Phrasebook

tl Countries and Languages   »   th ประเทศและภาษา

5 [limang]

Countries and Languages

Countries and Languages

5 [ห้า]

hâ

ประเทศและภาษา

[bhrà-tâyt-lǽ-pa-sǎ]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   

Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Si John ay mula sa London. จอ-------------น จอห์นมาจากลอนดอน 0
ja-------------------njawn-ma-jàk-lawn-dawn
Ang London ay nasa britanya. ลอ---------------------ษ ลอนดอนอยู่ในประเทศอังกฤษ 0
la----------------------------------------tlawn-dawn-à-yôo-nai-bhrà-tâyt-ang-grìt
Nagsasalita siya ng ingles. เข-------------ษ เขาพูดภาษาอังกฤษ 0
ka------------------------tkǎo-pôot-pa-sǎ-ang-grìt
   
Si Maria ay mula sa Madrid. มา--------------ด มาเรียมาจากแมดริด 0
ma---------------------tma-ria-ma-jàk-mæ̂t-rít
Ang Madrid ay nasa Espanya. แม-------------------น แมดริดอยู่ในประเทศสเปน 0
mæ----------------------------------------nmæ̂t-rít-à-yôo-nai-bhrà-tâyt-sà-bhayn
Nagsasalita siya ng espanyol. เธ-----------น เธอพูดภาษาสเปน 0
tu---------------------ntur̶-pôot-pa-sàt-bhayn
   
Sina Peter at Martha ay mula sa Berlin. ปี---------------------------น ปีเตอร์และมาร์ธ่ามาจากเบอร์ลิน 0
bh-----------------------------------nbhee-dhur̶-lǽ-ma-tâ-ma-jàk-bur̶-lin
Ang Berlin ay nasa Alemanya. เบ------------------------น เบอร์ลินอยู่ในประเทศเยอรมัน 0
bu---------------------------------------nbur̶-lin-à-yôo-nai-bhrà-tâyt-yur̶n-man
Nagsasalita ba kayong dalawa ng Aleman? เธ------------------------------? เธอทั้งสองคนพูดภาษาเยอรมันใช่ไหม? 0
tu----------------------------------------------------itur̶-táng-sǎwng-kon-pôot-pa-sǎ-yur̶n-man-châi-mǎi
   
Ang London ay isang kabiserang lungsod. ลอ----------------ง ลอนดอนเป็นเมืองหลวง 0
la-------------------------glawn-dawn-bhen-meuang-lǔang
Ang Madrid at Berlin ay mga kabiserang lungsod din. แม-----------------------------ง แมดริดและเบอร์ลินก็เป็นเมืองหลวง 0
mæ-------------------------------------------gmæ̂t-rít-lǽ-bur̶-lin-gâw-bhen-meuang-lǔang
Ang mga kabiserang lungsod ay malalaki at maiingay. เม------- ใ-------------ง เมืองหลวง ใหญ่และเสียงดัง 0
me-------------------------------gmeuang-lǔang-yài-lǽ-sǐang-dang
   
Ang Pransya ay nasa Europa. ปร--------------------------ป ประเทศฝรั่งเศสอยู่ในทวีปยุโรป 0
bh--------------------------------------------------------pbhrà-tâyt-fà-râng-sàyt-à-yôo-nai-tá-wêep-yóo-rôp
Ang Egipto ay nasa Africa. ปร---------------------------า ประเทศอียิปต์อยู่ในทวีปแอฟริกา 0
bh-------------------------------------------------abhrà-tâyt-ee-yíp-à-yôo-nai-tá-wêep-æ̀f-rí-ga
Ang Hapon ay nasa Asya. ปร--------------------------ย ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชีย 0
bh--------------------------------------------------abhrà-tâyt-yêe-bhòon-à-yôo-nai-tá-wêep-ay-chia
   
Ang Kanada ay nasa Hilagang Amerika. ปร-------------------------------อ ประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ 0
bh-----------------------------------------------------------abhrà-tâyt-kæ-na-da-à-yôo-nai-tá-wêep-à-may-rí-ga-něua
Ang Panama ay nasa Gitnang Amerika. ปร------------------------------ง ประเทศปานามาอยู่ในทวีปอเมริกากลาง 0
bh-------------------------------------------------------------gbhrà-tâyt-bha-na-ma-à-yôo-nai-tá-wêep-à-may-rí-gàk-lang
Ang Brazil ay nasa Timugan Amerika. ปร-----------------------------้ ประเทศบราซิลอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ 0
bh--------------------------------------------------------------ibhrà-tâyt-bàw-ra-sin-à-yôo-nai-tá-wêep-à-may-rí-ga-dhâi