Phrasebook

tl Pagtanggi 1   »   th การปฏิเสธ 1

64 [animnapu’t apat]

Pagtanggi 1

Pagtanggi 1

64 [หกสิบสี่]

hòk-sìp-sèe

การปฏิเสธ 1

[gan-bhà-dhì-sàyt]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Hindi ko maintindihan ang salitang iyon. ผม-- ดิฉั---ม---้----ำน-้ ผ_ / ดิ__ ไ________ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ข-า-จ-ำ-ี- ------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่เข้าใจคำนี้ 0
p----di---hǎ---a----a----ai--------e p______________________________ p-̌---i---h-̌---a-i-k-̂---a---a---e-e ------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-kâo-jai-kam-née
Hindi ko maintindihan ang pangungusap. ผม----ิฉั-----เข้าใ-ประโยค-ี้ ผ_ / ดิ__ ไ_____________ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ข-า-จ-ร-โ-ค-ี- ----------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่เข้าใจประโยคนี้ 0
p-̌---ì--h-̌--mâ--ka-----i-b--a---o-----́e p___________________________________ p-̌---i---h-̌---a-i-k-̂---a---h-a---o-k-n-́- -------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-kâo-jai-bhrà-yôk-née
Hindi ko maintindihan ang kahulugan. ผม-/-ด-ฉั- --่เข-าใจ-ว--หม-ย ผ_ / ดิ__ ไ______________ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ข-า-จ-ว-ม-ม-ย ---------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่เข้าใจความหมาย 0
po-----̀--hǎn-m--i-k-̂o-----kw---ma-i p_______________________________ p-̌---i---h-̌---a-i-k-̂---a---w-m-m-̌- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-kâo-jai-kwam-mǎi
ang guro ค--ครู คุ___ ค-ณ-ร- ------ คุณครู 0
ko------o k________ k-o---r-o --------- koon-kroo
Naiintindihan mo ba ang guro? ค--เ-้า-จคุณครูไหม ค--บ-- คะ? คุ_____________ ค__ / ค__ ค-ณ-ข-า-จ-ุ-ค-ู-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------- คุณเข้าใจคุณครูไหม ครับ / คะ? 0
k-----â--ja----on----o--------áp--á k_________________________________ k-o---a-o-j-i-k-o---r-o-m-̌---r-́---a- -------------------------------------- koon-kâo-jai-koon-kroo-mǎi-kráp-ká
Oo, naiintindihan ko siyang mabuti. ครั--------ผ--/--ิฉ-น -ข--ใจท----ี ค__ / ค่_ ผ_ / ดิ__ เ________ ค-ั- / ค-ะ ผ- / ด-ฉ-น เ-้-ใ-ท-า-ด- ---------------------------------- ครับ / ค่ะ ผม / ดิฉัน เข้าใจท่านดี 0
k-á---â---̌m--ì-cha-n--â---a---ân--ee k__________________________________ k-a-p-k-̂-p-̌---i---h-̌---a-o-j-i-t-̂---e- ------------------------------------------ kráp-kâ-pǒm-dì-chǎn-kâo-jai-tân-dee
ang guro ค-ณครู คุ___ ค-ณ-ร- ------ คุณครู 0
ko-n-kr-o k________ k-o---r-o --------- koon-kroo
Naiintindihan mo ba ang guro? คุ-เข--ใ---ณคร---- -ร-บ / --? คุ_____________ ค__ / ค__ ค-ณ-ข-า-จ-ุ-ค-ู-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------- คุณเข้าใจคุณครูไหม ครับ / คะ? 0
koon-k--o-j---k-on---oo----i-kr--p-k-́ k_________________________________ k-o---a-o-j-i-k-o---r-o-m-̌---r-́---a- -------------------------------------- koon-kâo-jai-koon-kroo-mǎi-kráp-ká
Oo naiintindihan ko siyang mabuti. ครั--/ -่ะ--ม-/-ดิ----เข--ใจ---น-ี ค__ / ค่_ ผ_ / ดิ__ เ________ ค-ั- / ค-ะ ผ- / ด-ฉ-น เ-้-ใ-ท-า-ด- ---------------------------------- ครับ / ค่ะ ผม / ดิฉัน เข้าใจท่านดี 0
kr--p-k---po---di----ǎ--k--o-j----â---ee k__________________________________ k-a-p-k-̂-p-̌---i---h-̌---a-o-j-i-t-̂---e- ------------------------------------------ kráp-kâ-pǒm-dì-chǎn-kâo-jai-tân-dee
Mga tao ผ--คน ผู้__ ผ-้-น ----- ผู้คน 0
p----kon p______ p-̂---o- -------- pôo-kon
Naiintindihan mo ba ang mga tao? คุณ-ข้าใจ-วก-ข-ไ---ค-ั--- ค-? คุ_______________ ค__ / ค__ ค-ณ-ข-า-จ-ว-เ-า-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------- คุณเข้าใจพวกเขาไหม ครับ / คะ? 0
koo----̂o-j-------k-kǎ-----i---a---ká k________________________________ k-o---a-o-j-i-p-̂-k-k-̌---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------- koon-kâo-jai-pûak-kǎo-mǎi-kráp-ká
Hindi, hindi ko sila gaanong naiintindihan. ไ----- / -ิฉั---่--อ-เ-้าใจพ---ขาซ--เ-่---ร- -รับ /-คะ ไ_ ผ_ / ดิ__________________________ ค__ / ค_ ไ-่ ผ- / ด-ฉ-น-ม-ค-อ-เ-้-ใ-พ-ก-ข-ซ-ก-ท-า-ห-่ ค-ั- / ค- ------------------------------------------------------ ไม่ ผม / ดิฉันไม่ค่อยเข้าใจพวกเขาซักเท่าไหร่ ครับ / คะ 0
ma-i--ǒm-dì----̌n-ma---ka-wy---̂o-ja----̂-k-k-̌--sa-k---̂o--a---k-------́ m____________________________________________________________ m-̂---o-m-d-̀-c-a-n-m-̂---a-w---a-o-j-i-p-̂-k-k-̌---a-k-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------------------------- mâi-pǒm-dì-chǎn-mâi-kâwy-kâo-jai-pûak-kǎo-sák-tâo-rài-kráp-ká
ang nobya เ-ื-อนหญิง-/--ฟน เ______ / แ__ เ-ื-อ-ห-ิ- / แ-น ---------------- เพื่อนหญิง / แฟน 0
p-̂ua---i--g-f-n p_____________ p-̂-a---i-n---æ- ---------------- pêuan-yǐng-fæn
May nobya ka ba? ค-ณมีแ-นไ--? คุ_________ ค-ณ-ี-ฟ-ไ-ม- ------------ คุณมีแฟนไหม? 0
ko-n-me--f---m-̌i k_______________ k-o---e---æ---a-i ----------------- koon-mee-fæn-mǎi
Oo, meron. ค-ั---มมี ค__ ผ__ ค-ั- ผ-ม- --------- ครับ ผมมี 0
kra-p--o-----e k___________ k-a-p-p-̌---e- -------------- kráp-pǒm-mee
ang anak na babae ลู-ส-ว ลู____ ล-ก-า- ------ ลูกสาว 0
lo-o--sǎo l_______ l-̂-k-s-̌- ---------- lôok-sǎo
Mayroon ka bang anak na babae? คุ--ีล-ก--ว-ช่ไ-ม? คุ_____________ ค-ณ-ี-ู-ส-ว-ช-ไ-ม- ------------------ คุณมีลูกสาวใช่ไหม? 0
koon-m----o-o--------h-̂i-m-̌i k_________________________ k-o---e---o-o---a-o-c-a-i-m-̌- ------------------------------ koon-mee-lôok-sǎo-châi-mǎi
Hindi, wala ako. ไม่-ผ-----ิฉั---ม-มี--กส-ว ไ_ ผ_ / ดิ__ ไ_______ ไ-่ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ี-ู-ส-ว -------------------------- ไม่ ผม / ดิฉัน ไม่มีลูกสาว 0
m-----ǒm--i---h--n---̂---e--l-̂ok-sa-o m_______________________________ m-̂---o-m-d-̀-c-a-n-m-̂---e---o-o---a-o --------------------------------------- mâi-pǒm-dì-chǎn-mâi-mee-lôok-sǎo

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -