Phrasebook

tl At school   »   ti ኣብ ትምህርቲ

4 [apat]

At school

At school

4 [ኣርባዕተ]

4 [ariba‘ite]

ኣብ ትምህርቲ

[abi timihiritī]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Tigrinya Maglaro higit pa
Nasaan ba tayo? ኣበ- ኢ- ዘ--? ኣበይ ኢና ዘለና? 0
ab--- ī-- z-----?abeyi īna zelena?
Tayo / Kami ay nasa paaralan / eskuwelahan. ንሕ- ኣ- ቤ- ት---- ኣ--። ንሕና ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣሎና። 0
ni----- a-- b--- t--------- a----።niḥina abi bēti timihiritī alona።
Tayo / Kami ay may klase / leksyon. ንሕ- ኣ- ት----/ክ-- ኣ--። ንሕና ኣብ ትምህርቲ/ክላስ ኣሎና። 0
ni----- a-- t---------/k----- a----።niḥina abi timihiritī/kilasi alona።
Iyon ang mga mag-aaral. እዚ--- እ-- ተ--- እ--። እዚኣቶም እቶም ተመሃሮ እዮም። 0
iz------- i---- t------- i----።izī’atomi itomi temeharo iyomi።
Iyon ang guro. እዚ- እ- መ--- እ-። እዚኣ እታ መምህር እያ። 0
iz--- i-- m------- i--።izī’a ita memihiri iya።
Iyon ang klase. እዚ እ- ክ-- እ-። እዚ እቲ ክላስ እዩ። 0
iz- i-- k----- i--።izī itī kilasi iyu።
Ano ang gagawin natin? እን-- ክ---- ኢ-? እንታይ ክንገብር ኢና? 0
in----- k--------- ī--?initayi kinigebiri īna?
Nag-aaral kami. ንሕ- ን--- ኣ--። ንሕና ንምሃር ኣሎና። 0
ni----- n------- a----።niḥina nimihari alona።
Nag-aaral kami ng wika. ንሕ- ሓ- ቋ-- ን--- ኣ--። ንሕና ሓደ ቋንቋ ንመሃር ኣሎና። 0
ni----- h---- k--------- n------- a----።niḥina ḥade k’wanik’wa nimehari alona።
Nag-aaral ako ng ingles. ኣነ ኢ----- እ--- ኣ--። ኣነ ኢንግሊዝኛ እመሃር ኣሎኹ። 0
an- ī----------- i------ a-----።ane īnigilīzinya imehari aloẖu።
Nag-aaral ka ng espanyol. ንስ-/ን-- ስ-- ት--- ኣ--/ኣ--። ንስኻ/ንስኺ ስፓኛ ትመሃር ኣሎኻ/ኣሎኺ። 0
ni-----/n------ s------ t------- a-----/a-----።nisiẖa/nisiẖī sipanya timehari aloẖa/aloẖī።
Nag-aaral siya ng aleman. ንሱ ጀ---- ይ--- ኣ-። ንሱ ጀርመንኛ ይመሃር ኣሎ። 0
ni-- j---------- y------- a--።nisu jerimeninya yimehari alo።
Nag-aaral kami ng pranses. ንሕ- ፍ---- ን--- ኣ--። ንሕና ፍራንስኛ ንመሃር ኣሎና። 0
ni----- f---------- n------- a----።niḥina firanisinya nimehari alona።
Nag-aaral kayo ng italyano. ንስ---- ጣ---- ት--- ኢ--። ንስኻትኩም ጣልያንኛ ትመሃሩ ኢኹም። 0
ni----------- t----------- t------- ī-----።nisiẖatikumi t’aliyaninya timeharu īẖumi።
Sila ay nag-aaral ng russian. ንስ---- ሩ-- ት--- ኢ--። ንስኻትኩም ሩስኛ ትመሃሩ ኢኹም። 0
ni----------- r------ t------- ī-----።nisiẖatikumi rusinya timeharu īẖumi።
Nakaka-interes ang pag-aaral ng mga wika. ቋን--- ም--- ማ-- እ-። ቋንቋታት ምምሃር ማራኺ እዩ። 0
k’------------ m------- m------ i--።k’wanik’watati mimihari maraẖī iyu።
Nais naming maunawaan ang mga tao. ንሕ- ን--- ክ----- ደ--። ንሕና ንሰባት ክንርድኦም ደሊና። 0
ni----- n------- k----------- d-----።niḥina nisebati kiniridi’omi delīna።
Nais naming makipag-usap sa mga tao. ንሕ- ም- ሰ-- ክ---- ደ--። ንሕና ምስ ሰባት ክንዛረብ ደሊና። 0
ni----- m--- s----- k--------- d-----።niḥina misi sebati kinizarebi delīna።

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -