Phrasebook

tl Subordinate clauses: that 2   »   zh 从句连词2

92 [siyamnapu’t dalawa]

Subordinate clauses: that 2

Subordinate clauses: that 2

92[九十二]

92 [Jiǔshí\'èr]

从句连词2

[cóngjù liáncí 2]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Intsik (Pinasimple) Maglaro higit pa
Naiinis ako na humihilik ka. 太气- 了- 你 总 打-- 。 太气人 了, 你 总 打呼噜 。 0
tà- q- r----- n- z--- d- h---.tài qì rénle, nǐ zǒng dǎ hūlū.
Naiinis ako dahil ang dami mong ininom na alak. 太气- 了- 你 喝 这-- 啤- 。 太气人 了, 你 喝 这么多 啤酒 。 0
Tà- q- r----- n- h- z---- d-- p----.Tài qì rénle, nǐ hē zhème duō píjiǔ.
Naiinis ako na huli ka nang dumating. 太气- 了- 你 来 这-- 。 太气人 了, 你 来 这么晚 。 0
Tà- q- r----- n- l-- z---- w--.Tài qì rénle, nǐ lái zhème wǎn.
Sa tingin ko na kailangan niya ng doktor. 我 认-- 他 需- 看-- 。 我 认为, 他 需要 看医生 。 0
Wǒ r------ t- x---- k-- y------.Wǒ rènwéi, tā xūyào kàn yīshēng.
Sa tingin ko na may sakit siya. 我 认-- 他 生-- 。 我 认为, 他 生病了 。 0
Wǒ r------ t- s----------.Wǒ rènwéi, tā shēngbìngle.
Sa tingin ko na natutulog na siya ngayon. 我 认-- 他 在-- 呢 。 我 认为, 他 在睡觉 呢 。 0
Wǒ r------ t- z-- s------- n-.Wǒ rènwéi, tā zài shuìjiào ne.
Umaasa kami na pakasalan niya ang aming anak na babae. 我们 希-- 他 娶 我-- 女- 。 我们 希望, 他 娶 我们的 女儿 。 0
Wǒ--- x------ t- q- w---- d- n----.Wǒmen xīwàng, tā qǔ wǒmen de nǚ'ér.
Umaasa kami na mayroon siyang maraming pera. 我们 希-- 他 有 很-- 。 我们 希望, 他 有 很多钱 。 0
Wǒ--- x------ t- y-- h----- q---.Wǒmen xīwàng, tā yǒu hěnduō qián.
Umaasa kami na milyonaryo siya. 我们 希-- 他 是- 百--- 。 我们 希望, 他 是位 百万富翁 。 0
Wǒ--- x------ t- s-- w-- b-- w-- f-----.Wǒmen xīwàng, tā shì wèi bǎi wàn fùwēng.
Narinig ko na naaksidente ang asawa mo. 我 听--- 你- 妻- 出--- 。 我 听说了, 你的 妻子 出车祸了 。 0
Wǒ t--- s------ n- d- q- z- c-- c-------.Wǒ tīng shuōle, nǐ de qī zǐ chū chēhuòle.
Narinig ko na nasa ospital siya. 我 听--- 她 躺- 医-- 。 我 听说了, 她 躺在 医院里 。 0
Wǒ t--- s------ t- t--- z-- y----- l-.Wǒ tīng shuōle, tā tǎng zài yīyuàn lǐ.
Narinig ko na sirang-sira ang iyong sasakyan. 我 听--- 你- 汽- 全-- 。 我 听说了, 你的 汽车 全坏了 。 0
Wǒ t--- s------ n- d- q---- q--- h-----.Wǒ tīng shuōle, nǐ de qìchē quán huàile.
Natutuwa ako na dumating ka. / Masaya ako na dumating ka. 您 能 来 我 太-- 了 。 您 能 来 我 太高兴 了 。 0
Ní- n--- l-- w- t-- g--------.Nín néng lái wǒ tài gāoxìngle.
Natutuwa ako na interesado ka. / Masaya ako na interesado ka. 您 感--- 我 太-- 了 。 您 感兴趣, 我 太高兴 了 。 0
Ní- g-- x------ w- t-- g--------.Nín gǎn xìngqù, wǒ tài gāoxìngle.
Natutuwa ako na nais mong bilhin ang bahay. / Masaya ako na gusto mong bilhin ang bahay. 您 要- 这- 房-- 我 太-- 了 。 您 要买 这栋 房子, 我 太高兴 了 。 0
Ní- y-- m-- z-- d--- f------ w- t-- g--------.Nín yāo mǎi zhè dòng fángzi, wǒ tài gāoxìngle.
Natatakot ako na umalis na ang huling bus. 我 担-- 最--- 公--- 已- 离- 了 。 我 担心, 最后一班 公共汽车 已经 离开 了 。 0
Wǒ d------ z----- y- b-- g------- q---- y----- l------.Wǒ dānxīn, zuìhòu yī bān gōnggòng qìchē yǐjīng líkāile.
Kinakabahan ako na baka kailangan nating sumakay ng taxi. 恐怕 我- 得 乘 出-- 。 恐怕 我们 得 乘 出租车 。 0
Kǒ---- w---- d- c---- c---- c--.Kǒngpà wǒmen dé chéng chūzū chē.
Kinakabahan ako na baka wala na akong pera. 我 身- 恐- 没- 带- 。 我 身上 恐怕 没有 带钱 。 0
Wǒ s-------- k----- m----- d-- q---.Wǒ shēnshang kǒngpà méiyǒu dài qián.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -