Phrasebook

tl City tour   »   ti ትርኢት ከተማ

42 [apatnapu’t dalawa]

City tour

City tour

42 [ኣርብዓንክልተን]

42 [aribi‘anikiliteni]

ትርኢት ከተማ

[tiri’īti ketema]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Tigrinya Maglaro higit pa
Bukas ba ang palengke tuwing Linggo? እቲ ዕ-- ሰ--- ክ-- ድ-? እቲ ዕዳጋ ሰንበት ክፉት ድዩ? 0
it- ‘----- s------- k----- d---?itī ‘idaga senibeti kifuti diyu?
Bukas ba ang perya tuwing Lunes? „መ-- ሰ-- ክ-- ድ-? „መሰ“ ሰኑይ ክፉት ድዩ? 0
„m---- s----- k----- d---?„mese“ senuyi kifuti diyu?
Bukas ba ang eksibisyon tuwing Martes? እዚ ም--- ሰ-- ክ-- ድ-? እዚ ምርኢት ሰሉስ ክፉት ድዩ? 0
iz- m------- s----- k----- d---?izī miri’īti selusi kifuti diyu?
Bukas ba ang zoo tuwing Miyerkules? ቤት እ---- ረ-- ክ-- ድ-? ቤት እንስሳት ረቡዕ ክፉት ድዩ? 0
bē-- i-------- r----- k----- d---?bēti inisisati rebu‘i kifuti diyu?
Bukas ba ang museo tuwing Huwebes? ቤተ----- ሓ-- ክ-- ድ-? ቤተ-መዘክር ሓሙስ ክፉት ድዩ? 0
bē----------- h------ k----- d---?bēte-mezekiri ḥamusi kifuti diyu?
Bukas ba ang galerya sa Biyernes? ጋለ-- ዓ-- ክ-- ድ-? ጋለርያ ዓርቢ ክፉት ድዩ? 0
ga------ ‘----- k----- d---?galeriya ‘aribī kifuti diyu?
Maaari bang kumuha ng litrato? ፎቶ ከ---- ይ--- ድ-? ፎቶ ከተልዕል ይፍቐድ ድዩ? 0
fo-- k--------- y--------- d---?foto keteli‘ili yifiḵ’edi diyu?
Kailangan bang magbayad ng tiket? መእ-- ክ---- ግ-- ዲ- ? መእተዊ ክትከፍል ግድን ዲዩ ? 0
me------ k--------- g----- d--- ?me’itewī kitikefili gidini dīyu ?
Magkano ang tiket? መእ-- ክ--- ዩ ዋ--? መእተዊ ክንደይ ዩ ዋግኡ? 0
me------ k------- y- w-----?me’itewī kinideyi yu wagi’u?
May bawas ba para sa mga grupo? ንጉ-- ም--- ዋ- ኣ- ዶ? ንጉሩብ ምግዳል ዋጋ ኣሎ ዶ? 0
ni------ m------- w--- a-- d-?nigurubi migidali waga alo do?
May bawas ba para sa mga bata? ምግ----- ን----- ዩ? ምግዳል-ዋጋ ንቆልዑኣሎ ዩ? 0
mi----------- n------------ y-?migidali-waga nik’oli‘u’alo yu?
May bawas ba para sa mga estudyante? ምግ----- ን---- ኣ- ዩ ? ምግዳል-ዋጋ ንተመሃሮ ኣሎ ዩ ? 0
mi----------- n--------- a-- y- ?migidali-waga nitemeharo alo yu ?
Anong gusali iyon? እን-- ዓ--- ህ-- እ- እ-? እንታይ ዓይነት ህንጻ እዩ እዚ? 0
in----- ‘------- h------- i-- i--?initayi ‘ayineti hinits’a iyu izī?
Ilang taon na ang gusali? እዚ ህ-- ክ--- ዓ-- ገ--? እዚ ህንጻ ክንደይ ዓመት ገይሩ? 0
iz- h------- k------- ‘----- g-----?izī hinits’a kinideyi ‘ameti geyiru?
Sino ang nagtayo ng gusali? እዚ ህ-- መ- እ- ሰ---? እዚ ህንጻ መን እዩ ሰሪሑዎ? 0
iz- h------- m--- i-- s--------?izī hinits’a meni iyu serīḥuwo?
Interesado ako sa arkitektura. ኣነ ብ------ ይ--- ኢ- ። ኣነ ብስነ-ህንጻ ይግደስ ኢየ ። 0
an- b-------------- y------- ī-- ።ane bisine-hinits’a yigidesi īye ።
Interesado ako sa sining. ኣነ ብ------ ይ--- እ- ። ኣነ ብስነ-ጥበብ ይግደስ እየ ። 0
an- b------------- y------- i-- ።ane bisine-t’ibebi yigidesi iye ።
Interesado akong magpinta. ኣነ ብ---- ይ--- ኢ- ። ኣነ ብምስእል ይግድስ ኢየ ። 0
an- b--------- y------- ī-- ።ane bimisi’ili yigidisi īye ።

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -