Phrasebook

tl Parts of the body   »   zh 身体的部位

58 [limampu’t walo]

Parts of the body

Parts of the body

58[五十八]

58 [Wǔshíbā]

身体的部位

[shēntǐ de bùwèi]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Intsik (Pinasimple) Maglaro higit pa
Guguhit ako ng lalaki. 我 画 一- 男- 。 我 画 一个 男人 。 0
wǒ h-- y--- n-----.wǒ huà yīgè nánrén.
Una ang ulo. 首先 是 头- 。 首先 是 头部 。 0
Sh------ s-- t-- b-.Shǒuxiān shi tóu bù.
Nakasuot ng sumbrero ang lalaki. 那个 男- 带- 一- 帽- 。 那个 男人 带着 一顶 帽子 。 0
Nà-- n----- d----- y- d--- m----.Nàgè nánrén dàizhe yī dǐng màozi.
Hindi mo makita ang buhok. 看不- 头- 。 看不见 头发 。 0
Kà- b----- t----.Kàn bùjiàn tóufǎ.
Hindi mo rin makikita ang tainga. 也 看-- 耳- 。 也 看不见 耳朵 。 0
Yě k-- b----- ě----.Yě kàn bùjiàn ěrduǒ.
Hindi mo rin makikita ang likod nya. 也 看-- 后- 。 也 看不见 后背 。 0
Yě k-- b----- h-- b--.Yě kàn bùjiàn hòu bèi.
Iguguhit ko ang mga mata at bibig. 我 画 眼- 和 嘴 。 我 画 眼睛 和 嘴 。 0
Wǒ h-- y------ h- z--.Wǒ huà yǎnjīng hé zuǐ.
Ang lalaki ay sumasayaw at tumatawa. 这个 男- 跳- 舞 并 笑- 。 这个 男人 跳着 舞 并 笑着 。 0
Zh--- n----- t------ w- b--- x------.Zhège nánrén tiàozhe wǔ bìng xiàozhe.
Matangos ang ilong ng lalaki. 这个 男- 有 个 长-- 。 这个 男人 有 个 长鼻子 。 0
Zh--- n----- y-- g- c---- b---.Zhège nánrén yǒu gè cháng bízi.
May hawak syang tungkod. 他 手- 拿- 一- 棍- 。 他 手里 拿着 一个 棍子 。 0
Tā s--- l- n---- y--- g----.Tā shǒu lǐ názhe yīgè gùnzi.
May suot din siyang bandana sa leeg. 他 脖-- 也 戴- 一- 围- 。 他 脖子上 也 戴了 一条 围巾 。 0
Tā b--- s---- y- d---- y----- w-----.Tā bózi shàng yě dàile yītiáo wéijīn.
Ngayon ay taglamig at ngayon ay malamig. 现在 是 冬-- 而- 天- 很- 。 现在 是 冬天, 而且 天气 很冷 。 0
Xi----- s-- d-------- é---- t----- h-- l---.Xiànzài shì dōngtiān, érqiě tiānqì hěn lěng.
Matipuno ang mga braso. 双臂 很 有 力- 。 双臂 很 有 力气 。 0
Sh---- b- h-- y-- l---.Shuāng bì hěn yǒu lìqì.
Matipuno din ang mga binti. 双腿 也 很 有 力- 。 双腿 也 很 有 力气 。 0
Sh---- t-- y- h-- y-- l---.Shuāng tuǐ yě hěn yǒu lìqì.
Ang lalaki ay gawa sa niyebe. 这个 男- 是 雪- 的 。 这个 男人 是 雪做 的 。 0
Zh--- n----- s-- x-- z-- d-.Zhège nánrén shì xuě zuò de.
Wala siyang suot na pantalon at walang dyaket. 他 没- 裤- 也 没 穿 大- 。 他 没穿 裤子 也 没 穿 大衣 。 0
Tā m-- c---- k--- y- m-- c---- d---.Tā méi chuān kùzi yě méi chuān dàyī.
Ngunit ang lalaki ay hindi giniginaw. 但是 他 不 感- 寒- 。 但是 他 不 感到 寒冷 。 0
Dà---- t- b- g----- h------.Dànshì tā bù gǎndào hánlěng.
Siya ay isang taong yari sa niyebe. 他 是 一- 雪- 。 他 是 一个 雪人 。 0
Tā s-- y--- x-----.Tā shì yīgè xuěrén.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -