Slovníček fráz

veľký – malý   »   big – small

68 [šesťdesiatosem]

veľký – malý

veľký – malý

68 [sixty-eight]

+

big – small

Kliknutím na každé prázdne miesto zobrazíte text, resp.:   

slovenčina angličtina (US) Prehrať Viac
veľký a malý big and small big and small 0 +
Slon je veľký. Th- e------- i- b--. The elephant is big. 0 +
Myš je malá. Th- m---- i- s----. The mouse is small. 0 +
     
tmavý a svetlý da-- a-- b----t dark and bright 0 +
Noc je tmavá. Th- n---- i- d---. The night is dark. 0 +
Deň je svetlý. Th- d-- i- b-----. The day is bright. 0 +
     
starý a mladý ol- a-- y---g old and young 0 +
Náš dedko je veľmi starý. Ou- g---------- i- v--- o--. Our grandfather is very old. 0 +
Pred 70 rokmi bol ešte mladý. 70 y---- a-- h- w-- s---- y----. 70 years ago he was still young. 0 +
     
pekný a škaredý be------- a-- u--y beautiful and ugly 0 +
Motýľ je pekný. Th- b-------- i- b--------. The butterfly is beautiful. 0 +
Pavúk je škaredý. Th- s----- i- u---. The spider is ugly. 0 +
     
tlstý a chudý fa- a-- t--n fat and thin 0 +
Ženа, vážiaca 100 kilogramov, je tlstá. A w---- w-- w----- a h------ k---- i- f--. A woman who weighs a hundred kilos is fat. 0 +
Muž, vážiaci 50 kilogramov, je chudý. A m-- w-- w----- f---- k---- i- t---. A man who weighs fifty kilos is thin. 0 +
     
drahý a lacný ex------- a-- c---p expensive and cheap 0 +
Auto je drahé. Th- c-- i- e--------. The car is expensive. 0 +
Noviny sú lacné. Th- n-------- i- c----. The newspaper is cheap. 0 +
     

Striedanie kódov

Stále viac ľudí vyrastá vo viacjazyčnom prostredí. Vedia potom hovoriť viac ako jedným jazykom. Mnohí z nich často jednotlivé jazyky striedajú. Na základe situácie sa rozhodnú, ktorý jazyk uplatnia. Hovoria napríklad iným jazykom v práci a iným doma. Prispôsobujú sa tak svojmu prostrediu. Môže sa ale tiež stať, že sa jazyky menia spontánne. Tento fenomén sa nazýva striedanie kódov. Pri striedaní kódov hovorca prepne na iný jazyk uprostred reči. Môže k tomu mať mnoho dôvodov. Často nemôže v jednom jazyku nájsť vhodné slovo. Vyjadrí sa potom lepšie v inom jazyku. Alebo sa človek cíti istejšie v jednom z jazykov. Používajú potom tento jazyk pre osobné účely. Niekedy určité slovo v danom jazyku neexistuje. Človek musí teda použiť jazyk iný. Alebo ľudia zmenia jazyk preto, aby im nebolo rozumieť. Striedanie kódov teda funguje ako tajný jazyk. Kedysi sa striedanie jazykov kritizovalo. Malo sa za to, že takýto človek nevie žiadny jazyk poriadne. Dnes sa na to nahliada inak. Striedanie kódov sa považuje za špeciálnu jazykovú schopnosť. Môže byť zaujímavé pozorovať ľudí pri striedaní kódov. Často nestriedajú len jazyk, ktorým hovoria. Menia aj iné prvky komunikácie. Mnohí hovoria druhým jazykom rýchlejšie, hlasnejšie alebo dôraznejšie. Alebo začnú naraz používať viac gest a mimiky. Striedanie kódov sa tak trochu stáva aj striedaním kultúr ...