Phrasebook

tl Past tense of modal verbs 2   »   zh 情态动词的过去时2

88 [walumpu’t walo]

Past tense of modal verbs 2

Past tense of modal verbs 2

88[八十八]

88 [Bāshíbā]

情态动词的过去时2

[qíngtài dòngcí de guòqù shí 2]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Intsik (Pinasimple) Maglaro higit pa
Ayaw ng anak kong lalaki na maglaro ng manika. 我 儿- 那- 不- 玩 洋-- 。 我 儿子 那时 不想 玩 洋娃娃 。 0
wǒ é--- n- s-- b------ w-- y-------.wǒ érzi nà shí bùxiǎng wán yángwáwá.
Ayaw ng anak kong babae na maglaro ng football. 我 女- 那- 不- 踢-- 。 我 女儿 那时 不想 踢足球 。 0
Wǒ n---- n- s-- b------ t- z----.Wǒ nǚ'ér nà shí bùxiǎng tī zúqiú.
Ayaw ng asawa kong makipaglaro ng chess sa akin. 我的 妻- 那- 不- 和 我 玩- 国--- 。 我的 妻子 那时 不想 和 我 玩儿 国际象棋 。 0
Wǒ d- q--- n- s-- b------ h- w- w-- e- g---- x------.Wǒ de qīzi nà shí bùxiǎng hé wǒ wán er guójì xiàngqí.
Ayaw mamasyal ng aking mga anak. 我的 孩- 那- 不- 去 散- 。 我的 孩子 那时 不想 去 散步 。 0
Wǒ d- h---- n- s-- b------ q- s----.Wǒ de háizi nà shí bùxiǎng qù sànbù.
Ayaw nilang linisin ang silid. 他们 当- 不- 收- 这- 房- 。 他们 当时 不想 收拾 这个 房间 。 0
Tā--- d------ b------ s------ z---- f-------.Tāmen dāngshí bùxiǎng shōushí zhège fángjiān.
Ayaw nilang matulog. 他们 那- 不- 去 睡- 。 他们 那时 不想 去 睡觉 。 0
Tā--- n- s-- b------ q- s-------.Tāmen nà shí bùxiǎng qù shuìjiào.
Bawal siyang kumain ng sorbetes. 他 那- 不-- 吃 冰-- 。 他 那时 不可以 吃 冰激淋 。 0
Tā n- s-- b- k--- c-- b--- j- l--.Tā nà shí bù kěyǐ chī bīng jī lín.
Bawal siyang kumain ng tsokolate. 他 那- 不-- 吃 巧-- 。 他 那时 不可以 吃 巧克力 。 0
Tā n- s-- b- k--- c-- q-------.Tā nà shí bù kěyǐ chī qiǎokèlì.
Bawal siyang kumain ng kendi. 他 那- 不-- 吃 糖 。 他 那时 不可以 吃 糖 。 0
Tā n- s-- b- k--- c-- t---.Tā nà shí bù kěyǐ chī táng.
Pinayagan akong humiling ng isang bagay. 我 那- 可- 为-- 许- 。 我 那时 可以 为自己 许愿 。 0
Wǒ n- s-- k--- w-- z--- x-----.Wǒ nà shí kěyǐ wéi zìjǐ xǔyuàn.
Pinayagan akong bumili ng damit. 我 那- 可- 给 自- 买- 连-- 。 我 那时 可以 给 自己 买条 连衣裙 。 0
Wǒ n- s-- k--- j- z--- m-- t--- l--------.Wǒ nà shí kěyǐ jǐ zìjǐ mǎi tiáo liányīqún.
Pinayagan akong kumuha ng tsokolate. 我 那- 可- 拿- 夹---- 吃 。 我 那时 可以 拿块 夹心巧克力 吃 。 0
Wǒ n- s-- k--- n- k--- j----- q------- c--.Wǒ nà shí kěyǐ ná kuài jiāxīn qiǎokèlì chī.
Pinayagan kang manigarilyo sa eroplano? 你 那- 可- 在--- 吸- 吗 ? 你 那时 可以 在飞机里 吸烟 吗 ? 0
Nǐ n- s-- k--- z-- f---- l- x---- m-?Nǐ nà shí kěyǐ zài fēijī lǐ xīyān ma?
Pinayagan kang uminom ng alak sa ospital? 你 那- 可- 在-- 喝 啤- 吗 ? 你 那时 可以 在医院 喝 啤酒 吗 ? 0
Nǐ n- s-- k--- z-- y----- h- p---- m-?Nǐ nà shí kěyǐ zài yīyuàn hē píjiǔ ma?
Pinayagan kang dalhin ang aso sa hotel? 你 那- 可- 把 狗 带- 宾-- 吗 ? 你 那时 可以 把 狗 带到 宾馆里 吗 ? 0
Nǐ n- s-- k--- b- g-- d-- d-- b------ l- m-?Nǐ nà shí kěyǐ bǎ gǒu dài dào bīnguǎn lǐ ma?
Pinayagan ang mga bata na manatili ng matagal sa labas pag bakasyon. 孩子- 那- 可- 在--- 在-- 长-- 逗- 。 孩子们 那时 可以 在假期里 在外面 长时间 逗留 。 0
Há------ n- s-- k--- z-- j---- l- z-- w------ c---- s------ d-----.Háizimen nà shí kěyǐ zài jiàqī lǐ zài wàimiàn cháng shíjiān dòuliú.
Pinayagan silang maglaro sa bakuran nang matagal. 他们 那- 可- 在--- 长-- 玩儿 他们 那时 可以 在院子里 长时间 玩儿 0
Tā--- n- s-- k--- z-- y----- l- c---- s------ w-- erTāmen nà shí kěyǐ zài yuànzi lǐ cháng shíjiān wán er
Pinayagan silang magpuyat. 他们 那- 可- 长-- 熬- 。 他们 那时 可以 长时间 熬夜 。 0
tā--- n- s-- k--- c---- s------ á---.tāmen nà shí kěyǐ cháng shíjiān áoyè.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -