Phrasebook

Subordinate clauses: if   »   อนุประโยค ที่ใช้ ว่า เชื่อม

93 [siyamnaput tatlo]

Subordinate clauses: if

Subordinate clauses: if

93 [เก้าสิบสาม]

gâo-sìp-sǎm

+

อนุประโยค ที่ใช้ ว่า เชื่อม

[à-nóop-rá-yôk-têe-chái-wâ-chêuam]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   

Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Hindi ko alam kung mahal niya ako. ฉั----------- เ--------------่ ฉันไม่ทราบว่า เขารักฉันหรือไม่ 0
ch----------------------------------------------i chǎn-mâi-tá-râp-wâ-kǎo-rák-chǎn-rěu-mâi
+
Hindi ko alam kung babalik siya. ฉั----------- เ----------------่ ฉันไม่ทราบว่า เขาจะกลับมาหรือไม่ 0
ch------------------------------------------------i chǎn-mâi-tá-râp-wâ-kǎo-jà-glàp-ma-rěu-mâi
+
Hindi ko alam kung tatawagan niya ako. ฉั----------- เ---------------่ ฉันไม่ทราบว่า เขาจะโทรมาหรือไม่ 0
ch----------------------------------------------i chǎn-mâi-tá-râp-wâ-kǎo-jà-ton-ma-rěu-mâi
+
     
Kung mahal niya ba ako? เข--------------------? เขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้? 0
ka-----------------------------------i kǎo-àt-jà-mâi-rák-chǎn-gâw-dâi
+
Kung babalik pa ba siya? เข--------------------? เขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้? 0
ka---------------------------------i kǎo-àt-jà-mâi-glàp-ma-gâw-dâi
+
Kung tatawagan niya ba ako? เข---------------- ผ- / ด---- ก----? เขาอาจจะไม่โทรมาหา ผม / ดิฉัน ก็ได้? 0
ka--------------------------------------------------i kǎo-àt-jà-mâi-ton-ma-hǎ-pǒm-dì-chǎn-gâw-dâi
+
     
Iniisip ko kung iniisip niya ako. ผม / ด---- ส------------------ ผ- / ด---- ไ-ม ผม / ดิฉัน สงสัยว่าเขาจะคิดถึง ผม / ดิฉัน ไหม 0
po-------------------------------------------------------------------i pǒm-dì-chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-jà-kít-těung-pǒm-dì-chǎn-mǎi
+
Iniisip ko kung may iba na siya. ผม / ด---- ส----------------------ม ผม / ดิฉัน สงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหม 0
po-----------------------------------------------------i pǒm-dì-chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-jà-mee-kon-èun-mǎi
+
Iniisip ko kung nagsisinungaling siya. ผม / ด---- ส----------------ก ผม / ดิฉัน สงสัยว่าเขาพูดโกหก 0
po----------------------------------------------k pǒm-dì-chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-pôot-goh-hòk
+
     
Kung iniisip nya ba ako? เข------------------------? เขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่า? 0
ka---------------------------------------o kǎo-àt-jà-kít-těung-chǎn-rěu-bhlào
+
Kung may iba na ba siya.? เข-----------------------? เขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่า? 0
ka----------------------------------o kǎo-àt-jà-mee-kon-èun-rěu-bhlào
+
Kung totoo ba ang sinasabi niya? เข----------------------? เขาอาจจะพูดความจริงก็ได้? 0
ka---------------------------------------i kǎo-àt-jà-pôot-kwa-mót-ring-gâw-dâi
+
     
Duda ako kung gusto niya talaga ako. ฉั------------------------ ๆ------่ ฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริง ๆหรือไม่ 0
ch---------------------------------------------------------------i chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-jà-châwp-chǎn-jà-ring-ring-rěu-mâi
+
Duda ako kung susulat ba siya sa akin. ฉั-------------------------------่ ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ 0
ch-------------------------------------------------------i chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-jà-kǐan-těung-chǎn-rěu-mâi
+
Duda ako kung pakakasalan niya ako. ฉั---------------------------------่ ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ 0
ch-----------------------------------------------------------i chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-jà-dhæ̀ng-ngan-gàp-chǎn-rěu-mâi
+
     
Kung gusto niya ba talaga ako? เข--------------------------? เขาอาจจะชอบฉันจริงๆหรือเปล่า? 0
ka------------------------------------------------o kǎo-àt-jà-châwp-chǎn-jà-ring-ring-rěu-bhlào
+
Kung susulatan niya ba ako? เข---------------------------? เขาอาจจะเขียนมาหาฉันหรือเปล่า? 0
ka----------------------------------------o kǎo-àt-jà-kǐan-ma-hǎ-chǎn-rěu-bhlào
+
Kung pakakasalan niya ba ako? เข------------------------? เขาอาจจะแต่งงานกับฉันเปล่า? 0
ka---------------------------------------o kǎo-àt-jà-dhæ̀ng-ngan-gàp-chǎn-bhlào
+