Phrasebook

tl Preparing a trip   »   th การเตรียมตัวเดินทาง

47 [apatnapu’t pito]

Preparing a trip

Preparing a trip

47 [สี่สิบเจ็ด]

sèe-sìp-jèt

การเตรียมตัวเดินทาง

[gan-dhriam-dhua-der̶n-tang]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Kailangan mong mag-empake sa ating maleta! คุ- ต้-งจั----เ--า-อง--าแล-ว! ค-ณ ต-องจ-ดกระเป-าของเราแล-ว! ค-ณ ต-อ-จ-ด-ร-เ-๋-ข-ง-ร-แ-้-! ----------------------------- คุณ ต้องจัดกระเป๋าของเราแล้ว! 0
koon-dh----g--à--gr-̀--h---------g---o-læ-o koon-dha-wng-ja-t-gra--bha-o-ka-wng-rao-læ-o k-o---h-̂-n---a-t-g-a---h-̌---a-w-g-r-o-l-́- -------------------------------------------- koon-dhâwng-jàt-grà-bhǎo-kǎwng-rao-lǽo
Wala kang dapat makalimutan! อ---ลืม-ะ--นะ! อย-าล-มอะไรนะ! อ-่-ล-ม-ะ-ร-ะ- -------------- อย่าลืมอะไรนะ! 0
a--y-̂------a---ai-n-́ a--ya--leum-a--rai-na- a---a---e-m-a---a---a- ---------------------- à-yâ-leum-à-rai-ná
Kailangan mo ng isang malaking maleta! ค-ณ ต้--ใช้--ะเ-๋า-บให-่! ค-ณ ต-องใช-กระเป-าใบใหญ-! ค-ณ ต-อ-ใ-้-ร-เ-๋-ใ-ใ-ญ-! ------------------------- คุณ ต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่! 0
k-on-----w---c-a---gra---ha-----i-yài koon-dha-wng-cha-i-gra--bha-o-bai-ya-i k-o---h-̂-n---h-́---r-̀-b-a-o-b-i-y-̀- -------------------------------------- koon-dhâwng-chái-grà-bhǎo-bai-yài
Huwag kalimutan ang pasaporte! อย่-ล----ัง--อ-ดิ---ง-ะ! อย-าล-มหน-งส-อเด-นทางนะ! อ-่-ล-ม-น-ง-ื-เ-ิ-ท-ง-ะ- ------------------------ อย่าลืมหนังสือเดินทางนะ! 0
à---̂--e-----̌n--sěu--e-̶n-tang---́ a--ya--leum-na-ng-se-u-der-n-tang-na- a---a---e-m-n-̌-g-s-̌---e-̶---a-g-n-́ ------------------------------------- à-yâ-leum-nǎng-sěu-der̶n-tang-ná
Huwag kalimutan ang tiket ng eroplano! อย่าลืมตั-วเค-ื่อง--นน-! อย-าล-มต--วเคร--องบ-นนะ! อ-่-ล-ม-ั-ว-ค-ื-อ-บ-น-ะ- ------------------------ อย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะ! 0
a--y---l------ǔa---e------bin---́ a--ya--leum-dhu-a-kre-uang-bin-na- a---a---e-m-d-u-a-k-e-u-n---i---a- ---------------------------------- à-yâ-leum-dhǔa-krêuang-bin-ná
Huwag kalimutan ang mga tseke ng mga manlalakbay! อ-่--ื-เ-็--ด--ท--นะ! อย-าล-มเช-คเด-นทางนะ! อ-่-ล-ม-ช-ค-ด-น-า-น-! --------------------- อย่าลืมเช็คเดินทางนะ! 0
à--a-------ch-́---er̶n-tang-ná a--ya--leum-che-k-der-n-tang-na- a---a---e-m-c-e-k-d-r-n-t-n---a- -------------------------------- à-yâ-leum-chék-der̶n-tang-ná
Magdala ng sunscreen. เอาครีมก--แ--ไปด--ยนะ เอาคร-มก-นแดดไปด-วยนะ เ-า-ร-ม-ั-แ-ด-ป-้-ย-ะ --------------------- เอาครีมกันแดดไปด้วยนะ 0
ao--r-e--ga--dæ-t--hai--û-y-n-́ ao-kreem-gan-dæ-t-bhai-du-ay-na- a---r-e---a---æ-t-b-a---u-a---a- -------------------------------- ao-kreem-gan-dæ̀t-bhai-dûay-ná
Dalhin mo ang salaming pang-araw. เอาแ--นกั---ด--ด้-ยนะ เอาแว-นก-นแดดไปด-วยนะ เ-า-ว-น-ั-แ-ด-ป-้-ย-ะ --------------------- เอาแว่นกันแดดไปด้วยนะ 0
a--w-̂---an-dæ̀t--h---du--y-n-́ ao-wæ-n-gan-dæ-t-bhai-du-ay-na- a---æ-n-g-n-d-̀---h-i-d-̂-y-n-́ ------------------------------- ao-wæ̂n-gan-dæ̀t-bhai-dûay-ná
Dalhin mo ang sombrero. เอ--ม-ก-----ด-ปด--ยนะ เอาหมวกก-นแดดไปด-วยนะ เ-า-ม-ก-ั-แ-ด-ป-้-ย-ะ --------------------- เอาหมวกกันแดดไปด้วยนะ 0
ao-mu-a--g---dæ̀t------du-----á ao-mu-ak-gan-dæ-t-bhai-du-ay-na- a---u-a---a---æ-t-b-a---u-a---a- -------------------------------- ao-mùak-gan-dæ̀t-bhai-dûay-ná
Gusto mo bang magdala ng mapa? ค-ณ -ะเ--แ-นที------ด---ไหม? ค-ณ จะเอาแผนท--ถนนไปด-วยไหม? ค-ณ จ-เ-า-ผ-ท-่-น-ไ-ด-ว-ไ-ม- ---------------------------- คุณ จะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหม? 0
koon-ja---o--æ---t--et-non------du-------i koon-ja--ao-pæ-n-te-et-non-bhai-du-ay-ma-i k-o---a---o-p-̌---e-e---o---h-i-d-̂-y-m-̌- ------------------------------------------ koon-jà-ao-pæ̌n-têet-non-bhai-dûay-mǎi
Gusto mo bang magdala ng gabay sa paglalakbay? ค-- จะเ----่ม-------ิน-าง-ปด้----ม? ค-ณ จะเอาค--ม-อการเด-นทางไปด-วยไหม? ค-ณ จ-เ-า-ู-ม-อ-า-เ-ิ-ท-ง-ป-้-ย-ห-? ----------------------------------- คุณ จะเอาคู่มือการเดินทางไปด้วยไหม? 0
k-on-----a--ko-o---u-----der----ang-b----dû-y-m-̌i koon-ja--ao-ko-o-meu-gan-der-n-tang-bhai-du-ay-ma-i k-o---a---o-k-̂---e---a---e-̶---a-g-b-a---u-a---a-i --------------------------------------------------- koon-jà-ao-kôo-meu-gan-der̶n-tang-bhai-dûay-mǎi
Gusto mo bang magdala ng payong? คุ- จะเอ-ร่-ไป-----ห-? ค-ณ จะเอาร-มไปด-วยไหม? ค-ณ จ-เ-า-่-ไ-ด-ว-ไ-ม- ---------------------- คุณ จะเอาร่มไปด้วยไหม? 0
k-on--à--o-r-̂-----i----a-----i koon-ja--ao-ro-m-bhai-du-ay-ma-i k-o---a---o-r-̂---h-i-d-̂-y-m-̌- -------------------------------- koon-jà-ao-rôm-bhai-dûay-mǎi
Huwag mong kalimutan magdala ng mga pantalon, mga kamiseta, at mga medyas. อย่า----าง-----ส---แ-ะ-----้านะ อย-าล-มกางเกง เส--อและถ-งเท-านะ อ-่-ล-ม-า-เ-ง เ-ื-อ-ล-ถ-ง-ท-า-ะ ------------------------------- อย่าลืมกางเกง เสื้อและถุงเท้านะ 0
a---â--------ng--a----se-ua---́--o-on--t--o---́ a--ya--leum-gang-gayng-se-ua-læ--to-ong-ta-o-na- a---a---e-m-g-n---a-n---e-u---æ---o-o-g-t-́---a- ------------------------------------------------ à-yâ-leum-gang-gayng-sêua-lǽ-tǒong-táo-ná
Huwag mong kalimutan magdala ng mga ties, mga sinturon at mga sport jacket. อย-า-ื-เ--ไ--เข็ม--ดแ---เสื้อ----ะ อย-าล-มเนคไท เข-มข-ดและ เส--อนอกนะ อ-่-ล-ม-น-ไ- เ-็-ข-ด-ล- เ-ื-อ-อ-น- ---------------------------------- อย่าลืมเนคไท เข็มขัดและ เสื้อนอกนะ 0
à-ya----u-----yk-----------àt-l----e--a--o-k---́ a--ya--leum-na-yk-tai-ke-m-ka-t-læ--se-uan-o-k-na- a---a---e-m-n-̂-k-t-i-k-̌---a-t-l-́-s-̂-a---̀---a- -------------------------------------------------- à-yâ-leum-nâyk-tai-kěm-kàt-lǽ-sêuan-òk-ná
Huwag mong kalimutan magdala ng mga damit pantulog, pajama at mga kamiseta. อ------ชุ-น-น-เสื-อ-ส่นอน-----ื้อ--ดนะ อย-าล-มช-ดนอน เส--อใส-นอนและเส--อย-ดนะ อ-่-ล-ม-ุ-น-น เ-ื-อ-ส-น-น-ล-เ-ื-อ-ื-น- -------------------------------------- อย่าลืมชุดนอน เสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะ 0
à-yâ--eu----o-o---aw--sêu--s-̀--n-wn---́-se-u--y-̂-t-n-́ a--ya--leum-cho-ot-nawn-se-ua-sa-i-nawn-læ--se-ua-ye-ut-na- a---a---e-m-c-o-o---a-n-s-̂-a-s-̀---a-n-l-́-s-̂-a-y-̂-t-n-́ ----------------------------------------------------------- à-yâ-leum-chóot-nawn-sêua-sài-nawn-lǽ-sêua-yêut-ná
Kailangan mo ng mga sapatos, mga sandalyas, at mga bota. ค-- -้อ-ใ--ร-ง-ท-า -องเท้---ะแ---อง-ท้----ต ค-ณ ต-องใช-รองเท-า รองเท-าแตะและรองเท-าบ--ต ค-ณ ต-อ-ใ-้-อ-เ-้- ร-ง-ท-า-ต-แ-ะ-อ-เ-้-บ-๊- ------------------------------------------- คุณ ต้องใช้รองเท้า รองเท้าแตะและรองเท้าบู๊ต 0
k----dha--n---ha-i--a------́---aw----a-o-d--̀--æ--r-wn----́---o-ot koon-dha-wng-cha-i-rawng-ta-o-rawng-ta-o-dhæ--læ--rawng-ta-o-bo-ot k-o---h-̂-n---h-́---a-n---a-o-r-w-g-t-́---h-̀-l-́-r-w-g-t-́---o-o- ------------------------------------------------------------------ koon-dhâwng-chái-rawng-táo-rawng-táo-dhæ̀-lǽ-rawng-táo-bóot
Kailangan mo ng mga tisyu, mga sabon, at gunting sa kuko. คุ---้อ----ผ----็ดหน-า ส-ู-และ-----ร--ดเ-็บ ค-ณ ต-องใช-ผ-าเช-ดหน-า สบ--และกรรไกรต-ดเล-บ ค-ณ ต-อ-ใ-้-้-เ-็-ห-้- ส-ู-แ-ะ-ร-ไ-ร-ั-เ-็- ------------------------------------------- คุณ ต้องใช้ผ้าเช็ดหน้า สบู่และกรรไกรตัดเล็บ 0
k----dh-̂-ng-c-a-i--â-ch--t-na--sà-bo----æ--g-n----i--h-̀t----p koon-dha-wng-cha-i-pa--che-t-na--sa--bo-o-læ--gan-grai-dha-t-le-p k-o---h-̂-n---h-́---a---h-́---a---a---o-o-l-́-g-n-g-a---h-̀---e-p ----------------------------------------------------------------- koon-dhâwng-chái-pâ-chét-nâ-sà-bòo-lǽ-gan-grai-dhàt-lép
Kailangan mo ng suklay, ng sipilyo, at ng toothpaste. คุณ-ต-อ---้หว- แ--งสี-----ะย---ฟ-น ค-ณ ต-องใช-หว- แปรงส-ฟ-นและยาส-ฟ-น ค-ณ ต-อ-ใ-้-ว- แ-ร-ส-ฟ-น-ล-ย-ส-ฟ-น ---------------------------------- คุณ ต้องใช้หวี แปรงสีฟันและยาสีฟัน 0
koon-d--̂w-------i-w----b---------e--a----́--a-se---fan koon-dha-wng-cha-i-we-e-bhræng-se-e-fan-læ--ya-se-e-fan k-o---h-̂-n---h-́---e-e-b-r-n---e-e-f-n-l-́-y---e-e-f-n ------------------------------------------------------- koon-dhâwng-chái-wěe-bhræng-sěe-fan-lǽ-ya-sěe-fan

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -