水- 和 蔬- 。 我 想 买 水果 和 蔬菜 。 0
Wǒ x---- m-- s------ h- s-----.Wǒ xiǎng mǎi shuǐguǒ hé shūcài.
Gusto kong bumili ng mga pandesal at tinapay. 我 想 买 小-- 和 面- 。 我 想 买 小面包 和 面包 。 0
Wǒ x---- m-- x--- m------ h-- m------.Wǒ xiǎng mǎi xiǎo miànbāo huò miànbāo.
Gusto kong pumunta sa optiko para bumili ng salamin sa mata. 我 要 去 眼-- 买 一- 眼- 。 我 要 去 眼镜店 买 一副 眼镜 。 0
Wǒ y-- q- y------ d--- m-- y- f- y------.Wǒ yào qù yǎnjìng diàn mǎi yī fù yǎnjìng.
Gusto kong pumunta sa supermarket para bumili ng prutas at gulay. 我 要 去 超- 买 水- 和 蔬- 。 我 要 去 超市 买 水果 和 蔬菜 。 0
Wǒ y-- q- c------ m-- s------ h- s-----.Wǒ yào qù chāoshì mǎi shuǐguǒ hé shūcài.
Gusto kong pumunta sa panaderya para bumili ng mga pandesal at tinapay. 我 要 去 糕-- 买 小-- 和 面- 。 我 要 去 糕点店 买 小面包 和 面包 。 0
Wǒ y-- q- g------ d--- m-- x--- m------ h-- m------.Wǒ yào qù gāodiǎn diàn mǎi xiǎo miànbāo huò miànbāo.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -