Phrasebook

tl In nature   »   zh 在大自然里

26 [dalawampu’t anim]

In nature

In nature

26[二十六]

26 [Èrshíliù]

在大自然里

[zài dà zìrán lǐ]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Intsik (Pinasimple) Maglaro higit pa
Nakikita mo ba ang tore doon? 你 看- 那-- 塔 了 吗 ? 你 看见 那里的 塔 了 吗 ? 0
nǐ k------ n--- d- t--- m-?nǐ kànjiàn nàlǐ de tǎle ma?
Nakikita mo ba ang bundok doon? 你 看- 那-- 那- 山 了 吗 ? 你 看见 那里的 那座 山 了 吗 ? 0
Nǐ k------ n--- d- n- z-- s----- m-?Nǐ kànjiàn nàlǐ dì nà zuò shānle ma?
Nakikita mo ba ang nayon doon? 你 看- 那-- 村- 了 吗 ? 你 看见 那里的 村庄 了 吗 ? 0
Nǐ k------ n--- d- c---------- m-?Nǐ kànjiàn nàlǐ de cūnzhuāngle ma?
Nakikita mo ba ang ilog doon? 你 看- 那-- 那- 河 了 吗 ? 你 看见 那里的 那条 河 了 吗 ? 0
Nǐ k------ n--- d- n- t--- h--- m-?Nǐ kànjiàn nàlǐ dì nà tiáo héle ma?
Nakikita mo ba ang tulay doon? 你 看- 那-- 那- 桥 了 吗 ? 你 看见 那里的 那座 桥 了 吗 ? 0
Nǐ k------ n--- d- n- z-- q----- m-?Nǐ kànjiàn nàlǐ dì nà zuò qiáole ma?
Nakikita mo ba ang dagat doon? 你 看- 那-- 湖 了 吗 ? 你 看见 那里的 湖 了 吗 ? 0
Nǐ k------ n--- d- h--- m-?Nǐ kànjiàn nàlǐ de húle ma?
Gusto ko ang ibon na iyon. 我 喜- 那- 鸟 。 我 喜欢 那只 鸟 。 0
Wǒ x----- n- z-- n---.Wǒ xǐhuān nà zhǐ niǎo.
Gusto ko ang puno na iyon. 我 喜- 那- 树 。 我 喜欢 那棵 树 。 0
Wǒ x----- n- k- s--.Wǒ xǐhuān nà kē shù.
Gusto ko ang bato dito. 我 喜- 这- 石- 。 我 喜欢 这块 石头 。 0
Wǒ x----- z-- k--- s-----.Wǒ xǐhuān zhè kuài shítou.
Gusto ko ang parke doon. 我 喜- 那- 公- 。 我 喜欢 那个 公园 。 0
Wǒ x----- n--- g-------.Wǒ xǐhuān nàgè gōngyuán.
Gusto ko ang hardin doon. 我 喜- 那- 花- 。 我 喜欢 那个 花园 。 0
Wǒ x----- n--- h------.Wǒ xǐhuān nàgè huāyuán.
Gusto ko ang bulaklak dito. 我 喜- 这- 花 。 我 喜欢 这朵 花 。 0
Wǒ x----- z-- d-- h--.Wǒ xǐhuān zhè duǒ huā.
Sa tingin ko maganda iyan. 我 觉- 这 挺 漂- 。 我 觉得 这 挺 漂亮 。 0
Wǒ j---- z-- t--- p--------.Wǒ juédé zhè tǐng piàoliang.
Sa tingin ko interesado iyan. 我 觉- 这 有-- 。 我 觉得 这 有趣儿 。 0
Wǒ j---- z-- y---- e-.Wǒ juédé zhè yǒuqù er.
Sa tingin ko kahanga-hanga iyan. 我 觉- 这 太- 了 。 我 觉得 这 太美 了 。 0
Wǒ j---- z-- t-------.Wǒ juédé zhè tàiměile.
Sa tingin ko hindi maganda iyan. 我 觉- 这 很 丑 。 我 觉得 这 很 丑 。 0
Wǒ j---- z-- h-- c---.Wǒ juédé zhè hěn chǒu.
Nakakasawa yata yun. 我 觉- 这 很 无- 。 我 觉得 这 很 无聊 。 0
Wǒ j---- z-- h-- w-----.Wǒ juédé zhè hěn wúliáo.
Sa tingin ko kakila-kilabot iyan. 我 觉- 这 很 可- 。 我 觉得 这 很 可怕 。 0
Wǒ j---- z-- h-- k---.Wǒ juédé zhè hěn kěpà.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -