Phrasebook

tl Kahapon – ngayon – bukas   »   th เมื่อวาน-วันนี้-พรุ่งนี้

10 [sampu]

Kahapon – ngayon – bukas

Kahapon – ngayon – bukas

10 [สิบ]

sìp

เมื่อวาน-วันนี้-พรุ่งนี้

[mêua-wan-wan-née-prôong-née]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Kahapon ay Sabado. เมื่-ว--เป็น---เสาร์ เ______________ เ-ื-อ-า-เ-็-ว-น-ส-ร- -------------------- เมื่อวานเป็นวันเสาร์ 0
me-ua-----b-en-w-n-sǎo m____________________ m-̂-a-w-n-b-e---a---a-o ----------------------- mêua-wan-bhen-wan-sǎo
Kahapon ay nasa sine ako. เม-่---น---- /--ิ-----ไป-ูหน-ง เ_____ ผ__ / ดิ___ ไ_____ เ-ื-อ-า- ผ-♂ / ด-ฉ-น- ไ-ด-ห-ั- ------------------------------ เมื่อวาน ผม♂ / ดิฉัน♀ ไปดูหนัง 0
m-̂---------̌m--i--c-ǎ--bh-i-do----̌-g m_________________________________ m-̂-a-w-n-p-̌---i---h-̌---h-i-d-o-n-̌-g --------------------------------------- mêua-wan-pǒm-dì-chǎn-bhai-doo-nǎng
Ang pelikula ay nakakaaliw. หน--น่าส--จ-/----ย--์-่า--ใจ ห________ / ภ___________ ห-ั-น-า-น-จ / ภ-พ-น-์-่-ส-ใ- ---------------------------- หนังน่าสนใจ / ภาพยนต์น่าสนใจ 0
n-̌ng---̂-sǒn-jai----p--on-n-̂----n---i n_________________________________ n-̌-g-n-̂-s-̌---a---a-p-y-n-n-̂-s-̌---a- ---------------------------------------- nǎng-nâ-sǒn-jai-pâp-yon-nâ-sǒn-jai
Ngayon ay Linggo. วันน-้เ-็นวันอาท-ต-์ วั____________ ว-น-ี-เ-็-ว-น-า-ิ-ย- -------------------- วันนี้เป็นวันอาทิตย์ 0
wa--né--bhe--w-n---tít w_____________________ w-n-n-́---h-n-w-n-a-t-́- ------------------------ wan-née-bhen-wan-a-tít
Ngayon ay hindi ako magtatrabaho. ว--น---ผม- --ด-ฉัน---ม่--งาน วั__ ผ__ / ดิ___ ไ_____ ว-น-ี- ผ-♂ / ด-ฉ-น- ไ-่-ำ-า- ---------------------------- วันนี้ ผม♂ / ดิฉัน♀ ไม่ทำงาน 0
w-n-n--e--ǒm---̀-----n---̂---am-ngan w_______________________________ w-n-n-́---o-m-d-̀-c-a-n-m-̂---a---g-n ------------------------------------- wan-née-pǒm-dì-chǎn-mâi-tam-ngan
Mananatili ako sa bahay. ผ-♂ --ดิ-ัน- -ยู่บ้าน ผ__ / ดิ___ อ____ ผ-♂ / ด-ฉ-น- อ-ู-บ-า- --------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ อยู่บ้าน 0
p---------h-̌---̀--o-o-b--n p____________________ p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-n --------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yôo-bân
Bukas ay Lunes. พรุ-ง-ี-เ--น-ั--ัน--์ พ____________ พ-ุ-ง-ี-เ-็-ว-น-ั-ท-์ --------------------- พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ 0
p---o-g--é----en-w---j---tá p_________________________ p-o-o-g-n-́---h-n-w-n-j-n-t-́ ----------------------------- prôong-née-bhen-wan-jan-tá
Magtatrabaho uli ako bukas. พรุ่ง--- ----- ดิ-ัน--ไปท-----ีก พ___ ผ__ / ดิ___ ไ_______ พ-ุ-ง-ี- ผ-♂ / ด-ฉ-น- ไ-ท-ง-น-ี- -------------------------------- พรุ่งนี้ ผม♂ / ดิฉัน♀ ไปทำงานอีก 0
p----ng----e-po-m------ha---bha--ta--ngan----k p_______________________________________ p-o-o-g-n-́---o-m-d-̀-c-a-n-b-a---a---g-n-e-e- ---------------------------------------------- prôong-née-pǒm-dì-chǎn-bhai-tam-ngan-èek
Nagtatrabaho ako sa opisina. ผ---/-ดิฉ----ท-ง--ที่-ำน-ก-าน ผ__ / ดิ___ ทำ__________ ผ-♂ / ด-ฉ-น- ท-ง-น-ี-ส-น-ก-า- ----------------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ ทำงานที่สำนักงาน 0
pǒ---i------n--am---a-----e--a-m-n-́--ngan p____________________________________ p-̌---i---h-̌---a---g-n-t-̂---a-m-n-́---g-n ------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-tam-ngan-têe-sǎm-nák-ngan
Sino yon? ค--ั้น คื---ร? ค___ คื_____ ค-น-้- ค-อ-ค-? -------------- คนนั้น คือใคร? 0
ko---a-n-----k-ai k_______________ k-n-n-́---e---r-i ----------------- kon-nán-keu-krai
Iyon ay si Peter. คน-ั่น-----เ-อ-์ ค__________ ค-น-่-ค-อ-ี-ต-ร- ---------------- คนนั่นคือปีเตอร์ 0
ko-----n------h-e--h-r̶ k____________________ k-n-n-̂---e---h-e-d-u-̶ ----------------------- kon-nân-keu-bhee-dhur̶
Si Peter ay isang mag-aaral. ป----ร-เ-็น-ั-ศึกษา ปี_____________ ป-เ-อ-์-ป-น-ั-ศ-ก-า ------------------- ปีเตอร์เป็นนักศึกษา 0
bhe---h-r--bhen----k-se-u----̌ b_________________________ b-e---h-r---h-n-n-́---e-u---a- ------------------------------ bhee-dhur̶-bhen-nák-sèuk-sǎ
Sino yon? ค--ั-- ค--ใค-? ค___ คื_____ ค-น-้- ค-อ-ค-? -------------- คนนั้น คือใคร? 0
k-n-n-́n-k-u-k--i k_______________ k-n-n-́---e---r-i ----------------- kon-nán-keu-krai
Iyon ay si Martha. คน-ั้นคื-ม-ร์-่า ค__________ ค-น-้-ค-อ-า-์-่- ---------------- คนนั้นคือมาร์ธ่า 0
kon---́n--e--m---â k________________ k-n-n-́---e---a-t-̂ ------------------- kon-nán-keu-ma-tâ
Si Martha ay isang Sekretarya. ม-ร---า---นเ-ข-นุการ ม_______________ ม-ร-ธ-า-ป-น-ล-า-ุ-า- -------------------- มาร์ธ่าเป็นเลขานุการ 0
m--t-̂-b-----a---a--n----gan m________________________ m---a---h-n-l-y-k-̌-n-́---a- ---------------------------- ma-tâ-bhen-lay-kǎ-nóo-gan
Sina Peter at Marta ay magkaibigan. ป---อร์--ะม----่า--็น---่อ-ก-น ปี_____________________ ป-เ-อ-์-ล-ม-ร-ธ-า-ป-น-พ-่-น-ั- ------------------------------ ปีเตอร์และมาร์ธ่าเป็นเพื่อนกัน 0
b-e--dhur--læ---a---̂--hen--êua---an b________________________________ b-e---h-r---æ---a-t-̂-b-e---e-u-n-g-n ------------------------------------- bhee-dhur̶-lǽ-ma-tâ-bhen-pêuan-gan
Si Peter ay kaibigan ni Marta. ปีเตอ-์-ป็น-พ-----อง---์--า ปี___________________ ป-เ-อ-์-ป-น-พ-่-น-อ-ม-ร-ธ-า --------------------------- ปีเตอร์เป็นเพื่อนของมาร์ธ่า 0
b-ee--hur̶-bhe--p--u-n-k------m--tâ b_______________________________ b-e---h-r---h-n-p-̂-a---a-w-g-m---a- ------------------------------------ bhee-dhur̶-bhen-pêuan-kǎwng-ma-tâ
Si Marta ay kaibigan ni Peter. ม--์ธ่-เป-น-พ--อ--อ--ี--อร์ ม___________________ ม-ร-ธ-า-ป-น-พ-่-น-อ-ป-เ-อ-์ --------------------------- มาร์ธ่าเป็นเพื่อนของปีเตอร์ 0
m--tâ--h-n--e-ua--k-̌-n---he-----r̶ m_______________________________ m---a---h-n-p-̂-a---a-w-g-b-e---h-r- ------------------------------------ ma-tâ-bhen-pêuan-kǎwng-bhee-dhur̶

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -