Phrasebook

tl Double connectors   »   th สันธานซ้อนสันธาน

98 [siyamnapu’t walo]

Double connectors

Double connectors

98 [เก้าสิบแปด]

gâo-sìp-bhæ̀t

สันธานซ้อนสันธาน

[sǎn-tan-sáwn-sǎn-tan]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Ang biyahe ay maganda ngunit masyadong nakakapagod. การ------งส-ุก-็-ร-- -ต่เหน-่อ------ป การเด-นทางสน-กก-จร-ง แต-เหน--อยเก-นไป ก-ร-ด-น-า-ส-ุ-ก-จ-ิ- แ-่-ห-ื-อ-เ-ิ-ไ- ------------------------------------- การเดินทางสนุกก็จริง แต่เหนื่อยเกินไป 0
g----e-̶-------sà-n-́---g-̂w-ja--ri-----æ---èu----e-----hai gan-der-n-tang-sa--no-ok-ga-w-ja--ring-dhæ--ne-uay-ger-n-bhai g-n-d-r-n-t-n---a---o-o---a-w-j-̀-r-n---h-̀-n-̀-a---e-̶---h-i ------------------------------------------------------------- gan-der̶n-tang-sà-nóok-gâw-jà-ring-dhæ̀-nèuay-ger̶n-bhai
Nasa oras ang tren ngunit masyadong puno. ร---มาต-ง--ลาก-จ-ิ- -ต่ค-แน่นเกิน-ป รถไฟมาตรงเวลาก-จร-ง แต-คนแน-นเก-นไป ร-ไ-ม-ต-ง-ว-า-็-ร-ง แ-่-น-น-น-ก-น-ป ----------------------------------- รถไฟมาตรงเวลาก็จริง แต่คนแน่นเกินไป 0
r--t-f------t----g--a---a---̂------r----dh-̀k--á-næ̂--ger̶----ai ro-t-fai-ma-t-rong-way-la-ga-w-ja--ring-dhæ-k-na--næ-n-ger-n-bhai r-́---a---a-t-r-n---a---a-g-̂---a---i-g-d-æ-k-n-́-n-̂---e-̶---h-i ----------------------------------------------------------------- rót-fai-mât-rong-way-la-gâw-jà-ring-dhæ̀k-ná-næ̂n-ger̶n-bhai
Ang hotel ay kompartable pero masyadong mahal. โ-งแ--อยู่สบายก-จริง ------เกิ-ไป โรงแรมอย--สบายก-จร-ง แต-แพงเก-นไป โ-ง-ร-อ-ู-ส-า-ก-จ-ิ- แ-่-พ-เ-ิ-ไ- --------------------------------- โรงแรมอยู่สบายก็จริง แต่แพงเกินไป 0
ro---r---à-y--ot------a-----̀-ri-g-d-æ̀-p-n---e--n--h-i rong-ræm-a--yo-ot-bai-ga-w-ja--ring-dhæ--pæng-ger-n-bhai r-n---æ---̀-y-̂-t-b-i-g-̂---a---i-g-d-æ---æ-g-g-r-n-b-a- -------------------------------------------------------- rong-ræm-à-yôot-bai-gâw-jà-ring-dhæ̀-pæng-ger̶n-bhai
Sasakay siya sa bus, o kaya’t sa tren, เ-าน-่งร------รือ-ม-ก็นั่งรถไฟ เขาน--งรถเมล-หร-อไม-ก-น--งรถไฟ เ-า-ั-ง-ถ-ม-์-ร-อ-ม-ก-น-่-ร-ไ- ------------------------------ เขานั่งรถเมล์หรือไม่ก็นั่งรถไฟ 0
k--o-n-̂-g-r------y-r-̌--m-----âw---̂n--ró--f-i ka-o-na-ng-ro-t-may-re-u-ma-i-ga-w-na-ng-ro-t-fai k-̌---a-n---o-t-m-y-r-̌---a-i-g-̂---a-n---o-t-f-i ------------------------------------------------- kǎo-nâng-rót-may-rěu-mâi-gâw-nâng-rót-fai
Darating siya kung hindi ngayong gabi o bukas ng umaga. เ--มาว-น-ี----ค--ห--อไ-่ก็พ-ุ-งนี-แ-่-ช้า เขามาว-นน--ตอนค--หร-อไม-ก-พร--งน--แต-เช-า เ-า-า-ั-น-้-อ-ค-ำ-ร-อ-ม-ก-พ-ุ-ง-ี-แ-่-ช-า ----------------------------------------- เขามาวันนี้ตอนค่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เช้า 0
k-̌o-m--wa---é--dha---kâ---e-u--a--------pr--o----------æ̀--h-́o ka-o-ma-wan-ne-e-dhawn-ka-m-re-u-ma-i-ga-w-pro-ong-ne-e-dhæ--cha-o k-̌---a-w-n-n-́---h-w---a-m-r-̌---a-i-g-̂---r-̂-n---e-e-d-æ---h-́- ------------------------------------------------------------------ kǎo-ma-wan-née-dhawn-kâm-rěu-mâi-gâw-prôong-née-dhæ̀-cháo
Siya ay titira kung hindi sa amin o sa hotel. เข-พ--อ--่-ับ-ราห-ือไม่ก็-ั-ที--ร-แ-ม เขาพ-กอย--ก-บเราหร-อไม-ก-พ-กท--โรงแรม เ-า-ั-อ-ู-ก-บ-ร-ห-ื-ไ-่-็-ั-ท-่-ร-แ-ม ------------------------------------- เขาพักอยู่กับเราหรือไม่ก็พักที่โรงแรม 0
kǎ--p-́--a---ôo---̀p---o-r-̌u-ma-i---̂w---́k--ê---ong-ræm ka-o-pa-k-a--yo-o-ga-p-rao-re-u-ma-i-ga-w-pa-k-te-e-rong-ræm k-̌---a-k-a---o-o-g-̀---a---e-u-m-̂---a-w-p-́---e-e-r-n---æ- ------------------------------------------------------------ kǎo-pák-à-yôo-gàp-rao-rěu-mâi-gâw-pák-têe-rong-ræm
Nagsasalita siya ng Espanyol at Ingles. เ-อพ--ท--งภ-ษาส-ปน ---ภ-----งกฤษ เธอพ-ดท--งภาษาสเปน และภาษาอ-งกฤษ เ-อ-ู-ท-้-ภ-ษ-ส-ป- แ-ะ-า-า-ั-ก-ษ -------------------------------- เธอพูดทั้งภาษาสเปน และภาษาอังกฤษ 0
tu----ô---ta-n-----s-̀t--h-y--lǽ-pa-s-̌-ang-----t tur--po-ot-ta-ng-pa-sa-t-bhayn-læ--pa-sa--ang-gri-t t-r---o-o---a-n---a-s-̀---h-y---æ---a-s-̌-a-g-g-i-t --------------------------------------------------- tur̶-pôot-táng-pa-sàt-bhayn-lǽ-pa-sǎ-ang-grìt
Nakatira na siya sa Madrid at London / Tumira na siya sa Madrid at London. เ------ย-่ทั-ง--แ----ด--------นด-น เธอเคยอย--ท--งในแมดร-ด และในลอนดอน เ-อ-ค-อ-ู-ท-้-ใ-แ-ด-ิ- แ-ะ-น-อ-ด-น ---------------------------------- เธอเคยอยู่ทั้งในแมดริด และในลอนดอน 0
t-r̶-ká----̶-yo-o-tá-g-nai------r-----æ------la---d-wn tur--ka--yur--yo-o-ta-ng-nai-mæ-t-ri-t-læ--nai-lawn-dawn t-r---a---u-̶-y-̂---a-n---a---æ-t-r-́---æ---a---a-n-d-w- -------------------------------------------------------- tur̶-ká-yur̶-yôo-táng-nai-mæ̂t-rít-lǽ-nai-lawn-dawn
Alam niya ang Espanya at Englatera. เธ--ู---กท--ง-ร--ทศ-เ-น --ะ--ะเทศ-ังก-ษ เธอร--จ-กท--งประเทศสเปน และประเทศอ-งกฤษ เ-อ-ู-จ-ก-ั-ง-ร-เ-ศ-เ-น แ-ะ-ร-เ-ศ-ั-ก-ษ --------------------------------------- เธอรู้จักทั้งประเทศสเปน และประเทศอังกฤษ 0
t----r-́--jàk-t-----------t-́-sâ---bh-yn---́-b-----ta-yt------r-̀t tur--ro-o-ja-k-ta-ng-bhra--ta--sa-yt-bhayn-læ--bhra--ta-yt-ang-gri-t t-r---o-o-j-̀---a-n---h-a---a---a-y---h-y---æ---h-a---a-y---n---r-̀- -------------------------------------------------------------------- tur̶-róo-jàk-táng-bhrà-tá-sâyt-bhayn-lǽ-bhrà-tâyt-ang-grìt
Hindi lang siya tanga kundi tamad rin. เขา--่ได--ง-เท่----น-แต่ย-ง---เกีย--ี-ด้วย เขาไม-ได-โง-เท-าน--น แต-ย-งข--เก-ยจอ-กด-วย เ-า-ม-ไ-้-ง-เ-่-น-้- แ-่-ั-ข-้-ก-ย-อ-ก-้-ย ------------------------------------------ เขาไม่ได้โง่เท่านั้น แต่ยังขี้เกียจอีกด้วย 0
kǎo---̂i-d-̂----ô---â--na--------ya---k-̂--gi-a--e-ek-d--ay ka-o-ma-i-da-i-ngo-h-ta-o-na-n-dhæ--yang-ke-e-gi-at-e-ek-du-ay k-̌---a-i-d-̂---g-̂---a-o-n-́---h-̀-y-n---e-e-g-̀-t-e-e---u-a- -------------------------------------------------------------- kǎo-mâi-dâi-ngôh-tâo-nán-dhæ̀-yang-kêe-gìat-èek-dûay
Hindi lamang siya maganda kundi matalino rin. เ-อไ---ด-สวย-พ-ย--ย่-ง--ี---แ-่-ัง---ดอ---้วย เธอไม-ได-สวยเพ-ยงอย-างเด-ยว แต-ย-งฉลาดอ-กด-วย เ-อ-ม-ไ-้-ว-เ-ี-ง-ย-า-เ-ี-ว แ-่-ั-ฉ-า-อ-ก-้-ย --------------------------------------------- เธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียว แต่ยังฉลาดอีกด้วย 0
t-r̶-m-̂---a------a--pia---a---a----dee----æ---an-------l-̂t-e-----u-ay tur--ma-i-da-i-su-ay-piang-a--ya-ng-deeo-dhæ--yang-cha--la-t-e-ek-du-ay t-r---a-i-d-̂---u-a---i-n---̀-y-̂-g-d-e---h-̀-y-n---h-̀-l-̂---̀-k-d-̂-y ----------------------------------------------------------------------- tur̶-mâi-dâi-sǔay-piang-à-yâng-deeo-dhæ̀-yang-chà-lât-èek-dûay
Hindi lang siya nagsasalita ng Aleman kundi Pranses din. เธ--ม่-ด-พูดแ--ภ-ษ---อ--ัน-ท-า-ั้น แต--ั---ดภา--ฝ-ั่--ศสอี-ด้-ย เธอไม-ได-พ-ดแค-ภาษาเยอรม-นเท-าน--น แต-ย-งพ-ดภาษาฝร--งเศสอ-กด-วย เ-อ-ม-ไ-้-ู-แ-่-า-า-ย-ร-ั-เ-่-น-้- แ-่-ั-พ-ด-า-า-ร-่-เ-ส-ี-ด-ว- --------------------------------------------------------------- เธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้น แต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย 0
t------̂--dâ--p-̂----æ--p-------ur-n------âo-na-n--hæ̀-yang-----t-pa-sa------ra-n--s--y---̀-k----ay tur--ma-i-da-i-po-ot-kæ--pa-sa--yur-n-man-ta-o-na-n-dhæ--yang-po-ot-pa-sa--fa--ra-ng-sa-yt-e-ek-du-ay t-r---a-i-d-̂---o-o---æ---a-s-̌-y-r-n-m-n-t-̂---a-n-d-æ---a-g-p-̂-t-p---a---a---a-n---a-y---̀-k-d-̂-y ----------------------------------------------------------------------------------------------------- tur̶-mâi-dâi-pôot-kæ̂-pa-sǎ-yur̶n-man-tâo-nán-dhæ̀-yang-pôot-pa-sǎ-fà-râng-sàyt-èek-dûay
Hindi ako marunong tumugtog ng pyano at gitaro. ผม-/ --ฉ-- -ล---ม-ไ-้-ั--เ-ี-โน -ละ--ต-ร์ ผม / ด-ฉ-น เล-นไม-ได-ท--งเป-ยโน และก-ตาร- ผ- / ด-ฉ-น เ-่-ไ-่-ด-ท-้-เ-ี-โ- แ-ะ-ี-า-์ ----------------------------------------- ผม / ดิฉัน เล่นไม่ได้ทั้งเปียโน และกีตาร์ 0
p-̌---ì---ǎ--le-n--âi---̂i---́ng-b-ia-n-h--ǽ-ge--d-a po-m-di--cha-n-le-n-ma-i-da-i-ta-ng-bhia-noh-læ--gee-dha p-̌---i---h-̌---e-n-m-̂---a-i-t-́-g-b-i---o---æ---e---h- -------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-lên-mâi-dâi-táng-bhia-noh-lǽ-gee-dha
Hindi ako marunong sumayaw ng Waltz or Samba. ผม / -ิฉัน เต้--ม-ไ--ทั-ง-อล-์--ล--ซ-บ-า ผม / ด-ฉ-น เต-นไม-ได-ท--งวอลซ- และแซมบ-า ผ- / ด-ฉ-น เ-้-ไ-่-ด-ท-้-ว-ล-์ แ-ะ-ซ-บ-า ---------------------------------------- ผม / ดิฉัน เต้นไม่ได้ทั้งวอลซ์ และแซมบ้า 0
pǒ--d---c-ǎ---h-̂n-mâi--a-i---́ng--a---læ--sæm--â po-m-di--cha-n-dhe-n-ma-i-da-i-ta-ng-wawn-læ--sæm-ba- p-̌---i---h-̌---h-̂---a-i-d-̂---a-n---a-n-l-́-s-m-b-̂ ----------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhên-mâi-dâi-táng-wawn-lǽ-sæm-bâ
Hindi ako mahilig sa opera o ballet. ผ- - -ิฉัน ไม-ช------โ-เ-ร-า แ-ะ-ั-เล--์ ผม / ด-ฉ-น ไม-ชอบท--งโอเปร-า และบ-ลเล-ย- ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-อ-ท-้-โ-เ-ร-า แ-ะ-ั-เ-่-์ ---------------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่ชอบทั้งโอเปร่า และบัลเล่ย์ 0
pǒ---i--c--̌n-m--i-c-â-p--a----o----r-̀----́-ba--lê po-m-di--cha-n-ma-i-cha-wp-ta-ng-oh-bhra-o-læ--ban-le- p-̌---i---h-̌---a-i-c-a-w---a-n---h-b-r-̀---æ---a---e- ------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-châwp-táng-oh-bhrào-lǽ-ban-lê
Mas mabilis kang magtrabaho, mas maaga kang matatapos. ย--ง-ค-ณ ทำ---เร็---่าไ--่ -็-ะ----เ-ร็จเร--ขึ-นเ-่าน--น ย--ง ค-ณ ท-งานเร-วเท-าไหร- ก-จะย--งเสร-จเร-วข--นเท-าน--น ย-่- ค-ณ ท-ง-น-ร-ว-ท-า-ห-่ ก-จ-ย-่-เ-ร-จ-ร-ว-ึ-น-ท-า-ั-น -------------------------------------------------------- ยิ่ง คุณ ทำงานเร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเสร็จเร็วขึ้นเท่านั้น 0
y------oon-----ng-n---̲y̲--t----r--i------ja----̂ng-sa--r-̀t--a̲----k-----t----nán yi-ng-koon-tam-ngan-ra-y-o-ta-o-ra-i-ga-w-ja--yi-ng-sa--re-t-ra-y-o-ke-un-ta-o-na-n y-̂-g-k-o---a---g-n-r-̲-̲---a-o-r-̀---a-w-j-̀-y-̂-g-s-̀-r-̀---a-y-o-k-̂-n-t-̂---a-n ----------------------------------------------------------------------------------- yîng-koon-tam-ngan-ra̲y̲o-tâo-rài-gâw-jà-yîng-sà-rèt-ra̲y̲o-kêun-tâo-nán
Mas maaga kang makarating, mas maaga kang makakaalis. ย-่ง--ุ- มา--็วเ--า--ร------ก็-ะ-ป----ร---เท-านั-น ย--ง ค-ณ มาเร-วเท-าไหร- ค-ณ ก-จะไปได-เร-ว เท-าน--น ย-่- ค-ณ ม-เ-็-เ-่-ไ-ร- ค-ณ ก-จ-ไ-ไ-้-ร-ว เ-่-น-้- -------------------------------------------------- ยิ่ง คุณ มาเร็วเท่าไหร่ คุณ ก็จะไปได้เร็ว เท่านั้น 0
y---g--o---m----̲y-o-tâ---a-i-ko-n--âw-ja---ha--dâi-r---̲o-t--o---́n yi-ng-koon-ma-ra-y-o-ta-o-ra-i-koon-ga-w-ja--bhai-da-i-ra-y-o-ta-o-na-n y-̂-g-k-o---a-r-̲-̲---a-o-r-̀---o-n-g-̂---a---h-i-d-̂---a-y-o-t-̂---a-n ----------------------------------------------------------------------- yîng-koon-ma-ra̲y̲o-tâo-rài-koon-gâw-jà-bhai-dâi-ra̲y̲o-tâo-nán
Habang tumatanda, mas lalong nagiging kampante. คน-ร--ิ--แก่เ-่-ไ-ร- ก---่ง-กี-จคร้า-ขึ้นเท-า-ั-น คนเราย--งแก-เท-าไหร- ก-ย--งเก-ยจคร-านข--นเท-าน--น ค-เ-า-ิ-ง-ก-เ-่-ไ-ร- ก-ย-่-เ-ี-จ-ร-า-ข-้-เ-่-น-้- ------------------------------------------------- คนเรายิ่งแก่เท่าไหร่ ก็ยิ่งเกียจคร้านขึ้นเท่านั้น 0
ko----o---̂ng-gæ--tâo--à---âw-yî----ìat-kr-́n-------ta---n-́n kon-rao-yi-ng-gæ--ta-o-ra-i-ga-w-yi-ng-gi-at-kra-n-ke-un-ta-o-na-n k-n-r-o-y-̂-g-g-̀-t-̂---a-i-g-̂---i-n---i-a---r-́---e-u---a-o-n-́- ------------------------------------------------------------------ kon-rao-yîng-gæ̀-tâo-rài-gâw-yîng-gìat-krán-kêun-tâo-nán

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -