Phrasebook

tl Shopping   »   zh 购物

54 [limampu’t apat]

Shopping

Shopping

54[五十四]

54 [Wǔshísì]

购物

[gòuwù]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Intsik (Pinasimple) Maglaro higit pa
Gusto kong bumili ng regalo. 我 - 买-一个-礼物 。 我 要 买 一个 礼物 。 我 要 买 一- 礼- 。 ------------- 我 要 买 一个 礼物 。 0
wǒ-yā--ǎi --g- ----. wǒ yāomǎi yīgè lǐwù. w- y-o-ǎ- y-g- l-w-. -------------------- wǒ yāomǎi yīgè lǐwù.
Pero wag masyadong mahal. 但 -----太- 的 。 但 是 不要 太贵 的 。 但 是 不- 太- 的 。 ------------- 但 是 不要 太贵 的 。 0
Dàn--- --y-o -ài --ì -e. Dànshì bùyào tài guì de. D-n-h- b-y-o t-i g-ì d-. ------------------------ Dànshì bùyào tài guì de.
Siguro isang hanbag? 或--一个-手提--? 或许 一个 手提包 ? 或- 一- 手-包 ? ----------- 或许 一个 手提包 ? 0
H---- ---è-sh-ut---āo? Huòxǔ yīgè shǒutí bāo? H-ò-ǔ y-g- s-ǒ-t- b-o- ---------------------- Huòxǔ yīgè shǒutí bāo?
Anong kulay ang gusto mo? 您---什- -色-- ? 您 要 什么 颜色 的 ? 您 要 什- 颜- 的 ? ------------- 您 要 什么 颜色 的 ? 0
Nín-y-o-sh--me-yá-----e? Nín yào shénme yánsè de? N-n y-o s-é-m- y-n-è d-? ------------------------ Nín yào shénme yánsè de?
Itim, kayumanggi o puti? 黑色的---色的 还是 -色- ? 黑色的, 棕色的 还是 白色的 ? 黑-的- 棕-的 还- 白-的 ? ----------------- 黑色的, 棕色的 还是 白色的 ? 0
H-i-è de- z-ng-è de-háis-ì b--s--de? Hēisè de, zōngsè de háishì báisè de? H-i-è d-, z-n-s- d- h-i-h- b-i-è d-? ------------------------------------ Hēisè de, zōngsè de háishì báisè de?
Malaki o maliit? 一---的--是 -个--的----- ? 一个 大的 还是 一个 小的(手提包) ? 一- 大- 还- 一- 小-(-提-) ? --------------------- 一个 大的 还是 一个 小的(手提包) ? 0
Yī-è-dà-d--h----ì -īg- xiǎo-de -sh-u-- -āo)? Yīgè dà de háishì yīgè xiǎo de (shǒutí bāo)? Y-g- d- d- h-i-h- y-g- x-ǎ- d- (-h-u-í b-o-? -------------------------------------------- Yīgè dà de háishì yīgè xiǎo de (shǒutí bāo)?
Maaari ko ba ito makita? 我 可以--一- --? 我 可以 看一下 吗 ? 我 可- 看-下 吗 ? ------------ 我 可以 看一下 吗 ? 0
W---ěy- --n ---i--ma? Wǒ kěyǐ kàn yīxià ma? W- k-y- k-n y-x-à m-? --------------------- Wǒ kěyǐ kàn yīxià ma?
Gawa ito sa katad? 是-真皮的 吗 ? 是 真皮的 吗 ? 是 真-的 吗 ? --------- 是 真皮的 吗 ? 0
S----h--p--de-ma? Shì zhēnpí de ma? S-ì z-ē-p- d- m-? ----------------- Shì zhēnpí de ma?
O gawa ito sa plastik? 还---造革-? 还是 人造革 ? 还- 人-革 ? -------- 还是 人造革 ? 0
H-is-----n--o--? Háishì rénzàogé? H-i-h- r-n-à-g-? ---------------- Háishì rénzàogé?
Gawa sa katad, syempre. 当然-是-----了 。 当然 是 纯皮的 了 。 当- 是 纯-的 了 。 ------------ 当然 是 纯皮的 了 。 0
D--g--n -hì -h-n pí -ele. Dāngrán shì chún pí dele. D-n-r-n s-ì c-ú- p- d-l-. ------------------------- Dāngrán shì chún pí dele.
Ito ay mahusay na kalidad. 这 -- -别-- -量---。 这 可是 特别好的 质量 啊 。 这 可- 特-好- 质- 啊 。 ---------------- 这 可是 特别好的 质量 啊 。 0
Zh- --s-ì -èb-- --o ---z-ì-iàn- a. Zhè kěshì tèbié hǎo de zhìliàng a. Z-è k-s-ì t-b-é h-o d- z-ì-i-n- a- ---------------------------------- Zhè kěshì tèbié hǎo de zhìliàng a.
At talagang nasa murang halaga ang handbag. 这--手提--确实-- 物美价廉-。 这个 手提包 确实 是 物美价廉 。 这- 手-包 确- 是 物-价- 。 ------------------ 这个 手提包 确实 是 物美价廉 。 0
Zh-ge -hǒ--í b---quès-í -h- --mě- --à l---. Zhège shǒutí bāo quèshí shì wùměi jià lián. Z-è-e s-ǒ-t- b-o q-è-h- s-ì w-m-i j-à l-á-. ------------------------------------------- Zhège shǒutí bāo quèshí shì wùměi jià lián.
Gusto ko ito. 我-喜欢-。 我 喜欢 。 我 喜- 。 ------ 我 喜欢 。 0
W--xǐh---. Wǒ xǐhuān. W- x-h-ā-. ---------- Wǒ xǐhuān.
Kukunin ko ito. 我-要-这--- 。 我 要 这个 了 。 我 要 这- 了 。 ---------- 我 要 这个 了 。 0
Wǒ-yà- zh--el-. Wǒ yào zhègele. W- y-o z-è-e-e- --------------- Wǒ yào zhègele.
Maaari ko bang palitan ang mga ito kung kinakailangan? 我 能 退换 吗-? 我 能 退换 吗 ? 我 能 退- 吗 ? ---------- 我 能 退换 吗 ? 0
Wǒ--én--tuìh-àn m-? Wǒ néng tuìhuàn ma? W- n-n- t-ì-u-n m-? ------------------- Wǒ néng tuìhuàn ma?
Oo naman. 当----。 当然 了 。 当- 了 。 ------ 当然 了 。 0
D---r----. Dāngránle. D-n-r-n-e- ---------- Dāngránle.
Ibabalot namin ito pangregalo. 我- 把 它 --- -品-。 我们 把 它 包装成 礼品 。 我- 把 它 包-成 礼- 。 --------------- 我们 把 它 包装成 礼品 。 0
W-men -ǎ ---b---h-ā-- c---- lǐ--n. Wǒmen bǎ tā bāozhuāng chéng lǐpǐn. W-m-n b- t- b-o-h-ā-g c-é-g l-p-n- ---------------------------------- Wǒmen bǎ tā bāozhuāng chéng lǐpǐn.
Nandoon ang kahera. 那-对--- 收-- 。 那 对面 是 收银台 。 那 对- 是 收-台 。 ------------ 那 对面 是 收银台 。 0
N- du-m-à---hì s-ōuyí--t--. Nà duìmiàn shì shōuyín tái. N- d-ì-i-n s-ì s-ō-y-n t-i- --------------------------- Nà duìmiàn shì shōuyín tái.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -