Phrasebook

tl In the taxi   »   zh 在出租车里

38 [tatlumpu’t walo]

In the taxi

In the taxi

38[三十八]

38 [Sānshíbā]

在出租车里

[zài chūzū chē lǐ]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Intsik (Pinasimple) Maglaro higit pa
Tumawag po kayo ng taxi. 请-您 叫- - 出租- 。 请 您 叫一 辆 出租车 。 请 您 叫- 辆 出-车 。 -------------- 请 您 叫一 辆 出租车 。 0
q--- n-- ---- yī --à-- c-ūz- ---. qǐng nín jiào yī liàng chūzū chē. q-n- n-n j-à- y- l-à-g c-ū-ū c-ē- --------------------------------- qǐng nín jiào yī liàng chūzū chē.
Magkano ang bayad hanggang sa istasyon ng tren? 到-火车站-要---钱-? 到 火车站 要 多少钱 ? 到 火-站 要 多-钱 ? ------------- 到 火车站 要 多少钱 ? 0
D------c-- zh---yào --ōs--o --án? Dào huǒchē zhàn yào duōshǎo qián? D-o h-ǒ-h- z-à- y-o d-ō-h-o q-á-? --------------------------------- Dào huǒchē zhàn yào duōshǎo qián?
Magkano ang bayad hanggang sa paliparan? 到 -机- 要-多少- ? 到 飞机场 要 多少钱 ? 到 飞-场 要 多-钱 ? ------------- 到 飞机场 要 多少钱 ? 0
Dào-fēi-ī--hǎ---y-o-d--sh-o-q---? Dào fēijī chǎng yào duōshǎo qián? D-o f-i-ī c-ǎ-g y-o d-ō-h-o q-á-? --------------------------------- Dào fēijī chǎng yào duōshǎo qián?
Dumiretso lamang. 请 -- 往前 走 。 请 一直 往前 走 。 请 一- 往- 走 。 ----------- 请 一直 往前 走 。 0
Qǐ-g --z-í-wǎn--q--n--ǒ-. Qǐng yīzhí wǎng qián zǒu. Q-n- y-z-í w-n- q-á- z-u- ------------------------- Qǐng yīzhí wǎng qián zǒu.
Kumanan ka dito, salamat. 请-- 这里----。 请 在 这里 右转 。 请 在 这- 右- 。 ----------- 请 在 这里 右转 。 0
Qǐ-- --- z-èlǐ-y-u ----n. Qǐng zài zhèlǐ yòu zhuǎn. Q-n- z-i z-è-ǐ y-u z-u-n- ------------------------- Qǐng zài zhèlǐ yòu zhuǎn.
Lumiko ka sa kanto na iyon, salamat. 请-- 那- --处--左-- 。 请 在 那个 拐弯处 向左 转 。 请 在 那- 拐-处 向- 转 。 ----------------- 请 在 那个 拐弯处 向左 转 。 0
Qǐ-g--à- -àg- gu-i-ān --ù -i-n- --ǒ---uǎn. Qǐng zài nàgè guǎiwān chù xiàng zuǒ zhuǎn. Q-n- z-i n-g- g-ǎ-w-n c-ù x-à-g z-ǒ z-u-n- ------------------------------------------ Qǐng zài nàgè guǎiwān chù xiàng zuǒ zhuǎn.
Nagmamadali ako. 我 - 时--- /-着-哪-! 我 赶 时间 。 /急着 哪 ! 我 赶 时- 。 /-着 哪 ! ---------------- 我 赶 时间 。 /急着 哪 ! 0
W--gǎ----í-iā-- /--ízhu- n-! Wǒ gǎn shíjiān. / Jízhuó nǎ! W- g-n s-í-i-n- / J-z-u- n-! ---------------------------- Wǒ gǎn shíjiān. / Jízhuó nǎ!
May oras ako. 我 - -间 。 我 有 时间 。 我 有 时- 。 -------- 我 有 时间 。 0
Wǒ-yǒ--s-íji-n. Wǒ yǒu shíjiān. W- y-u s-í-i-n- --------------- Wǒ yǒu shíjiān.
Paki dahan-dahan lang ang pagmamaneho. 请 您-开--点- 。 请 您 开 慢点儿 。 请 您 开 慢-儿 。 ----------- 请 您 开 慢点儿 。 0
Q----ní---āi mà- di-- er. Qǐng nín kāi màn diǎn er. Q-n- n-n k-i m-n d-ǎ- e-. ------------------------- Qǐng nín kāi màn diǎn er.
Pakiusap, huminto dito. 请 ---这--停车 。 请 您 在这里 停车 。 请 您 在-里 停- 。 ------------ 请 您 在这里 停车 。 0
Qǐn---í----i -hè-ǐ -í---hē. Qǐng nín zài zhèlǐ tíngchē. Q-n- n-n z-i z-è-ǐ t-n-c-ē- --------------------------- Qǐng nín zài zhèlǐ tíngchē.
Pakiusap, maghintay sandali. 请 ---一下 。 请 您 等一下 。 请 您 等-下 。 --------- 请 您 等一下 。 0
Qǐn----n ---- y-xià. Qǐng nín děng yīxià. Q-n- n-n d-n- y-x-à- -------------------- Qǐng nín děng yīxià.
Babalik ako agad. 我-马- 回来-。 我 马上 回来 。 我 马- 回- 。 --------- 我 马上 回来 。 0
W- mǎ-hà-- -uí--i. Wǒ mǎshàng huílái. W- m-s-à-g h-í-á-. ------------------ Wǒ mǎshàng huílái.
Pakiusap, bigyan ako ng resibo. / Pakibigyan ako ng resibo, salamat. 请 您-- 我 -张-收- 。 请 您 给 我 一张 收据 。 请 您 给 我 一- 收- 。 --------------- 请 您 给 我 一张 收据 。 0
Q-ng --n-g-i--- yī z--n- -hōuj-. Qǐng nín gěi wǒ yī zhāng shōujù. Q-n- n-n g-i w- y- z-ā-g s-ō-j-. -------------------------------- Qǐng nín gěi wǒ yī zhāng shōujù.
Wala akong barya. 我--有 零钱-。 我 没有 零钱 。 我 没- 零- 。 --------- 我 没有 零钱 。 0
Wǒ mé--ǒu ----q---. Wǒ méiyǒu língqián. W- m-i-ǒ- l-n-q-á-. ------------------- Wǒ méiyǒu língqián.
Ayos lang, sa iyo na ang sukli. 就 -样 ---, - -下- 是 --- 。 就 这样 好 了, 这 剩下的 是 给您的 。 就 这- 好 了- 这 剩-的 是 给-的 。 ----------------------- 就 这样 好 了, 这 剩下的 是 给您的 。 0
Jiù--h--à-g hǎo-----h--sh--- --à de -hì-gěi --- --. Jiù zhèyàng hǎole, zhè shèng xià de shì gěi nín de. J-ù z-è-à-g h-o-e- z-è s-è-g x-à d- s-ì g-i n-n d-. --------------------------------------------------- Jiù zhèyàng hǎole, zhè shèng xià de shì gěi nín de.
Dalhin mo ako sa address na ito. 请 您 - 我-送到 -个 ---。 请 您 把 我 送到 这个 地址 。 请 您 把 我 送- 这- 地- 。 ------------------ 请 您 把 我 送到 这个 地址 。 0
Q-n- --- ---wǒ s--- d-o---è-e --zhǐ. Qǐng nín bǎ wǒ sòng dào zhège dìzhǐ. Q-n- n-n b- w- s-n- d-o z-è-e d-z-ǐ- ------------------------------------ Qǐng nín bǎ wǒ sòng dào zhège dìzhǐ.
Dalhin mo ako sa hotel ko. 请 您 把 - 送到--的--- 。 请 您 把 我 送到 我的 宾馆 。 请 您 把 我 送- 我- 宾- 。 ------------------ 请 您 把 我 送到 我的 宾馆 。 0
Q--g--ín b---ǒ sòn----o-------bīn-uǎn. Qǐng nín bǎ wǒ sòng dào wǒ de bīnguǎn. Q-n- n-n b- w- s-n- d-o w- d- b-n-u-n- -------------------------------------- Qǐng nín bǎ wǒ sòng dào wǒ de bīnguǎn.
Dalhin mo ako sa dalampasigan. / Dalhin mo ako sa tabing-dagat. 请 您-把---送到--- 去 。 请 您 把 我 送到 海边 去 。 请 您 把 我 送- 海- 去 。 ----------------- 请 您 把 我 送到 海边 去 。 0
Q--- n----ǎ wǒ -òn--dào hǎ---ān-qù. Qǐng nín bǎ wǒ sòng dào hǎibiān qù. Q-n- n-n b- w- s-n- d-o h-i-i-n q-. ----------------------------------- Qǐng nín bǎ wǒ sòng dào hǎibiān qù.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -