Phrasebook

tl In the hotel – Arrival   »   th ในโรงแรม-การมาถึง

27 [dalawampu’t pito]

In the hotel – Arrival

In the hotel – Arrival

27 [ยี่สิบเจ็ด]

yêe-sìp-jèt

ในโรงแรม-การมาถึง

[nai-rong-ræm-gan-ma-těung]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Mayroon ba kayong bakanteng kwarto? ค-ณ--ห--ง-่า-ไ-- ค-ั--- --? ค-ณม-ห-องว-างไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-้-ง-่-ง-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------- คุณมีห้องว่างไหม ครับ / คะ? 0
k-o----e-hâ-n---â-g--ǎ------p--á koon-mee-ha-wng-wa-ng-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---a-w-g-w-̂-g-m-̌---r-́---a- ------------------------------------ koon-mee-hâwng-wâng-mǎi-kráp-ká
Nagreserba ako ng kwarto. ผ- ---ิฉั- -อ--้-ง-ล-- ครับ----ะ ผม / ด-ฉ-น จองห-องแล-ว คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น จ-ง-้-ง-ล-ว ค-ั- / ค- -------------------------------- ผม / ดิฉัน จองห้องแล้ว ครับ / คะ 0
po---d---ch-̌n-ja-------w-----́--kr-----á po-m-di--cha-n-jawng-ha-wng-læ-o-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-n---a-w-g-l-́---r-́---a- ------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-jawng-hâwng-lǽo-kráp-ká
Ang pangalan ko ay Müller. ผม-- ---ัน-ชื่อม----อร์-ค-ั- / คะ ผม / ด-ฉ-น ช--อม-ลเลอร- คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ช-่-ม-ล-ล-ร- ค-ั- / ค- --------------------------------- ผม / ดิฉัน ชื่อมิลเลอร์ ครับ / คะ 0
p--------ch----ch-̂u-m-n-lu-̶--r-́p--á po-m-di--cha-n-che-u-min-lur--kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂---i---u-̶-k-a-p-k-́ --------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-chêu-min-lur̶-kráp-ká
Kailangan ko ng solong kwarto. ผ--/-ดิ------อ-ก-----งเ-ี่-ว ครับ /--ะ ผม / ด-ฉ-น ต-องการห-องเด--ยว คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-้-ง-ด-่-ว ค-ั- / ค- -------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการห้องเดี่ยว ครับ / คะ 0
p-̌--d-̀--h------â-ng-ga---âw----e-----r--p---́ po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-ha-wng-de-eo-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-w-g-d-̀-o-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-hâwng-dèeo-kráp-ká
Kailangan ko ng dobleng kwarto. ผ- ---ิฉัน --อ---รห---ค-่ --ับ --คะ ผม / ด-ฉ-น ต-องการห-องค-- คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-้-ง-ู- ค-ั- / ค- ----------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการห้องคู่ ครับ / คะ 0
p-̌m-----cha-n-d-â-n--gan--a-w-g---̂----a-p-k-́ po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-ha-wng-ko-o-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-w-g-k-̂---r-́---a- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-hâwng-kôo-kráp-ká
Magkano ang bayad sa kwarto bawat gabi? ห-อ--าค-คื---เท่---ร่ -ร-- /---? ห-องราคาค-นละเท-าไหร- คร-บ / คะ? ห-อ-ร-ค-ค-น-ะ-ท-า-ห-่ ค-ั- / ค-? -------------------------------- ห้องราคาคืนละเท่าไหร่ ครับ / คะ? 0
h--wn-----ka-k--n---́-ta-----̀i--ra-p-ká ha-wng-ra-ka-keun-la--ta-o-ra-i-kra-p-ka- h-̂-n---a-k---e-n-l-́-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------- hâwng-ra-ka-keun-lá-tâo-rài-kráp-ká
Gusto ko ng kwarto na may banyo. ผม-- ดิฉั--อ-ากไ-้----ท-่-ีห้-ง-------บ - -ะ ผม / ด-ฉ-น อยากได-ห-องท--ม-ห-องน-- คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-้-ง-ี-ม-ห-อ-น-ำ ค-ั- / ค- -------------------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากได้ห้องที่มีห้องน้ำ ครับ / คะ 0
pǒ--d-̀-chǎ--à-------â--h-̂--g-t-̂e--ee--âwng----m-----p--á po-m-di--cha-n-a--ya-k-da-i-ha-wng-te-e-mee-ha-wng-na-m-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-h-̂-n---e-e-m-e-h-̂-n---a-m-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-hâwng-têe-mee-hâwng-nám-kráp-ká
Gusto ko ng kwarto na may shower. ผ- / ด--ัน-อยาก-ด้---ง-ี่-ี-ักบ-ว--ร------ะ ผม / ด-ฉ-น อยากได-ห-องท--ม-ฝ-กบ-ว คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-้-ง-ี-ม-ฝ-ก-ั- ค-ั- / ค- ------------------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากได้ห้องที่มีฝักบัว ครับ / คะ 0
po---dì-ch-----̀-yâk---̂i-ha-wn---e---m-e-fa---bua-------k-́ po-m-di--cha-n-a--ya-k-da-i-ha-wng-te-e-mee-fa-k-bua-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-h-̂-n---e-e-m-e-f-̀---u---r-́---a- -------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-hâwng-têe-mee-fàk-bua-kráp-ká
Maaari ko bang makita ang kwarto? ผ- /-ด-ฉ-- --ดูห้องได้-หม ครั--- -ะ? ผม / ด-ฉ-น ขอด-ห-องได-ไหม คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ข-ด-ห-อ-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------------------ ผม / ดิฉัน ขอดูห้องได้ไหม ครับ / คะ? 0
p-----ì-c-a-n----w--o--ha-w-g--a---m--i-kr-́---á po-m-di--cha-n-ka-w-doo-ha-wng-da-i-ma-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w-d-o-h-̂-n---a-i-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎw-doo-hâwng-dâi-mǎi-kráp-ká
Mayroon bang garahe dito? ที่--้----งร-ไ-- -รั--- คะ? ท--น--ม-โรงรถไหม คร-บ / คะ? ท-่-ี-ม-โ-ง-ถ-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------- ที่นี้มีโรงรถไหม ครับ / คะ? 0
têe---́---e--ro---r-́-------k-á--k-́ te-e-ne-e-mee-rong-ro-t-ma-i-kra-p-ka- t-̂---e-e-m-e-r-n---o-t-m-̌---r-́---a- -------------------------------------- têe-née-mee-rong-rót-mǎi-kráp-ká
Mayroon bang kahadeyero dito? ที่นี--- ต--น--ภัย-ไหม --ั--/-ค-? ท--น--ม- ต--น-รภ-ย ไหม คร-บ / คะ? ท-่-ี-ม- ต-้-ิ-ภ-ย ไ-ม ค-ั- / ค-? --------------------------------- ที่นี้มี ตู้นิรภัย ไหม ครับ / คะ? 0
te-e--e-e------h--o------a--------r------́ te-e-ne-e-mee-dho-o-nin-pai-ma-i-kra-p-ka- t-̂---e-e-m-e-d-o-o-n-n-p-i-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------ têe-née-mee-dhôo-nin-pai-mǎi-kráp-ká
May fax ba dito? ที-----ี เคร--องแ-กซ----มคร-บ-/ คะ? ท--น--ม- เคร--องแฟกซ- ไหมคร-บ / คะ? ท-่-ี-ม- เ-ร-่-ง-ฟ-ซ- ไ-ม-ร-บ / ค-? ----------------------------------- ที่นี้มี เครื่องแฟกซ์ ไหมครับ / คะ? 0
te-e-né--m-e-k-e-ua-g--æ̂k-m----kra----á te-e-ne-e-mee-kre-uang-fæ-k-ma-i-kra-p-ka- t-̂---e-e-m-e-k-e-u-n---æ-k-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------ têe-née-mee-krêuang-fæ̂k-mǎi-kráp-ká
Sige, kukunin ko na ang kwarto. ด- ผ--/ -ิฉ-----าห-----้--ร-----ค่ะ ด- ผม / ด-ฉ-น เอาห-องน-- คร-บ / ค-ะ ด- ผ- / ด-ฉ-น เ-า-้-ง-ี- ค-ั- / ค-ะ ----------------------------------- ดี ผม / ดิฉัน เอาห้องนี้ ครับ / ค่ะ 0
d-e-po-m-d---c-a----o-h---ng-n--------p-kâ dee-po-m-di--cha-n-ao-ha-wng-ne-e-kra-p-ka- d-e-p-̌---i---h-̌---o-h-̂-n---e-e-k-a-p-k-̂ ------------------------------------------- dee-pǒm-dì-chǎn-ao-hâwng-née-kráp-kâ
Narito ang mga susi. น-่----จห-----รั- / ค-ะ น--ก-ญแจห-อง คร-บ / ค-ะ น-่-ุ-แ-ห-อ- ค-ั- / ค-ะ ----------------------- นี่กุญแจห้อง ครับ / ค่ะ 0
ne---g--n-jæ-h-̂-n--------k-̂ ne-e-goon-jæ-ha-wng-kra-p-ka- n-̂---o-n-j---a-w-g-k-a-p-k-̂ ----------------------------- nêe-goon-jæ-hâwng-kráp-kâ
Narito ang aking bagahe. น-่--ะเป๋---ิ-----ข--ผม --ข-งดิ--น------/ คะ น--กระเป-าเด-นทาง ของผม / ของด-ฉ-น คร-บ / คะ น-่-ร-เ-๋-เ-ิ-ท-ง ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ค-ั- / ค- -------------------------------------------- นี่กระเป๋าเดินทาง ของผม / ของดิฉัน ครับ / คะ 0
n-----rà-b-ǎo----̶---ang----wn----̌---ǎwn--d-̀-ch-̌--kra-p-ká ne-e-gra--bha-o-der-n-tang-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n-kra-p-ka- n-̂---r-̀-b-a-o-d-r-n-t-n---a-w-g-p-̌---a-w-g-d-̀-c-a-n-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------------- nêe-grà-bhǎo-der̶n-tang-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn-kráp-ká
Anong oras ang almusal? บ--ก-รอ-ห---ช--ก----- ครั- - ค-? บร-การอาหารเช-าก--โมง คร-บ / คะ? บ-ิ-า-อ-ห-ร-ช-า-ี-โ-ง ค-ั- / ค-? -------------------------------- บริการอาหารเช้ากี่โมง ครับ / คะ? 0
b--w-------n----a-n-ch-́o---̀-------kr----ká ba-w-ri--gan-a-ha-n-cha-o-ge-e-mong-kra-p-ka- b-̀---i---a-----a-n-c-a-o-g-̀---o-g-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- bàw-rí-gan-a-hǎn-cháo-gèe-mong-kráp-ká
Anong oras ang tanghalian? บริการอ---ร-ลา---นกี่-ม--ค------คะ? บร-การอาหารกลางว-นก--โมง คร-บ / คะ? บ-ิ-า-อ-ห-ร-ล-ง-ั-ก-่-ม- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- บริการอาหารกลางวันกี่โมง ครับ / คะ? 0
bà--rí--an---hǎ---lang-w----e-e----g-kr----k-́ ba-w-ri--gan-a-ha-n-glang-wan-ge-e-mong-kra-p-ka- b-̀---i---a-----a-n-g-a-g-w-n-g-̀---o-g-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- bàw-rí-gan-a-hǎn-glang-wan-gèe-mong-kráp-ká
Anong oras ang hapunan? บริก---า-า-เ-็น--่-ม- -รั--/ คะ? บร-การอาหารเย-นก--โมง คร-บ / คะ? บ-ิ-า-อ-ห-ร-ย-น-ี-โ-ง ค-ั- / ค-? -------------------------------- บริการอาหารเย็นกี่โมง ครับ / คะ? 0
ba---ri--gan---hǎn--e--g-̀---ong-krá----́ ba-w-ri--gan-a-ha-n-yen-ge-e-mong-kra-p-ka- b-̀---i---a-----a-n-y-n-g-̀---o-g-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- bàw-rí-gan-a-hǎn-yen-gèe-mong-kráp-ká

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -