Phrasebook

tl Past tense 4   »   zh 过去时4

84 [walumpu’t apat]

Past tense 4

Past tense 4

84[八十四]

84 [Bāshísì]

过去时4

[guòqù shí 4]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Intsik (Pinasimple) Maglaro higit pa
basahin 读书--书 读书,看书 0
dú---- k----ūdúshū, kànshū
Nagbasa ako. 我 读- 了 。 我 读完 了 。 0
wǒ d- w------.wǒ dú wánliǎo.
Nabasa ko na ang buong nobela. 整篇 长--- 我 都 读- 了 。 整篇 长篇小说 我 都 读完 了 。 0
Zh--- p--- c-------- x------- w- d- d- w------.Zhěng piān chángpiān xiǎoshuō wǒ dū dú wánliǎo.
intindihin 明白-----会 明白,理解,领会 0
Mí------ l----- l-----ìMíngbái, lǐjiě, lǐnghuì
Naintindihan ko. 我 明- 了 /我 懂 了 。 我 明白 了 /我 懂 了 。 0
wǒ m--------/ w- d-----.wǒ míngbáile/ wǒ dǒngle.
Naintindihan ko ang buong teksto. 整个 文- 我 都- 了 。 整个 文章 我 都懂 了 。 0
Zh----- w------- w- d- d-----.Zhěnggè wénzhāng wǒ dū dǒngle.
sagutin 回答 回答 0
Hu--áHuídá
Sumagot ako. 我 回- 了 。 我 回答 了 。 0
wǒ h------.wǒ huídále.
Sinagot ko ang lahat ng mga katanungan. 我 回- 了 所-- 问- 。 我 回答 了 所有的 问题 。 0
Wǒ h------ s----- d- w----.Wǒ huídále suǒyǒu de wèntí.
Alam ko yan – alam ko yun. 我 知- –- 早- 知- 了 。 我 知道 –我 早就 知道 了 。 0
Wǒ z----- – w- z-- j-- z-------.Wǒ zhīdào – wǒ zǎo jiù zhīdàole.
Sinusulat ko iyon – Sinulat ko iyon. 我 把- 写- –- 已- 把- 写-- 了 。 我 把它 写下 –我 已经 把它 写下来 了 。 0
Wǒ b- t- x-- x-- – w- y----- b- t- x-- x-------.Wǒ bǎ tā xiě xià – wǒ yǐjīng bǎ tā xiě xiàláile.
Naririnig ko iyon – Narinig ko iyon. 我 听 这- –-- 我 听-- 了 。 我 听 这个 –这个 我 听说过 了 。 0
Wǒ t--- z---- – z---- w- t--- s--------.Wǒ tīng zhège – zhège wǒ tīng shuōguòle.
Makukuha ko ito – Nakuha ko ito. 我 取- –- 已- 把- 取- 了 。 我 取来 –我 已经 把它 取来 了 。 0
Wǒ q- l-- – w- y----- b- t- q- l----.Wǒ qǔ lái – wǒ yǐjīng bǎ tā qǔ láile.
Dadalhin ko iyon – dinala ko iyon. 我 带- –- 已- 把- 带- 了 。 我 带来 –我 已经 把它 带来 了 。 0
Wǒ d-- l-- – w- y----- b- t- d-- l----.Wǒ dài lái – wǒ yǐjīng bǎ tā dài láile.
Bibilhin ko iyon – binili ko iyon. 我 买 这- –- 已- 把 这- 买- 了 。 我 买 这个 –我 已经 把 这个 买来 了 。 0
Wǒ m-- z---- – w- y----- b- z---- m-- l----.Wǒ mǎi zhège – wǒ yǐjīng bǎ zhège mǎi láile.
Inaasahan ko iyon – Inasahan ko iyon. 我 等 –- 等- 了 。 我 等 –我 等过 了 。 0
Wǒ d--- – w- d--------.Wǒ děng – wǒ děngguòle.
Ipapaliwanag ko iyon – Ipinaliwanag ko iyon. 我 解- 这- –- 已- 解-- 这- 了 。 我 解释 这个 –我 已经 解释过 这个 了 。 0
Wǒ j----- z---- – w- y----- j-------- z------.Wǒ jiěshì zhège – wǒ yǐjīng jiěshìguò zhègele.
Alam ko yun – alam ko na yun. 我 知- 这- –- 已- 知- 这- 了 。 我 知道 这个 –我 已经 知道 这个 了 。 0
Wǒ z----- z---- – w- y----- z----- z------.Wǒ zhīdào zhège – wǒ yǐjīng zhīdào zhègele.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -