Phrasebook

tl Small Talk 1   »   zh 简单对话1

20 [dalawampu]

Small Talk 1

Small Talk 1

20[二十]

20 [Èrshí]

简单对话1

[jiǎndān duìhuà 1]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Intsik (Pinasimple) Maglaro higit pa
Gawin mong komportable ang iyong sarili! 请 您 自- ! 请 您 自便 ! 0
qǐ-- n-- z- b---!qǐng nín zì biàn!
Gawin mong komportable ang iyong sarili! 您 就 当- 自-- 里 ! 您 就 当在 自己家 里 ! 0
Ní- j-- d--- z-- z--- j----!Nín jiù dāng zài zìjǐ jiālǐ!
Ano ang gusto mong inumin? 您 想 喝- 什- 吗 ? 您 想 喝点 什么 吗 ? 0
Ní- x---- h- d--- s----- m-?Nín xiǎng hē diǎn shénme ma?
Mahilig ka ba sa musika? 您 喜- 音- 吗 ? 您 喜欢 音乐 吗 ? 0
Ní- x----- y----- m-?Nín xǐhuān yīnyuè ma?
Mahilig ako sa klasikal na Musika. 我 喜- 古--- 。 我 喜欢 古典音乐 。 0
Wǒ x----- g----- y-----.Wǒ xǐhuān gǔdiǎn yīnyuè.
Narito ang aking mga CD. 这些 是 我- C- 。 这些 是 我的 CD 。 0
Zh---- s-- w- d- C-.Zhèxiē shì wǒ de CD.
Tumutugtog ka ba ng instrumento? 您 弹- 什- 乐- 吗 ? 您 弹奏 什么 乐器 吗 ? 0
Ní- t-- z-- s----- y---- m-?Nín tán zòu shénme yuèqì ma?
Narito ang aking gitara. 这是 我- 吉- 。 这是 我的 吉他 。 0
Zh- s-- w- d- j---.Zhè shì wǒ de jítā.
Mahilig ka ba kumanta? 您 喜- 唱- 吗 ? 您 喜欢 唱歌 吗 ? 0
Ní- x----- c------ m-?Nín xǐhuān chànggē ma?
Mayroon ka bang mga anak? 您 有 孩- 吗 ? 您 有 孩子 吗 ? 0
Ní- y-- h---- m-?Nín yǒu háizi ma?
Meron ka bang aso? 您 有 狗 吗 ? 您 有 狗 吗 ? 0
Ní- y-- g-- m-?Nín yǒu gǒu ma?
Meron ka bang pusa? 您 有 猫 吗 ? 您 有 猫 吗 ? 0
Ní- y-- m-- m-?Nín yǒu māo ma?
Narito ang aking mga libro. 这些 是 我- 书 。 这些 是 我的 书 。 0
Zh---- s-- w- d- s--.Zhèxiē shì wǒ de shū.
Binabasa ko ngayon ang librong ito. 我 正- 看 这- 书 。 我 正在 看 这本 书 。 0
Wǒ z------- k-- z-- b-- s--.Wǒ zhèngzài kàn zhè běn shū.
Ano ang mga hilig mo basahin? 您 喜- 看 什- 书 ? 您 喜欢 看 什么 书 ? 0
Ní- x----- k-- s----- s--?Nín xǐhuān kàn shénme shū?
Mahilig ka ba pumunta sa Konsyerto? 您 喜- 去 听 音-- 吗 ? 您 喜欢 去 听 音乐会 吗 ? 0
Ní- x----- q- t--- y----- h-- m-?Nín xǐhuān qù tīng yīnyuè huì ma?
Mahilig ka ba pumunta sa Teatro? 您 喜- 去 看 话- 吗 ? 您 喜欢 去 看 话剧 吗 ? 0
Ní- x----- q- k-- h---- m-?Nín xǐhuān qù kàn huàjù ma?
Mahilig ka ba pumunta sa Opera? 您 喜- 去 看 歌- 吗 ? 您 喜欢 去 看 歌剧 吗 ? 0
Ní- x----- q- k-- g--- m-?Nín xǐhuān qù kàn gējù ma?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -