Размоўнік

be Прыслоўі   »   te క్రియావిశేషణం

100 [сто]

Прыслоўі

Прыслоўі

100 [వంద]

100 [Vanda]

క్రియావిశేషణం

[Kriyāviśēṣaṇaṁ]

Выберыце, як вы хочаце бачыць пераклад:   
Беларуская Тэлугу Гуляць Больш
ужо калісь – яшчэ ніколі ఇం---మ-ం-ు-- --్-టి --కూ -ే-ు ఇ-తక-మ--ద- - ఇప-పట- వరక- ల-ద- ఇ-త-ు-ు-ద- - ఇ-్-ట- వ-క- ల-ద- ----------------------------- ఇంతకుముందు - ఇప్పటి వరకూ లేదు 0
In-akumund- ---pp-ṭ- va--kū---du Intakumundu - ippaṭi varakū lēdu I-t-k-m-n-u - i-p-ṭ- v-r-k- l-d- -------------------------------- Intakumundu - ippaṭi varakū lēdu
Вы ўжо калісь былі ў Берліне? మీ-ు--ం--- మ--ుపే-బ-్--న--వ--చా--? మ-ర- ఇ-తక- మ-న-ప- బర-ల-న- వచ-చ-ర-? మ-ర- ఇ-త-ు మ-న-ప- బ-్-ీ-్ వ-్-ా-ా- ---------------------------------- మీరు ఇంతకు మునుపే బర్లీన్ వచ్చారా? 0
M-r- i-tak- -u---ē----līn-vac-ār-? Mīru intaku munupē barlīn vaccārā? M-r- i-t-k- m-n-p- b-r-ī- v-c-ā-ā- ---------------------------------- Mīru intaku munupē barlīn vaccārā?
Не, яшчэ ніколі. లే--- --్ప-ి-ర------ే-ు. ల-ద-, ఇప-పట-వరక- ర-ల-ద-. ల-ద-, ఇ-్-ట-వ-క- ర-ల-ద-. ------------------------ లేదు, ఇప్పటివరకూ రాలేదు. 0
Lēdu---p--ṭ--a---- r--ē--. Lēdu, ippaṭivarakū rālēdu. L-d-, i-p-ṭ-v-r-k- r-l-d-. -------------------------- Lēdu, ippaṭivarakū rālēdu.
хто-небудзь – ніхто ఎవ-ో-ఒ--ు--వ-- కా-ు ఎవర- ఒకర--ఎవర- క-ద- ఎ-ర- ఒ-ర---వ-ూ క-ద- ------------------- ఎవరో ఒకరు-ఎవరూ కాదు 0
E-ar- ------evar- k-du Evarō okaru-evarū kādu E-a-ō o-a-u-e-a-ū k-d- ---------------------- Evarō okaru-evarū kādu
Вы каго-небудзь тут ведаеце? మీక- ---క--ఎ----- --ల---? మ-క- ఇక-కడ ఎవర-న- త-ల-స-? మ-క- ఇ-్-డ ఎ-ర-న- త-ల-స-? ------------------------- మీకు ఇక్కడ ఎవరైనా తెలుసా? 0
Mī---i-k--a ---ra-n---el--ā? Mīku ikkaḍa evarainā telusā? M-k- i-k-ḍ- e-a-a-n- t-l-s-? ---------------------------- Mīku ikkaḍa evarainā telusā?
Не, я тут нікога не ведаю. లే--, --క- --్కడ ఎవ---------- . ల-ద-, న-క- ఇక-కడ ఎవర- త-ల-యర- . ల-ద-, న-క- ఇ-్-డ ఎ-ర- త-ల-య-ు . ------------------------------- లేదు, నాకు ఇక్కడ ఎవరూ తెలియరు . 0
Lēdu- -āku ---aḍ- --ar--t-li-a-u. Lēdu, nāku ikkaḍa evarū teliyaru. L-d-, n-k- i-k-ḍ- e-a-ū t-l-y-r-. --------------------------------- Lēdu, nāku ikkaḍa evarū teliyaru.
яшчэ – ужо не ఇంకొంత -ేపు-మర- ---క-- స-ప---ాదు ఇ-క--త స-ప--మర- ఎక-క-వ స-ప- క-ద- ఇ-క-ం- స-ప---ర- ఎ-్-ు- స-ప- క-ద- -------------------------------- ఇంకొంత సేపు-మరీ ఎక్కువ సేపు కాదు 0
Iṅko----s----m--ī -kkuv- --p-----u Iṅkonta sēpu-marī ekkuva sēpu kādu I-k-n-a s-p---a-ī e-k-v- s-p- k-d- ---------------------------------- Iṅkonta sēpu-marī ekkuva sēpu kādu
Вы тут яшчэ надоўга застаняцеся? మ-రు ఇ-్-డ -ంక-ంత--ేపు -ంట-ర-? మ-ర- ఇక-కడ ఇ-క--త స-ప- ఉ-ట-ర-? మ-ర- ఇ-్-డ ఇ-క-ం- స-ప- ఉ-ట-ర-? ------------------------------ మీరు ఇక్కడ ఇంకొంత సేపు ఉంటారా? 0
M--u -k-a-a-------a--ē-- uṇ--rā? Mīru ikkaḍa iṅkonta sēpu uṇṭārā? M-r- i-k-ḍ- i-k-n-a s-p- u-ṭ-r-? -------------------------------- Mīru ikkaḍa iṅkonta sēpu uṇṭārā?
Не, я больш тут не застануся. ల--ు---ేన- ఇక్క- ఎక్కు- ---ు------. ల-ద-, న-న- ఇక-కడ ఎక-క-వ స-ప- ఉ-డన-. ల-ద-, న-న- ఇ-్-డ ఎ-్-ు- స-ప- ఉ-డ-ు- ----------------------------------- లేదు, నేను ఇక్కడ ఎక్కువ సేపు ఉండను. 0
L--u- n-n- ik-aḍ--ek-----sēpu -ṇ---u. Lēdu, nēnu ikkaḍa ekkuva sēpu uṇḍanu. L-d-, n-n- i-k-ḍ- e-k-v- s-p- u-ḍ-n-. ------------------------------------- Lēdu, nēnu ikkaḍa ekkuva sēpu uṇḍanu.
яшчэ крыху – больш нічога మ---ై-ా-- --క-ఏమీ -ే-ు మర-ద-న- - ఇ-క ఏమ- ల-ద- మ-ే-ై-ా - ఇ-క ఏ-ీ ల-ద- ---------------------- మరేదైనా - ఇంక ఏమీ లేదు 0
Marē----- -----a-ēm---ē-u Marēdainā - iṅka ēmī lēdu M-r-d-i-ā - i-k- ē-ī l-d- ------------------------- Marēdainā - iṅka ēmī lēdu
Хочаце яшчэ крыху выпіць? మీ-- -ం----నా--ా--లి-ారా? మ-ర- ఇ-క-మ-న- త-గదల-చ-ర-? మ-ర- ఇ-క-మ-న- త-గ-ల-చ-ర-? ------------------------- మీరు ఇంకేమైనా తాగదలిచారా? 0
Mīru i---ma--- t-ga-a-i----? Mīru iṅkēmainā tāgadalicārā? M-r- i-k-m-i-ā t-g-d-l-c-r-? ---------------------------- Mīru iṅkēmainā tāgadalicārā?
Не, я больш нічога не хачу. వద-ద-- -ా----ం-ే---వ---ు వద-ద-, న-క- ఇ-క-మ- వద-ద- వ-్-ు- న-క- ఇ-క-మ- వ-్-ు ------------------------ వద్దు, నాకు ఇంకేమీ వద్దు 0
Vad--, nā---iṅ-ē---va-du Vaddu, nāku iṅkēmī vaddu V-d-u- n-k- i-k-m- v-d-u ------------------------ Vaddu, nāku iṅkēmī vaddu
ужо што-небудзь – яшчэ нічога ఇ--క- మ-న-పే-ఇంక- ఎమీ ల--ు ఇ-తక- మ-న-ప--ఇ-క- ఎమ- ల-ద- ఇ-త-ు మ-న-ప---ం-ా ఎ-ీ ల-ద- -------------------------- ఇంతకు మునుపే-ఇంకా ఎమీ లేదు 0
Int----m-nu----ṅ-ā-e-ī--ē-u Intaku munupē-iṅkā emī lēdu I-t-k- m-n-p---ṅ-ā e-ī l-d- --------------------------- Intaku munupē-iṅkā emī lēdu
Вы ўжо што-небудзь елі? మ-ర---ం--ు ము---- ఏ--న--తిన---రా? మ-ర- ఇ-తక- మ-న-ప- ఏమ-న- త-న-న-ర-? మ-ర- ఇ-త-ు మ-న-ప- ఏ-ై-ా త-న-న-ర-? --------------------------------- మీరు ఇంతకు మునుపే ఏమైనా తిన్నారా? 0
M--u--n--k- -unupē-ēm---ā --nn--ā? Mīru intaku munupē ēmainā tinnārā? M-r- i-t-k- m-n-p- ē-a-n- t-n-ā-ā- ---------------------------------- Mīru intaku munupē ēmainā tinnārā?
Не, я яшчэ нічога не еў / не ела. ల---- న--ు--ంక--ఎ-ీ -ినలేద-. ల-ద-, న-న- ఇ-క- ఎమ- త-నల-ద-. ల-ద-, న-న- ఇ-క- ఎ-ీ త-న-ే-ు- ---------------------------- లేదు, నేను ఇంకా ఎమీ తినలేదు. 0
L--u--nē---i--- em----na--d-. Lēdu, nēnu iṅkā emī tinalēdu. L-d-, n-n- i-k- e-ī t-n-l-d-. ----------------------------- Lēdu, nēnu iṅkā emī tinalēdu.
хто-небудзь яшчэ – ніхто больш మ-ొక----వర--కాదు మర-కర--ఎవర- క-ద- మ-ొ-ర---వ-ూ క-ద- ---------------- మరొకరు-ఎవరూ కాదు 0
Mar---ru-e---- k--u Marokaru-evarū kādu M-r-k-r---v-r- k-d- ------------------- Marokaru-evarū kādu
Хто-небудзь яшчэ хоча кавы? ఇ---వ---ైన- క--ీ-కా----? ఇ-క-వర-క-న- క-ఫ- క-వ-ల-? ఇ-క-వ-ి-ై-ా క-ఫ- క-వ-ల-? ------------------------ ఇంకెవరికైనా కాఫీ కావాలా? 0
I-k-v-r-k--n--kā-h- -ā--lā? Iṅkevarikainā kāphī kāvālā? I-k-v-r-k-i-ā k-p-ī k-v-l-? --------------------------- Iṅkevarikainā kāphī kāvālā?
Не, больш ніхто. వద్ద-,--వ్వర-క---ద్దు వద-ద-, ఎవ-వర-క- వద-ద- వ-్-ు- ఎ-్-ర-క- వ-్-ు --------------------- వద్దు, ఎవ్వరికీ వద్దు 0
V---u----var-kī --ddu Vaddu, evvarikī vaddu V-d-u- e-v-r-k- v-d-u --------------------- Vaddu, evvarikī vaddu

Арабская мова

Арабская мова - адна з самых важных моў свету. Больш за 300 мільёнаў чалавек размаўляюць на ёй. Яны пражываюць у больш чым 20 розных кранінах. Арабская мова адносіцца да афра-азіяцкіх моў. Арабская мова ўзнікла некалькі тысячагоддзяў таму. Спачатку на ёй размаўлялі на Аравійскім паўвостраве. Адтуль яна распаўсюдзілася далей. Гутарковая арабская мова вельмі адрозніваецца ад літаратурнай. Таксама існуе шмат арабскіх дыялектаў. Можна сказаць, што ў кожным рэгіёне размаўляюць па-рознаму. Гаворачыя на розных дыялектах часам зусім не разумеюць адзін аднаго. Таму фільмы, знятыя ў арабскіх краінах, часта дубліруюць. Толькі так іх змогуць зразумець ўсе гаворачыя на арабскай мове. На класічнай арабскай мове сёння амаль зусім не размаўляюць. Яна існуе толькі ў пісьмовай форме. У кнігах і газетах выкарыстоўваецца класічная літаратурная арабская мова. Да сённяшняга дня няма ніводнай прафесійнай арабскай мовы. Таму спецыяльныя тэрміны звычайна прыходзяць з іншых моў. Тут пераважаюць англійскія і французскія запазычанні. Інтарэс да арабскай мовы моцна ўзрос у апошнія гады. Усё больш людзей хоча вывучаць арабскую мову. У кожным універсітэце і ў многіх школах прапануюць курсы арабскай мовы. Асабліва падабаецца людзям арабскае пісьмо. Яно ідзе зправа налева. Вымаўленне і граматыка арабскай мовы не вельмі простыя. Ёсць шмат гукаў і правілаў, якія не сустракаюцца ў іншых мовах. Таму пры вывучэнні трэба прытрымлівацца пэўнай паслядоўнасці. Спачатку вымаўленне, затым граматыка, а потым - пісьмо…