Libri i frazës

sq E shkuara 3   »   ku Past tense 3

83 [tetёdhjetёetre]

E shkuara 3

E shkuara 3

83 [heştê û sê]

Past tense 3

Mund të klikoni në çdo bosh për të parë tekstin ose:   
Shqip Kurdisht (Kurmanjisht) Luaj Më shumë
telefonoj Te---------n Telefonkirin 0
Kam telefonuar. Mi- t------ k--. Min telefon kir. 0
Kam marr nё telefon gjithё kohёs. Mi- h----- t------ k--. Min hertim têlefon kir. 0
pyes Pi---n Pirsîn 0
Unё kam pyetur. Mi- p----. Min pirsî. 0
Kam pyetur gjithmonё. Mi- h----- p----. Min hertim pirsî. 0
tregoj ve----n vegotin 0
Kam treguar. Mi- v----. Min vegot. 0
Unё e kam treguar tё gjithё historinё. Mi- h--- ç---- v----. Min hemû çîrok vegot. 0
mёsoj Fê---n Fêrbûn 0
Unё kam mёsuar. Ez f-----. Ez fêrbûm. 0
Kam mёsuar gjithё mbrёmjen. Ez h--- ê---- f-----. Ez hemû êvarê fêrbûm. 0
punoj Xe----n Xebitîn 0
Unё kam punuar. Ez x------. Ez xebitîm. 0
Kam punuar gjithё ditёn. Ez r--- t-- x------. Ez rojê tev xebitîm. 0
ha Xw---n Xwarin 0
Unё kam ngrёnё. Mi- x----- x---. Min xwarin xwar. 0
Unё e kam ngrёnё tё gjithё ushqimin. Mi- x----- h--- x---. Min xwarin hemî xwar. 0

Historia e linguistikës

Gjuhët i kanë magjepsur gjithmonë njerëzit. Prandaj, historia e linguistikës është shumë e gjatë. Linguistika apo gjuhësia, është studimi sistematik i gjuhës. Që prej mijëra vjet më parë njerëzit reflektonin mbi gjuhën. Kështu u zhvilluan në kultura të ndryshme, sisteme të ndryshme. Si rezultat, u shfaqën përshkrime të ndryshme të gjuhëve. Gjuhësia e sotme bazohet kryesisht në teoritë antike. Shumë tradita u shfaqën veçanërisht në Greqi. Sidoqoftë, vepra më e vjetër e njohur për gjuhën vjen nga India. Ajo u shkrua 3000 vjet më parë nga gramaticieni Sakatayana. Në antikitet, filozofë si Platoni merreshin me çështje gjuhësore. Më vonë, autorët romakë zhvilluan teoritë e tyre. Arabët gjithashtu zhvilluan traditat e tyre në shekullin e 8-të. Në veprat përshkruhej saktësisht gjuha arabe. Në kohët moderne, kërkohej kryesisht hulumtimi i prejardhjes së gjuhës. Dijetarët ishin veçanërisht të interesuar për historinë e gjuhës. Në shekullin e 18-të, filluan të krahasonin gjuhët. Qëllimi ishte të kuptonin sesi zhvilloheshin ato. Më vonë, u përqendruan tek gjuhët si sistem. Pyetja kryesore ishte sesi funksionojnë gjuhët. Sot ekzistojnë disa degë të linguistikës. Që prej viteve 50, u zhvilluan shumë disiplina të reja. Ato u ndikuan fort nga shkenca të tjera. Për shembull, psikolinguistika ose komunikimi ndërkulturor. Degët e reja të linguistikës janë shumë të specializuara. Një shembull është linguistika feministe. Pra, historia e linguistikës vazhdon… Për sa kohë që ka gjuhë, njerëzit do të reflektojnë për të!